ارایه خدمات کمک نقدی به باشندگان شهر پل علم،ولایت خوست

International Rescue Committee

ارایه خدمات کمک نقدی به باشندگان شهر پل علم،ولایت خوست   logo
۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت

شرح

در مورد خدمت

کمیته بین المللی نجات (IRC) از طریق برنامه های مختلف خود به جوامع آسیب پذیر کمک­ های اساسی می­کند. علاوه بر پول نقد برای نهاده های زراعت و مالداری، IRC بر مدیریت زمین، زراعت، جمع­ آوری حاصلات، خدمات پس از جمع ­آوری حاصلات و بازاریابی، ارتباط بازار، مهارت های کسب و کار اساسی، زراعت هوشمند با اقلیم تمرکز دارد و در بخش زراعت نیز آموزش­های فنی، مهارت­های عصری ارائه می دهد. 

علاوه بر این، IRCبرای پروژه های اجتماعی کوچکی که توسط این سازمان یاشرکای آن نظارت می شود، کمک های مالی ارائه می کند. این کارها شامل پاکسازی منابعآبیاری، احیای کانال­ها، ساخت دیوارهای حفاظتی و سایر فعالیت­های مشابه است. اینسازمان همچنین با ارائه آموزش مهارت های تجارتی و کمک هزینه نقدی پس ازآموزش به زنان کمک می کند تا مشاغل کوچک خود را راه­اندازی کنند. 

کمیته بین المللی نجات (IRC) همچنین به آسیب پذیرترین خانواده­ها کمک نقدی بی قید و شرط میکند تا آنها بتوانند اشیایو خدمات ضروری برای رفاه خانواده را با توجه به نیازها و اولویت های خود دریافتکنند. این سازمان همچنین به افرادی که در معرض خطر بالایی هستند یا از حوادث تهدیدکننده جان سالم به در برده اند کمک نقدی ارائه می دهد تا آنها را قادر سازد تا ازعهده خدمات اضطراری، واشیا لازمبرای بقا، مصؤنیتو رفاه خود برآیند. هدف از خدمات IRCبرآوردن نیازهای افراد نیازمند و جوامع و کمک به آنها برای بهبود زندگی و معیشتآنهاست. 

چگونه از این خدمات مستفید شده می‌توانید؟

افراد و باشندگانواجد شرایط در ولایتخوست که در مواقع اضطراری به چنین خدماتی نیاز دارندمی توانند به دفتر کمیته بین المللی نجات در ولایت مذکور مراجعه و یا با شماره­ مرکز ارایه معلومات تماسگرفته و از این خدمات استفاده نمایند. آدرس دفتر، روزها و ساعات کاری این دفتر در ذیلارایه گردیده است: 

آدرس دفتر کمیته نجات بین‌المللی: شهر متون، ناحیه۲ ، ۱۲۰۰ فامیلی،سرک ۷۳، خانه نمبر ۴۰، دفترکمیته نجات بین المللی یا IRC 

زمان ارایه خدمات: هرهفته از روزهای یک‌شنبه الیپنج‌شنبه ازساعت 08:00 صبح الی 04:00 بعد از ظهر 

مرکز ارایه معلومات: افرادیکه به خدمات بشردوستانه نیاز دارند، می‌توانند از طریق شماره واتساپ بپرسید (0729807235) یا مسینجر فسبوک این پلت‌فارم آنلاین معلومات حاصلنموده و به پرسش‌های شان پاسخ دریافتنمایند. تیمبپرسید به‌طور آنلاین به نیازمندان خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللیمعلوماتارایه نموده و در صورت لزوم، نیازمندان را به بخش‌های مربوطه جهت دریافت ودسترسیبه خدمات راجع می‌نماید. 

نکات مهم 

- ارایه این خدمات کاملاً رایگان می‌باشد؛ 

- مکان یا تعمیر‌که این خدمت در آن ارایه می‌گردد دارای امکانات مناسب بوده و برای تمام مراجعان قابل دسترس است؛ 

- تعمیربرای جابه‌جایی مراجعان لفت ندارد، اما کارمندان آماده کمک با شما در این دفتراند؛ 

- افرادی‌که توانایی شنیدن و حرف زدن را ندارند، به آن‌ها به زبان اشاره‌ای افهام و تفهیم صورتمی‌گیرد؛ 

- افزون بر مردان، کارمند زن نیز به عنوان بخشی از تیم برای خدمت شما وجود دارد؛ 

- دستشویی زنانه و مردانه مجزا بوده و برای تمامی مراجعین قابل دسترس می‌باشد؛ 

- این خدمات به‌زبان‌های پشتو، دری و انگلیسی ارایه می‌گردد. 

یادداشت: برای دانستن دقیق موقعیت دقیق دفترکمیته بین‌المللی نجات (IRC) در نقشه گوگل (Google Maps) روی این آدرس کلیک نمایید:   

;