خدمات حفاظت و حاکمیت قانون در ولسوالی کرخ ، هرات

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت

Opening Hours

 • Tuesday: -
 • Monday: -
 • Wednesday: -
 • Thursday: -
 • Friday: -
 • Saturday: -
 • Sunday: -

در مورد خدمت 

دپارتمنت حفاظت و حاکمیت قانون (PRoL)،کمیته نجات بین المللی (IRC) خدماتحفاظتی ضروری را برای بیجاشده­گان داخلی(IDP) و جوامع میزبان که نیاز به حفاظت دارند ارائه میکند. این دیپارتمنت درولسوالی کرخ ولایت هرات، خدمات مختلفی از جمله توانمندسازی جامعه، خدمات حقوقی، مدیریت قضایا، نظارت بر حفاظت و خدمات روانی اجتماعی را ارائه می دهد. 

فعالیت‌های توانمندسازی جامعه شامل فعالیت آموزش¬ها برایاعضای کمیته حفاظت مبتنی بر جامعه (CBPC) درمورد مسائل حفاظتی و ارزیابی نگرانی‌های بیجاشده¬گان داخلی و جوامع است. فعالیت هایحقوقی شامل مشاوره حقوقی و آگاهی برای اعضای فردی و گروهی بیجاشده­گان داخلی و جوامعمیزبان در مورد حقوق مردان، زنان و کودکان در اسلام، دسترسی به اسناد مدنی درافغانستان و سایر مسایل حقوقی است.  

فعالیت های مدیریت قضایا شامل شناسایی قضایا به منظور ارائهخدمات حفاظتی از طریق بخش PROL یاارجاع آنها به دیپارتمنت¬ها در داخل، خارج یا سایر ارائه دهندگان خدمات است.دپارتمنت حفاظت و حاکمیت قانون (PRoL)، هم¬چنین قضایا را پیگیری می کند. 

فعالیت های نظارت بر حفاظت شامل نظارت بر جامعه دریافتکننده خدمات از طریقIRC،به ویژه بخش PROL، و انجام ارزیابی های حفاظتی سریع از بیجاشده­ گان داخلی و جوامع میزبان است. 

دپارتمنت حفاظت و حاکمیت قانون (PRoL)، نقش حیاتی را در ارائه خدمات حفاظتی ضروری برای بیجاشده­گانداخلی و جوامع میزبان در افغانستان ایفا می کند. این اداره از طریق برنامه هایمختلف خود، جوامع را توانمند می کند، کمک های حقوقی ارائه میدهد، قضایا را مدیریتو وضعیت را نظارت می کند تا امنیت و رفاه افراد آسیب­پذیر جامعه را تضمین کند. 

چگونه از این خدمات مستفید شده می‌توانید؟ 

افراد واجد شرایط (بزرگسالان)که در ولسوالی کرخ ولایت هرات نیاز به خدمات ذکر شده دارند می توانند با کارمنداندفتر IRC در این ولایتتماس حاصل نمایند. در صورت نیاز افراد نیازمند می توانند به دفتر محلی کمیته بینالمللی نجات در این ولایت مراجعه و یا از طریق مرکز معلومات با این سازمان تماسگرفته و از این خدمات بهره­مند شوند. آدرس دفتر، روزها و ساعات کاری این دفتر در زیرآمده است: 

آدرس دفتر کمیته نجات بین‌المللی: شهر هرات، ناحیه 4، جاده مخابرات مقابلفردوسی 23، خانه شماره 24، ولایت هرات، افغانستان. 

زمان ارایه خدمات: هرهفته از روزهای یک‌شنبه الیپنج‌شنبه ازساعت 08:00 صبح الی 04:00 بعد از ظهر 

مرکز ارایه معلومات: افرادیکه به خدمات بشردوستانه نیاز دارند، می‌توانند از طریق شماره واتساپ بپرسید (0729807235) یا مسینجر فسبوک این پلت‌فارم آنلاین معلومات حاصلنموده و به پرسش‌های شان پاسخ دریافتنمایند. تیم بپرسیدبه‌طور آنلاین به نیازمندان خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی معلومات ارایه نموده و در صورت لزوم، نیازمندانرا به بخش‌های مربوطه جهت دریافت ودسترسی به خدمات راجع می‌نماید. 

نکات مهم 

 • ارایه این خدمات کاملاً رایگان می‌باشد؛ 
 • مکان یا تعمیر‌که این خدمت در آن ارایه می‌گردد دارای امکانات مناسب بوده و برای تماممراجعان قابل دسترس است؛ 
 • تعمیربرای جابه‌جایی مراجعان لفت ندارد، اما کارمندان آماده کمک با شما در این دفتراند؛ 
 • افرادی‌که توانایی شنیدن و حرف زدن را ندارند، به آن‌ها به زبان اشاره‌ای افهام و تفهیم صورتمی‌گیرد؛ 
 • افزون بر مردان، کارمند زن نیز به عنوان بخشی از تیم برای خدمت شما وجود دارد؛ 
 • دستشویی زنانه و مردانه مجزا بوده و برای تمامی مراجعین قابل دسترس می‌باشد؛ 
 • این خدمات به‌زبان‌های پشتو، دری و انگلیسی ارایه می‌گردد. 

یادداشت: برای دانستن دقیقموقعیت دقیق دفتر کمیته بین‌المللی نجات (IRC) در نقشه گوگل (Google Maps) روی این آدرس کلیک نمایید. 

Contact Email:

Contact Phone:

;