پناهندگان یا دارندگان  حفاظت فرعی در ‌سویدن چگونه میتوانند با بستگان خود دوباره یکجا ‌شوند؟

نگاه مختصر

اگر شما پناهنده یا "دارنده حفاظت فرعی" در ‌سویدن هستید، می‌توانید برای برخی از اعضای خانواده تان درخواست اجازه اقامت بدهید. اعضای خانواده شما می‌توانند از این اجازه‌نامه جهت سفر و اقامت در ‌سویدن استفاده نمایند.
اگر شما موقف پناهندگی یا حفاظت فرعی در ‌سویدن دارید، می‌توانید برای همسر و فرزندان خود درخواست دهید تا با شما یکجا شوند. اگر زیر 18 سال سن دارید، می‌توانید برای پیوستن با والدین تان درخواست دهید.  اینرا درخواست برای پیوستن با اعضای خانواده می‌گویند. بدین منظور شما سپانسر "که بنام شخص ارتباطی نیز یاد می‌گردد" خواهید بود.
هنگامی‌که فورم را خانه‌پری می‌کنید، به‌پرسش‌های مربوط به سپانسر، با استفاده از معلومات در مورد خودتان پاسخ دهید. عضو خانواده شما "درخواست‌کننده" خواهد بود. درخواست‌کننده نیازی ندارد ثابت کند که در کشور خود تحت آزار و اذیت قرار گرفته است.
در "موارد استثنایی" می‌توانید به سایر بستگان خود نیز سپانسر شوید. شرایط استثنایی زمانی است که یکی از بستگان به حمایت‌هایی مانند حمایت مالی، روانی یا عاطفی به‌شما وابسته باشد. شما باید شواهدی را در این زمینه در درخواست خود ضمیمه کنید. در این  حالت، می‌توانید سایر اعضای خانواده مانند خواهر و برادر خود را که کم‌تر از 18 سال سن دارند،  سپانسر کنید، یا اگر بزرگ‌سال استید می‌توانید  والدین تان را سپانسر کنید.

چه کسی واجد شرایط است؟

شرایط عمومی‌درخواست‌کننده:
 • درخواست‌کننده باید ثابت کند که کیست. معمولاً درخواست‌کننده باید پاسپورت معتبر خود را ارایه دهد. با این حال، اگر درخواست‌کننده شرایط ذیل را برآورده کند، در عوض می‌تواند آزمایش DNA ارسال کند:
○  درخواست‌کننده و سپانسر بخشی از یک خانواده با فرزندان مشترک استند. اگر درخواست‌کننده والدین یا فرزند یک سپانسر یا حمایت‌کننده مالی ‌در ‌سویدن باشد، باید باهم رابطه خونی داشته باشند. اگر درخواست‌کننده همسر یک سپانسر یا حمایت‌کننده مالی در ‌سویدن باشد، باید باهم فرزندان مشترک داشته باشند.
درخواست‌کننده هویت خود را به‌حیث سپانسر ارایه نموده است اما ارتباط خونی ندارند. درخواست‌کننده در سفارت ‌سویدن مصاحبه‌ خواهد شد. در مصاحبه، درخواست‌کننده باید در رابطه به چگونگی ارتباط خود با سپانسر توضیح دهد که آن‌ها کی استند و از کجا آمده اند. اداره مهاجرت ‌سویدن (Swedish Migration Agency) که به اختصار SMA نامیده می‌شود تصمیم خواهد گرفت که آیا درخواست‌کننده شرایط را برآورده می‌کند یا خیر.
○  درخواست‌کننده و یا سپانسر در  مورد این‌که درخواست‌کننده کیست، "معلومات واحد و منسجم" می‌دهند.
○  درخواست‌کننده نمی‌تواند پاسپورت یا تذکره بگیرد، زیرا دولت کشور اصلی اش ممکن است او را مورد آزار و اذیت قرار دهد. اگر ‌سویدن اسناد کشور اصلی درخواست‌کننده را به‌رسمیت نشناسد، درخواست‌کننده هم‌چنان واجد شرایط بوده می‌تواند. ‌سویدن در حال حاضر صرف اسناد کشور سومالیا را به‌رسمیت نمی‌شناسد اما اسناد سایر کشورهای جهان را به‌رسمیت می‌شناسد.
○  اگر درخواست‌کننده همسر سپانسرکننده باشد، باید قبل از آمدن سپانسر به‌‌سویدن به‌عنوان یک زوج در خارج از ‌سویدن با هم زندگی کرده باشند.
درخواست برای همسر یا شریک زندگی
 • شما می‌توانید در هر یک از سه حالت ذیل برای همسر یا شریک زندگی خود درخواست دهید:
○  اول، اگر به‌طور قانونی ازدواج کرده‌اید.
○  دوم، اگر بر اساس یک سند رسمی باهم زندگی مشترک دارید.
○  سوم، اگر نامزد استید و می‌خواهید با هم در ‌سویدن مشترک  زندگی کنید.
■ اگر ازدواج نکرده‌اید اما با هم زندگی می‌کنید، ممکن است همانند همسر یک دیگر مشترک زندگی کنید. اگر صرف برای مدت کوتاهی با هم زندگی کرده‌اید، ممکن است نتوانید ثابت کنید که در یک رابطه زندگی مشترک استید.
 • در بیش‌تر موارد، شما و همسر یا شریک زندگی تان باید در سن حد اقل 18 سالگی ازدواج کرده باشید. همسر یا شریک زندگی شما معمولاً باید حداقل 18 سال سن داشته باشد. ازدواج کودکان معمولاً در ‌سویدن به‌رسمیت شناخته نمی‌شود.
 • ‌سویدن برخی از ازدواج‌های غیرحضوری را به‌رسمیت نمی‌شناسد. اگر شما یا همسر تان در مراسم عقد در یک مکان نبودید، ممکن است ازدواج غیرحضوری یا عقد قراردادی داشته باشید. اگر شما یا همسر تان در زمان ازدواج در ‌سویدن بودید یا با ‌سویدن ارتباط داشتید، ‌سویدن این ازدواج را به‌رسمیت نمی‌شناسد.
 • قبل از ارایه درخواست پیوستن خانواده باید ازدواج خود را در اداره مالیات ‌سویدن (Swedish Tax Agency) ثبت کنید. این مورد نیاز نیست، اما ممکن است به شما کمک کند.

درخواست برای فرزند

 • فرزند شما باید مجرد و کم‌تر از 18 سال سن داشته باشد.
 • هنگام ارایه درخواست، فرزند شما باید کم‌تر از 18 سال سن داشته باشد. اگر فرزند شما 18 ساله شود در حالی که درخواست او در انتظار تصمیم SMA است، هنوز هم می‌تواند واجد شرایط است.

درخواست برای والدین

 • اگر کودکی هستید که به‌تنهایی در ‌سویدن زندگی می‌کنید و می‌خواهید والدین تان با شما زندگی نمایند، می‌توانید به والدین تان سپانسر شده و حمایت مالی کنید.
 • هنگام درخواست پناهندگی باید مجرد باشید و کم‌تر از 18 سال سن داشته باشید.
 • اگر پس از درخواست پناهندگی 18 ساله شده‌اید، باید حداکثر سه ماه پس از دریافت تصمیم درخواست پناهندگی خود، برای والدین خود درخواست پیوستن ارایه دهید.
 • باید بدون والدین یا سرپرست دیگر خود وارد ‌سویدن شده باشید یا پس از ورود به‌‌سویدن رها شده باشید.
 • اگر تابعیت ‌سویدنی به‌شما داده شده باشد، نمی‌توانید از والدین خود حمایت مالی کنید.

شرایط دیگر

شما ممکن مجبور  به برآوردن شرایط مسکن و مالی شوید. شرایط بر اساس سن شما و زمانی که درخواست خود را ارایه می‌کنید، تغییر می‌کند.
 • اگر شما (سپانسر در ‌سویدن) کم‌تر از 18 سال سن دارید، نیازی به اثبات جهت به‌تامین مسکن و شرایط مالی ندارید.
 • اگر شما (سپانسر در ‌سویدن) 18 سال یا بیش‌تر سن دارید و در مدت 3 ماه پس از اعطای  موقف پناهندگی یا  حفاظت فرعی در ‌سویدن برای پیوستن با خانواده درخواست دهید، مسکن و شرایط مالی در مجموع قابل اجرا  ن می‌باشد. دوره 3 ماهه زمانی شروع می‌شود که SMA به‌شما اطلاع دهد که از  حفاظت بین‌المللی برخوردار خواهید شد. اگر به‌‌سویدن اسکان داده شده‌اید، دوره 3 ماهه از ورود شما به‌‌سویدن شروع می‌شود.
 • وقتی درخواست دادید، دولت ‌سویدن تصمیم می‌گیرد که آیا شما و خانواده تان می‌توانید  بصورت مصوون به‌کشور دیگری اسکان داده شوید یا خیر. آن‌ها ‌جایی‌را که خانواده شما با آن پیوند دارند در نظر می‌گیرند. اگر آن‌ها تصمیم بگیرند که می‌توانید به‌کشور دیگری که به آن ارتباط دارید اسکان داده شوید، باید شرایط مالی و محل بودوباش یا خانه را برآورده کنید.
 • اگر در مدت بیش از 3 ماه پس از اعطای  موقف پناهندگی یا حفاظت فرعی در ‌سویدن درخواست پیوستن دهید، شرایط مالی و محل بودوباش یا خانه اعمال می‌شود.
این "شرایط نگهداری" است که دارای دو بخش  می‌باشد:
 • اول، شما باید نشان دهید که می‌توانید از نظر مالی از بستگان خود پس از ورود به‌‌سویدن، حمایت مالی کنید.
 • دوم، شما باید نشان دهید که آپارتمان یا خانه شما به‌اندازه کافی بزرگ است که بستگان شما در ‌سویدن با شما یک‌جا زندگی نمایند.
دولت ‌سویدن برای برآورده نمودن هر دو شرط از استانداردها استفاده می‌کند.
دولت ‌سویدن ‌هزینه کرایه خانه شما در ‌سویدن و مقدار پول ماهانه بر اساس تعداد خانواده شما را در نظر می‌گیرد. مبالغ ماهانه برای سال 2022 که از اول جنوری هر سال اندکی افزایش خواهند یافت قرار ذیل  می‌باشد:
 • 5158 کرون (واحد پولی سویدن) برای یک بزرگ‌سال مجرد
 • 8520 کرون برای زوجی‌که با هم زندگی می‌نمایند
 • 2756 کرون برای کودکان 0-6 ساله
 • 3308 کرون برای کودکان 7 تا 10 ساله
 • 3860 کرون برای کودکان 11 تا 14 ساله
 • 4411 کرون برای کودکان 15 ساله یا بزرگتر
اگر از دولت کمک برای تقبل هزینه فرزند دریافت می‌کنید، می‌توانید هنگام محاسبه‌ نیاز مالی آن مبلغ را کم کنید. می‌توانید در وبسایت مربوط به ‌سویدن درباره این  امتیازات دولتی بیش‌تر بدانید.
برای مثال، اگر در ‌سویدن پناهنده‌ هستید و می‌خواهید برای شوهر و دو فرزند خود (6 و 12 ساله) درخواست بدهید، به‌موارد زیر نیاز دارید:
 • 8520 کرون برای شما و همسر تان، به‌علاوه
 • 2756 کرون برای فرزند 6 ساله شما، به‌علاوه
 • 3860 کرون برای فرزند 12 ساله شما، به‌علاوه
 • هزینه کرایه خانه خود و سپس هر کمک برای اطفال را که خانواده شما از دولت دریافت می‌کند، تفریق کنید.
هنگامی‌که محاسبه‌ شما ‌به پایان می‌رسد، مبلغ باقی‌مانده مبلغ ماهانه شما خواهد بود. اگر درآمد شما بیش‌تر از کل مبلغ ماهانه باشد، پس  شرایط مالی را برآورده نموده‌اید.
شرایط مسکن  نظر به‌تعداد خانواده شما تغییر می‌کند. خانواده شما شامل آن‌عده از اعضای خانواده شما می‌شود که اکنون در ‌سویدن با شما زندگی می‌نمایند و آن‌عده از اعضای خانواده می‌شود که می‌خواهید به‌‌سویدن آن‌ها را بیاورید. برای دو بزرگ‌سال بدون فرزند یک خانه که اگر یک اطاق و آشپزخانه یا آشپزخانه کوچک داشته باشد، به‌اندازه کافی بزرگ است. اگر قرار است کودکان در خانه زندگی نمایند، باید اتاق‌های بیش‌تری وجود داشته باشد. دو کودک می‌توانند یک اتاق خواب مشترک داشته باشند.
اداره مهاجرت سویدن بررسی خواهد کرد که آیا شما شرایط درآمد و مسکن را برآورده می‌کنید یا خیر. شما باید شرایط را قرار ذیل برآورده کنید:
 • اول، هنگام خانه‌پری درخواست باید شرایط لازم را داشته باشید.
 • دوم، زمانی که دولت در مورد درخواست شما تصمیم می‌گیرد، باید شرایط لازم را برآورده کنید.
 • سوم، باید نشان دهید که برای یک سال پس از تصمیم، شرایط لازم را برآورده خواهید کرد.
در بیش‌تر موارد این می‌تواند دشوار باشد زیرا تصمیم اداره مهاجرت سویدن  زمان زیادی را در بر می‌گیرد. اگر شغل دارید می‌توانید عضویت صندوق وجهی امتیازات بیکاری را کسب نموده و از (بیمه بیکاری)، مستفید شوید.
اگر وضعیت خانوادگی شما در طول  پروسه پیوستن تغییر کرد، باید اداره مهاجرت سویدن یا SMA را مطلع کنید.
 • اگر شغل خود را تغییر دادید، باید به SMA در مورد تغییر حقوق خود بگویید. از ارسال قرارداد وظیفه جدید خود به آنها اطمینان حاصل نمایید.
 • اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان فرزند به دنیا میاورد، در مورد تعداد جدید خانواده خود به SMA اطلاع دهید.
 • اگر نقل مکان می‌کنید، اندازه جدید محل سکونت خود و مبلغ کرایه جدید را به SMA اطلاع دهید.

چگونه درخواست  نماییم

چه کسی می‌تواند به‌ صورت آنلاین درخواست ارایه کند؟
شما (سپانسرکننده) در صورت داشتن شرایط ذیل می‌توانید به‌صورت آنلاین درخواست ارایه دهید:
 • سن شما و درخواست‌کننده 18 سال یا بیش‌تر است.
 • شما یک آدرس ایمیل دارید.
 • می‌توانید هزینه درخواست را از طریق ویزاکارت یا ماسترکارت پرداخت کنید.
 • می‌توانید اسناد موردنیاز را سکن کنید یا از آن عکس بگیرید.
اگر کودکی در ‌سویدن هستید و برای والدین خود درخواست می‌دهید، لازم نیست  بالاتر از 18 سال سن داشته باشید. هم‌چنان امکان ثبت درخواست به‌صورت آنلاین برای کودکانی که همراه با والدین خود درخواست می‌دهند نیز وجود دارد. دستورالعمل فورم درخواست آنلاین در این جا موجود است.
برای درخواست آنلاین به ‌این وبسایت مراجعه کنید.
اگر واجد شرایط درخواست آنلاین هستید اما قادر به‌انجام آن نیستید، باید درخواست تکمیل شده و تمام شواهد حمایتی را به‌این آدرس ارسال کنید:
Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

مواردی که واجد شرایط درخواست آنلاین نیستند:

اگر درخواست پیوستن مجدد را صرف برای فرزند یا فرزندان زیر 18 سال خود ارسال می‌کنید، واجد شرایط درخواست آنلاین نیستید. در عوض، باید این فورم درخواست را تکمیل کنید. درخواست باید به‌سفارت یا قونسلگری ‌سویدن در کشوری که فرزند شما در آن زندگی می‌کند ارسال شود.
اگر درخواست‌کننده در سفارت یا قونسلگری درخواست دهد، زمانیکه درخواستی خویشرا شخصاً ارایه مینماید، باید فیس درخواستی را پرداخت  نماید.

 فیس درخواستی

برخی از درخواست‌کنندگان مجبور به‌پرداخت هزینه درخواست نیستند. اگر برای همسر، شریک زندگی، نامزد یا فرزندان مجرد زیر 18 سال خود درخواست می‌دهید، هیچ هزینه‌ای وجود ندارد.
 
اگر برای والدین یا خواهر و برادر تان درخواست می‌دهید، آن‌ها باید هزینه‌ را بپردازند. در این وبسایت می‌توانید در مورد هزینه‌های  پروسه پیوستن خانواده، بیش‌تر بدانید.

اسنادی‌ که باید  با درخواست خود ضمیمه کنید

شواهدی از رابطه شما با اعضای خانواده تان
اگر برای همسر یا شریک زندگی خود درخواست می‌دهید، باید اسناد ذیل را ضمیمه کنید.
 • پاسپورت معتبر یا اسناد شناسایی دیگر برای همسر یا شریک زندگی شما.
 • نکاح خط یا سند ازدواج (در صورت ازدواج).
 • اگر همسر یا شریک زندگی شما در کشور خود نیست، اسنادی مبنی بر این‌که آن‌ها در محل زندگی خود دارای وضعیت قانونی هستند، مثلاً کارت پناهندگی دفتر UNHCR
 • در حالی که لازمی ‌نیست، توصیه می‌کنیم اسناد دیگری را ارایه دهید که نشان‌دهنده رابطه مداوم شما باشد. نمونه‌هایی از اسناد عبارت‌اند از عکس‌های عروسی، ارتباطات بین شما، انتقال پول، نامه‌ای که نحوه آشنایی و جدایی شما و غیره را شرح می‌دهد.
اگر برای فرزند زیر 18 سال درخواست می‌دهید، باید اسناد ذیل را در درخواست خود ضمیمه کنید:
 • پاسپورت معتبر یا اسناد شناسایی دیگر برای فرزند شما.
 • کارت تولد که شما را به‌عنوان والدین ذکر کرده است.
○  اگر این سند در دسترس نیست، می‌توانید هر سند دیگر مذهبی یا قانونی را که شما را به‌عنوان  سرپرست قانونی کودک ذکر کرده است، ارایه نمایید.
 • اگر شما تنها حضانت کودک را بر عهده دارید، حکم محکمه یا اگر والدین دیگر کودک فوت کرده باشند، پارچه فوتی لازم است.
 • اگر فرزند شما به‌تنهایی و بدون والدین دیگر خود سفر می‌کند، والدینی‌که در خانه می‌مانند باید رضایت خود را برای سفر کودک به‌‌سویدن از طریق این فورم ارایه دهند.
 • سند قانونی فرزندی در صورتیکه طفل به فرزندی گرفته شده باشد.
شواهدی مبنی بر این‌که شما شرایط مالی و مسکن را برآورده مینمایید
اگر بیش از 3 ماه پس از اعطای موقف  حفاظت بین‌المللی در ‌سویدن درخواست می‌دهید، باید اسنادی را ارایه کنید تا نشان‌ دهد که شرایط مالی و مسکن را برآورده می‌کنید. اطلاعات بیش‌تر در مورد اسنادی‌که بر اساس وضعیت مسکن و شغل شما مرتبط استند را می‌توانید در این‌جا بیابید.

پس از ارایه درخواست چه اتفاق می‌افتد؟

هنگام درخواست، شما (سپانسرکننده) یک پرسش‌نامه را از طریق ایمیل از SMA دریافت خواهید کرد. پرسش‌ها در مورد درآمد، مسکن و رابطه شما با درخواست‌کننده (بستگان شما) خواهد بود. شما باید پرسش‌نامه را تکمیل کرده و در محدوده زمانی 14 روز به SMA ارسال کنید.
  اداره مهاجرت سویدن یا SMA معمولاً به 12 تا 24 ماه زمان نیاز دارد تا تصمیم بگیرد. ممکن است زمان کم و بیش برای درخواست اعضای مختلف خانواده (همسر، فرزندان، و غیره) یا ملیت‌های مختلف طول بکشد.
 برای  ارایه معلومات جدید به SMA در مورد تغییرات در درخواست خود، می‌توانید آن‌ها را به ایمیل‌‌آدرسmigrationsverket@migrationsverket.se  ارسال کنید. هنگامی‌که به‌آن‌ها ایمیل می‌فرستید، شماره درخواست یا کنترول نمبر خود را نیز ضمیمه کنید.

مصاحبه در سفارت ‌سویدن

پس از تصمیم اولیه SMA، شما (سپانسرکننده) یک ایمیل دریافت خواهید کرد. در این ایمیل توضیح داده می‌شود که چگونه می‌توانید برای درخواست‌کننده در سفارت ‌سویدن قرار ملاقات یا مصاحبه بگیرید. تعیین تاریخ و ساعت مصاحبه در سفارت ممکن است یک سال طول بکشد.
همه درخواست‌کنندگان از جمله کودکان باید در مصاحبه حضور داشته باشند. در طول مصاحبه، مقام سفارت از درخواست‌کنندگان (بستگان شما) پرسش‌های در مورد رابطه آن‌ها با شما (سپانسرکننده) می‌پرسد. درخواست‌کنندگان باید اسناد ذکرشده در ذیل را در  زمان ملاقات به‌همراه داشته باشند:
 • پاسپورت یا هر سند شناسایی دیگری که دارند.
 • کاپی اصلی اسناد ارایه شده همراه با درخواست (مانند نکاح خط، تذکره، کارت تولد و غیره).
اگر قرار باشد فرزند شما به‌تنهایی در وعده ملاقات سفارت  حاضر شود، یک قیم ولی باید همراه او بیاید. سرپرست باید کارت شناسایی و وکالت خط معتبر را نزد خود داشته باشد.
به‌ حیث یک قانون عمومی، مصاحبه در سفارت یا کنسلگری سویدن در کشور اصلی عارض و یا جایی که عارض بطور قانونی زندگی میکند، انجام خواهد شد. بااینهم، استثناآتی در این قانون وجود دارد. این وبسایت در مورد اینکه مصاحبه در کجا انجام میشود، معلومات بیشتر ارایه مینماید.  
اگر میخواهید بدانید که سفارت یا کنسلگری در محلی که اقارب شما زندگی میکند قابل دسترس است یا خیر، به این وبسایت مراجعه کنید.
پس از مصاحبه در سفارت ‌سویدن
در صورت نیاز به‌معلومات و اسناد بیش‌تر، اداره مهاجرت سویدن با شما تماس خواهد گرفت. آن‌ها هدایات را از طریق ایمیل به شما  ارسال خواهند نمود.
هنگامی‌که SMA تصمیم نهایی را در مورد درخواست شما می‌گیرد، شما ایمیل دریافت خواهید کرد.
اگر SMA درخواست را قبول کند، درخواست‌کننده باید با سفارت یا قونسلگری تماس بگیرد تا مجوز اقامت خود را دریافت کند.  SMA هدایات لازمه را در نامه تصمیم به شما ارایه خواهد نمود.
اگر SMA درخواست را رد کند، در مقابل تصمیم دادخواهی شده میتواند. شما باید در مدت 3 هفته پس از دریافت تصمیم اعتراض یا دادخواهی کنید. SMA معلومات در مورد نحوه دادخواهی را در نامه تصمیم به شما ارایه می‌کند.

درخواست کمک

شما یا اعضای خانواده تان ممکن است بخواهید از یک وکیل مهاجرت  در این پروسه کمک بخواهید که در این صورت از منابع ذیل استفاده کرده می‌توانید:
 • اطلاعات در مورد درخواست کمک از IRAP 
 • معلومات در مورد پیوستن مجدد خانواده از دفتر UNHCR در ‌سویدن

لینک‌های کمکی