در سالیان اخیر برخی از افغان‌ها به‌ عنوان پناهجو به‌ شیوه‌های مختلف وارد ایالات متحده آمریکا گردیده اند. برخی افغان‌های واجد شرایط توانسته اند اعضای خانواده شان را به آمریکا انتقال دهند. در این میان کسانی هم بوده اند که به‌ منظور مصونیت شان به‌ عجله از افغانستان خارج شدند و فرصت انتقال اعضای خانواده شان را به ایالات متحده نیافتند.
این مقاله برای آن‌عده از پناهندگان و پناهجویان ارزش مطالعه را دارد که در ایالات متحده به دنبال پیوستن مجدد به همسر و فرزندان شان استند.

شرایط پیوستن با اعضای خانواده

اگر شما طی دو سال گذشته به‌ عنوان یک پناهجو وارد ایالات متحده شده‌اید یا اگر عنوان پناهنده طی دو سال گذشته در ایالات متحده به‌ شما اعطا شده‌ است، می‌توانید جهت پیوستن مجدد همسر و فرزندان‌تان در ایالات متحده درخواست دهید.
شرایط بسته به وضعیت شما و این‌که می‌خواهید سپانسر چه کسی شوید متفاوت است.
شرایط مرتبط با همسر قرار  ذیل می‌باشد:
 • شما باید قبل از زمانی‌که در ایالات متحده به‌عنوان پناهنده پذیرفته شده‌اید یا زمانی‌که در این کشور به‌شما عنوان پناهنده داده شده است، ازدواج کرده باشید.
 • ازدواج شما باید در هنگامی‌که برای همسرتان درخواست می‌دهید تا به‌ شما بپیوندد تا زمانی‌که همسرتان در ایالات متحده پذیرفته می‌شود، دوام داشته باشد.
 • همسر شما نباید تحت هریک از ممنوعیت‌هایی‌ که در خصوص پناهندگان یا پناهجویان اعمال می‌شود غیرقابل پذیرش باشد.
شرایط مرتبط با فرزندان قرار ذیل اند:
 • فرزند شما باید زیر 21 سال سن داشته و مجرد باشد. با این‌حال اگر شما به‌عنوان یک پناهنده اسکان داده شده‌اید، فرزند شما در صورتی‌که در زمان مصاحبه‌تان برای اسکان پناهندگی دارای 21 سال سن یا کم‌تر است، دارای شرایط لازم می‌باشد.
 • اگر شما یک پناهجو هستید، فرزند شما در صورتی‌که در زمانی‌که با تکمیل فورم I‑589 کیس پناهندگی داده‌اید، دارای 21 سال سن یا کم‌تر بوده باشد دارای شرایط لازم است.
 • سن فرزند شما در درخواستی ثابت در نظر گرفته می‌شود حتی اگر آن‌ها در زمان خانه‌پری و ارسال فورم  I-730فرزند شما 21 سال یا بیش‌تر سن داشته باشند. فرزند شما برای این‌که حایز شرایط باشد باید مجرد باقی بماند.
 • باید پیش از این‌که در ایالات متحده به‌عنوان یک پناهنده پذیرفته شده باشید یا عنوان پناهجو به‌شما اعطا شده، ارتباط والد و فرزندی تان وجود داشته باشد.
 • در برخی شرایط عنوان والد می‌تواند دربرگیرنده سرپرست یا پدرخوانده و مادرخوانده نیز شود. دستورالعمل‌های لازم در خصوص فورم I-730 را در این لینک مطالعه نمایید.
 • فرزند باید پیش از این‌که شما به‌عنوان یک پناهنده به ایالات متحده سفر کنید یا در این کشور عنوان پناهجو به‌شما اعطا شود، به دنیا آمده باشد یا در دوران قبل از تولد باشد (یعنی مادرش باردار شده باشد).
 • فرزند شما نباید تحت هریک از ممنوعیت‌هایی که در خصوص پناهندگان یا پناهجویان اعمال می‌شود غیرقابل پذیرش باشد.
لازم نیست که همسر یا فرزند شما نشان دهند که در کشور خود مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گفته‌اند تا برای این برنامه حایز شرایط باشند. ممکن است برخی شرایط دیگری نیز در خصوص همسر یا فرزند شما اعمال شود. وبسایت USCIS در خصوص خانواده پناهندگان و پناهجویان اطلاعات بیش‌تری در این مورد ارایه نموده است که می‌توانید آن‌را مطالعه نمایید.

چگونه درخواست دهیم (How to Apply

خانه‌پری فورم‌ها

افرادی که از طریق مسیرهای زمینی یا از طریق ویزای بشردوستانه (Humanitarian Parole) به‌عنوان پناهنده وارد آمریکا گردیده اند، به‌‌منظور ارایه درخواست لازم دارند تا فورم‌های ذیل را دانلود و خانه‌پری نمایند:

اسناد موردنیاز

اسناد موردنیاز پیوستن اعضای خانواده قرار ذیل می‌باشد:
 • سند پناهندگی یا کارت اقامت دایمی قانونی
 • عکس جدید و واضح همسر و فرزندان
 • نکاح خط جهت اثبات رابطه شما با همسر تان
 • اگر پیش از این ازدواج کرده‌اید، کاپی اسنادی هم‌چو طلاق خط یا پارچه فوتی که نشان ‌دهند ازدواج قبلی شما پایان یافته است
 • کارت‌های تولد فرزندان جهت اثبات رابطه شما به آن‌ها
 • پاسپورت‌های همسر و فرزندان
 • ممکن است از شما مستنداتی هم‌چو تصاویر مراسم ازدواج یا نامه‌های از نزدیکان تان خواست شود تا رابطه خانوادگی شما اثبات گردد.

هزینه

درخواست پیوستن با اعضای خانوداه و ثبت فورم I-730 برای متقاضی هزینه‌ای ندارد. ممکن است به‌دلایل انسان‌دوستانه از شرایط ارایه درخواست در خصوص I-730 طی دو سال چشم پوشی شود.

ارسال درخواست

شما برای ثبت یا ارایه درخواست باید نخست تمام فورم‌ها و اسناد موردنیاز را جمع و آماده نمایید. سپس درخواستی را به یکی از دفاتر خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا (U.S. Citizenship and Immigration Services - USCIS) محل زندگی تا ارسال نمایید. ارایه درخواست پیوستن اعضای خانواده از طریق فورم I-730 به محل یا ایالتی‌که در آن زندگی می‌کنید بستگی دارد.
هم‌چنان شما می‌توانید با مراجعه به وبسایت USCIS آدرس پستی دفاتر ساحوی خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا را در ایالتی‌که شما در آن زندگی می‌کنید، مشاهده و درخواستی‌های تا را به آدرس مربوط ارسال نمایید.
 پیش از آن‌که درخواستی خود را ارسال نمایید، اطمینان حاصل کنید که یک نسخه کاپی از تمام فورم‌ها و اسناد را نزد خود نگه دشته‌اید. حتی اگر شما اصل اسناد را در اختیار دارید، باید همیشه یک کاپی از تمام اسناد نهایی که ثبت کرده‌‌اید را نزد خود داشته باشید، زیرا ممکن است در آینده به آن نیاز پیدا کنید.

پس از ارسال درخواستی چه می‌شود؟

به‌محض این‌که USCIS درخواستی شما را دریافت نمود، یک اطلاعیه رسید را برای شما ارسال می‌نماید. در این اطلاعیه یا نامه عنوان خواهد شد که درخواستی شما را اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا دریافت نموده است. این نامه دارای اهمیت می‌باشد زیرا که:
 • به‌شما می‌گوید که کدام مرکز خدمات USCIS روی بررسی درخواستی شما کار می‌کند؛ و
 • یک شماره تشخیصیه 13 رقمی برای درخواست شما ارایه می‌دهد.
متوجه باشد که نامه به آدرس خانه شما فرستاده می‌شود و لازم تا آدرس به‌روز شما در دسترس باشد. شما می‌توانید صفحه آنلاین رفته و با درج شماره تشخیصیه 13 رقمی تان آدرس محل زندگی یا خانه تان را به‌روز نموده یا تغییر دهید.

تعقیب آنلاین درخواست

شما می‌توانید هر پیشرفت در رابطه به درخواست خود را به‌طور آنلاین دنبال نمایید. بهتر است تا به‌روزرسانی‌های مربوط به درخواست را به صورت آنلاین دریافت کنید. شما صفحه آنلاین پیگیری درخواستی رفته و با درج شماره تشخیصیه 13 رقمی از وضعیت درخواست تان اطلاع حاصل می‌نمایید.

بررسی درخواست

بررسی درخواست پیوستن اعضای خانواده چندین ماه یا بیش‌تر طول می‌کشد. شما باید صبور باشید تا پاسخی در رابطه به درخواستی خود دریافت نمایید. در برخی مواقع پیش از این‌که درخواست شما مورد تایید قرار گیرد ممکن است با همسر شما مصاحبه شود. در تمام موارد پیش از این‌که اسناد سفر مورد تایید قرار گیرند با همسر شما مصاحبه می‌شود. اگر اعضای خانواده شما از قبل در ایالات متحده حضور دارد، قبل از این‌که درخواست شما بتواند تایید شود، توسط USCIS با تمامی شما یک‌جا مصاحبه صورت می‌گیرد. در برخی موارد، حتی اگر همسر و فرزندان شما خارج از ایالات متحده باشند ممکن است USCIS از شما درخواست مصاحبه نماید.
دفترUSCIS برای شما یک نامه در خصوص تصمیم اتخاذشده در مورد درخواستی شما رسال خواهد کرد. برخی اوقاتUSCIS برای شما نامه‌ ارسال می‌کند و طی آن از شما درخواست مستندات بیش‌تری از قبیل ارسال تصاویر مراسم ازدواج می‌کند. معمولاً حدود 3 الی 4 ماه به متقاضی وقت داده می‌شود تا مستندات را فراهم نمایند.
 در صورتی‌که به فرزندان خود درخواست می‌دهید، ممکن است USCIS از شما بخواهد تا یک آزمایش DNA انجام دهید. این آزمایش خون می‌تواند اثبات نماید که شما و آن‌ها ارتباط خونی دارید. اگر USCIS نیاز به یک آزمایش DNA داشته باشد، پس از این‌که درخواست را ارایه نمودید در نامه بر تان توضیح می‌دهد چگونه این آزمایش را انجام دهید.

در صورت تایید درخواست چه می‌شود؟

در صورتی‌که درخواستی شما تایید شود، اعضای خانواده در سفارت مربوطه ایالات متحده آمریکا مصاحبه جمعی شان را سپری می‌نمایند. اعضای خانواده بررسی‌های امنیتی و آزمایشات صحی را پشت‌سر گذشتانده و سپس با صدور ویزه به ایشان اجازه داده می‌شود تا به ایالات متحده سفر کنند.

رد درخواست

اگر همسر یا فرزند شما واجد شرایط تشخیص داده نشوند، USCIS یک نامه برای شما ارسال خواهد کرد. این نامه اطلاعیه تصمیم مبنی بر رد (Notice of Intent to Deny ‑NoID) نامیده می‌شود. این نامه به‌شما امکان می‌دهد تا پیش از صدور تصمیم نهایی پاسخ دهید. تصمیم صادر شده در خصوص درخواست پیوستن با اعضای خانواده قابل بانگری نیست.

کمک و مشوره

تمام مراحل پیوستن اعضای خانواده در وبسایت اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا وجود دارد. برخی از معلومات مربوط به پیوستن اعضای خانواده را در وبسایت IRAP که در این مقاله نیز از آن‌ها استفاده شده است، مطالعه نمایید.
روند درخواست پناهندگی در ایالات متحده پیچیده است و ممکن است شما و بستگان تان بخواهید در مورد پیوستن اعضای خانواده از یک وکیل مهاجرت کمک بگیرید. لست تامین کنندگان خدمات قانونی مهاجرت در ایالات متحده را که به‌صورت رایگان فعالیت می‌کنند دراین لینکدریابید. لست وکلای خصوصی مهاجرت در ایالات متحده در این لینک قابل دسترس می‌باشد.
آن‌عده از افغان‌هایی‌که نیاز به معلومات و همکاری اختصاصی دارند، می‌توانند به شماره واتساپ "بپرسید" (+93729807235)یا مسنجر فیسبوک و یا از طریق وبسایت "بپرسید" با مشاوران "بپرسید" به‌تماس شده و در زمینه معلومات ‌بیش‌تر حاصل نمایند.