برنامه‌ بهبود و توسعه اقتصادی در سطح جامعه در ولسوالی پشتون زرغون هرات - International Rescue Committee

برنامه‌ بهبود و توسعه اقتصادی در سطح جامعه در ولسوالی پشتون زرغون هرات  logo
۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت

شرح

کمیته بین المللی نجات (IRC) برنامه بهبود و توسعه اقتصادی در سطح جامعه را به‌منظور احیای کشاورزی و سطح زندگی مردم در ولسوالی زرغون پشتون ولایت هرات راه‌اندازی نموده است. دفتر IRC با تطبیق این برنامه تلاش می‌کند تا با بهبود وضعیت سکتور زراعت و ارتقای مهارت‌ها، شیوه‌ها و آمادگی در برابر چالش‌های جدی، وضعیت زندگی مردم بهتر گردد. از طریق این برنامه با دهاقین کمک‌های نقدی صورت می‌گیرد که در نتیجه درآمد مردم در روستاها افزایش یافته و توان اقتصادی به‌خصوص توان اقتصادی زنان بهبود خواهد یافت. 

قابل یادآوری است که با حمایت از کشت و کار، راه‌اندازی تجارت‌های کوچک و روند اشتغال کشاورزی در مناطق روستایی از طریق این برنامه، در معیشت مردم روستانشین تغییر قابل توجه به‌وجود می‌آید. 

 چگونه از این خدمات مستفید شده می‌توانید؟ 

نیازمندان این خدمات می‌توانند به دفتر ساحوی کمیته بین‌المللی نجات در این ولایت رفته یا از طریق تیلفون با این سازمان تماس برقرار نموده و از این خدمات مستفید شوند. آدرس دفتر، روزها و ساعات کاری این دفتر در ذیل ارایه گردیده است: 

آدرس دفتر کمیته بین‌المللی نجات: شهر هرات، ناحیه 4، جاده مخابرات مقابل فردوسی 23، خانه شماره 24 

زمان ارایه خدمات: هر هفته از روزهای یک‌شنبه الی پنج‌شنبه از ساعت 08:00 صبح الی 04:00 بعد از ظهر 

معلومات تماس: در صورتی‌که به دفتر مراجعه نموده نمی‌توانید یا در زمینه به معلومات بیشتر نیاز دارید به شماره موبایل و واتساپ 0797909490 تماس بگیرید. 

نکات مهم 
  • ارایه این خدمات کاملاً رایگان می‌باشد؛ 
  • مکان یا تعمیر‌که این خدمت در آن ارایه می‌گردد دارای امکانات مناسب بوده و برای تمام مراجعان قابل دسترس است؛ 
  • تعمیر برای جابه‌جایی مراجعان لفت ندارد، اما کارمندان آماده کمک با شما در این دفتر اند؛ 
  • افرادی‌که توانایی شنیدن و حرف زدن را ندارند، به آن‌ها به زبان اشاره‌ای افهام و تفهیم صورت می‌گیرد؛ 
  • افزون بر مردان، کارمند زن نیز به عنوان بخشی از تیم برای خدمت شما وجود دارد؛ 
  • دستشویی زنانه و مردانه مجزا بوده و برای تمامی مراجعین قابل دسترس می‌باشد؛ 
  • این خدمات به‌زبان‌های پشتو، دری و انگلیسی ارایه می‌گردد. 

یادداشت: برای دانستن دقیق موقعیت دقیق دفتر در نقشه گوگل (GoogleMaps) روی آدرس ذیل کلیک نمایید: 

;