برنامه مهاجرتی و اسکان مجدد دولت استرالیا برای همـــــکاران افغان یا LEE-01.jpg

برنامه مهاجرتی و اسکان مجدد کارمندان محلی افغان (LEE) ‌آسترالیا برای حمایت از اتباع افغانی طراحی شده است که برای دولت ‌آسترالیا در افغانستان کار کرده اند و اکنون به دلیل اشتغال با آسیب‌های احتمالی روبرو هستند. این برنامه اسکان مجدد به ‌آسترالیا را برای دارندگان پرونده‌های  LEE افغان و اعضای نزدیک خانواده آن‌ها که در نتیجه خدمات شان در حمایت از عملیات ‌آسترالیا در افغانستان در معرض خطر هستند، ارایه می‌دهد. این راهنما اطلاعات دقیقی را در مورد چگونگی درخواست پرونده LEE  از طریق وزارت امور داخله ارایه می‌دهد. شایان ذکر است، این یک راهنمای مهم برای افرادی است که به دلیل اشتغال قبلی خود برای دولت ‌آسترالیا در افغانستان به دنبال حمایت و اسکان مجدد در ‌آسترالیا استند.

برنامه کارمندان محلی افغان (LEE) ‌ آسترالیا برای اتباع افغانی است که توسط دولت ‌آسترالیا در افغانستان استخدام شده بودند و در نتیجه کارشان در معرض خطر آسیب قرار دارند.

اگر قبلا درخواست داده اید، نیازی به درخواست مجدد ندارید. نهاد‌های مربوطه به پردازش درخواست‌ها و پرونده‌ها ادامه می‌دهند.

خلاصه

از سال 2013، دولت ‌آسترالیا پیشنهاد اسکان مجدد به این کشور را برای کارمندان مجاز افغان محلی (LEE) و اعضای مستقیم خانواده آن‌ها که در نتیجه کارشان در حمایت از فعالیت‌های ‌آسترالیا در افغانستان در معرض خطر استند، پیشنهاد داد.

نیروهای امنیتی و مقامات دولتی و نظامی افغانستان که برای فعالیت‌های دولت ‌آسترالیا در افغانستان همکاری می‌کردند، اکنون واجد شرایط درخواست پرونده LEE هستند.

وزارت امور خارجه و تجارت یا وزارت دفاع، آن‌عده از درخواست‌هایی را که قبلاً توسط اتباع افغانی که در وظایف امنیتی خصوصی برای دولت ‌آسترالیا در افغانستان استخدام شده بودند، از جمله محافظان و نیروهای امنیتی، یا مقام دولتی یا نظامی افغان ارسال شده است، بررسی خواهد نمود.

برای دریافت ویزه به عنوان یک کارمند محلی افغان، باید ثابت کنید که در دولت ‌آسترالیا مشغول به کار بوده‌اید و معیارهای صدور ویزه را دارید.

چه کسانی واجد شرایط LEE هستند؟

کسانی که با یکی از نهادهای ‌آسترالیایی شاغل بوده اند، واجد شرایط LEE استند. شما باید:

 • شهروند کشور دیگری غیر از افغانستان نباشد و یا تابعیت کشور دیگری غیر از افغانستان را نداشته باشد؛
 • نشان دهید که در وزارت امور خارجه و تجارت  (DFAT)، از جمله نهاد اسبق توسعه بین‌المللی ‌آسترالیا (AusAID) در افغانستان کارمند بوده اید؛
 • نشان دهید که در حال حاضر در معرض خطر آسیب ناشی از آن شغل برای آسترالیا هستید؛ و
 • اگر بیش از شش ماه پس از پایان کار درخواست می‌دهید، نشان دهید که در قسمت شما شرایط استثنایی وجود دارد.

واجد شرایط بودن جدید

محافظان یا نیروهای امنیتی افغان، مقامات دولتی و مقامات نظامی اکنون واجد شرایط درخواست ویزه از طریق برنامهLEE  استند.

لطفاً توجه داشته باشید! شرکت در برنامه‌های آموزشی یا بورسیه‌های تحصیلی با بودجه یا تسهیلات ‌آسترالیایی، معیار همکاری با این کشور را برآورده نمی‌کند. شما باید نشان دهید که برای مقاصد آسترالیا شاغل بوده اید، نه این‌که از یک برنامه آموزشی یا بورسیه تحصیلی با بودجه ‌آسترالیا بهره‌مند شده بودید.

چگونه درخواست داده می‌شود؟

چهار مرحله برای درخواست DFAT برای صدور ویزه تحت برنامه LEE افغانستان وجود دارد:

 1. متقاضی یک فورم درخواست برنامه LEE افغانستان و شواهد پشتیبان یا حمایتی را از طریق ایمیل به afghan.lee@dfat.gov.au  به DFAT ارسال می‌کند. فورم درخواست باید به زبان انگلیسی تکمیل شود. شواهد پشتیبان را می‌توان به زبان‌هایی غیر از انگلیسی ارایه کرد.
 2. DFAT  درخواست را ارزیابی می‌کند که شامل تایید اطلاعات استخدامی ارایه شده توسط متقاضی است.
 3. بر اساس ارزیابی درخواست و شواهد پشتیبان، DFAT  در صورتی که متقاضی واجد شرایط صدور ویزه باشد، درخواست آن به وزیر امور خارجه ارایه می‌گردد.
 4. وزیر امور خارجه تصمیم خواهد گرفت که آیا درخواست متقاضی را تایید کند یا خیر.

درخواست از DFAT برای صدور ویزه تحت برنامه LEE افغانستان با درخواست برای ویزای بشردوستانه متفاوت است. اگر تحت برنامه LEE افغانستان ویزه دریافت کرده اید، باید برای مهاجرت به ‌آسترالیا ویزای بشردوستانه نیز درخواست دهید و به شما اعطا شود. درخواست ویزای بشردوستانه باید به طور جداگانه از طریق Home Affairs-Resettle in Australia انجام شود.

اگر تحت برنامه LEE افغانستان پرونده داشته باشید و برای ویزای بشردوستانه درخواست دهید، امور داخلی رسیدگی به درخواست ویزای بشردوستانه شما را در اولویت قرار می‌دهد. شما باید شرایط بهداشتی، شخصیتی و امنیتی را که برای همه ویزاهای ‌آسترالیا اعمال می‌شود، برآورده کنید.

اطلاعات بیشتر در مورد نحوه درخواست ویزای بشردوستانه در بخش Home Affairs-Resettle in Australia  موجود است.

اگر تحت برنامه LEE افغانستان پرونده ندارید، همچنان می‌توانید در هر زمانی از طریق امور داخلی برای ویزای بشردوستانه درخواست دهید. نداشتن پرونده تحت برنامه LEE افغانستان تاثیر نامطلوبی بر شایستگی شما برای دریافت ویزای ‌آسترالیا ندارد. ویزای شما مطابق با اولویت‌های دولت ‌آسترالیا پردازش می‌شود.

DFAT  هر گونه اطلاعات شخصی را که به عنوان بخشی از درخواست خود برای صدور ویزه تحت برنامه LEE افغانستان ارایه می‌دهید مطابق با اعلامیه حریم خصوصی برنامه LEE افغانستان PDF 208 KB  رسیدگی می‌کند.

متقاضیان باید قبل از شروع درخواست، دستورالعمل درخواست برای برنامه LEE افغانستان را مطالعه کنند. دستورالعمل، نحوه درخواست و معیارهای واجد شرایط بودن و صدور ویزه را مشخص می‌کند.

شواهدی برای حمایت از برنامه

شما باید مدارک مربوطه را برای حمایت از درخواست خود ارایه دهید. این شواهد ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • سند هویت افغانی شما شامل تذکره و شناسنامه؛
 • پاسپورت؛
 • نکاح خط در صورت درخواست؛
 • قرارداد کار یا سابقه پرداخت شما؛
 • یک معرفی نامه از کارفرمای شما، شامل نام سرپرست شما؛
 • اسناد یا گواهی‌های قدردانی؛
 • عکس‌ها یا کپی‌های مربوطه از گذرنامه امنیتی صادر شده توسط سفارت ‌آسترالیا / صادر شده توسط  ADF ؛
 • سایر شواهد دال بر کارمندی شما و پیوندهای آن با ‌آسترالیا؛ و
 • شواهدی که نشان دهنده خطر آسیبی است که در نتیجه آن شغل با آن مواجه می‌شوید.

شما باید تا آن‌جا که می‌توانید اطلاعات و مدارک پشتیبانی مربوطه را به DFAT ارایه دهید تا نشان دهید که معیارهای صدور ویزه را برآورده می‌کنید.

مهلت درخواست

درخواست‌ها در ساعت 11:59 بعد از ظهر به وقت استاندارد شرقی ‌آسترالیا 30 نوامبر 2023 بسته می‌شود. مطابق با توصیه‌های بررسی مستقل برنامه LEE افغانستان، این برنامه در 31 می‌2024 به پایان می‌رسد. اگر می‌خواهید برای ویزه تحت برنامه در نظر گرفته شوید درخواست باید تا 30 نوامبر 2023، ساعت 23:59 به وقت استاندارد شرقی ‌آسترالیا ارسال شود.

سوالات متداول

متقاضیان باید سوالات متداول زیر (FAQ) را قبل از شروع درخواست مطالعه کنند:

آیا گرفتن ویزه تحت برنامه LEE افغانستان مانند گرفتن ویزای بشردوستانه است؟

خیر. درخواست از DFAT برای صدور ویزه تحت برنامه LEE افغانستان با درخواست برای ویزای بشردوستانه متفاوت است. اگر می‌خواهید برای ویزای بشردوستانه درخواست دهید، باید این کار را به طور جداگانه از طریق وزارت امور داخلی (دولت امور داخلی) انجام دهید. اگر شما تحت برنامه LEE افغانستان پرونده دارید، باید برای ویزای بشردوستانه نیز درخواست دهید تا بتوانید به ‌آسترالیا مهاجرت کنید.

اگر تحت برنامه LEE افغانستان پرونده داشته باشید و جداگانه برای ویزای بشردوستانه درخواست دهید، امور داخلی رسیدگی به درخواست ویزای بشردوستانه شما را در اولویت قرار می‌دهد.

آیا برای دریافت ویزای بشردوستانه باید تحت برنامه LEE افغانستان پرونده داشته باشم؟

خیر. اگر تحت برنامه LEE افغانستان پرونده ندارید، همچنان می‌توانید در هر زمانی از طریق امور داخلی برای ویزای بشردوستانه درخواست دهید. اطلاعات بیشتر در مورد نحوه درخواست ویزای بشردوستانه در وبسایت امور داخلی موجود است. نداشتن پرونده هیچ تاثیر منفی بر شایستگی شما برای دریافت ویزای ‌آسترالیا ندارد.

اگر من تحت برنامه LEE افغانستان پرونده داشته باشم، آیا DFAT در درخواست ویزا به من کمک می‌کند؟

خیر. DFAT نمی تواند به شما در روند درخواست ویزا کمک کند. تمامی درخواست‌های ویزا توسط امور داخلی اداره می‌شود.

DFAT چگونه درخواست من را ارزیابی می‌کند؟

DFAT  ارزیابی می‌کند که آیا معیارهای صدور ویزه را برآورده می‌کنید یا خیر. DFAT ممکن است به دنبال تأیید اطلاعات استخدامی شما باشد، از جمله تماس با کارفرمای خود. DFAT اطلاعات شخصی شما را مطابق با اعلامیه حریم خصوصی برنامه LEE افغانستان [PDF 208 KB] مدیریت خواهد کرد. پس از ارزیابی درخواست شما، DFAT  به وزیر امور خارجه توصیه می‌کند که آیا شما واجد شرایط دریافت ویزه تحت برنامه LEE افغانستان هستید یا خیر. سپس وزیر در مورد درخواست شما تصمیم خواهد گرفت.

فرآیند صدور ویزه چقدر طول می‌کشد؟

درخواست‌ها به صورت موردی ارزیابی می‌شوند. زمآن‌های پردازش بسته به اینکه آیا درخواست شما تکمیل شده است، چقدر برنامه شما پیچیده است و چقدر سریع شما یا دیگران می‌توانید اطلاعاتی را که DFAT برای پشتیبانی از برنامه شما درخواست می‌کند، ارایه دهید متفاوت است.

برای اطلاعاتی که DFAT ارایه می‌کنم چه اتفاقی می‌افتد؟

DFAT  از اطلاعاتی که ارایه می‌کنید برای ارزیابی اینکه آیا معیارهای صدور ویزه را برآورده می‌کنید استفاده می‌کند. DFAT ممکن است با تماس با کارفرمای خود به دنبال تأیید اطلاعات استخدامی شما باشد.

DFAT اطلاعات شخصی شما را مطابق با اعلامیه حریم خصوصی برنامه LEE افغانستان [PDF 208 KB] مدیریت خواهد کرد.

من قبلا درخواست دادم و پرونده نداشتم، باید چه کار کنم؟

DFAT  تصمیمات اتخاذ شده قبلی را در رابطه با پرونده‌های LEE افغانستان بررسی خواهد کرد تا مشخص کند که آیا تصمیمات به درستی گرفته شده است یا خیر. اگر تصمیم به درستی گرفته نشده باشد، DFAT  برای کسب اطلاعات بیشتر مستقیماً با شما تماس خواهد گرفت. دولت ‌آسترالیا سند قانونی IMMI12/127 را به مقررات مهاجرت اصلاح کرده است. سند قانونی IMMI12/127 معیارهای ویزه برای برنامه LEE افغانستان را مشخص می‌کند. DFAT درخواست‌های دریافت شده قبل از 31 مه 2023 را ارزیابی می‌کند. اگر قبل از آن تاریخ درخواست داده اید، نیازی به درخواست مجدد ندارید. DFAT / Defense برای کسب اطلاعات بیشتر در صورت نیاز مستقیماً با شما تماس خواهد گرفت.

من قبلاً درخواست ندادم زیرا فکر می‌کردم واجد شرایط نیستم. باید چکار کنم؟

اگر قبلاً واجد شرایط درخواست صدور ویزه نبودید زیرا در یک ظرفیت امنیتی خصوصی از جمله نگهبانان امنیتی مشغول به کار بودید، یا یک مقام دولتی یا نظامی افغانستان هستید یا بودید، باید قبل از 30 نوامبر 2023 برای صدور ویزه اقدام کنید.

من با نیروهای دفاعی ‌آسترالیا یا پلیس فدرال ‌آسترالیا در افغانستان کار کردم. باید چکار کنم؟

DFAT فقط می‌تواند درخواست‌های متقاضیانی را که با DFAT کار می‌کردند، از جمله آژانس سابق ‌آسترالیا برای انکشاف بین المللی (AusAID) در افغانستان ارزیابی کند.

اگر در نیروهای دفاعی ‌آسترالیا در افغانستان استخدام شده اید، باید با وزارت دفاع تماس بگیرید.

اگر در پلیس فدرال ‌آسترالیا (AFP) در افغانستان کار کرده اید، باید با AFP تماس بگیرید.

من در یک برنامه آموزشی یا بورسیه تحصیلی با بودجه ‌آسترالیا شرکت کردم. آیا می‌توانم بر این اساس ویزه بگیرم؟

خیر. برای درخواست به DFAT برای صدور ویزه تحت برنامه LEE افغانستان، باید ثابت کنید که در DFAT از جمله آژانس سابق ‌آسترالیا برای انکشاف بین المللی (AusAID) "کارمند" بوده اید.

نتیجه

در خاتمه، برنامه کارمندان محلی افغان (LEE) ‌آسترالیا به عنوان شاهدی بر تعهد این کشور برای حمایت و حمایت از کسانی است که در کنار دولت ‌آسترالیا در افغانستان خدمت کرده اند و اکنون با آسیب‌های احتمالی روبرو هستند. برای افراد واجد شرایط بسیار مهم است که از فرصت درخواست صدور ویزه تحت برنامه قبل از تاریخ بسته شدن 30 نوامبر 2023 استفاده کنند. این راهنمای جامع به عنوان یک منبع ارزشمند برای افرادی است که در فرآیند درخواست و جستجوی حمایت و ایمنی در ‌آسترالیا استند.

بیشتر بخوانید:

 • نشریه مشترک رسانه ای در مورد بررسی مستقل برنامه کارمندان محلی افغان
 • انتشار رسانه ای مشترک در مورد انتصاب دکتر Vivienne Thom AM
 • تحقیق سنا در مورد تعامل ‌آسترالیا در افغانستان

درخواست کمک از کارشناسان "بپرسید"

افغآن‌هایی که به اطلاعات اختصاصی نیاز دارند، مرکز اطلاعاتی "بپرسید" در خدمت شما است. شما می‌توانند جهت کسب اطلاعات به گونه آنلاین از طریق "شماره واتساپ"(93729807235+)، مسنجر فسبوک (Facebook Messenger) یا پیام‌رسان وبسایت بپرسید با کارشناسان ما تماس بگیرید!

معلومات بیش‌تر

کسانی‌که به دنبال اطلاعات در مورد برنامه‌‌های مهاجرت، اسکان مجدد، آموزشی، بورسیه‌ها و سایر فرصت‌های موجود برای افغآن‌ها در سراسر جهان، و هم‌چنان به دنبال معلومات در مورد خدمات بشردوستانه سازمآن‌های بین‌المللی در افغانستان و دانستن مراحل اخذ اسناد مدنی از ادارات دولتی اند، به وبسایت و رسانه‌های اجتماعی "بپرسید" مراجعه نمایند:

 وبسایت بپرسید (www.beporsed.org)

 فسبوک (@beporsed)

 ایکس (X) یا توییتر (@beporsed)

 انستاگرام (@beporsed)

 واتساپ (93729807235+)

 مسنجر (@beporsed)