خدمات مشاوره صحت روانی و تغذیه بانوان در ولسوالی گذره ولایت هرات

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت

Opening Hours

 • Monday: 08:00 PM - 04:00 PM
 • Tuesday: 08:00 - 04:00 PM
 • Wednesday: 08:00 - 04:00 PM
 • Thursday: 08:00 - 04:00 PM
 • Sunday: 08:00 - 04:00 PM
 • Friday: -
 • Saturday: -

درباره خدمت 

کمیته بین‌المللی نجات (IRC) برای زنان و دختران ولسوالی گذره ولایت هرات مراکز مشاوره صحت روانی و تغذیه بانوان ایجاد کرده اند. 

کمیته بین المللی نجات با ایجاد مراکز مشاوره صحت روانی و تغذیه بانوان، برای بانوان در ولسوالی گذره ولایت هرات خدمات روانی اجتماعی ارائه میکند. این مراکز، به صورت انفرادی و گروهی با استفاده از فعالیت های تفریحی مانند قصه گویی، چای، ګفتګوه و استراحت و همچنین ارائه آموزش مهارت های زندگی از جمله مرباسازی، بافندگی، خیاطی و نقاشی، خدمات حمایت روانی-اجتماعی
را برای بانوان و دخترانی که به مراکز مشاوره صحت روانی و تغذیه بانوان مراجعه می کنند. ارائه می دهند.  

چگونه از این خدمات مستفید شده می‌توانید؟ 

زنان و دخترانی واجد شرایط که در ولسوالی گذره ولایت هرات نیازمند خدمات یادشده استند، می‌توانند با کارمندان دفتر IRC تماس بگیرند. افراد نیازمند می‌توانند به دفتر ساحوی کمیته بین‌المللی نجات در این ولایت رفته و از این خدمات استفاده نمایند. هم­چنان، از طریق تیلفون با این سازمان تماس برقرار نموده و از این خدمات مستفید شوند. آدرس دفتر، روزها و ساعات کاری این دفتر در ذیل ارایه گردیده است: 

زمان ارایه خدمات: هر هفته از روزهای یک‌شنبه الی پنج‌شنبه از ساعت 08:00 صبح الی 04:00 بعد از ظهر 

آدرس دفتر کمیته بین‌المللی نجات: شهر هرات، ناحیه 4، جاده مخابرات مقابل فردوسی 23، خانه شماره 24 

مرکز ارایه معلومات: افرادی که به خدمات بشردوستانه نیاز دارند، می‌توانند از طریق شماره واتساپ بپرسید (0729807235) یا مسینجر فسبوک این پلت‌فارم آنلاین معلومات حاصل نموده و به پرسش‌های شان پاسخ دریافت نمایند. تیم بپرسید به‌طور آنلاین به نیازمندان خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی معلومات ارایه نموده و در صورت لزوم، نیازمندان را به بخش‌های مربوطه جهت دریافت و دسترسی به خدمات راجع می‌نماید. 

نکات مهم 

 • برای ارایه و دریافت این خدمت قرار ملاقات لازم است؛ 
 • این سرویس در روزهای رخصتی رسمی بسته است؛ 
 • ارایه این خدمات کاملاً رایگان می‌باشد؛ 
 • مکان یا تعمیر‌که این خدمت در آن ارایه می‌گردد دارای امکانات مناسب بوده و برای تمام مراجعان قابل دسترس است؛ 
 • تعمیر برای جابه‌جایی مراجعان لفت ندارد، اما کارمندان آماده کمک با شما در این دفتر اند؛ 
 • افرادی‌که توانایی شنیدن و حرف زدن را ندارند، به آن‌ها به زبان اشاره‌ای فهام و تفهیم صورت می‌گیرد؛ 
 • افزون بر مردان، کارمند زن نیز به عنوان بخشی از تیم برای خدمت شما وجود دارد؛ 
 • دستشویی زنانه و مردانه مجزا بوده و برای تمامی مراجعین قابل دسترس می‌باشد؛ 
 • این خدمات به‌زبان‌های پشتو، دری و انگلیسی ارایه می‌گردد. 

یادداشت: برای دانستن دقیق موقعیت دقیق دفتر کمیته بین‌المللی نجات (IRC) در نقشه گوگل (Google Maps) روی آدرس ذیل کلیک نمایید: 

Contact Email:

Contact Phone:

;