پاسپورت یکی از اسناد رسمی سفر است که از سوی دولت برای شهروندان صادر می‌گردد. دارنده‌گان این سند مهم با استفاده از آن هویت خویش را تثبیت و به ویزه کشورهای دیگر درخواست ارایه می‌نمایند. افغان‌ها با داشتن پاسپورت و ویزه اجازه خواهند داشت تا از مسیرهای زمینی و هوایی داخل خاک کشورهای دیگر جهان شوند. افغان‌های‌که بدون پاسپورت به کشورهای خارجی سفر نمایند، غیرقانونی پنداشته شده و با مشکلات و چالش‌های فراوانی روبرو می‌شوند. از این‌رو لازم است تا به‌‍منظور سفرهای کاری، مریضی و مهاجرت این سند مهم را اخذ و در زمان نیاز از آن به منظور سفرهای خارجی استفاده نمود.

پاسپورت در ولایت کابل چگونه اخذ می‌گردد؟

متقاضی جهت دریافت پاسپورت مراحل ذیل را سپری می‌کند:

مرحله اول: درخواستی

 • متقاضی درخواستی پاسپورت را به‌طور آنلاین در ویب‌سایت (moi.gov.af) ریاست عمومی پاسپورت وزارت امور امور داخله، خانه‌پری و آن‌را ارسال می‌نماید؛
 • هنگام ثبت‌نام برای دریافت پاسپورت، شماره صدور پاسپورت قبلی (در صورت اخذ)، کاپی تذکره و هم‌چنان یک قطعه عکس الکترونیکی لازم می‌باشد؛
 • بعد از تکمیل خانه‌پری فورم درخواستی آنلاین، سیستم به‌صورت خودکار برای متقاضی تاریخ و ساعت مراجعه به ریاست عمومی پاسپورت را تعیین می‌نماید.
 • قبل از تایید و ارسال فورم، سیستم آنلاین، فورمی را که به گونه PDF ارایه می‌کند، متقاضی دریافت و چاپ می‌نماید؛
 • متقاضی، دو قطعه عکس به سایز 5x4 که پس‌زمنیه آن سفید باشد، پاسپورت قبلی و تذکره را کاپی و در صورت زیر سن 18 سال بودن متقاضی، اجازه‌نامه پدر یا ولی مبنی بر اجازه به توزیع پاسپورت، تهیه می‌شود؛

مرحله دوم: اخذ احکام

 • متقاضی به تاریخ معین به ریاست عمومی پاسپورت مراجعه، فورم خود را به کارمند مربوط سپرده تا رییس پاسپورت در آن احکام دهد؛
 • متقاضی قبل از مراجعه به ریاست عمومی پاسپورت از موجودیت اصل پاسپورت قبلی (در صورت اخذ)، اصل و کاپی تذکره و دو قطعه عکس، اطمینان حاصل می‌نماید؛

مرحله سوم: تحویلی بانک

 • بعد از دریافت احکام، نوبت تحویلی آویز بانکی یا فیس پاسپورت می‌باشد؛ فورم پاسپورت را که سیستم آنلاین ارایه می‌نماید حاوی آویز بانک نیز بوده که در نزدیک‌ترین نماینده‌گی د افغانستان بانک تحویل می‌گردد؛
 • مبلغ آویز بانکی یا فیس پاسپورت برای اشخاص زیر سن ۱۴ سال و بالاتر از آن متفاوت می‌باشد؛
 • متقاضی به‌منظور جلوگیری از ضیاع وقت، قبل از مراجعه با ریاست عمومی پاسپورت می‌تواند فورم را به بانک برده و تحویلی خود را انجام داده و سپس احکام گرفته و آسناد خود را طی‌مراحل بعدی کند؛

مرحله چهارم: بخش بیف، بایومتریک و ثبت معلومات

 • متقاضی فورم احکام‌شده و اصل تذکره را به بخش بیف ارایه نموده و با گذاشتن انگشت شهادت در دستگاه بیف، کارمند از ثبت معلومات بیف تایید و امضا می‎کند؛
 • در این مرحله فورم بیف‌شده به بخش بایومتریک برده شده و آثار چهار انگشت راست و انگشت شصت هر دو دست و سپس عنبیه هر دو چشم ثبت و شخص مسوول از معلومات بایومتریک تایید و امضا می‌کند؛ در صورتی‌که متقاضی قبلاً نیز پاسپورت اخذ نموده، پاسپورت قبلی مهر سرخ شده و کنسل می‌گردد؛
 • متقاضی به بخش چک اسناد رفته، کارمند مربوطه آویز بانک و پاسپورت قبلی متقاضی را چک و آن‌را تایید می‌نماید؛
 • سپس متقاضی به بخش ثبت معلومات یا دیتا راجع شده و کارمند مربوطه اصل فورم پاسپورت، اسناد بیف و بایومتریک، آویز بانکی و عکس را تسلیم شده، از اصل پاسپورت قبلی و تذکره کاپی گرفته، یک فورم نهایی را چاپ می‌کند که متقاضی معلومات آن‌را به دقت مرور و از صحت آن تایید می‌نماید؛
 • بعد از ثبت و تایید معلومات در سیستم، به متقاضی یک سند یا فورم رسید ارایه می‌شود که با استفاده از آن پاسپورت پس از چاپ اخذ می‌گردد؛

مرحله پنجم: اخذ پاسپورت

 • متقاضی به پُسته‌خانه در ناحیه مربوطه مراجعه و با ارایه فورم رسید پاسپورت خود را اخذ می‌نماید؛
 • سند یا فورم رسید را که بخش معلومات ریاست عمومی پاسپورت به متقاضی ارایه نموده، حاوی زمان مراجعه به پُسته‌خانه می‌باشد.

اخذ پاسپورت مثنی

 • متقاضی در نخست عریضه یا درخواستی رسمی را عنوانی ریاست عمومی پاسپورت ترتیب، در آن موضوع را شرح داده و درخواست پاسپورت مثنی را می‌نماید؛
 • اسناد لازم برای دریافت پاسپورت مثنی، خانه‌پری فورم درخواستی پاسپورت، سند اعلان رادیو، شش قطعه عکس به سایز 5x4، تذکره اصلی، کاپی پاسپورت مفقودشده یا اصل پاسپورت تخریب‌شده می‌باشد؛
 • متقاضی آسناد لازمه را به ریاست عمومی پاسپورت ارایه و پس از طی مراحل درخواستی، پاسپورت مثنی خود را به‌دست می‌آورد.
یادداشت: ریاست عمومی پاسپورت تحت اثر وزارت امور داخله افغانستان بوده که در سرک دارالامان، ساحه کارته سه، مربوط به ناحیه سوم شهر کابل موقعیت دارد.