افغان‌هایی که تابعیت ایالات متحده را دارند، می‌توانند برای پیوستن اعضای خانواده شان درخواست بدهند!-01.jpg

وزارت امور خارجه آمریکا اخیراً فرصت ویژه را برای پیوستن فوری اعضای خانواده افغان فراهم را در این کشور فراهم نموده است. افغان‌هایی که تابعیت آمریکا را دارند، می‌توانند برای دعوت اعضای خانواده خود درخواست بدهند. این اقدام به دلیل بشردوستانه بودن آن توسط دولت آمریکا، تسهیلات تازه در رابطه به ویزای فوری پیوستن به خانواده اعلام شده است. در این رهنمود در رابطه به پیوستن اعضای خانواده با دارندگان اقامت دایم آمریکا معلومات ارایه شده است. دولت ایالات متحده ممکن است بتواند برای انتقال به کشور سومی و جابه‌جایی همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال شما یا در موارد اطفال زیر سن قانونی، والدین یا سرپرست، قانونی شما و یا خواهر و برادرهای مجرد زیر سن 21 شما به این کشور کمک کند.

خلاصه

بنابر اعلامیه اخیر وزارت امور خارجه در رابطه به ویزای فوری پیوستن اعضای خانواده افغان، آن‌عده از افغان‌هایی که پاسپورت آمریکایی دارند می‌توانند همسر، فرزندان، خواهر، برادر و والدین شان را به آمریکا دعوت نمایند. در این اعلامیه آمده است که دارندگان اقامت «گرین کارت» و افرادی که از طریق ویزای خاص مهاجرت (SIV) به آمریکا رفته‌اند هم می‌توانند برای دعوت اعضای خانواده خود درخواست بدهند. اتباع ایالات متحده همچنین می‌توانند برای خواهر، برادر و فرزندان بالغ مجرد خود درخواست بدهند و ‌آن‌ها می‌توانند پس از دریافت ویزه از سفارت آمریکا مهاجرت نمایند. 

هم‌چنین، دولت آمریکا برای انتقال همسر، فرزندان مجرد زیر 21 سال و والدین این افراد نیز کمک می‌کند و برای این منظور ‌آن‌ها باید به کشوری سفر کنند که بتوانند روند دریافت ویزای مهاجرت را طی کنند. دارندگان ویزای خاص مهاجرت ( SIV) و افراد دارای اقامت مهاجرتی دیگر تنها می‌توانند همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال خود را دعوت کنند. بنابر اعلامیه وزارت خارجه آمریکا دارندگان اقامت دایم (گرین‌کارت) می‌توانند همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال و هم‌چنین دختران و پسران بالغ (بالاتر از سن 21) مجرد خود را نیز دعوت کنند.

این اقدامات به منظور کمک به افغان‌هایی که در حال طی مراحل اسکان مجدد در آمریکا استند و ممکن است با خطر اخراج اجباری از پاکستان و برخی از کشورهای دیگر روبرو شوند.

 

پیوستن اعضای خانواده

اگر تبعه ایالات متحده هستید

اگر تبعه ایالات متحده هستید، همسر، فرزندان و والدین شما ممکن واجد شرایط مهاجرت فوری به ایالات متحده باشند. اتباع ایالات متحده همچنین میتوانند برای خواهر، برادر و فرزندان بالغ مجرد خود درخواست بدهند و‌آن‌ها ممکن پس از دریافت ویزه مهاجرت نمایند. 

پروسه مهاجرت برای اعضای خانواده شما

شما پروسه درخواست ویزه مهاجرت به اعضای خانواده خود را با خانه پُری فورمه درخواست برای اقارب I-130  به دفتر خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) آغاز می کنید.  USCIS در أسرع وقت درخواست‌ها را بررسی خواهد کرد. اگر USCIS درخواست را تایید کند، مرکز ملی ویزه (NVC) با اعضای خانواده شما تماس خواهد گرفت تا برای ویزه ای مهاجرتی خود درخواست بدهند. سرعت مصاحبه با ‌آن‌ها ارتباط میگیرد به نوع ویزه ‌آن‌ها.   NVC ممکن از شما بخواهد که مراحل اضافی را تکمیل کنید. بطور مثال، ممکن ضرورت باشد تا فورم حمایت مالی I-864  را برای نشان دادن توانایی مالی خود برای حمایت از خانواده خود خانه پُری نموده و ارسال کنید. برای معلومات بیشتر در مورد برنامه ‌ویزه مهاجرت، به سایت‌های  درخواست برای اقارب  و صفحه انترنیتی  اتحاد فامیل  وزارت خارجه مراجعه کنید. 

کمک به خروج اعضای خانواده شما

دولت ایالات متحده ممکن بتواند برای خروج همسر، فرزندان مجرد زیر 21 سال و والدین شما کمک‌هایی را فراهم نماید.  پس از ‌این‌که NVC به اعضای خانواده شما اطلاع داد که درخواست ‌ویزه مهاجرت ‌آن‌ها برای مصاحبه آماده است، وزارت امور خارجه با اعضای خانواده شما در مورد گزینه‌های خروج تماس خواهد گرفت.  اگر دولت ایالات متحده بتواند به اعضای خانواده شما کمک کند تا افغانستان را ترک کنند، ‌آن‌ها به کشوری سفر خواهند کرد که در ‌آن‌جا  بتوانند پروسه ‌ویزه مهاجرت را تکمیل نمایند.  اعضای خانواده شما به پاسپورت نیاز خواهند داشت.  کمک دولت ایالات متحده برای خروج از افغانستان تضمینی برای صدور ویزه نیست.   برعلاوه، تصمیم به صدور یا رد ویزه باید توسط کارمند قونسلی در طول مصاحبه ویزه گرفته شود. 

شما نباید بخاطر همراهی اعضای خانواده خود به افغانستان سفر کنید.  لازم نیست که در افغانستان باشید تا دولت ایالات متحده به اعضای خانواده شما کمک کند تا افغانستان را ترک کنند.  با موجودیت شما در افغانستان، دولت ایالات متحده به اعضای خانواده شما کمک نخواهد کرد که سریعتر از ‌آن‌جا خارج شوند. فورم I-130 را تکمیل کنید. 

اگر مقیم دایم قانونی (دارنده گرین کارت) هستید: 

اگر شما مقیم دایم قانونی هستید، همسر و فرزندان مجرد شما که زیر 21 سال باشند و پسران و دختران بالغ مجرد شما ممکن است واجد شرایط مهاجرت به ایالات متحده باشند. 

پروسه مهاجرت برای اعضای خانواده شما: 

نوت: اگر از طریق برنامه ‌ویزه خاص مهاجرت به افغان‌ها اقامت دایم قانونی را دریافت کرده اید، اعضای خانواده شما ممکن گزینه‌های بیشتری برای مهاجرت داشته باشند.  بخش بعدی را ببینید، «اگر از طریق برنامه SIV افغانستان مقیم دایم قانونی هستید». 

پروسه درخواست ویزه مهاجرت برای اعضای خانواده خود را با خانه پُری فورم،  درخواست برای اقارب I-130، به خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) آغاز می کنید.  USCIS در أسرع وقت درخواست‌ها را بررسی خواهد کرد. اگر USCIS درخواست را تایید کند، مرکز ملی ویزه (NVC) با اعضای خانواده شما تماس خواهد گرفت تا برای ‌ویزه مهاجرتی خود درخواست بدهند.  چقدر زود با ‌آن‌ها مصاحبه صورت میگیرد ارتباط میگیرد به نوع ویزه ‌آن‌ها. 

NVC ممکن از شما بخواهد که مراحل اضافی را تکمیل کنید. بطور مثال، ممکن ضرورت باشد تا فورم حمایت مالی I-864 را برای نشان دادن توانایی مالی خود برای حمایت از خانواده خود خانه پُری نموده و ارسال کنید. برای معلومات بیشتر در مورد برنامه ‌ویزه مهاجرت، به سایت‌های  درخواست برای اقارب  و صفحه انترنیتی  اتحاد فامیل  وزارت خارجه مراجعه کنید. 

کمک به خروج اعضای خانواده شما: 

دولت ایالات متحده ممکن بتواند برای خروج همسر، فرزندان مجرد زیر 21 سال شما کمک‌هایی را فراهم نماید. پس از ‌این‌که NVC به اعضای خانواده شما اطلاع داد که درخواست ‌ویزه مهاجرت ‌آن‌ها برای مصاحبه آماده است، وزارت امور خارجه با اعضای خانواده شما در مورد گزینه‌های خروج تماس خواهد گرفت.  اگر دولت ایالات متحده بتواند به اعضای خانواده شما کمک کند تا افغانستان را ترک کنند، ‌آن‌ها به کشوری سفر خواهند کرد که در ‌آن‌جا بتوانند پروسه ‌ویزه مهاجرت را تکمیل نمایند.  اعضای خانواده شما به پاسپورت با اعتبار نیاز خواهند داشت.  کمک دولت ایالات متحده برای خروج از افغانستان تضمینی برای صدور ویزه نیست.  برعلاوه، تصمیم به صدور یا رد ویزه باید توسط کارمند قونسلی در طول مصاحبه ویزه گرفته شود. 

شما نباید بخاطر همراهی اعضای خانواده خود به افغانستان سفر کنید. لازم نیست که در افغانستان باشید تا دولت ایالات متحده به اعضای خانواده شما کمک کند تا افغانستان را ترک کنند.  با موجودیت شما در افغانستان، دولت ایالات متحده به اعضای خانواده شما کمک نخواهد کرد که سریعتر از ‌آن‌جا خارج شوند. فورمه درخواست برای اقارب I-130 را تکمیل کنید. 

 اگر اقامت دایم قانونی را از طریق برنامه SIV به افغان‌ها دریافت کرده اید

اگر شما مقیم دایم قانونی از طریق  برنامه خاص مهاجرت به افغان‌ها هستید، همسر و فرزندان مجرد شما که زیر 21 سال باشند ممکن واجد شرایط مهاجرت به ایالات متحده از طریق برنامه خاص مهاجرت به افغان‌ها باشند. 

پروسه مهاجرت برای اعضای خانواده شما

نوت: اعضای خانواده شما نیز واجد شرایط  ویزه خاص مهاجرت هستند و میتوانند فورم درخواست برای اقارب I-130 را استفاده نمایند.  بخش «اگر مقیم دایم قانونی هستید» را در بالا ببینید.   

اگر همسر یا فرزندان مجرد زیر 21 سال خود را در درخواست اصلی SIV خود برای تایید رییس ماموریت گنجانده باشید، اعضای خانواده شما ممکن به عنوان «پیوست به خانواده» SIV طی مراحل شوند.  اگر دوسیه شما در مرکز ملی ویزه (NVC) است، لطفاً با NVC تماس بگیرید تا دوسیه را به  نزدیکترین سفارت یا قونسلگری ایالات متحده که اعضای خانواده شما بتوانند به آن دسترسی داشته باشند، انتقال بدهند.  اگر دوسیه قبلاً به سفارت یا قونسلگری ایالات متحده غیر از کابل منتقل شده است، لطفاً از سایت usembassy.gov دیدن کنید و با آن سفارت یا قونسلگری ایالات متحده تماس بگیرید.  برای معلومات بیشتر به صفحه انترنیتی وزارت خارجه  مراجعه کنید.  اگر به عنوان دارنده SIV وارد ایالات متحده شده اید، و اگر قبل از ورود به ایالات متحده ازدواج کرده اید یا صاحب فرزند بودید، لطفاً با NVC تماس بگیرید و به ‌آن‌ها اطلاع بدهید که مقیم دایم قانونی هستید تا همسر یا فرزند شما بتواند برای ویزه مهاجرت درخواست بدهد.  اگر به‌عنوان دارنده SIV وارد ایالات متحده نشده ‌اید، اما بعداً با وضعیت مهاجرت خاص سازگار شده‌اید، و اگر قبل از تطبیق با وضعیت مهاجرت خاص، ازدواج کرده‌اید یا فرزندی داشتید، ممکن همسر یا فرزند شما به دوسیه SIV شما اضافه شود و بعنوان SIV “پیوست به خانواده” طی مراحل شود.  شما فورم فرمّ I-824 درخواست اقدام در مورد یک درخواست تایید شده را به دفتر خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) ارسال خواهید کرد.  اگر USCIS درخواست را تایید کند، NVC با شما و اعضای خانواده‌ تان تماس میگیرد تا پروسه درخواست SIV را آغاز کنید. 

اگر شما ازدواج کرده اید یا فرزند شما پس از ‌این‌که اقامت دایم قانونی در ایالات متحده را دریافت کرده اید به دنیا آمده باشد، اعضای خانواده شما واجد شرایط پروسه SIV "پیوستن به خانواده" نیستند.  در عوض، بخش «اگر مقیم دایم قانونی هستید» را در بالا ببینید. 

کمک به خروج اعضای خانواده شما

دولت ایالات متحده ممکن بتواند برای خروج همسر، فرزندان مجرد زیر 21 سال شما کمک‌هایی را فراهم نماید. پس از ‌این‌که NVC به اعضای خانواده شما اطلاع داد که درخواست ‌ویزه خاص مهاجرت ‌آن‌ها برای مصاحبه آماده است، وزارت امور خارجه با اعضای خانواده شما در مورد گزینه‌های خروج تماس خواهد گرفت. اگر دولت ایالات متحده بتواند به اعضای خانواده شما کمک کند تا افغانستان را ترک کنند، ‌آن‌ها به کشوری سفر خواهند کرد که در ‌آن‌جا بتوانند پروسه ‌ویزه خاص مهاجرت SIV را تکمیل نمایند. اعضای خانواده شما به پاسپورت با اعتبار نیاز خواهند داشت.  کمک دولت ایالات متحده برای خروج از افغانستان تضمینی برای صدور ویزه نیست.  برعلاوه، تصمیم به صدور یا رد ویزه باید توسط مامور قونسلی در طول مصاحبه ویزه گرفته شود. 

شما نباید بخاطر همراهی اعضای خانواده خود به افغانستان سفر کنید. لازم نیست که در افغانستان باشید تا دولت ایالات متحده به اعضای خانواده شما کمک کند تا افغانستان را ترک کنند.  با موجودیت شما در افغانستان، دولت ایالات متحده به اعضای خانواده شما کمک نخواهد کرد که سریعتر از ‌آن‌جا خارج شوند. 

اگر مهاجر یا پناهنده هستید

اگر وضعیت مهاجرت یا پناهندگی دارید، همسر و فرزندان مجرد شما که زیر 21 سال باشند ممکن واجد شرایط مهاجرت به ایالات متحده باشند. 

پروسه مهاجرت برای اعضای خانواده شما 

شما پروسه درخواست مهاجرت برای اعضای خانواده خود را با خانه پُری و ارسال فورم I-730 درخواست مهاجر/ پناهنده به خانواده ، به خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) آغاز می کنید.  USCIS در أسرع وقت درخواست‌ها را بررسی خواهد کرد.  اگر بیشتر از دو سال ‌می‌شود که به عنوان مهاجر در ایالات متحده پذیرفته شده اید یا بیشتر از دو سال ‌می‌شود که به شما پناهندگی داده شده است، باید در قسمت 3 فورم I-730 از مهلت دوساله که به شما داده شده بود، درخواست معافیت نمایید و توضیح بدهید که چرا دو سال پیش نتوانستید درخواست خود را تقدیم کنید.  اگر USCIS درخواست را تایید کند، وزارت امور خارجه یا USCIS با اعضای خانواده شما تماس خواهند گرفت تا درخواست شانرا برای وضعیت مهاجرت یا پناهندگی “پیوست به خانواده” ادامه بدهند. 

کمک به خروج اعضای خانواده شما

دولت ایالات متحده ممکن بتواند برای خروج همسر، فرزندان مجرد زیر 21 سال شما کمک‌هایی را فرآهم نماید. پس از تایید I-730 وآماده شدن اعضای خانواده شما برای مصاحبه، وزارت امور خارجه با اعضای خانواده شما در مورد گزینه‌های خروج تماس خواهد گرفت.  اگر دولت ایالات متحده بتواند به اعضای خانواده شما کمک کند تا افغانستان را ترک کنند، ‌آن‌ها به کشوری سفر خواهند کرد که در ‌آن‌جا می توانند پروسه “پیوست به خانواده” را تکمیل نمایند.  اعضای خانواده شما به پاسپورت با اعتبار نیاز خواهند داشت.  اگر دولت ایالات متحده به اعضای خانواده شما کمک کرده باشد تا افغانستان را ترک کنند، ‌آن‌ها تنها پس از تایید مقامات مهاجرت ایالات متحده می توانند وارد ایالات متحده شوند. 

شما نباید بخاطر همراهی اعضای خانواده خود به افغانستان سفر کنید. لازم نیست که در افغانستان باشید تا دولت ایالات متحده به اعضای خانواده شما کمک کند تا افغانستان را ترک کنند.  با موجودیت شما در افغانستان، دولت ایالات متحده به اعضای خانواده شما کمک نخواهد کرد که سریعتر از ‌آن‌جا خارج شوند. 

فورم I-730 را تکمیل کنید 

اگر وضعیت اقامت موقت (پرول) دارید

اگر شما به ایالات متحده به وضعیت اقامت موقت وارد شده اید و در حال حاضر به عنوان وضعیت اقامه موقت هستید و یا در ایالات متحده وضعیت اقامه موقت  داشتید و پس از آن برایتان اقامت محفوظ موقت شده (TPS) اعطا شد، همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال شما ممکن است واجد شرایط برای پذیرش در ایالات متحده به عنوان مهاجر باشند. 

اگر عمر شما زیر 18 سال به محض ورود به ایالات متحده بود،و پس از 14 اگست 2021  داخل ایالات متحده شده اند، و پدر و مادر یا سرپرست قانونی تان که در خارج از ایالات متحده هستند، پدر و مادر، سرپرست قانونی یا خواهر و برادر مجرد زیر 21 سال ممکن است واجد شرایط برای پذیرش در ایالات متحده به عنوان مهاجر باشند. 

پروسه مهاجرت برای اعضای خانواده شما: 

شما پروسه درخواست به اعضای خانواده خود را با خانه پُری فورم DS-4317  مساعدت وصال فامیل‌های افغان که در وضیعت اقامه موقت (پرول) در ایالات متحده هستن به خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) آغاز می کنید.  شما باید معلوماتی را از کارت جواز کار خود (EAD) یا سایر اسناد وارد نمایید و اسنادی را پیشکش کنید که نشان دهنده نسبت شما با اعضای خانواده شما باشد، مثل کارت نوزاد، تذکره یا نکاح خط. 

کمک به خروج اعضای خانواده شما

دولت ایالات متحده ممکن است بتواند برای همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال شما یا در موارد اطفال زیر سن قانونی، والدین یا سرپرست، قانونی شما و یا خواهر و برادرهای مجرد زیر سن21 شما کمک کند. وزارت امور خارجه پس از دریافت فورمه DS-4317  با شما برای گزینه‌های خروج اعضای خانواده شما تماس می‌گیرد. اگر دولت ایالات متحده بتواند به اعضای خانواده شما کمک کند که افغانستان را ترک کنند، اعضای خانواده شما به کشوری سفر خواهند کرد که بتوانند روند مهاجرت را در آن‌جا تکمیل کنند. اعضای خانواده شما به پاسپورت معتبر نیاز دارند. اگر دولت ایالات متحده به اعضای خانواده شما کمک کند تا افغانستان را ترک کنند، ‌آن‌ها تنها پس از تایید مقامات اداره مهاجرت ایالات متحده قادر به ورود به ایالات متحده خواهند بود. 

درخواست کمک از کارشناسان "بپرسید"

افغانهایی که به اطلاعات اختصاصی نیاز دارند، مرکز اطلاعاتی "بپرسید" در خدمت شما است. شما می‌توانند جهت کسب اطلاعات به گونه آنلاین از طریق "شماره واتساپ"(93729807235+)، مسنجر فسبوک (Facebook Messenger) یا پیام‌رسان وبسایت بپرسید با کارشناسان ما تماس بگیرید!

معلومات بیش‌تر

کسانی‌که به دنبال اطلاعات در مورد برنامه‌‌های مهاجرت، اسکان مجدد، آموزشی، بورسیه‌ها و سایر فرصت‌های موجود برای افغان‌ها در سراسر جهان، و هم‌چنان به دنبال معلومات در مورد خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان و دانستن مراحل اخذ اسناد مدنی از ادارات دولتی اند، به وبسایت و رسانه‌های اجتماعی "بپرسید" مراجعه نمایند:

وبسایت بپرسید (www.beporsed.org)

فسبوک (@beporsed)

ایکس (X) یا توییتر (@beporsed)

انستاگرام (@beporsed)

واتساپ (93729807235+)

مسنجر (@beporsed)