خدمات صحی و تغذیه در ولسوالی فیروزکوه ولایت غور - Action Against Hunger

خدمات صحی و تغذیه در ولسوالی فیروزکوه ولایت غور logo
۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت

شرح

در مورد خدمت

اقدام علیه گرسنگیAction Against Hunger خدماتضروری صحی و تغذی را برای کودکان زیر پنج سال، زنان باردار و زنان شیرده در ولسوالیفیروزکوه ولایت غور ارائه می کند. این سازمان، زنان باردار و شیرده را ازنظر سوءتغذیه شناسیمی­کند و برنامه های درمانی سوء تغذیه شدید (SAM) و سوء تغذیه متوسط ​​(MAM) را برای آنها ارائه می دهد. علاوه بر این، AAH خدمات مراقبت های قبل از زایمان (ANC)، مراقبت های پس از زایمان (PNC) و برنامه ریزی خانواده (FP) از جمله خدمات زایمان را ارائه می دهد. 

اقدام علیه گرسنگی Action Against Hunger هم­چنین، خدمات مدیریت واحد رابرای بیماری­های صحی نوزادان و کودکان Neonatal and Child Health Illnesses (IMNCI)و موارد پیچیده SAM، MAM، IMNCI و صحت باروری جنسی (SRH)به عنوان بخشی از بسته مراقبت های صحی اساسی افغانستان ارائه می کند. علاوه بر اینخدمات، AAH هم­چنین برنامه­های آگاهی اجتماعی و آموزش­های صحی و تغذی را ارائه می دهد. 

خدمات صحیو تغذیه ای ارائه شده توسط AAHبرای رفاه جامعه حیاتی است. AAH باارائه این خدمات به بهبود صحتعمومی کودکان زیر 5 سال، زنان باردار و زنان شیرده در ولسوالی فیروزکوه ولایت غورکمک می­کند. 

چگونه از این خدمات مستفید شده می‌توانید؟ 

افراد واجد شرایط که در ولسوالیفیروزکوه ولایت غور نیازمند خدمات ذکر شده می باشند می توانند با کارمندان دفتر IRC در این ولایت تماس حاصل نمایند. افراد نیازمند در صورت نیاز میتوانند به دفتر حوزه ی حوزه ی سلامت استان در این استان مراجعه و یا از طریق پایگاهاطلاع رسانی با این سازمان تماس گرفته و از این خدمات بهره مند شوند. 

این سازمان این خدمات را بهزبان های دری، پشتو و زبان اشاره ارائه می کند. کارکنان زن وجود دارند که میتوانند در مورد مراجعین زن صحبت و کمک کنند. برای قرار ملاقات، با همکاران ارتباطیAAH هماهنگی کنید تا از خدمات AAH مستفید شوید با این حال، برایبرخی از خدمات شرایط پذیرش وجود دارد که این معیارها بر اساس خدمات متفاوت است. آدرس دفتر، روزها و ساعات کاریاین دفتر در زیر آمده است: 

آدرس دفتر اقدام علیه ګرسنګی: ولایت غور، فیروزکوه، نزدیک به ایستگاه ترافیک، دفتر AAH. 

زمان ارایه خدمات: هرهفته از روزهای یک‌شنبه الیپنج‌شنبه ازساعت 08:00 صبح الی 04:00 بعد از ظهر 

مرکز ارایه معلومات: افرادیکه به خدمات بشردوستانه نیاز دارند، می‌توانند از طریق شماره واتساپ بپرسید (0729807235) یا مسینجر فسبوک این پلت‌فارم آنلاین معلومات حاصلنموده و به پرسش‌های شان پاسخ دریافتنمایند. تیم بپرسیدبه‌طور آنلاین به نیازمندان خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی معلومات ارایه نموده و در صورت لزوم، نیازمندانرا به بخش‌های مربوطه جهت دریافت ودسترسی به خدمات راجع می‌نماید. 

نکات مهم 

  • ارایه این خدمات کاملاً رایگان می‌باشد؛ 
  • مکان یا تعمیر‌که این خدمت در آن ارایه می‌گردد دارای امکانات مناسب بوده و برای تماممراجعان قابل دسترس است؛ 
  • تعمیربرای جابه‌جایی مراجعان لفت ندارد، اما کارمندان آماده کمک با شما در این دفتراند؛ 
  • افرادی‌که توانایی شنیدن و حرف زدن را ندارند، به آن‌ها به زبان اشاره‌ای افهام و تفهیم صورتمی‌گیرد؛ 
  • افزون بر مردان، کارمند زن نیز به عنوان بخشی از تیم برای خدمت شما وجود دارد؛ 
  • دستشویی زنانه و مردانه مجزابوده و برای تمامی مراجعین قابل دسترس می‌باشد؛ 
  • این خدمات به‌زبان‌های پشتو، دری و انگلیسی ارایه می‌گردد. 

یادداشت: برای دانستن دقیقموقعیت دقیق دفتر کمیته بین‌المللی نجات (IRC) در نقشه گوگل (Google Maps) روی اینآدرس کلیک نمایید. 

;