ارایه خدمات کمک نقدی به باشندگان شهر بامیان، ولایت بامیان - International Rescue Committee

ارایه خدمات کمک نقدی به باشندگان شهر بامیان، ولایت بامیان   logo
۱۴۰۲/۷/۲۰: آخرین آپدیت

شرح

کمیته بین المللی نجات (IRC) از طریق برنامه های مختلف خود به جوامع آسیب پذیر کمک­های اساسیمی­کند. علاوه بر پول نقد برای نهاده های زراعت و مالداری، IRC بر مدیریت زمین، زراعت،جمع­آوری حاصلات،خدمات پس از جمع­آوری حاصلاتو بازاریابی، ارتباط بازار، مهارت های کسب و کار اساسی، زراعت هوشمند با اقلیم تمرکز دارد و در بخش زراعت نیز آموزش­های فنی، مهارت­های عصری ارائه می دهد. 

علاوه بر این، IRCبرای پروژه های اجتماعی کوچکی که توسط این سازمان یاشرکای آن نظارت می شود، کمک های مالی ارائه می کند. این کارها شامل پاکسازی منابعآبیاری، احیای کانال­ها، ساخت دیوارهای حفاظتی و سایر فعالیت­های مشابه است. اینسازمان همچنین با ارائه آموزش مهارت های تجارتی و کمک هزینه نقدی پس ازآموزش به زنان کمک می کند تا مشاغل کوچک خود را راه­اندازی کنند. 

کمیته بین المللی نجات (IRC) همچنین به آسیب پذیرترین خانواده­ها کمک نقدی بی قید و شرط میکند تا آنها بتوانند اشیایو خدمات ضروری برای رفاه خانواده را با توجه به نیازها و اولویت های خود دریافتکنند. این سازمان همچنین به افرادی که در معرض خطر بالایی هستند یا از حوادث تهدیدکننده جان سالم به در برده اند کمک نقدی ارائه می دهد تا آنها را قادر سازد تا ازعهده خدمات اضطراری، واشیا لازمبرای بقا، مصؤنیتو رفاه خود برآیند. هدف از خدمات IRCبرآوردن نیازهای افراد نیازمند و جوامع و کمک به آنها برای بهبود زندگی و معیشت آنهاست. 

چگونه از این خدمات مستفید شده می‌توانید؟ 

افراد و باشندگانواجد شرایط در ولایتبامیان کهدر مواقع اضطراری به چنین خدماتی نیاز دارند می توانند به دفتر کمیته بین المللینجات در ولایت مذکور مراجعه و یا با شماره­ مرکز ارایه معلومات تماسگرفته و از این خدمات استفاده نمایند. آدرس دفتر، روزها و ساعات کاری این دفتر در ذیلارایه گردیده است: 

آدرس دفتر کمیته نجات بین‌المللی: شهر بامیان، ناحیه اول، سرک 12 غلغله، گذر دست عیسی خان، کوچهجماعت خانه، به سمت غرب، دفتر IRC، ولایت بامیان. 

زمان ارایه خدمات: هرهفته از روزهای یک‌شنبه الیپنج‌شنبه ازساعت 08:00 صبح الی 04:00 بعد از ظهر 

مرکز ارایه معلومات: افرادیکه به خدمات بشردوستانه نیاز دارند، می‌توانند از طریق شماره واتساپ بپرسید (0729807235) یا مسینجر فسبوک این پلت‌فارم آنلاین معلومات حاصلنموده و به پرسش‌های شان پاسخ دریافتنمایند. تیمبپرسید به‌طور آنلاین به نیازمندان خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللیمعلوماتارایه نموده و در صورت لزوم، نیازمندان را به بخش‌های مربوطه جهت دریافت ودسترسیبه خدمات راجع می‌نماید. 

نکات مهم 

  • ارایه این خدمات کاملاً رایگان می‌باشد؛ 
  • مکان یا تعمیر‌که این خدمت در آن ارایه می‌گردد دارای امکانات مناسب بوده و برای تمام مراجعان قابل دسترس است؛ 
  • تعمیر برای جابه‌جایی مراجعان لفت ندارد، اما کارمندان آماده کمک با شما در این دفتراند؛ 
  • افرادی‌که توانایی شنیدن و حرف زدن را ندارند، به آن‌ها به زبان اشاره‌ای افهام و تفهیم صورتمی‌گیرد؛ 
  • افزون بر مردان، کارمند زن نیز به عنوان بخشی از تیم برای خدمت شما وجود دارد؛ 
  • دستشویی زنانه و مردانه مجزا بوده و برای تمامی مراجعین قابل دسترس می‌باشد؛ 
  • این خدمات به‌زبان‌های پشتو، دری و انگلیسی ارایه می‌گردد. 

یادداشت: برای دانستن دقیق موقعیت دقیق دفتر کمیته بین‌المللی نجات (IRC) در نقشه گوگل (Google Maps) روی این آدرس کلیک نمایید. 

ساعات کار

یکشنبه:
08:00 - 04:00
دوشنبه:
08:00 - 04:00
سهشنبه:
08:00 - 04:00
چهار شنبه:
08:00 - 04:00
دوشنبه:
08:00 - 04:00

نشانی

Bamyan City, 1st district, 12th Ghulghula Road, Gozar Isa Khan, West of Jamaat Khaneh Alley, IRC office.  

;