خدمات ساخت و احیاء چاه و محل‌های آب در ولسوالی چرخ ولایت لوګر

International Rescue Committee

خدمات ساخت و احیاء چاه و محل‌های آب در ولسوالی چرخ ولایت لوګر logo
۱۴۰۲/۵/۱۹: آخرین آپدیت

شرح

خدمات ساخت و احیاء چاه و محل‌های آب در ولسوالی چرخ ولایت لوګر  

درباره خدمت 

کمیته بین‌المللی نجات (IRC) برای باشندگان ولسوالی چرخ لوګر محل‌ها و چاه‌های عمیق آب آشامیدنی را بازسازی و یا جدید می‌سازد. 

دفتر یادشده این شبکه‌های کوچک آب را به‌منظور فراهم نمودن آب آشامیدنی به خانواده‌ها در سطح جامعه، مکاتب و مراکز صحی که در آن مردم به مقدار مورد نیاز آب دسترسی ندارند، بازسازی و در صورت لزوم نقاط آبی جدید را جهت تامین آب آشامیدنی مردم می‌سازد. 

هم‌چنان، دفتر IRC خدمات یادشده را به عودت‌کنندگان، افراد متاثر از درگیری‌ها، آسیب‌دیدگان در نتیجه خشک‌سالی‌ها و به افرادی که در داخل کشور آواره یا بی‌جا شده اند، ارایه نموده و این‌طور از دسترسی افراد نیازمند به مقدار مورد نیاز آب آشامیدنی حمایت می‌کند. 

چگونه از این خدمات مستفید شده می‌توانید؟ 

افراد یا نهادهای واجد شرایط که در ولسوالی چرخ ولایت لوګر نیازمند خدمات یادشده استند، می‌توانند با کارمندان دفتر IRC تماس بگیرند. افراد نیازمند می‌توانند به دفتر ساحوی کمیته بین‌المللی نجات در
این ولایت رفته یا هم به ریاست انکشاف دهات، ریاست مهاجرین و عودت کننده­ګان، صحت عامه و یا ریاست معارف رفته درخواست رسمی نمایند. هم­چنان، از طریق تیلفون با این سازمان تماس برقرار نموده و از این خدمات مستفید شوند. آدرس دفتر، روزها و ساعات کاری این دفتر در ذیل ارایه گردیده است: 

زمان ارایه خدمات: هر هفته از روزهای یک‌شنبه الی پنج‌شنبه از ساعت 08:00 صبح الی 04:00 بعد از ظهر 

آدرس دفتر کمیته بین‌المللی نجات: ولایت لوګر، شهر پل‌علم، ناحیه اول، چهارراهی ترافیک، هونی سفلی، کوچه اول نجارها، خانه شماره 2، دفتر IRC 

مرکز ارایه معلومات: افرادی که به خدمات بشردوستانه نیاز دارند، می‌توانند از طریق شماره واتساپ بپرسید (0729807235) یا مسینجر فسبوک این پلت‌فارم آنلاین معلومات حاصل نموده و به پرسش‌های شان پاسخ دریافت نمایند. تیم بپرسید به‌طور آنلاین به نیازمندان خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی معلومات ارایه نموده و در صورت لزوم، نیازمندان را به بخش‌های مربوطه جهت دریافت و دسترسی به خدمات راجع می‌نماید. 

نکات مهم 

  • برای ارایه و دریافت این خدمت قرارملاقات لازم است؛ 
  • این سرویس در روزهای رخصتی رسمی بسته است؛ 
  • ارایه این خدمات کاملاً رایگان می‌باشد؛ 
  • مکان یا تعمیر‌که این خدمت در آن ارایه می‌گردد دارای امکانات مناسب بوده و برای تمام مراجعان قابل دسترس است؛ 
  • تعمیر برای جابه‌جایی مراجعان لفت ندارد، اما کارمندان آماده کمک با شما در این دفتر اند؛ 
  • افرادی‌که توانایی شنیدن و حرف زدن راندارند، به آن‌ها به زبان اشاره‌ای افهام و تفهیم صورت می‌گیرد؛ 
  • افزون بر مردان، کارمند زن نیز به عنوانبخشی از تیم برای خدمت شما وجود دارد؛ 
  • دستشویی زنانه و مردانه مجزا بوده و برایتمامی مراجعین قابل دسترس می‌باشد؛ 
  • این خدمات به‌زبان‌های پشتو، دری و انگلیسیارایه می‌گردد. 

یادداشت: برای دانستن دقیق موقعیت دقیق دفتر کمیته بین‌المللی نجات (IRC) در نقشه گوگل (Google Maps) روی آدرس ذیل کلیک نمایید: 

33.7969439

 68.93458520000001 

پست الکترونیک

Leena.Masoodi@rescue.org

تلفن

;