خدمات حفاظت از کودکان در شهر هرات

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت

Opening Hours

 • Monday: -
 • Wednesday: -
 • Tuesday: -
 • Sunday: -
 • Thursday: -
 • Friday: -
 • Saturday: -

کمیته بین‌المللی نجات (IRC) با ایجاد مراکز مصون و آموزشی در راستای حفاظت کودکان در شهر هرات ولایت هرات فعالیت می‌کند. این سازمان در نخست کودکان آسیب‌پذیر را تشخیص می‌کند و سپس تحت حمایت خود قرار داده و در صورت لزوم با آن‌ها کمک نقدی می‌نماید. 

این مراکز، خدمات یادگیری رویکردهای اجتماعی و عاطفی و حمایت روانی را به کودکان ارایه می‌نمایند تا پنج شایستگی به‌شمول بهبود مغز، تنظیم هیجان، مهارت‌های اجتماعی مثبت، حل تعارض و پشت‌کار آن‌ها تقویت گردد. 

افزون بر آن، این سازمان تیم‌های حمایت از کودکان مبتنی بر جامعه را به‌منظور تقویت برنامه‌های حمایت از کودکان در سطح جامعه ایجاد کرده است. طی این برنامه‌ها به والدین در راستای پرورش بهتر فرزندان و بهبود مهارت‌های آن‌ها جهت حمایت از نیازهای روانی و اجتماعی کودکان و نوجوانان آموزش داده می‌شود. 

چگونه از این خدمات مستفید شده می‌توانید؟ 

کودکانی که در شهر لشکرگاه ولایت هلمند نیازمند خدمات یادشده استند، بستگان آن‌ها می‌توانند به دفتر ساحوی کمیته بین‌المللی نجات در این ولایت رفته یا از طریق تیلفون با این سازمان تماس برقرار نموده و از این خدمات مستفید شوند. آدرس دفتر، روزها و ساعات کاری این دفتر در ذیل ارایه گردیده است: 

آدرس دفتر کمیته نجات بین‌المللی: ولایت هرات, شهرهرات جاده مخابرات ناحیه 3

زمان ارایه خدمات: هر هفته از روزهای یک‌شنبه الی پنج‌شنبه از ساعت 08:00 صبح الی 04:00 بعد از ظهر  

 نکات مهم: 

 • ارایه این خدمات کاملاً رایگان می‌باشد؛ 
 • مکان یا تعمیر‌که این خدمت در آن ارایه می‌گردد دارای امکانات مناسب بوده و برای تمام مراجعان قابل دسترس است؛ 
 • تعمیر برای جابه‌جایی مراجعان لفت ندارد، اما کارمندان آماده کمک با شما در این دفتر اند؛ 
 • این خدمات به‌زبان‌های پشتو، دری و انگلیسی ارایه می‌گردد؛ 
 • افرادی‌که توانایی شنیدن و حرف زدن را ندارند، به آن‌ها به زبان اشاره‌ای افهام و تفهیم صورت می‌گیرد؛ 
 • افزون بر مردان، کارمند زن نیز به عنوان بخشی از تیم برای خدمت شما وجود دارد؛ 

یادداشت: برای دانستن دقیق موقعیت دقیق دفتر در نقشه گوگل (GoogleMaps) روی آدرس ذیل کلیک نمایید: 

31.6095648400000000 

64.4082082330000000 

Contact Email: yaser.faghirzada@rescue.org

Contact Phone: +93729226801

;