ویزای بشردوســـــــتانه (SHP) استرالیا برای افغان‌ها-01.jpg

آسترالیا مسیرهای ویزای خانوادگی و بشردوستانه را برای اتباع افغانستان اعلام کرده است. این راهنما برای ارایه اطلاعات گام به گام و دقیق در مورد ویزای بشردوستانه در دسترس افرادی است که با دولت آسترالیا در افغانستان کار کرده اند، کسانی که با نهادهای آسترالیایی، زنان و دختران، اقلیت‌های قومی،  LGBTQI+و سایر افراد شناسایی شده در ارتباط استند. البته گروه‌های اقلیت که اکنون در معرض آسیب هستند.

هم‌چنان، این راهنما اطلاعات ارزشمندی را ارایه می‌دهد و به شما کمک کند تا در مسیر ویزای جهانی ویژه بشردوستانه (زیر کتگوری 202) به سمت ایمنی و امنیت در آسترالیا حرکت کنید. دولت آسترالیا را تشویق می‌کند تا جزییات ارایه‌شده در این‌جا را بررسی کنید تا معیارهای واجد شرایط بودن، روند درخواست، و پشتیبانی موجود برای افرادی که به دنبال اسکان مجدد در آسترالیا تحت برنامه ویزای بشردوستانه استند را بدانید.

 26500 ویزای خانوادگی و بشردوستانه برای افغان‌ها

دولت آسترالیا 26500 مکان اختصاصی ویزای بشردوستانه را برای افغان‌ها برای مهاجرت به آسترالیا تحت برنامه بشردوستانه فراساحلی تا سال 2026 اختصاص داده است.

امور داخلی رسیدگی به درخواست‌های ویزای بشردوستانه از سوی افراد دارای پرونده برنامه LEE افغانستان را در اولویت قرار خواهد داد. زمان پردازش درخواست ویزای بشردوستانه می‌تواند بر اساس ظرفیت برنامه و شرایط فردی متقاضی متفاوت باشد. این شامل این است که آیا متقاضی در داخل یا خارج از افغانستان است و توانایی آن‌ها برای سفر، ارایه اسناد یا دسترسی به مقامات دولتی آسترالیا می‌باشد.

درخواست‌های صدور ویزه تحت برنامه LEE در 30 نوامبر 2023 (ساعت 11:59 پس از ظهر به وقت ستندرد شرقی آسترالیا) بسته می‌شود. با این حال، رسیدگی به ویزای بشردوستانه برای افرادی که تحت برنامه LEE افغانستان قرار گرفته اند تا زمانی که لازم باشد ادامه خواهد داشت.

همه متقاضیان ویزه در برنامه بشردوستانه باید معیارهای ویزه را داشته باشند و معیارهای علاقه عمومی را برای شخصیت، امنیت و سلامتی برآورده کنند. این بررسی‌ها ممکن است زمان ببرد.  داشتن پرونده تحت برنامه LEE افغانستان تضمینی برای دریافت ویزای بشردوستانه نیست.

تاثیر برنامه LEE بر ویزای بشردوستانه

نداشتن پرونده یا کیس تحت برنامه LEE افغانستان هیچ تاثیر نامطلوبی بر شایستگی افراد برای دریافت ویزای آسترالیا ندارد.

افرادی که تحت برنامه LEE افغانستان پرونده یا کیس ندارند هم‌چنان می‌توانند برای ویزای بشردوستانه درخواست دهند. امور داخلی درخواست ویزای آن‌ها را مطابق با اولویت‌های دولت آسترالیا بررسی می‌کند.

افرادی که به دنبال دریافت ویزه تحت برنامه LEE افغانستان هستند، می‌توانند قبل، هم‌زمان یا بعد از درخواست ویزه تحت LEE افغانستان، درخواست ویزای بشردوستانه را آغاز کنند.

 •  برنامه پناهندگان و بشردوستانه وزارت امور داخله
 • به‌روز رسانی وزارت امور داخله در مورد افغانستان

چه کسانی واجد شرایط ویزای بشردوستانه هستند؟

در کنار اولویت‌های برنامه بشردوستانه، از جمله خانواده‌های جداشده و کسانی که روابط نزدیک با آسترالیا دارند، اولویت برای افرادی که در مکان‌های خارج از افغانستان داده می‌شود و عبارت‌اند از:

 • کارمندان دارای پرونده قبلی محلی (LEE) و اعضای خانواده آن‌ها (همسران و فرزندان زیر 18 سال)؛
 • اعضای نزدیک خانواده (همسر، فرزندان زیر 18 سال) دارندگان ویزاهای پناهندگی و بشردوستانه (کتگوری XB)؛
 • نگهبانان امنیتی و مقامات دولتی و نظامی افغانستان که برای دولت آسترالیا در افغانستان کار می‌کردند اکنون واجد شرایط درخواست ویزه LEE استند؛
 • زنان و دختران، اقلیت‌های قومی، LGBTQI+ و سایر گروه‌های اقلیت شناسایی‌شده؛ و
 • پناهندگانی که توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) برای اسکان مجدد به آسترالیا معرفی شده اند.

برخی معلومات و الزامات

پیشنهاد دهنده داشته باشید‍!

برای این ویزه باید شخص یا سازمانی در آسترالیا به شما پیشنهاد شود، یعنی برای شما درخواست داده شود.

پیشنهاد دهنده شما باید یکی از موارد زیر باشد:

 • یک شهروند آسترالیایی
 • مقیم دایم آسترالیا، یا
 • سازمانی در آسترالیا

اعضای نزدیک خانواده نیز می‌توانند در صورت داشتن شرایط واجد شرایط بودن برای درخواست ویزای پیوستن خانواده، این ویزه را به شما پیشنهاد دهند. پیشنهاد دهنده شما مسوولیت‌هایی برای کمک به شما برای اقامت در آسترالیا دارد.

شرایط صحی را برآورده کنید!

 • شما و هر یک از اعضای خانواده که با شما برای ویزه درخواست می‌دهند باید شرایط ما را برآورده کنید.
 • اعضای خانواده که با شما درخواست نمی دهند نیز ممکن است مجبور باشند شرایط دولت آسترالیا را برآورده کنند.
 • اگر شرایط دل‌سوزانه و قانع کننده دارید، ممکن است از نیاز سلامتی شما چشم پوشی گردد.

نیاز شخصیت را برآورده کنید!

 • شما و هر یک از اعضای خانواده که با شما برای ویزه درخواست می‌دهند باید شرایط دولت آسترالیا را برآورده کنید.
 • اعضای خانواده که با شما درخواست نمی دهند نیز ممکن است مجبور باشند شرایط شخصیتی دولت آسترالیا را برآورده کنند.

سند ارزش‌های آسترالیا را امضا کنید!

اگر 18 سال یا بیش‌تر از آن سن دارید، باید تایید کنید که به شیوه زندگی آسترالیا احترام می‌گذارید و از قوانین آسترالیا با امضا کردن یا پذیرش بیانیه ارزش‌های آسترالیا را می‌پذیرید.

قرض دولت آسترالیا را بازپرداخت کنید!

اگر به دولت آسترالیا پول قرض‌دار استید، باید آن را پس داده باشید یا ترتیبی رسمی برای بازپرداخت آن داشته باشید.

با این ویزه می‌توانید:

 • به طور دایم در آسترالیا بمانید
 • کار و تحصیل بکنید
 • در طرح مراقبت‌های صحی عمومی آسترالیا، Medicare  ثبت نام کنید
 • اعضای خانواده را برای اقامت دایم پیشنهاد دهید
 • سفر به آسترالیا و بازگشت به مدت 5 سال
 • اگر واجد شرایط هستید، شهروند آسترالیا شوید
 • از طریق برنامه بزرگ‌سالان انگلیسی مهاجر در صنف‌های رایگان زبان انگلیسی شرکت کنید

چه مدت می‌توانید بمانید؟

این ویزای بشردوستانه و فامیلی از جمله ویزای دایمی است. این به شما امکان می‌دهد به طور نامحدود در آسترالیا بمانید. شما در روزی‌که با این ویزه وارد آسترالیا می‌شوید مقیم دایم دانسته می‌شوید.

برای مقاصد شهروندی، اقامت دایم شما از روزی که با این ویزه وارد آسترالیا می‌شوید شروع می‌شود.

شامل خانواده:

 • هنگام درخواست می‌توانید خانواده را در برنامه خود بگنجانید. هم‌چنین می‌توانید در هر زمانی قبل از تصمیم‌گیری درباره درخواست شما، اعضای خانواده خاصی را به برنامه خود اضافه کنید. برای این ویزه، خانواده شما عبارت‌اند از:
 • همسر یا شریک زندگی شما
 • فرزندان تحت تکفل شما
 • فرزندان وابسته همسرتان
 • خویشاوند دیگری که وابسته است (شریک زندگی، فرزند، والدین، خواهر و برادر، پدربزرگ و مادربزرگ، نواسه، عمه، کاکا، خواهرزاده، برادرزاده یا پسر کاکا)
 • اگر فرزند شما به شما وابسته نیست، باید برای ویزای خود اقدام کند.
 • اعضای خانواده ای که برای ویزا درخواست می‌کنند باید شرایط صحت و شخصیت لازم را داشته باشند.
 • اعضای خانواده ای که به آسترالیا نمی آیند نیز ممکن است مجبور باشند شرایط صحی لازم را برآورده کنند.
 • مهم است که همه اعضای خانواده خود را اعلام کنید، حتی اگر با شما درخواست ندهند.
 • اگر یکی از اعضای خانواده خود را در درخواست خود اعلام نکنید، ممکن است نتوانید پس از ورود به آسترالیا به آن‌ها ویزای پناهندگی و بشردوستانه پیشنهاد دهید.

هزینه

هیچ هزینه برای درخواست ویزه برای این ویزه وجود ندارد مگر این‌که تحت برنامه حمایت جامعه توسط یک سازمان پیشنهاددهنده تایید‌شده پیشنهاد شده باشید.

اولویت‌ها

درخواست‌های SHP به ترتیب اولویت پردازش می‌شوند.

گروه‌های اولویت در SHP به شرح زیر است:

 • پیشنهاددهنده یکی از اعضای فامیل خانواده (شریک یا فرزند تحت تکفل، یا اگر پیشنهاد دهنده کمتر از 18 سال سن دارد، والدین پیشنهاد دهنده) است و آن‌ها:
 • ویزای کلاس XB دریافت کردند، یا
 • یک شهروند آسترالیایی هستید که دارای ویزای Protection یا Resolution of Status می‌باشید.
 • هم‌چنین باید معیارهای تقسیم خانواده را رعایت کنید. این یعنی پیشنهاددهنده شما:
 • زمانی که ویزای شما را صادر کردیم، یکی از اعضای خانواده شما بود
 • قبل از اعطای ویزای آن‌ها به ما در مورد رابطه خود گفت و
 • درخواست ویزای شما را ظرف 5 سال پس از اعطای ویزای آن‌ها پیشنهاد کرد
 • شما معیارهای تقسیم خانواده را ندارید و پیشنهاد دهنده شما یکی از اعضای نزدیک خانواده (شریک، فرزند، والدین یا خواهر و برادر) است و دارای ویزای حفاظت یا حل و فصل وضعیت نیست.
 • پیشنهاددهنده شما یکی از اعضای خانواده بزرگ (پدربزرگ و مادربزرگ، نوه، پسر عمو، عمه، عمو، خواهرزاده یا برادرزاده) است و دارای ویزای Protection یا Resolution of Status نیست.
 • پیشنهاددهنده شما یک اقوام دور، دوست یا سازمان اجتماعی است و دارای ویزای حفاظت یا حل و فصل وضعیت نیست.
 • پیشنهاددهنده شما دارای ویزای حفاظت یا حل و فصل وضعیت است.

تعهدات شما

 • قبل از اولین تاریخ ورود (تاریخ ورود اولیه) که در نامه کمک هزینه شما مشخص شده است، باید وارد آسترالیا شوید.
 • شما و اعضای خانواده تان باید از تمام قوانین آسترالیا پیروی کنید.

مسافرت رفتن

شما و پیشنهاددهنده یا سازمان پیشنهاد دهنده تایید شده شما مسوول هماهنگی سفر خود به آسترالیا هستید.

اگر اولین تاریخ ورود ورودی (تاریخ ورود اولیه) که در نامه کمک هزینه شما مشخص شده است گذشته است، برای دریافت نامه تسهیل سفر با دفتر پردازش ویزه تماس بگیرید. ممکن است ابتدا از شما بخواهیم که یک معاینه صحی جدید انجام دهید.

از تاریخ اعطای ویزه به مدت 5 سال می‌توانید به آسترالیا و از آن برگردید. پس از 5 سال برای ورود مجدد به آسترالیا به ویزای بازگشت اقامت (RRV) (زیر کتگوری 155) یا (زیر کتگوری 157) نیاز خواهید داشت.

برچسب ویزه

دولت آسترالیا ویزای شما را به صورت دیجیتالی به پاسپورت یا سایر اسناد مسافرتی مرتبط می‌کند. شما یک برچسب دریافت نمی‌کنید.

مسیر ویژه برنامه بشردوستانه

ویزای جهانی ویژه بشردوستانه برنامه ویژه بشردوستانه (زیر کلاس 202) شرایط متفاوتی برای ویزای دسته پناهندگان دارد. شما باید:

 • خارج از آسترالیا (در خارج از ساحل)
 • زندگی در خارج از کشور خود
 • مشروط به تبعیض قابل توجه در کشور خود که منجر به نقض فاحش حقوق بشر شما می‌شود
 • پیشنهاد برای ویزه توسط یک مقیم دایم، یک شهروند آسترالیایی، یا یک سازمان مستقر در آسترالیا که دارای تعهدات پیشنهاد دهنده است.

باید دلایل قانع کننده ای برای اعطای ویزای ویژه بشردوستانه جهانی به شما وجود داشته باشد. هنگام درخواست، دولت آسترالیا 4 عامل را در نظر می‌گیرد:

 • میزان تبعیض که در کشور خود با آن مواجه هستید
 • میزان پیوندهای شما به آسترالیا
 • آیا گزینه‌های اسکان مجدد دیگری دارید
 • ظرفیت جامعه آسترالیایی برای تامین مسکن شما

پردازش ویزای بشردوستانه

دولت آسترالیا به طور کلی درخواست‌های ویزای بشردوستانه را به صورت کتبی تایید می‌کند. آسترالیا این درخواست‌ها را با توجه به تاریخ دریافت آن‌ها در سریع ترین زمان ممکن پردازش می‌کند. زمان پردازش می‌تواند بر اساس موارد زیر متفاوت باشد:

 • شرایط خاص متقاضی
 • مکان متقاضی (خواه در داخل یا خارج از کشور خود)
 • توانایی متقاضی برای سفر، ارایه مدارک یا دسترسی به مقامات دولتی آسترالیا

همه متقاضیان ویزه در برنامه بشردوستانه باید معیارهای ویزه را داشته باشند و معیارهای منافع عمومی را برای شخصیت، امنیت و سلامتی پیش از این‌که بتوانیم به آن‌ها ویزه اعطا گردد، رعایت کنند.

برنامه اسکان مجدد بشردوستانه آسترالیا برای افغان‌ها در کشورهای همسایه پاکستان و ایران متمرکز شده است.

آسترالیا هم‌چنین متقاضیان افغانی ارجاع شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در موارد زیر را در نظر می‌گیرد:

 • ترکیه
 • هند
 • تایلند
 • اندونزی
 • مالزی.

برای اطمینان از این‌که اسکان مجدد به موقع به نیازمندان ارایه می‌شود و برای کاهش عدم اطمینان برای کسانی که منتظر نتیجه درخواست خود هستند، درخواست‌هایی را که در اولویت‌های برنامه بشردوستانه برای پرونده افغانستان قرار نمی گیرند، رد می‌گردد. این شامل درخواست‌های متقاضیانی است که در افغانستان مانده اند. متقاضیانی که قبلا ناموفق بوده اند ممکن است مجددا درخواست دهند، اما درخواست‌های تکراری احتمالاً همان نتیجه را خواهند داشت مگر این‌که شرایط تغییر کرده باشد یا اطلاعات جدیدی در پشتیبانی از درخواست وجود داشته باشد.

اتباع افغان هم‌چنین بسته به شرایط خود می‌توانند مسیرهای مهاجرتی دیگر به آسترالیا را دنبال کنند، از جمله از طریق برنامه حمایت از جامعه، برنامه موافقت‌نامه کار پناهندگان ماهر، پیوستن خانواده و دسته‌های ویزای ماهر.

دولت آسترالیا از همه افراد باقی‌مانده در افغانستان می‌خواهد که امنیت خود را در اولویت قرار دهند. افرادی که در افغانستان باقی می‌مانند باید به دقت خطرات را در صورت تلاش برای خروج از هر مسیری در نظر بگیرند.

چگونه درخواست دهید (How to apply

مرحله 1 - اسناد خود را جمع آوری کنید!

1.1  اطلاعات دقیق ارایه دهید

اطلاعات دقیق ارایه دهید. ببینید اگر نتوانید هویت خود را ثابت کنید یا اطلاعات واقعی ارایه نکنید چه اتفاقی می‌افتد.

2.1 مدارک هویتی

صفحات پاسپورت فعلی خود را ارایه دهید که عکس، مشخصات شخصی، و تاریخ صدور و انقضا گذرنامه را نشان می‌دهد.

هم‌چنین ارایه دهید:

 • در صورت داشتن کارت تولد و تذکره
 • اثبات تغییر نام

اسنادی که تغییر نام را ثابت می‌کند عبارت‌اند از:

 • نکاح خط یا طلاق خط
 • تغییر نام اسناد از دفتر ثبت ولادت، فوت و ازدواج آسترالیا، یا مرجع مربوطه خارج از کشور
 • اسنادی که اسامی دیگری را نشان می‌دهد که با آن‌ها شناخته شده اید

اگر نمی توانید این اقلام را ارایه دهید، بیانیه ارایه دهید که در آن توضیح دهید چرا مدارک مسافرتی یا هویتی ندارید.

3.1 شرایط بشردوستانه

اگر در هر سازمان بین المللی که با پناهندگان سروکار دارد، مانند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR)  ثبت نام کرده اید، لطفاً مدرکی ارایه دهید.

بیانیه مفصلی به زبان انگلیسی در مورد دلیل ترک کشور خود ارایه دهید.

4.1 ویزه یا اجازه اقامت

کاپی‌های تایید شده از هر ویزه یا مجوز اقامتی که دارید ارایه دهید.

5.1   اسناد رابطه

برای خود و هر کس دیگری که در درخواست شما گنجانده شده است، حتی اگر در آسترالیا به شما ملحق نشده باشد، صفحات تاییدشده از نکاح خط را ارایه دهید.

6.1  عکس‌ها

درخواست‌های کاغذی برای هر متقاضی 2 عکس در اندازه پاسپورت نیاز دارند. نام خود را در پشت هر عکس چاپ کنید.

درخواست‌های آنلاین به 2 عکس اسکن شده برای هر متقاضی نیاز دارند.

عکس‌ها باید فقط از سر و شانه‌ها در پس زمینه ساده باشند.

7.1 فورم‌های درخواست

مگر این‌که تحت برنامه حمایت جامعه (CSP) درخواست دهید، پیشنهاددهنده شما باید 2 فورم را به همراه مدارک پشتیبان خود برای درخواست شما ارسال کند:

 • فورم 681 پناهندگی و پیشنهاد ویژه بشردوستانه
 • فورم 842 درخواست ویزای بشردوستانه دریایی

پیشنهاددهنده شما فورم 842 را برای امضای قبل از ارسال آن برای شما ارسال می‌کند.

پیشنهاد دهندگان تحت CSP ارسال می‌کنند:

 • فورم 842 درخواست ویزای بشردوستانه دریایی (805KB PDF) و
 • یک فورم پیشنهاد ویژه برای سازمان‌های پیشنهادی تایید شده (APO).

APO  شما روند کامل ارسال فورم‌های درخواست تحت CSP را توضیح خواهد داد.

8.1 اسناد شخصیتی

اگر در نیروهای مسلح هر کشوری خدمت کرده اید، سوابق خدمت سربازی یا برگه‌های ترخیص را ارایه دهید.

9.1  به دولت آسترالیا بگویید که در حال دریافت کمک هستید!

برای معرفی شخصی به:

 • مکاتبات خود را دریافت کنید، از فورم 956A قرار ملاقات یا انصراف گیرنده مجاز استفاده کنید 301  کیلوبایت (PDF)
 • کمک مهاجرت ارایه دهید، از فورم 956 انتصاب یک نماینده مهاجرت ثبت شده، پزشک قانونی یا شخص معاف استفاده کنید 308 کیلوبایت (PDF) .

اعلان کتبی یا فورم‌های خود را با درخواست کاغذی خود ارسال کنید.

 10.1 اسناد شریک

ارایه کنید:

 • مدارک هویتی
 • اسناد شخصیت
 • اسناد مربوط به سایر روابط، در صورت وجود
 • هر گونه ویزه یا مجوز اقامت که در اختیار دارید
 • 2 عکس، همانطور که در اطلاعات متقاضی اصلی توضیح داده شده است

یکی را ارایه دهید:

 • نکاح خط فعلی شما، یا
 • اسنادی برای اثبات این‌که شما حداقل 12 ماه قبل از درخواست در رابطه واقعی با شریک زندگی خود بوده اید.

اسنادی که رابطه واقعی شما را ثابت می‌کند می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • صورت حساب مشترک بانکی
 • حساب‌های صورتحساب به نام مشترک
 • اجاره یا رهن مشترک
 • اسنادی که نشان می‌دهد شریک زندگی شما در همان آدرسی که شما زندگی کرده است

 11.1 مدارک وابستگان زیر 18 سال

برای هر فرد وابسته زیر 18 سال که با شما درخواست می‌کند، موارد زیر را ارایه دهید:

 • مدارک هویتی، یا بیانیه که توضیح می‌دهد چرا آن‌ها مدارک مسافرتی یا هویتی ندارند
 • مدرکی دال بر رابطه شما با آن‌ها، مانند کارت تولد و نکاح خط
 • هرگونه ویزه یا مجوز اقامتی که دارید
 • هر گونه گواهی ازدواج یا ثبت نام رابطه برقرار شده است
 • اسناد شخصیت، در صورت وجود
 • درخواست‌های کاغذی به 2 عکس در اندازه پاسپورت برای هر متقاضی نیاز دارند. برنامه‌های کاربردی آنلاین نیاز به 1 عکس اسکن شده برای هر متقاضی دارند.

1.1.11 اسناد مسوولیت والدین

مگر این‌که حکم دادگاه داشته باشید، باید برای اسکان مجدد کودک در آسترالیا از کسانی که:

 • حق قانونی دارد که تصمیم بگیرد کودک کجا زندگی می‌کند و
 • با کودک به آسترالیا نمی آید

آن‌ها باید یکی از موارد زیر را تکمیل کنند:

 • فورم 1229 فورم رضایت برای اعطای ویزای آسترالیا به کودک زیر 18 سال 276 کیلوبایت (PDF)
 • یک اعلامیه قانونی که رضایت آن‌ها را برای اسکان مجدد کودک در آسترالیا می‌دهد

سندی همراه با امضا و عکس شخصی که فورم یا اظهارنامه را تکمیل کرده است، مانند:

 • پاسپورت
 • لیسانسن رانندگی

اگر کودک نزد یکی از بستگان یا قیم قانونی خود نمی ماند، فورم 1257 اعلامیه تعهد  را ارایه دهید. شخصی که با آن‌ها اقامت دارند باید فورم را امضا کند.

12.1 وابستگان بیش از 18 سند

برای هر وابسته 18 ساله یا بالاتر که با شما درخواست می‌کند، موارد زیر را ارایه دهید:

 • مدارک هویتی
 • اسناد مربوط به سایر روابط آن‌ها، در صورت وجود
 • اسناد شخصیت
 • هرگونه ویزه یا مجوز اقامتی که دارید
 • درخواست‌های کاغذی به 2 عکس در اندازه پاسپورت برای هر متقاضی نیاز دارند. برنامه‌های کاربردی آنلاین نیاز به 1 عکس اسکن‌شده برای هر متقاضی.

1.12.1  اثبات وابستگی

شما باید ثابت کنید که این شخص به شما وابسته است. شما باید وابستگی مالی، جسمی یا روانی را نشان دهید.

13.1 مدارک خود را آماده کنید!

1.13.1  ترجمه کردن

تمام مدارک غیر انگلیسی را به انگلیسی ترجمه کنید.

مترجمان در آسترالیا باید توسط سازمان ملی اعتباربخشی مترجمان معتبر باشند.

مترجمان خارج از آسترالیا نیازی به تایید اعتبار ندارند. اما در هر ترجمه، آن‌ها باید موارد زیر را درج کنند:

 • نام و نام خانوادگی
 • آدرس و شماره تلیفون
 • مدارک و تجربه در زبانی که ترجمه می‌کنند

این جزییات باید به زبان انگلیسی باشد.

14.1  برای درخواستی‌های آنلاین

شما نیازی به تایید هیچ مدرکی ندارید.

1.14.1 اسکن یا عکس بگیرید!

 • تمام اسناد (انگلیسی و غیرانگلیسی) را به صورت رنگی اسکن یا عکس بگیرید.
 • سکن‌ها و عکس‌ها باید واضح باشند.
 • اگر سندی بیش از یک صفحه است، همه آن را به صورت یک فایل ذخیره کنید.
 • مطمین شوید که عکس‌ها با نام شخص در عکس ذخیره شده اند و همه فایل‌های دیگر به وضوح به زبان انگلیسی برچسب‌گذاری شده اند.

1.14.2  ضمیمه کنید!

یک سند را فقط یک بار پیوست کنید، حتی اگر از آن برای نمایش بیش از یک چیز استفاده می‌کنید.

درباره پیوست کردن اسناد بیش‌تر بدانید.

15.1 برای کاربردهای کاغذی

1.15.1  گواهی کنید

دارای تمامی مدارک تاییدشده این شامل:

 • اسناد غیر انگلیسی
 • ترجمه‌های انگلیسی

1.15.2 نگه داشتن

یک کاپی از درخواست تکمیل شده خود را نگه دارید.

1.15.3 ارسال

برای دولت آسترالیا ارسال کنید:

 • کاپی‌های تاییدشده از تمام اسناد
 • تا آنجا که ممکن است اطلاعات بیش‌تری برای تصمیم گیری در مورد درخواست شما به دولت آسترالیا کمک کند
 • هر سند فقط یک بار، حتی اگر از آن برای نشان دادن بیش از یک چیز استفاده می‌کنید
 • در صورت امکان، تمام اسناد همراه با درخواست شما

مرحله 2 - برای ویزه اقدام کنید

1.2 اطلاعات دقیق ارایه دهید

برای این ویزه به صورت آنلاین (روش ترجیحی اقامت) یا از طریق پست اقدام به درخواست کنید.

اطلاعات دقیق ارایه دهید. ببینید اگر نتوانید هویت خود را ثابت کنید یا اطلاعات واقعی ارایه نکنید چه اتفاقی می‌افتد.

2.2 درخواست آنلاین

از طریق فورم وب آسترالیا به صورت آنلاین درخواست دهید. ضمیمه مدارک، از جمله فورم‌های موردنیاز:

 • فورم 842 - درخواست ویزای بشردوستانه دریایی
 • فورم 681 - پیشنهاد پناهندگی و ویژه بشردوستانه.

3.2 از طریق کاغذ یا به گونه فزیکی درخواست دهید!

می توانید درخواست کاغذی تکمیل شده و مدارک پشتیبان خود را در آدرس زیر برای دولت آسترالیا ارسال کنید:

مرکز پردازش ویژه بشردوستانه

وزارت امور داخله

GPO Box 9984

سیدنی NSW 2001

4.2 داشتن درخواست‌های خانوادگی با هم پردازش می‌شود

درخواست‌های ویزه و مدارک پشتیبانی خود را با هم ارسال کنید. این به دولت آسترالیا کمک می‌کند تا تصور روشنی از همه افرادی که برای ویزه درخواست می‌کنند داشته باشد.

در درخواست خود، شما باید تمام خانواده‌هایی را که برای ویزای خود درخواست می‌کنند، لیست کنید.

مرحله 3 - پس از درخواست

زمانی که درخواست و مدارک شما را دریافت کردیم، به شما و پیشنهاد دهنده شما (اگر به آن‌ها اجازه داده باشید) اطلاع خواهیم داد.

.31 به روز رسانی وضعیت

دولت آسترالیا نمی‌تواند برنامه‌ها را به‌روزرسانی کند.

منتظر باشید تا با شما تماس بگیریم.

2.3 پس از درخواست سفر کنید!

تا زمانی که به صورت کتبی به شما اطلاع دهیم که ویزه را به شما داده ایم، ترتیب سفر به آسترالیا را ندهید.

3.3 امتحانات سلامت

در صورت نیاز به معاینات صحی به شما اطلاع خواهیم داد.

4.3 بایومتریک

ممکن است بیومتریک (اثر انگشت و عکس) بخواهیم. در صورت نیاز به ارایه آن‌ها به شما اطلاع خواهیم داد.

5.3 اطلاعات بیش‌تر را پیوست کنید!

اگر همه مدارک را هنگام درخواست پیوست نکردید، با ذکر شماره پرونده ای که به شما داده ایم، آن‌ها را به دفتری که درخواست ارسال کرده اید ارسال کنید.

هم‌چنین ممکن است از شما بخواهیم اطلاعات بیش‌تری ارایه دهید.

 6.3در یک مصاحبه شرکت کنید!

ممکن است از شما بخواهیم در یک مصاحبه شرکت کنید. شما باید پاسپورت یا سایر مدارک شناسایی و سایر مدارک درخواستی خود را به همراه داشته باشید. ممکن است از شما در مورد:

 • وضعیت شما، از جمله این‌که چرا برای ویزای بشردوستانه درخواست می‌کنید
 • خانواده شما
 • اطلاعاتی که در درخواست خود ارایه کرده اید

اگر آسترالیا اطلاعاتی دریافت کند که می‌تواند منجر به رد ویزه شما شود، معمولاً به شما این فرصت داده می‌شود که نظر بدهید.

دولت آسترالیا ممکن است با پیشنهاددهنده شما تماس بگیرد:

 • جزییات را در پیشنهاد خود روشن کنید
 • نوع کمکی که آن‌ها می‌توانند به شما بدهند را ارزیابی کنید

 7.3قسط دوم را پرداخت کنید!

اگر نیاز به پرداخت قسط دوم دارید، بعد از این‌که تمام شرایط لازم برای ویزه را برآورده کردید، برای شما یک بیل یا انوایس ارسال می‌گردد. پس از دریافت بیل، قسط را پرداخت کنید. برای دریافت بیل شما درخواست ندهید.

 8.3خانواده را اضافه کنید!

در برخی شرایط می‌توانید قبل از تصمیم گیری در مورد درخواست شما، اعضای خانواده خاصی را به برنامه خود اضافه کنید.

تکمیل فورم 1436 افزودن یک متقاضی اضافی پس از ارسال

 9.3اشتباهات در برنامه شما

اگر در برنامه خود اشتباه کردید، در اسرع وقت به دولت آسترالیا اطلاع دهید.

تکمیل فورم 1023 اعلان پاسخ‌های نادرست

به درخواست خود کمک کنید!

اگر دیگر نمی خواهید کسی به دولت آسترالیا اطلاع دهید:

 • مکاتبات خود را دریافت کنید - تکمیل فورم 956A  قرار ملاقات یا انصراف گیرنده مجاز
 • مشاوره مهاجرتی ارایه دهید - فورم 956 را تکمیل کنید.

اعلان کتبی یا فورم‌های خود را به دفتری که درخواست خود را ارسال کرده اید ارسال کنید.

برای اطلاعات بیش‌تر ببینید چه کسی می‌تواند به شما در مورد درخواست کمک کند.

 10.3 بگو اگر اوضاع تغییر کرد

مواردی که باید پس از درخواست به دولت آسترالیا اطلاع دهید عبارت‌اند از:

 • تغییر در شماره تلیفون، ایمیل، آدرس یا پاسپورت شما
 • تغییر در وضعیت تاهل یا وضعیت کنونی شما
 • تولد فرزند
 • می خواهید درخواست خود را پس بگیرید

ببینید چگونه به دولت آسترالیا بگویید که وضعیت شما تغییر کرده است.

مرحله 4 - نتیجه ویزه

دولت آسترالیا تصمیم خود را به صورت کتبی به شما اطلاع خواهد داد.

هنگامی که آن‌ها تصمیم خود را می‌گیرند باید خارج از آسترالیا باشید.

اگر ویزای شما را بدهند، به شما خواهند گفت:

 • شماره کمک هزینه ویزای شما
 • تاریخ شروع ویزای شما
 • شرایط ویزای شما، در صورت وجود

یک کاپی از تصمیم را نزد خود نگه دارید. اگر ویزای شما را رد کردند، به شما خواهند گفت:

 • چرا آن‌ها ویزه را رد کردند
 • آیا حق بازنگری در تصمیم را دارید یا خیر

اگر به خارج از افغانستان سفر کنم چطور؟

اگر به خارج از افغانستان سفر کرده اید و تغییر مکان خود را به وزارت اطلاع نداده اید، آدرس فعلی خود را با تکمیل فورم 929 "تغییر اطلاعات تماس" به دولت آسترالیا اطلاع دهید. آن را به آدرس 929@homeaffairs.gov.au ایمیل کنید. "اعلان تغییرات در شرایط" فورم 1022 و به آدرس shp.enquiries@homeaffairs.gov.au ایمیل کنید. به روز رسانی تغییرات در شرایط شخصی شما مانند تغییر آدرس تایید نخواهد شد.

وقتی این ویزه را دارید چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

 • به طور دایم در آسترالیا بمانید
 • کار و تحصیل در آسترالیا
 • در طرح مراقبت‌های بهداشتی عمومی آسترالیا، Medicare  ثبت نام کنید
 • اعضای خانواده را برای اقامت دایم پیشنهاد دهید
 • سفر به آسترالیا و بازگشت به مدت 5 سال
 • اگر واجد شرایط هستید، یک شهروند آسترالیا شوید
 • از طریق برنامه بزرگ‌سالان انگلیسی مهاجر در صنف‌های رایگان زبان انگلیسی شرکت کنید

پیوستن خانواده

 • به عنوان یک مقیم دایم آسترالیا، ممکن است بتوانید از اعضای خانواده واجد شرایط برای آمدن به آسترالیا حمایت مالی کنید.
 • برای یافتن ویزه برای اعضای خانواده خود، گزینه‌های ویزه را بررسی کنید.
 • هم‌چنین می‌توانید یکی از اعضای خانواده خود را برای ویزای جهانی ویژه بشردوستانه  Subclass 202  پیشنهاد دهید.

شهروند آسترالیا شدن

 • پس از مدتی مشخص، ممکن است واجد شرایط شهروندی آسترالیا باشید. در مورد اخذ شهروندی آسترالیا بیش‌تر بدانید.
 • برای مقاصد شهروندی، اقامت دایم شما از روزی که با این ویزه وارد آسترالیا شده اید شروع می‌شود.

نتیجه

در خاتمه، این راهنما به عنوان یک منبع مهم برای اتباع افغانی است که به دنبال درک و بهره از مسیرهای ویزای بشردوستانه آسترالیا استند. اطلاعات ارایه‌شده در این‌جا راهنمای گام به گام در مورد برنامه ویژه بشردوستانه (SHP) و ارایه معلومات در مورد معیارهای واجد شرایط بودن و روند درخواست برای مسیر ذکرشده را نشان می‌دهد. توجه به این نکته ضروری است که داشتن پرونده SHP اگرچه مهم است، اما صدور ویزه را تضمین نمی‌کند و افراد تشویق می‌شوند با الزامات و ملاحظات مربوط به هر دسته ویزه آشنا شوند. تعهد دولت آسترالیا به اولویت دادن به رسیدگی به درخواست‌های ویزای بشردوستانه از  LEE‌های تاییدشده افغان، بر حمایت موجود برای کسانی که نیاز به حفاظت و اسکان مجدد دارند تاکید می‌کند.

وزارت امور داخله هزینه ای برای پیگیری سریع ویزای بشردوستانه دریافت نمی‌کند. اگر این خدمات به شما پیشنهاد شود، کلاه‌برداری است. نمایندگان مهاجرت ثبت شده و متخصصان حقوقی وجود دارند که برای سازمان‌های غیر تجاری در آسترالیا کار می‌کنند. آن‌ها برای خدمات خود هزینه دریافت نمی کنند. برای دریافت کمک در مورد درخواست ویزای خود، به این آدرس بروید: چه کسی می‌تواند به شما در مورد درخواست کمک کند؟

پیام‌ها به زبان‌های دیگر در دسترس هستند:

 • به روز رسانی افغانستان - دری
 • به روز رسانی افغانستان - پشتو

درخواست کمک از کارشناسان "بپرسید"

افغان‌هایی که به اطلاعات اختصاصی نیاز دارند، مرکز اطلاعاتی "بپرسید" در خدمت شما است. شما می‌توانند جهت کسب اطلاعات به گونه آنلاین از طریق "شماره واتساپ"(93729807235+)، مسنجر فسبوک (Facebook Messenger) یا پیام‌رسان وبسایت بپرسید با کارشناسان ما تماس بگیرید!

معلومات بیش‌تر

کسانی‌که به دنبال اطلاعات در مورد برنامه‌‌های مهاجرت، اسکان مجدد، آموزشی، بورسیه‌ها و سایر فرصت‌های موجود برای افغان‌ها در سراسر جهان، و هم‌چنان به دنبال معلومات در مورد خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان و دانستن مراحل اخذ اسناد مدنی از ادارات دولتی اند، به وبسایت و رسانه‌های اجتماعی "بپرسید" مراجعه نمایند:

 وبسایت بپرسید (www.beporsed.org)

 فسبوک (@beporsed)

 ایکس (X) یا توییتر (@beporsed)

 انستاگرام (@beporsed)

 واتساپ (93729807235+)

 مسنجر (@beporsed)