آيا معاوضه جروحات را که در جريان انجام وظيفه در افغانستان متحمل شده‌ام، پرداخت ميشود؟-01.jpgقانون دفاع مرکز، يک قانون در ايالات متحده امريکا می‌باشد. به اساس اين قانون، افرادی‌که با حکومت ايالات متحده امريکا و يا قرارداديان آن‌ها در بيرون از امريکا ايفای وظيفه مي‌نمايد و يا ايفای وظيفه نموده و در جريان کار جراحت برداشته است، مستحق پول یا مبلغ نقدی مي‌گردد. 

محتوای این راهنما توسط پروژه بین المللی کمک به پناهندگان (IRAP) نگاشته شده است و هم‌چنین در وبسایت اطلاعات حقوقی IRAP در این‌جا نیز موجود است. این وبسایت معلومات عمومی در مورد مراحل قانونی موجود برای برخی از پناهندگان را فراهم می‌کند. این به‌عنوان مشورت قانونی برای درخواست‌های فردی در نظر گرفته نشده است. این معلومات در ماه اگست سال 2023 به‌روز شده است و ممکن است شرایط آن تغيیر کند. از این‌رو، همیشه شرایط فعلی دولت يا اداره تصمیم‌گیرنده در رابطه به درخواست خود را مرور کنید.

"بپرسید" این اطلاعات را با رضایت IRAP منتشر می‌کند تا اطمینان حاصل کند افغان‌هایی‌که به دنبال راهنمایی دقیق و قابل اعتماد استند، می‌توانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.

قانون دفاع مرکز چه است؟

قانون دفاع مرکز، يک قانون در ايالات متحده امريکا ميباشد. به اساس اين قانون، افراد که با حکومت ايالات متحده امريکا و يا قرارداديان آنها در بيرون از امريکا ايفای وظيفه مينمايد و يا ايفای وظيفه نموده و در جريان کار جراحت برداشته است، مستحق پول ميگردد. معلومات بيشتر در مورد اين قانون را در صفحه انترنيتی وزارت کار ايالات متحده امريکا دريافت نموده ميتوانيد.

افراد در حالات ذيل مستحق معاوضه ميباشد:

  • افراد که با حکومت ايالات متحده ايفای وظيفه مينمايند و يا وظيفه انجام داده است و يا قرارداديان حکومت ايالات متحده است و يا بوده باشد، و در جريان کار بيرون از ايالات متحده جراحت برداشته و يا از اثر کار با مشکلات روانی دچار شده باشد.
  • همچنان افراد مستحق ميگردند که اقارب خانواده خويش را در جريان کار با ايالات متحده امريکا بيرون از امريکا از دست داده باشد.

چنين جراحت و يا کشته شدن در داخل مرکز کاری ايالات متحده صورت گرفته نباشد. اين چنين حوادث بايد بيرون از مرکز و يا در ساعتهای غير کاری بميان آمده باشد. چنين جراحت بايد مربوط به کار به ايالات متحده باشد.

در بعضی موارد، برای تقاضای جبران ضرب الاجل تعين مينمايد.

افراد که دعوای شان اعتبار داشته باشد، پول و درمان طبی و يا هر دور را بدست مياورند. قانون دفاع مرکز  ميتواند در موارد ذيل پول پرداخت نمايد:  

  • هزينه طبی
  • در صورتيکه کارمند از اثر انجام وظيفه تلفش شده باشد، در اين صورت خانم و اطفال، يا والدين شان معاوضه را بدست مياورند.
  • از دست دادن عوايد از اثر جراحت

مقدار پول به عوامل متعدد مانند  تنخواه، هزينه طبی و عوامل ديگر مربوط ميباشد.

متقاضيان ميتوانند که با تکميل نمودن فورمه LS-203، تقاضای جبران نمايند.

بعضی وکلای خصوصی در روند DBA همکاری نموده ميتواند. لازمی نيست که از کمکهای وکلا مستفيد شويد. مگر در بيشتر موارد شما مجبور نيستيد که به وکلا پول پرداخت نمائيد. در صورتيکه شما پول جبران را بدست آريد، پول وکلا را شرکت بيمه پرداخت مينمايد.

در اين صفحه انترنيتی، لست وکلا ارايه گرديده است که با شما در اين روند همکاری نموده ميتواند. اين وکلا، مربوط به روند مهاجرت نمبياشند.

پروژه بين المللی معاونيت های مهاجرت، معلومات ارتباطی اين وکلا را با شما شريک ميسازد، زيرا تعداد زياد افغانها و عراقی ها برای ايالات متحده امريکا کار نموده است از تکاليف روانی و فزيکی رنج ميبرند. پروژه بين المللی معاونيت های مهاجرت اين وکلا را تائيد نمی نمايند و نه جهت معرفی اين وکلا به شما، پول اخذ مينمايند.

در صورتيکه شما به يکی از اين وکلا در تماس شدين، بايد معلومات ذيل را برای آنها ارايه بداريد:

  • اسم تان و معلومات ارتباطی تان
  • اداره استخدام کننده و فعاليت های را که شما انجام داده و از اثر آن جراحت برداشته ايد
  • چگونه شما جراحت برداشته ايد، همچنان معلومات در مورد اينکه تا چه زمان شما از کار دور مانده ايد و چه کمکهای طبی را بدست آورده ايد.

 

Jon B. Robinson

Strongpoint Law Firm, LLC

1070-B West Causeway Approach

Mandeville, LA  70471

شماره تماس: (985) 246-3194

صفحه انترنیتی: http://strongpointlaw.com/

فيس بوک : https://www.facebook.com/StrongpointLawFirm

تويتر : @MrJonRobinson

 

Lara Merrigan

Merrigan Legal

One Harbor Dr.

Suite 300

Sausalito, CA  94965

lara@merriganlegal.com

Signal: +14152335215 

 

Phillip M. Davis

The Law Office of Phillip M. Davis

5050 Quorum Dr.

Suite 700

Dallas, TX  75254

phillip.m.davis@dangerzonelawyer.com

 

John-Austin Diamond

Diamond Law Practice

One World Trade Center

Suite 8500

New York, NY  10007

jdiamond@diamondlawpractice.com

 

Doug Grauel

Grauel Law Offices

15 N. Main St.

Concord, NH 03301

 (603) 369-5010 - شماره تماس

+1603-892-3410 – پيام وتس آپ، موبايل، و ويديو.   

dgrauel@grauellaw.com or dougdbalaw@icloud.com

www.grauellaw.com

www.grauellaw.com/contact/ - فورمه برای ارتباط مراجعين

www.facebook.com/grauellaw - فيس بوک (ارتباط از طريق مسنجر)

 

قضايايی DBA را بيشتر از ۱۰ سال اداره نموده اند، و قضایای جديد را نيز ميپذيرد.

دارالوکاله گرويل با دارالوکاله بشيرغازيعا لم در مورد SIV و ‌DBA افغانها کار ميکنند. 

 

Bashir Ghazialam

Bashir’s team includes staff who speak Dari, Farsi, Pashto, and Arabic

(619) 795-3370 ((موبايل- مستقيم دفتر

(866) 827-5132 ((موبايل- بدون هزينه

+16197953370    پيام وتس آپ، موبايل، وویدیو

bg@lobg.net

www.lobg.net

قضايايی DBA را بيشتر از ۵  سال اداره نموده اند، و قضایای جديد را نيز ميپذيرد.

 دهه ها قضايايی DBA اتباع امريکايی و خارجی (کارکنان داخلی) را به پيش برده است.  

 

پوستې پته

LAW OFFICES OF BASHIR GHAZIALAM

P.O. Box 928167

San Diego, CA 92192-8167

 

ايالات متحده امريکا ( سن دياگو) ادرس دفتر مرکزی

10650 Scripps Ranch Boulevard, Suite 201

San Diego, CA 92131

 

ايالات متحده امريکا ( سنتا انا) ادرس دفتر

2112 E. 4th Street, Suite 228G

Santa Ana, CA 92705

 

ايالات متحده امريکا ( سن فرانسيسکو/فرمينت/ ساحه د بی) ادرس دفتر مرکزی

38750 Paseo Padre Pkwy, Unit A7

Fremont, CA  94536

United States

 

Brian C. Karsen, Esq. 

brian@barnettandlerner.com

Barnett, Lerner, Karsen, Frankel & Castro, P.A.

2860 Marina Mile Blvd; Suite 105

Ft. Lauderdale, FL 33312

954-920-7400

954-920-9492 fax

888-732-7425 US Toll Free

www.barnettandlerner.com

 

John D. Hafemann, Esq.

Hafemann Magee & Thomas

340 Eisenhower Drive

Suite 1313

Savannah, Georgia 31406

www.federal-litigation.com

john@fed-lit.com

(912) 221-4441 (Main Line & Fax)

 

درخواست کمک از کارشناسان "بپرسید"

افغانهایی که به اطلاعات اختصاصی نیاز دارند، مرکز اطلاعاتی "بپرسید" در خدمت شما است. شما می‌توانند جهت کسب اطلاعات به گونه آنلاین از طریق "شماره واتساپ"(93729807235+)، مسنجر فسبوک (Facebook Messenger) یا پیام‌رسان وبسایت بپرسید با کارشناسان ما تماس بگیرید!

معلومات بیش‌تر

کسانی‌که به دنبال اطلاعات در مورد برنامه‌‌های مهاجرت، اسکان مجدد، آموزشی، بورسیه‌ها و سایر فرصت‌های موجود برای افغان‌ها در سراسر جهان، و هم‌چنان به دنبال معلومات در مورد خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان و دانستن مراحل اخذ اسناد مدنی از ادارات دولتی اند، به وبسایت و رسانه‌های اجتماعی "بپرسید" مراجعه نمایند:

وبسایت بپرسید (www.beporsed.org)

فسبوک (@beporsed)

ایکس (X) یا توییتر (@beporsed)

انستاگرام (@beporsed)

واتساپ (93729807235+)

مسنجر (@beporsed)