چگونه برای مجوز مشروط بشردوستانه در ایالات متحده تقاضا دهم؟-01.jpgاین راهنما برای افرادی است که یک سپانسر در ایالات متحده دارند که به ایشان جهت درخواست مجوز مشروط بشردوستانه کمک می‌نماید، و کسانی که نیازهای بشردوستانه فوری دارند. مجوز مشروط بشردوستانه به افراد اجازه می‌دهد تا به دلیل این‌که در معرض خطر می‌باشند، نیاز به درمان صحی دارند، یا به دلایل اضطراری دیگر به صورت موقت وارد ایالات متحده شوند. اما بیش‌تر متقاضیان رد می‌شوند. دولت ایالات متحده تنها در صورتی درخواست‌ مجوز مشروط بشردوستانه را قبول می‌کند که افراد هیچ گزینه قانونی دیگری برای ورود به ایالات متحده نداشته باشند.

 

محتوای این راهنما توسط پروژه بین المللی کمک به پناهندگان (IRAP) نگاشته شده است و هم‌چنین در وبسایت اطلاعات حقوقی IRAP در این‌جا نیز موجود است. این وبسایت معلومات عمومی در مورد مراحل قانونی موجود برای برخی از پناهندگان را فراهم می‌کند. این به‌عنوان مشورت قانونی برای درخواست‌های فردی در نظر گرفته نشده است. این معلومات در ماه اگست سال 2023 به‌روز شده است و ممکن است شرایط آن تغيیر کند. از این‌رو، همیشه شرایط فعلی دولت يا اداره تصمیم‌گیرنده در رابطه به درخواست خود را مرور کنید.

"بپرسید" این اطلاعات را با رضایت IRAP منتشر می‌کند تا اطمینان حاصل کند افغان‌هایی‌که به دنبال راهنمایی دقیق و قابل اعتماد استند، می‌توانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.

خلاصه

این راهنما برای افرادی است که:

 • یک اسپانسر در ایالات متحده دارند که به ایشان جهت درخواست مجوز مشروط بشردوستانه کمک می‌نماید، و
 •  کسانی که نیازهای بشردوستانهٔ فوری دارند.

مجوز مشروط بشردوستانه

مجوز مشروط بشردوستانه به افراد اجازه می‌دهد تا به دلیل اینکه در معرض خطر می‌باشند، نیاز به درمان پزشکی دارند، یا به دلایل اضطراری دیگر به صورت موقت وارد ایالات متحده شوند. بیشتر متقاضیان رد می‌شوند. دولت ایالات متحده تنها در صورتی درخواست‌ مجوز مشروط بشردوستانه را قبول می‌کند که افراد هیچ گزینهٔ قانونی دیگری برای ورود به ایالات متحده نداشته باشند.

مثال‌هایی که ممکن است مجوز مشروط بشردوستانه مناسب باشد شامل موارد زیر می‌باشد:

 • فردی که برای نجات جان خود به درمانی نیاز دارد که تنها در ایالات متحده در دسترس است.
 • فردی که عضوی از خانواده‌اش در ایالات متحده است و نمی‌تواند ویزا بگیرد و در وضعیت خطرناکی قرار دارد.

موارد مهمی که باید بدانید:

 • هر کسی می‌تواند تقاضای مجوز مشروط بشردوستانه نماید، از جمله افرادی که خارج از ایالات متحده می‌باشند.
 • ورود به ایالات متحده موقت می‌باشد. مدت معیاری یا ستندرد اقامت مشروط بشردوستانه 365 روز است.
 • بعد از اینکه به ایالات متحده وارد شدید، می‌توانید جهت سایر وضعیت‌های مهاجرت درخواست نمایید، ازجمله تشکیل پرونده برای پناهجویی. درصورت عدم موفقیت، ممکن از شما خواسته شود تا کشور را ترک کنید.

برای درخواست به اقامت مشروط بشردوستانه، باید درخواستی حاوی اسناد ذیلرا ارسال نمایید:

 • فرم I‑131 تقاضا برای مدارک سفر با هزینهٔ تشکیل پروندهٔ ۵۷۵ دلار امریکا. 
  • یک کاپی پاسپورت و دو قطعه عکس پاسپورت را در درخواستی شامل سازید.
  • امضای شما در محل مناسب روی فورمه درخواستی.
  • یادداشت:
   • اگر شما برای بیش از یک نفر درخواست می‌دهید، برای هر فرد (ازجمله کودکان) یک فرم جداگانه ثبت نمایید. برای هر فرد ۵۷۵ دلار آمریکا بعنوان هزینه تشکیل پرونده واریز نمایید.
   • اگر به مقدار کافی پول ندارید، شما می‌توانید به صورت استثنایی با تکمیل فرم I‑912 درخواست صرف نظر از هزینه  را ارائه نمایید.  

 •  فرم I‑134، اظهارات حمایت مالی
  • شخصی که میخواهد شما را سپانسر کند باید فورمه I-134 را تکمیل نماید. سپاسر شما باید شخصی باشد که مایل به امضای یک سند رسمی دولتی و ارایه اسنادی باشد که نشان میدهد قادر به حمایت مالی از شما میباشد. لازم نیست که سپانسر شما عضو فامیل یا دوست شما باشد.
  • اسپانسر شما باید شواهد مالی خود را ارائه دهد. این امر می‌تواند شامل:
   •  کپی گواهی مالیاتی بر درآمد حداقل برای دو سال گذشته.
   •  مدارک اثبات اشتغال و حقوق.
   • مدارک اثبات اینکه ایشان یک خانه یا یک موتر دارند.
   • حساب‌های بانکی.
   • سایر اطلاعات مرتبط با اموال یا درآمد.
  • اسپانسر شما همچنین باید یک کپی از پاسپورت خود را ارائه نماید.
  • امضای فرم به این معنی نیست که اگر مجوز مشروط به شما داده ‌شد لازم خواهد بود که اسپانسر مسکن یا هزینهٔ اسکان شما را تامین نماید. این تنها بدان معنی است که اسپانسر در صورت نیاز از شما حمایت مالی خواهد کرد.
  • اگر نمی‌دانید که اسپانسر شما پول کافی برای واجد شرایط بودن را دارد، می‌توانید این وبسایت دولت ایالات متحده را ملاحظه فرمایید.
   •  برای محاسبهٔ "اندازه خانوار" (household size)، اسپانسر، اعضای خانواده که ایشان از آنها حمایت می‌کنند، شما، و هر فرد دیگری که در درخواست شما هست را در نظر بگیرید.
   • برای مثال: اسپانسر شما متاهل و دارای دو فرزند می‌باشد. شما و همسرتان برای مجوز مشروط بشردوستانه تقاضا می‌دهید. اندازهٔ خانوار ۶ است.
   • درآمد اسپانسر باید بیش از مقدار دلاری که در وبسایت برای آن خانوار ذکر شده است باشد.
 •  همچنین یک بیانیه مکتوب ارائه دهید که عنوان دارد:
  • چرا شما مجوز مشروط بشردوستانه به شما اعطا شود. هرچقدر که می‌توانید در مورد وضعیت خود و اینکه چرا نیاز دارید به ایالات متحده سفر کنید توضیح دهید.
  • چرا نمیتوانید از طریق راه های موجود، مانند ویزه یا از طریق برنامه اسکان مجدد مهاجرین به ایالات متحده سفر کنید. اگر پیش از این تقاضای ویزا کرده‌اید، بگویید چه وقت و کجا تقاضا داده‌اید. اگر هرگز درخواست ویزا نداده‌اید، بگویید چرا.
  • اگر پروندهٔ شما در خصوص مسائل پزشکی است، سوابق پزشکی را ارائه دهید. آنها باید:
   •  مشکل شما را شرح دهند.
   • درمانی که به آن نیاز دارید را شرح دهند
   • توضیح دهند که چرا شما در ایالات متحده به درمان نیاز دارید.
   •  شما همچنین باید بگویید که چه کسی هزینهٔ درمان شما و سایر هزینه‌هایی که در ایالات متحده خواهید داشت را تامین و پرداخت خواهد کرد.
  • اگر به این دلیل درخواست میکنید که بحیث پناهنده، مهاجر یا دارنده گرین کارت در ایالات متحده بودوباش میکردید اما بیشتر از یک سال قبل این کشور را ترک نمودید و حالا اسنادی در اختیار ندارید که دوباره وارد این کشور شوید، توضیح کنید که چرا ترک کردید و چرا برای برگشت مجدد به زودی درخواست نکردید. هرگونه تغییرات در زندگی خویشرا بعد از ترک نمودن توضیح کنید.
  • شما می‌توانید نامه‌هایی از اعضای خانواده، دوستان، و نمایندگان کنگره که در ایالات متحده از پروندهٔ شما حمایت می‌کنند را ارائه نمایید.

 تقاضای خود را به این آدرس ارسال نمایید:

ویب سایت USCIS را چک کنید تا موقعیت درست برای ارسال درخواستی خویشرا پیدا کنید. هیچ گزینه آنلاین و ارسال درخواستی از طریق ایمیل وجود ندارد.

درخواست کمک از یک وکیل

ممکن است شما يا بستگان تان بخواهید در این فرایند از یک وکیل مهاجرت کمک بگیرید. در اینجا منابعی در این خصوص ارائه شده‌است:

کمک از IRAP 

کمک از سازمان های دیگر 

درخواست کمک از کارشناسان "بپرسید"

افغانهایی که به اطلاعات اختصاصی نیاز دارند، مرکز اطلاعاتی "بپرسید" در خدمت شما است. شما می‌توانند جهت کسب اطلاعات به گونه آنلاین از طریق "شماره واتساپ"(93729807235+)، مسنجر فسبوک (Facebook Messenger) یا پیام‌رسان وبسایت بپرسید با کارشناسان ما تماس بگیرید!

معلومات بیش‌تر

کسانی‌که به دنبال اطلاعات در مورد برنامه‌‌های مهاجرت، اسکان مجدد، آموزشی، بورسیه‌ها و سایر فرصت‌های موجود برای افغان‌ها در سراسر جهان، و هم‌چنان به دنبال معلومات در مورد خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان و دانستن مراحل اخذ اسناد مدنی از ادارات دولتی اند، به وبسایت و رسانه‌های اجتماعی "بپرسید" مراجعه نمایند:

وبسایت بپرسید (www.beporsed.org)

فسبوک (@beporsed)

ایکس (X) یا توییتر (@beporsed)

انستاگرام (@beporsed)

واتساپ (93729807235+)

مسنجر (@beporsed)