دولت ایالات متحده آمریکا آن‌عده از اعضای خانواده شهروندان و افغان‌های مقیم این کشور را که در افغانستان باقی مانده اند، اجازه می‌دهد تا در این ایالات متحده باهم یک‌جا شوند.
از این‌رو شهروندان آمریکایی اجازه دارند تا برای همسر و فرزندان شان در هر سن و حالت مدنی درخواست بدهند. شهروندان ایالات متحده بالای 21 سال هم‌چنان می‌توانند تحت شرایط خاص برای خواهر، برادر و والدین شان درخواست پیوستن با اعضای خانواده بدهند.
ساکنان دارای اقامت دایم نوع USC و LPR ایالات متحده از مزیت قادر بودن ارایه درخواست به اعضای خانواده برخوردار اند. دارندگان ویزای خاص مهاجرت (SIV) افغان که در ایالات متحده اسکان یافته‌اند، نوع از اقامت LPR را دارا بوده و می‌توانند به اعضای خانواده شان درخواست بدهند.
این مقاله برای شهروندان و ساکنان دارای اقامت دایم نوع USC و LPR ایالات متحده ارزش مطالعه را دارد که در این کشور به‌ دنبال پیوستن مجدد به همسر، فرزندان و اقارب درجه یک شان استند.

واجد شرایط بودن به کدام موارد بستگی دارد؟

افرادی واجد شرایط پیوستن با اعضای خانواده شان استند که دارندگان اقامت دایم نوع USC یا LPR ایالات متحده آمریکا باشند. در مجموع درخواستی پیوستن به اعضای خانواده بستگی به موارد ذیل دارد:
 • وضعیت حقوقی و نوع اقامت فرد در ایالات متحده؛
 • نسبت یا رابطه بین فرد در ایالات متحده و اعضای خانواده او؛
 • تمام انواع درخواستی‌ها به شواهدی نیاز دارد تا ثابت کند فرد در ایالات متحده واجد شرایط درخواست برای پیوستن به اعضای خود است؛ و
 • درخواستی‌های پیوستن با اعضای هزینه نیز دارند که درخواست‌کننده باید آن‌را متقبل شود.
لازم نیست که همسر، فرزندان و سایر اعضای خانواده شما نشان دهند که در کشور خود مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفته‌اند تا برای این درخواست حایز شرایط باشند. ممکن است برخی شرایط سخت‌تری در خصوص درخواست پیوستن خواهر، برادر و والدین شما اعمال شود، اما پیوستن همسر و فرزندان ممکن است ساده باشد.

چگونه درخواست دهیم (How to Apply

خانه‌پری فورم‌

به‌‌ منظور ارایه درخواست برای پیوستن اعضای خانواده (همسر، فرزندان، والدین، خواهر و برادر)، شما لازم دارید تا فورم I-130 را دانلود و خانه‌پری نمایید. هم‌چنان به‌ عوض فورم آفلاین، شما می‌توانید فورم درخواستی آنلاین‌ I‑130 را نیز خانه‌پری نمایید. هر زمانی‌که فورم را تکمیل می‌کنید، باید اطلاعات مربوط به خود را برای هر سوالی که در مورد شما و اعضای خانواده شما صادقانه وارد کنید.
اگر شما دارنده LPR هستید و شما برای همسر و فرزندان‌تان به‌ صورت هم‌زمان درخواست ارایه می‌کنید، بنابرین لازم نیست تا به فرزندان زیر 21 سال درخواست جداگانه‌ ارایه کنید. با این‌حال، اگر می‌خواهید پروسه درخواست همسر و فرزندان شما جداگانه یا هر یک به صورت مستقل از هم طی‌مراحل شود، می‌توانید درخواستی‌ها را به صورت جداگانه ارایه نمایید.
اگر شما دارای USC هستید و برای فرزندان بزرگ‌سال یا متاهل یا برادران و خواهران خود تشکیل پرونده می‌دهید، نیازی نیست که درخواست جداگانه‌ برای همسران و فرزندان زیر 21 سال آن‌ها ارایه نمایید. اگر برای والدین، خواهر و برادر، فرزندان یا همسرتان هم‌زمان درخواست می‌دهید، باید برای هر یک از آن‌ها درخواست جداگانه ارایه نمایید.
به‌‌ منظور ارایه درخواست برای پیوستن نامزد، شما باید فورم I-129F را خانه‌پری و ارسال نمایید. رهنمود خانه‌پری فورم یادشده را در این لینک مطالعه نمایید. می‌توانید رهنمود پیوستن با نامزد را در وبسایت خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده مطالعه و طبقاً عمل نمایید.

هزینه درخواست

درخواست پیوستن با اعضای خانواده و ثبت فورم I-130 برای متقاضی هزینه‌ دارد. شما باید هزینه‌ای برابر با 535 دالر امریکا را همراه با ثبت فورم I-130 بپردازید. این هزینه باید به‌صورت چک یا حواله بانکی از یک بانک امریکایی و یا با کارت اعتباری پرداخت شود. چک یا حواله بانکی باید به‌نام “U.S. Department of Homeland Security” صادر شود. جهت پرداخت با کارت اعتباری شما باید فورم G‑1450 را که در این لینک در دسترس می‌باشد ثبت نمایید.
فیس یا هزینه‌های مربوط به درخواست پیوستن با اعضای خانواده را در وبسایت خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS)  مشاهده نموده می‌توانید.

اسناد موردنیاز

اسناد موردنیاز شهروند آمریکایی که دارای سند‌ USC بوده و برای پیوستن اعضای خانواده درخواست می‌نماید قرار ذیل می‌باشد:
 • سندی‌که ثابت کند دارای USC هستید؛
 • یک کاپی از کارت تولدتان که نشان می‌‌دهد شما در ایالات متحده متولد شده‌اید؛
 • یک کاپی از کارت تابعیت تان؛
 • یک کاپی از کارت شهروندی تان؛
 • یک کاپی از فورم FS‑240 گزارش قونسلی تولد در خارج از کشور (CRBA)؛ و
 • یک کاپی از پاسپورت منقضی نشده ایالات متحده.
اسناد موردنیاز دارندگان ویزای خاص مهاجرت (SIV) و شهروند آمریکایی که دارای سند‌ LPR بوده و برای پیوستن اعضای خانواده درخواست می‌نماید قرار ذیل می‌باشد:
 • سندی‌که ثابت کند دارای LPR هستید؛
 • یک کاپی از پشت و روی گرین کارت شما؛ اگر هنوز کارت خود را دریافت نکرده‌اید، شما می‌توانید کاپی‌‌ از پاسپورت خود را که شامل صفحه‌ای باشد که شما به‌عنوان یک LPR وارد ایالات متحده شده‌اید باشد؛ و
 • در صورت لزوم می‌توانید یک کاپی از فورم I‑94 خود ارایه نمایید.
اسناد موردنیاز همسر و فرزندان شهروند آمریکایی دارای سند USC یا LPR قرار ذیل می‌باشد:
 • نکاح خط جهت اثبات رابطه شما با همسر تان؛
 • اگر پیش از این ازدواج کرده‌اید، کاپی اسنادی هم‌چو طلاق خط یا پارچه فوتی که نشان ‌دهند ازدواج قبلی شما پایان یافته است؛
 • کارت‌های تولد فرزندان جهت اثبات رابطه شما به آن‌ها؛
 • پاسپورت‌های اعضای خانواده؛
 • عکس جدید و واضح اعضای خانواده؛ و
 • ممکن است از شما مستنداتی از شما خواسته شود تا رابطه خانوادگی شما اثبات گردد.
اسناد موردنیاز سایر اعضای خانواده (خواهر، برادر و والدین) خانواده شهروند آمریکایی دارای سند USC قرار ذیل می‌باشد:
 • کارت‌های تولد شما و خواهر و برادر شما جهت اثبات رابطه شما به آن‌ها؛
 • اگر شما می‌خواهید به مادر درخواست دهید، کارت تولد شما که نام مادر تان در آن ذکر شده است لازم است؛
 • اگر شما می‌خواهید به پدر درخواست دهید کارت تولد شما که نام پدر و مادر شما در آن ذکر شده لازم است؛
 • نکاخ خط والدین شما که نشان دهد پدر و مادر شما با هم ازدواج کرده‌‌اند؛
 • در صورت لزوم اسناد معتبر مدنی جهت اثبات رابط شما با سایر اعضای خانواده؛
 • پاسپورت‌های اعضای خانواده؛
 • عکس جدید و واضح اعضای خانواده؛ و
 • ممکن است از شما مستنداتی از شما خواسته شود تا رابطه خانوادگی شما اثبات گردد.
 در صورتی‌که اسناد شما به زبان انگلیسی نیست، ترجمه انگلیسی آن اسناد را نیز ارسال نمایید. ترجمه باید دربرگیرنده اقرارخط باشد که مترجم در آن ذکر نموده به هر دو زبان مسلط است.

ارسال درخواست

شما برای ثبت یا ارایه درخواست باید نخست فورم‌ و اسناد موردنیاز را جمع‌آوری و آماده نمایید. سپس درخواستی را به یکی از دفاتر خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا (U.S. Citizenship and Immigration Services - USCIS) محل زندگی تا ارسال نمایید. ارایه درخواست پیوستن اعضای خانواده از طریق فورم I-130 به محل یا ایالتی‌ که در آن زندگی می‌کنید بستگی دارد.
هم‌چنان شما می‌توانید با مراجعه به وبسایت USCIS آدرس پستی دفاتر ساحوی خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا را در ایالتی‌ که شما در آن زندگی می‌کنید، مشاهده و درخواستی‌های تا را به آدرس مربوط ارسال نمایید.
 پیش از آن‌که درخواستی خود را ارسال نمایید، اطمینان حاصل کنید که یک نسخه کاپی از تمام فورم‌ها و اسناد را نزد خود نگه دشته‌اید. حتی اگر شما اصل اسناد را در اختیار دارید، باید همیشه یک کاپی از تمام اسناد نهایی که ثبت کرده‌‌اید را نزد خود داشته باشید، زیرا ممکن است در آینده به آن نیاز پیدا کنید.

پس از ارسال درخواستی چه می‌شود؟

به‌محض این‌که USCIS درخواستی شما را دریافت نمود، یک اطلاعیه یا نامه رسید را برای شما ارسال می‌نماید. در این اطلاعیه یا نامه عنوان خواهد شد که درخواستی شما را اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا دریافت نموده است. این نامه دارای اهمیت می‌باشد زیرا که:
 • به‌شما می‌گوید که کدام مرکز خدمات USCIS روی بررسی درخواستی شما کار می‌کند؛ و
 • یک شماره تشخیصیه 13 رقمی برای درخواست شما ارایه می‌دهد.
متوجه باشد که نامه به آدرس خانه شما فرستاده می‌شود و لازم تا آدرس به‌روز شما در دسترس باشد. شما می‌توانید صفحه آنلاین رفته و با درج شماره تشخیصیه 13 رقمی تان آدرس محل زندگی یا خانه تان را به‌روز نموده یا تغییر دهید.

تعقیب آنلاین درخواست

شما می‌توانید هر پیشرفت در رابطه به درخواست خود را به‌طور آنلاین دنبال نمایید. بهتر است تا به‌روزرسانی‌های مربوط به درخواست را به صورت آنلاین دریافت کنید. شما صفحه آنلاین پیگیری درخواستی رفته و با درج شماره تشخیصیه 13 رقمی از وضعیت درخواست تان اطلاع حاصل می‌نمایید.

بررسی درخواست

بررسی درخواست پیوستن اعضای خانواده چندین ماه یا بیش‌تر طول می‌کشد. شما باید صبور باشید تا پاسخی در رابطه به درخواستی خود دریافت نمایید. در برخی مواقع پیش از این‌که درخواست شما مورد تایید قرار گیرد ممکن است با همسر شما مصاحبه شود. در تمام موارد پیش از این‌که اسناد سفر مورد تایید قرار گیرند با همسر شما مصاحبه می‌شود. اگر اعضای خانواده شما از قبل در ایالات متحده حضور دارد، قبل از این‌که درخواست شما بتواند تایید شود، توسط USCIS با تمامی شما یک‌جا مصاحبه صورت می‌گیرد. در برخی موارد، حتی اگر همسر و فرزندان شما خارج از ایالات متحده باشند ممکن است USCIS از شما درخواست مصاحبه نماید.
دفتر USCIS برای شما یک نامه در خصوص تصمیم اتخاذشده در مورد درخواستی شما رسال خواهد کرد. برخی اوقات USCIS برای شما نامه‌ ارسال می‌کند و طی آن از شما درخواست مستندات بیش‌تری از قبیل ارسال تصاویر مراسم ازدواج می‌کند. معمولاً حدود 3 الی 4 ماه به متقاضی وقت داده می‌شود تا مستندات را فراهم نمایند.
 در صورتی‌که به فرزندان خود درخواست می‌دهید، ممکن است USCIS از شما بخواهد تا یک آزمایش DNA انجام دهید. این آزمایش خون می‌تواند اثبات نماید که شما و آن‌ها ارتباط خونی دارید. اگر USCIS نیاز به یک آزمایش DNA داشته باشد، پس از این‌که درخواست را ارایه نمودید در نامه بر تان توضیح می‌دهد چگونه این آزمایش را انجام دهید.

در صورت تایید درخواست چه می‌شود؟

یک تقاضای I‑130 تاییدشده اولین گام در پروسه مهاجرت به ایالات متحده بر اساس خانواده است. این‌که طی‌مراحل درخواستی پیوستن اعضای خانواده چقدر طور می‌کشد بستگی به نوع رابطه خانوادگی دارد. برخی اعضای خانواده باید منتظر بمانند تا یک ویزا برای نوع رابطه خانوادگی آن‌ها در دسترس قرار گیرد. اطلاعات مرتبط با زمان انتظار ویزا مربوط را در مطلب اختصاصی در رابطه به ویزای وزارت امور خارجه مطالعه نمایید.
زمانی‌که یک ویزه آماده شد، قدم بعدی بستگی به این دارد که اعضای خانواده شما در کجا زندگی می‌کند. اگر اعضای خانواده شما در ایالات متحده است آنها ممکن است قادر باشند وضعیت اقامتی خود را به اقامت دایم قانونی تغییر دهند. اطلاعات لازم در خصوص وضعیت اقامت دایمی قانونی در وبسایت USCIS در دسترس می‌باشد. اگر اعضای خانواده شما خارج از ایالات متحده است، می‌توانند برای یک ویزای مهاجرت درخواست دهند تا به ایالات متحده مهاجرت نمایند. اطلاعات بیشتر در خصوص مراحل درخواست ویزای مهاجرت در وبسایت وزارت امور خارجه مطالعه نمایید.
در هر صورت اعضای خانواده در سفارت مربوطه ایالات متحده آمریکا مصاحبه شان را سپری می‌نمایند. اعضای خانواده بررسی‌های امنیتی و آزمایشات صحی را پشت‌سر گذشتانده و سپس با صدور ویزه به ایشان اجازه داده می‌شود تا به ایالات متحده سفر کنند.

رد درخواست

اگر همسر یا فرزند شما واجد شرایط تشخیص داده نشوند، USCIS یک نامه برای شما ارسال خواهد کرد. این نامه اطلاعیه تصمیم مبنی بر رد (Notice of Intent to Deny ‑NoID) نامیده می‌شود. این نامه به‌شما امکان می‌دهد تا پیش از صدور تصمیم نهایی پاسخ دهید. تصمیم صادر شده در خصوص درخواست پیوستن با اعضای خانواده قابل بازنگری نیست.

کمک و مشوره

تمام مراحل پیوستن اعضای خانواده در وبسایت اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا وجود دارد. برخی از معلومات مربوط به پیوستن اعضای خانواده را در وبسایت IRAP که در این مقاله نیز از آن‌ها استفاده شده است، مطالعه نمایید.
روند درخواست پناهندگی در ایالات متحده پیچیده است و ممکن است شما و اعضای خانواده تان بخواهید در مورد پیوستن خود از یک وکیل مهاجرت کمک بگیرید. لست تامین کنندگان خدمات قانونی مهاجرت در ایالات متحده را که به‌صورت رایگان فعالیت می‌کنند در این لینک دریابید. لست وکلای خصوصی مهاجرت در ایالات متحده در این لینک قابل دسترس می‌باشد.
آن‌عده از افغان‌هایی‌که نیاز به معلومات و همکاری اختصاصی دارند، می‌توانند به شماره واتساپ "بپرسید" (+93729807235) یا مسنجر فیسبوک و یا از طریق وبسایت "بپرسید" با مشاوران "بپرسید" به‌تماس شده و در زمینه معلومات ‌بیش‌تر حاصل نمایند.