خدمات ساخت و احیاء چاه و محل‌های آب در شهر متون ولایت خوست

۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت

Opening Hours

 • Monday: -
 • Tuesday: -
 • Wednesday: -
 • Thursday: -
 • Friday: -
 • Saturday: -
 • Sunday: -

Website: https://www.rescue.org/country/afghanistan

Email: Leena.Masoodi@rescue.org

Phone: 93775766488

 خدمات ساخت و احیاء چاه و محل‌های آب در شهر متون ولایت خوست  

درباره خدمت 

کمیته بین‌المللی نجات (IRC) برای باشندگان شهر متون خوست محل‌ها و چاه‌های عمیق آب آشامیدنی را بازسازی و یا جدید می‌سازد. 

دفتر یادشده این شبکه‌های کوچک آب را به‌منظور فراهم نمودن آب آشامیدنی به خانواده‌ها در سطح جامعه، مکاتب و مراکز صحی که در آن مردم به مقدار مورد نیاز آب دسترسی ندارند، بازسازی و در صورت لزوم نقاط آبی جدید را جهت تامین آب آشامیدنی مردم می‌سازد. 

هم‌چنان، دفتر IRC خدمات یادشده را به عودت‌کنندگان، افراد متاثر از درگیری‌ها، آسیب‌دیدگان در نتیجه خشک‌سالی‌ها و به افرادی که در داخل کشور آواره یا بی‌جا شده اند، ارایهنموده و این‌طور از دسترسی افراد نیازمند به مقدار مورد نیاز آب آشامیدنی حمایت می‌کند. 

چگونه از این خدمات مستفید شده می‌توانید؟ 

افراد یا نهادهای واجد شرایط که در شهر متون ولایت خوست نیازمند خدمات یادشده استند، می‌توانند با کارمندان دفتر IRC تماس بگیرند. افراد نیازمند می‌توانند به دفتر ساحوی کمیته بین‌المللی نجات در این ولایت رفته یا هم به ریاست انکشاف دهات، ریاست مهاجرین و عودت کننده­ګان، صحت عامه و یا ریاست معارف رفته درخواست رسمی نمایند. هم­چنان، از طریق تیلفون با این سازمان تماس برقرار نموده و از این خدمات مستفید شوند. آدرس دفتر، روزها و ساعات کاری این دفتر در ذیل ارایه گردیده است: 

زمان ارایه خدمات: هر هفته از روزهای یک‌شنبه الی پنج‌شنبه از ساعت 08:00 صبح الی 04:00 بعد از ظهر 

آدرس دفتر کمیته بین‌المللی نجات: شهر خوست، ناحیه۲ ، ۱۲۰۰ فامیلی، سرک ۷۳، خانه نمبر ۴۰، دفتر کمیته نجات بین المللی یا IRC 

مرکز ارایه معلومات: افرادی که به خدمات بشردوستانه نیاز دارند، می‌توانند از طریق شماره واتساپ بپرسید (0729807235) یا مسینجر فسبوک این پلت‌فارم آنلاین معلومات حاصل نموده و به پرسش‌های شان پاسخ دریافت نمایند. تیم بپرسید به‌طور آنلاین به نیازمندان خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی معلومات ارایه نموده و در صورت لزوم، نیازمندان را به بخش‌های مربوطه جهت دریافت و دسترسی به خدمات راجع می‌نماید. 

نکات مهم 

 • برای ارایه و دریافت این خدمت قرار ملاقات لازم است؛ 
 • این سرویس در روزهای رخصتی رسمی بسته است؛ 
 • ارایه این خدمات کاملاً رایگان می‌باشد؛ 
 • مکان یا تعمیر‌که این خدمت در آن ارایه می‌گردد دارای امکانات مناسب بوده و برای تمام مراجعان قابل دسترس است؛ 
 • تعمیر برای جابه‌جایی مراجعان لفت ندارد، اما کارمندان آماده کمک با شما در این دفتر اند؛ 
 • افرادی‌که توانایی شنیدن و حرف زدن را ندارند، به آن‌ها به زبان اشاره‌ای افهام و تفهیم صورت می‌گیرد؛ 
 • افزون بر مردان، کارمند زن نیز به عنوان بخشی از تیم
  برای خدمت شما وجود دارد؛ دستشویی زنانه و مردانه مجزا بوده و برای تمامی مراجعین قابل دسترس می‌باشد؛ 
 • این خدمات به‌زبان‌های پشتو، دری و انگلیسی ارایه می‌گردد. 

یادداشت: برای دانستن دقیق موقعیت دقیق دفتر کمیته بین‌المللی نجات (IRC) در نقشه گوگل (GoogleMaps) روی آدرس ذیل کلیک نمایید: 

Contact Email: tuba.motaghed@rescue.org

Contact Phone: +93789578103

;