ارایه خدمات در حالات اضطراری به باشندگان ولسوالی شیندند - International Rescue Committee

ارایه خدمات در حالات اضطراری به باشندگان ولسوالی شیندند logo
۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت

شرح

در مورد خدمت

کمیته بین‌المللی نجات (IRC) با افراد مواجه با خطر، بی‌جاشده‌گان داخلی، خانواده‌های آسیب‌دیده از حوادث طبیعی و در سایر حالات اضطراری، خدمات لازم را به‌منظور مصونیت مردم در ولسوالی شیندند ولایت هرات ارایه می‌نماید. از این خدمات واکنش در حالات اضطرار تمامی مردان، زنان، پسران و دختران در معرض خطر در ولسوالی شیندند ولایت هرات بهره برده می‌توانند. این سازمان در نخست افراد آسیب‌پذیر با راه‌اندازی سروی‌های هدف‌منند تشخیص می‌دهد و سپس آن‌ها را تحت حمایت خود قرار داده و در صورت لزوم با آن‌ها کمک‌های نقدی چند منظوره می‌نماید. 

قابل یادآوری است که دفتر IRC ارایه خدمات واکنش در حالات اضطرار را در هماهنگی با دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل ( UNOCHA) و ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات انجام می‌دهد. 

چگونه از این خدمات مستفید شده می‌توانید؟ 

افرادی‌که نیازمند این چنین خدمات در حالات اضطرار اند و یا زنان، مردان، دختران و پسرانی‌ که در معرض خطر در ولسوالی شیندند ولایت هرات اند، می‌توانند به دفتر ساحوی کمیته بین‌المللی نجات در این ولایت رفته یا از طریق تیلفون با این سازمان تماس برقرار نموده و از این خدمات مستفید شوند. 

آدرس دفتر، روزها و ساعات کاری این دفتر در ذیل ارایه گردیده است: 

آدرس دفتر کمیته بین‌المللی نجات: شهر هرات، ناحیه 4، جاده مخابرات مقابل فردوسی 23، خانه شماره 24 

زمان ارایه خدمات: هر هفته از روزهای یک‌شنبه الی پنج‌شنبه از ساعت 08:00 صبح الی 04:00 بعد از ظهر 

 مرکز ارایه معلومات: افرادی که به خدمات بشردوستانه نیاز دارند، می‌توانند از طریق شماره واتساپ بپرسید (0729807235) یا مسینجر فسبوک این پلت‌فارم آنلاین معلومات حاصل نموده و به پرسش‌های شان پاسخ دریافت نمایند تیم بپرسید به‌طور آنلاین به نیازمندان خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی معلومات ارایه نموده و در صورت لزوم، نیازمندان را به بخش‌های مربوطه جهت دریافت و دسترسی به خدمات راجع می‌نماید. 

نکات مهم 
  • ارایه این خدمات کاملاً رایگان می‌باشد؛ 
  • مکان یا تعمیر‌که این خدمت در آن ارایه می‌گردد دارای امکانات مناسب بوده و برای تمام مراجعان قابل دسترس است؛ 
  • تعمیر برای جابه‌جایی مراجعان لفت ندارد، اما کارمندان آماده کمک با شما در این دفتر اند؛ 
  • افرادی‌که توانایی شنیدن و حرف زدن را ندارند، به آن‌ها به زبان اشاره‌ای افهام و تفهیم صورت می‌گیرد؛ 
  • افزون بر مردان، کارمند زن نیز به عنوان بخشی از تیم برای خدمت شما وجود دارد؛ 
  • دستشویی زنانه و مردانه مجزا بوده و برای تمامی مراجعین قابل دسترس می‌باشد؛ 
  • این خدمات به‌زبان‌های پشتو، دری و انگلیسی ارایه می‌گردد. 

یادداشت: برای دانستن دقیق موقعیت دقیق دفتر کمیته بین‌المللی نجات (IRC) در نقشه گوگل (Google Maps) روی آدرس ذیل کلیک نمایید:

;