آیا همسر و اطفالم میتوانند ویزه های خاص مهاجرت (SIV) دریافت نمایند؟-01.jpgاین رهنمود توضیح می‌دهد که شما چگونه می‌توانید همسر و اطفال تان را در درخواستی ویزه خاص مهاجرت یا SIV ایالات متحده شامل سازید

محتوای این راهنما توسط پروژه بین المللی کمک به پناهندگان (IRAP) نگاشته شده است و هم‌چنین در وبسایت اطلاعات حقوقی IRAP در این‌جا نیز موجود است. این وبسایت معلومات عمومی در مورد مراحل قانونی موجود برای برخی از پناهندگان را فراهم می‌کند. این به‌عنوان مشورت قانونی برای درخواست‌های فردی در نظر گرفته نشده است. این معلومات در ماه نومبر سال 2020 به‌روز شده است و ممکن است شرایط آن تغيیر کند. از این‌رو، همیشه شرایط فعلی دولت يا اداره تصمیم‌گیرنده در رابطه به درخواست خود را مرور کنید.

"بپرسید" این اطلاعات را با رضایت IRAP منتشر می‌کند تا اطمینان حاصل کند افغان‌هایی‌که به دنبال راهنمایی دقیق و قابل اعتماد استند، می‌توانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.

خلاصه

متقاضیان افغان ویزه خاص مهاجرت میتوانند برای خود، همسر و اطفال زیر سن 21 ساله خویش درخواست کنند. رهنمود هذا توضیح مینماید که شما چگونه میتوانید همسر و اطفال خویشرا در درخواستی ویزه خاص مهاجرت شامل سازید

اگر همسر و اطفال شما در افغانستان هستند و شما میخواهید در مورد کمک های خروج از افغانستان بدانید، به ویب سایت وزارت امور خارجه در رابطه به یکجا شدن فامیل های افغان، مراجعه نمایید.  

دارنده گان ویزه خاص مهاجرت افغان و عراقی نیز میتوانند از طریق برنامه اولویت شماره 3 برای برخی از بستگان خویش درخواست نمایندبرای معلومات در مورد برنامه اولویت شماره 3 موسسه IRAP، اینجا را کلیک کنید

این رهنمود دارای بخش های مختلف برای درخواست کننده گانی که در حالات مختلف قرار دارند، میباشد. بخشی را بخوانید که با وضعیت شما ارتباط دارد.  

شما با همسر و اطفال خویش خارج از ایالات متحده هستید و برای ویزه خاص مهاجرت درخواست مینمایید

زمانیکه شما برای دریافت منظوری رئیس مأموریت COM درخواست مینمایید، همسر و اطفال خویشرا در فورمه DS-157 شامل سازید. اگر قرار باشد که شما فورمه I-360 را خانه پُری کنید، همسر و اطفال خویشرا در این فورمه شامل سازید

بعد از آنکه فورمه های DS-157 و I-360 شما منظور گردید، مرکز ملی ویزه (NVC)، از طریق ایمیل آدرس nvcsiv@state.gov معلومات در مورد تکمیل نمودن فورمه DS-260 یا درخواستی ویزه برای هر عضو فامیل را که در فورمه های DS-157 و I-360 شامل نموده اید، ارسال مینماید. شما باید درخواستی ویزه برای همسر و اطفال خویشرا در عین وقت یکجا با درخواستی خودتان، تکمیل نمایید

برای معلومات بیشتر در مورد پروسه درخواستی DS-260، رهنمود IRAP را اینجا ببینید. برای معلومات بیشتر در مورد پروسه مصاحبه، رهنمود IRAP را اینجا ببینید

شما خارج از ایالات متحده هستید و برای ویزه خاص مهاجرت SIV درخواست مینمایید و بعد از درخواست نمودن ازدواج میکنید و طفل شما به دنیا می آید

اگر شما قبلاً برای ویزه خاص مهاجرت درخواست نموده اید و میخواهید عضو فامیل خود را شامل سازید، مراحلی را که باید طی کنید به مرحله درخواستی شما بستگی دارد

 • اگر شما منتظر منظوری رئیس مأموریت COM هستید، شما اکنون نیاز به هیچ اقدامی ندارید، و میتوانید همسر و طفل خویشرا در مرحله بعدی پروسه، شامل سازید. 
 • اگر درخواستی I-360 را ارسال نموده اید و منتظر تصمیم هستید، شما اکنون نیاز به هیچ اقدامی ندارید، و میتوانید همسر و طفل خویشرا در مرحله بعدی پروسه، شامل سازید. 
 • اگر در مرحله ارسال درخواستی ویزه DS-260 قرار دارید یا این درخواستی را قبلاً ارسال نموده اید، از طریق ایمیل آدرس  NVCSIV@state.govدر مورد همسر و طفل جدید خویش به مرکز ملی ویزه، ایمیل بفرستید. مرکز ملی ویزه به شما اجازه خواهد داد تا برای همسر و طفل خویش درخواستی ویزه DS-260 را ارسال نمایید. 
 • اگر مصاحبه ویزه را سپری نموده اید اما سفر نکرده اید: 
  • فوراً با سفارت یا کنسلگری ایالات متحده که در آن مصاحبه ویزه شما انجام شده است، تماس بگیرید. به سفارت و کنسلگری بگویید که همسر و طفل جدید شما باید در درخواستی شما شامل شود. 
  • اگر طفل شما بعد از دریافت ویزه اما قبل از سفر به ایالات متحده به دنیا آمده است، فوراً با سفارت یا کنسلگری ایالات متحده تماس بگیرید. طفل شما برای همراهی با شما نباید نیاز به ویزه داشته باشد. 

شما از خارج از ایالات متحده برای ویزه خاص مهاجرت SIV درخواست مینمایید و شما در کشور متفاوت از همسر و طفل خویش هستید 

اگر همسر و طفل شما نمیتوانند در مصاحبه ویزه یکجا با شما حاضر شوند، آنها باید بعد از آنکه شما ویزه خاص مهاجرت خویشرا دریافت و به ایالات متحده مهاجرت نمودید، برای ویزه های خاص مهاجرت خویش اقدام کنند. این ویزه بنام "ویزه خاص مهاجرت پیوستن با عضو فامیل" یاد میگردد

هنگام درخواست نمودن، همسر و طفل خویشرا باید در فورمه های درخواستی خویش شامل سازید. برای معلومات در مورد چگونگی دریافت ویزه پیوستن با عضو فامیل بعد از مهاجرت به ایالات متحده، بخش ذیلرا بخوانید "شما خارج از ایالات متحده ویزه خاص مهاجرت دریافت نمودید و به ایالات متحده مهاجرت کردید، اما همسر و اطفال شما هنوز خارج از ایالات متحده هستند". 

شما خارج از ایالات متحده ویزه خاص مهاجرت دریافت نمودید و به ایالات متحده مهاجرت کردید، اما همسر و اطفال شما هنوز خارج از ایالات متحده هستند

همسر و اطفال مجرد زیر سن 21 سال شما میتوانند برای "ویزه خاص مهاجرت یکجا شدن با عضو فامیل" درخواست نمایند

برای دریافت "ویزه خاص مهاجرت یکجا شدن با عضو فامیل"، همسر شما باید قبل از مهاجرت شما به ایالات متحده، با شما ازدواج نموده باشد

اگر یکی از موارد ذیل درست باشد، طفل مجرد زیر سن 21 سال شما میتواند "ویزه خاص مهاجرت یکجا شدن با عضو فامیل" را دریافت نماید

 • طفل شما قبل از مهاجرت شما به ایالات متحده به دنیا آمده است، یا 
 • طفل شما بعد از مهاجرت شما به ایالات متحده به دنیا آمده است اما شما قبل از مهاجرت به ایالات متحده با مادر طفل خویش ازدواج نموده بودید. 

بعد از دریافت ویزه خاص مهاجرت و مهاجرت به ایالات متحده، به مرکز ملی ویزه به ایمیل آدرس nvcsiv@state.gov، ایمیل بفرستید. کیس نمبر، تاریخ تولد خود، نام همسر و اطفال و تاریخ های تولد آنها را در ایمیل شامل سازید. یک نقل سکن شدۀ ویزه خود و پاسپورت های همسر و اطفال خویشرا با تذکره ها و نکاح خط (اگر قابل اجرا است) یکجا با ترجمه تصدیق شدۀ انگلیسی، با ایمیل ضمیمه کنید. در مورد سفارت و کنسلگری ایکه آنها برای ویزه خاص مهاجرت در آن مصاحبه خواهند داشت، به مرکز ملی ویزه NVC بگویید. مرکز ملی ویزه NVC ممکن از شما بخواهد که اسناد مدنی در رابطه به روابط خانوادگی خویشرا ارایه نمایید. اسناد مدنی شامل نکاح خط، تصدیق تولد و تذکره میباشد. اگر یکی از این اسناد نزد شما موجود نیست، دلیل آنرا به مرکز ملی ویزه توضیح دهید. 

اگر همسر و اطفال شما در افغانستان هستند و میخواهند از کمک های خروج ایالات متحده مطلع شوند، به ویب سایت وزارت امور خارجه در رابطه به یکجا شدن فامیل های افغان، مراجعه نمایید.  

مراحل بعدی

همسر و اطفال شما باید برای ویزه خاص مهاجرت SIV درخواست نمایند. آنها باید پروسه درخواستی ویزه DS-260 و همچنان مصاحبه ویزه را تکمیل کنند. برای معلومات بیشتر در مورد پروسه DS-260، رهنمود IRAP را در اینجا ببینید. برای معلومات بیشتر در مورد پروسه مصاحبه، رهنمود IRAP را اینجا ببینید

یک نقل اسناد مدنی شامل نکاح خط، تصدیق های تولد و تذکره ها را باخود به مصاحبه بیاورید. مصاحبه کننده ممکن از آنها در مورد روابط خانوادگی مانند تاریخ و محل ازدواج شما، و تاریخ های تولد اطفال شما، سوالاتی را بپرسد

شما از طریق برنامه اقامت مشروط بشردوستانه (پرول) داخل ایالات متحده شدید و برای ویزه خاص مهاجرت SIV درخواست مینمایید، و همسر و اطفال شما در داخل ایالات متحده هستند

اگر شما در ایالات متحده هستید، و برای ویزه خاص مهاجرت SIV درخواست مینمایید، بعد از دریافت منظوری رئیس مأموریت COM، یا منظوری I-360، شما باید برای "تعدیل موقف پناهندگی" درخواست نمایید و گرین کارت دریافت کنیدرهنمود IRAP در مورد درخواست برای گرین کارت به اساس پروسه SIV برای افغانها را اینجا ببینید

فورمه درخواستی برای تعدیل موقف پناهندگی بنام I-485 یاد میگردد. اگر همسر و اطفال تان با شما هستند،  هنگام ارسال درخواستی I-485، شما باید درخواستی های I-485 آنها را یکجا با درخواستی خود تان در یک پاکت، ارسال نمایید. اگر I-485 شما قبلاً منظور شده است، آنها نیز میتوانند درخواستی های I-485 خود شانرا ارسال کنند

شما از طریق برنامه اقامت مشروط بشردوستانه (پرول) داخل ایالات متحده شدید و برای ویزه خاص مهاجرت SIV درخواست مینمایید، و همسر و اطفال شما خارج از ایالات متحده هستند

همسر و اطفال شما که خارج از ایالات متحده هستند نمیتوانند تا زمانیکه درخواست تعدیل وضعیت پناهندگی I-485 شما منظور میگردد، برای ویزه خاص مهاجرت درخواست نمایند

وزارت امور خارجه اعلام نموده است که افغانان دارای اسناد اقامت موقت بشردوستانه و همچنان اسناد وضعیت محافظت شدۀ مؤقت میتوانند برای کمک های یکجا شدن با فامیل درخواست نمایند. بااینهم، از ماه نومبر 2022 بدینسو، وزارت امور خارجه جزئیات چگونگی درخواست را ارایه ننموده است. شما میتوانید ویب سایت وزارت امور خارجه در رابطه به یکجا شدن فامیل های افغان را اینجا بخوانید

شما از طریق برنامه اقامت مشروط بشردوستانه (پرول) داخل ایالات متحده شدید و درخواستی تعدیل موقف پناهندگی شما منظور شد، اما همسر و اطفال شما خارج از ایالات متحده هستند

همسر و اطفال مجرد زیر سن 21 سال شما میتوانند برای "ویزه خاص مهاجرت یکجا شدن با فامیل" درخواست نمایند

برای دریافت "ویزه خاص مهاجرت یکجا شدن با فامیل"، همسر شما باید قبل از درخواستی شما برای تعدیل موقف پناهندگی از طریق پروسه ویزه خاص مهاجرت، با شما ازدواج نموده باشد

اگر یکی از موارد ذیل درست باشد، طفل مجرد زیر سن 21 سال شما میتواند "ویزه خاص مهاجرت یکجا شدن با فامیل" را دریافت نماید

 • طفل شما قبل از تعدیل موقف پناهندگی شما در ایالات متحده، به دنیا آمده است، یا 
 • طفل شما بعد از تعدیل موقف پناهندگی شما در ایالات متحده، به دنیا آمده است ما شما قبل از تعدیل موقف پناهندگی در ایالات متحده، با مادر طفل خویش ازدواج نموده بودید. 

بعد از تعدیل موقف پناهندگی، شما باید فورمه I-824 را که بنام درخواست برای اقدام در مورد یک درخواستی منظور شده یاد میگردد، به اداره خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده USCIS ارسال نماییدویب سایت USCIS برای فورمه I-824 را اینجا ببینید

هدف فورمهI-824 چیست؟

فورمه I-824 از USCIS میخواهد که به مرکز ملی ویزه (NVC) اطلاع دهد که درخواست I-485 متقاضی اصلی منظور شده است. این کار همسر و یا اطفال متقاضی اصلی را کمک میکند تا برای یکجا شدن با متقاضی اصلی، درخواست ویزه نمایند.

ثبت این درخواستی رایگان است

شما برای ثبت نمودن درخواستی I-824 خویش نیاز به پرداخت پول ندارید. در هر صفحه درخواستی خویش عبارت “AFGHAN SIV OPERATION ALLIES WELCOME” را بنویسید. این کار حکومت ایالات متحده را کمک میکند تا بداند که شما مکلف به پرداخت فیس نیستید

اگر سوالی را در فورمه ندانم، چی خواهد شد؟ 

اگر در باره تکمیل نمودن بخشی از فورمه مطمئن نیستید، باید با وکیل مهاجرت صحبت کنیدشما میتوانید عرضه کننده گان خدمات رایگان یا نازل حقوقی در امور مهاجرت را در منطقه خود اینجا دریابید

نکات مهمی که باید در ثبت درخواستی I-824 بدانید

اگر شما فورمه I-485 تعدیل موقف پناهندگی را از طریق واجدیت شرایط ویزه خاص مهاجرت SIV ارسال نموده اید و پروسه "ویزه یکجا شدن با فامیل" را برای همسر و اطفال خویش آغاز مینمایید، در بخش 2 درخواستی I-824 قسمت 1c را انتخاب نمایید که متن آن به شرح ذیل است: " USCISاز طریق NVC به کنسلگری ایالات متحده در مورد تعدیل موقف پناهندگی من به باشنده دایمی در ایالات متحده اطلاع دهد". 

کدام اسناد را باید با درخواستیI-824 خویش ارسال نمایید

هنگام ثبت درخواستی I-824، شما باید یک نقل آگهی منظوری (فورمه I-797) خویشرا که برای I-485 درخواستی تعدیل موقف پناهندگی دریافت نموده اید، شامل سازید

درخواستی I-824 خویشرا به کجا ارسال نمایید

شما میتوانید درخواستی I-824 را از طریق اداره خدمات پُستی ایالات متحده به آدرس ذیل ارسال نمایید:

USCIS

Attn: NFB

P.O. Box 21281

Phoenix, AZ 85036-1281

 

اگر از خدمات پُستی FedEx، UPS، یا DHL استفاده میکنید، فورمه باید به آدرس ذیل ارسال گردد

USCIS

Attn: NFB (Box 21281)

1820 E. Skyharbor Circle S

Suite 100

Phoenix, AZ 85034-4850

مراحل بعدی

بعد از درخواست نمودن، شما آگهی رسید (فورمه I-797) را با شماره رسید از USCIS دریافت مینماییدبعداً شما میتوانید وضعیت درخواستی خویشرا بطور آنلاین در اینجا چک کنید.

درصورت منظوری درخواستی I-824 شما، مرکز ملی ویزه از طریق ایمیل آدرس (nvcsiv@state.govدر مورد شیوه درخواست همسر و اطفال شما برای ویزه های یکجا شدن با فامیل معلومات را ارسال خواهد کرد

همسر و اطفال شما باید پروسه درخواستی ویزه DS-260 و مصاحبه ویزه را تکمیل کنند. برای معلومات بیشتر در مورد پروسه DS-260، رهنمود IRAP را اینجا ببینید. برای معلومات بیشتر در مورد پروسه مصاحبه ویزه، رهنمود IRAP را اینجا ببینید

در مصاحبه، همسر و اطفال شما باید اسناد مدنی در مورد ارتباط خانوادگی شما را ارایه نمایید. اسناد مدنی شامل نکاح خط، تصدیق تولد، و تذکره میباشد. مصاحبه کننده ممکن از آنها در مورد جزئیات روابط خانوادگی مانند تاریخ و محل ازدواج شما، و تاریخ های تولد اطفال شما، سوالاتی را بپرسد

اگر همسر و اطفال شما در افغانستان هستند و میخواهند از کمک های خروج حکومت ایالات متحده مطلع شوند، به ویب سایت وزارت امور خارجه در رابطه به یکجا شدن فامیل های افغان، مراجعه نمایید.  

شما با همسر خویش بعد از مهاجرت یا بعد از تعدیل موقف پناهندگی از طریق پروسه SIV ازدواج نمودید، یا طفل شما واجد شرایط ویزه خاص مهاجرت برای یکجا شدن با فامیل نیست

برای دریافت ویزه خاص مهاجرت جهت یکجا شدن با فامیل، همسر شما باید قبل از تعدیل موقف پناهندگی یا مهاجرت شما از طریق SIV، با شما ازدواج نموده باشد

طفل مجرد زیر سن 21 سال شما صرف در صورتی میتواند ویزه خاص مهاجرت برای یکجا شدن با فامیل را دریافت نماید که یکی از موارد ذیل درست باشد:  

 • طفل شما قبل از تعدیل موقف پناهندگی شما در ایالات متحده، به دنیا آمده است، یا 
 • طفل شما بعد از تعدیل موقف پناهندگی شما در ایالات متحده، به دنیا آمده است اما شما قبل از تعدیل موقف پناهندگی در ایالات متحده، با مادر طفل خویش ازدواج نموده بودید. 

اگر همسر و اطفال شما واجد شرایط ویزه خاص مهاجرت برای یکجا شدن با فامیل نباشند، شما هنوز هم میتوانید فورمه I-130 آنها را ارسال نماییدرهنمود IRAP در مورد ارسال فورمه I-130 را اینجا ببینید.  

زمانیکه شما برای SIV  درخواست نمودید طفل شما زیر سن 21 سال بود اما حالا بیش از 21 سال عمر دارد

اگر در زمان درخواستی برای ویزه خاص مهاجرت طفل شما زیر سن 21 سال بود اما در جریان پروسه درخواستی 21 ساله شد، هنوز هم واجد شرایط SIV یا ویزه یکجا شدن با فامیل میباشد. چونکه قانون در این زمینه پیچیده است، شما باید در مورد جزئیات قضیه خود، با وکیل مهاجرت صحبت کنید

دولت ایالات متحده بررسی خواهد کرد که آیا طفل شما در زمان درخواستی برای SIV کمتر از 21 سال سن داشت یا خیر. اگر از شما خواسته شده است که فورمه I-360 را خانه پُری کنید، دولت ایالات متحده بررسی خواهد کرد که آیا طفل شما در زمان خانه پُری نمودن فورمه I-360 زیر سن 21 سال بود یا خیر. اگر از شما خواسته نشده است که فورمه I-360 را خانه پُری کنید، در اینصورت دولت ایالات متحده بررسی خواهد کرد که آیا طفل شما در زمان خانه پُری نمودن فورمه DS-157 زیر سن 21 سال بود یا خیر

اگر طفل شما بعد از ارسال درخواستی ویزه خاص مهاجرت 21 ساله شد، دراینصورت مهم است تا شما درخواستی ویزه DS-260 یا فورمه I-824 را برای طفل خویش در ظرف یک سال بعد از منظوری درخواستی ویزه خاص مهاجرت، ارسال نمایید. اگر شما در ایالات متحده هستید، شما میتوانید فورمه I-824 را در عین زمانیکه درخواستی I-485 را برای تعدیل موقف پناهندگی  ارسال مینمایید، ثبت کنید. اگر شما در ظرف یک سال درخواستی را ارسال ننمایید، طفل شما که 21 ساله شده است برای ویزه خاص مهاجرت یا SIV  واجد شرایط باقی نخواهد ماند

شما همسر و طفل خود را در درخواستی ذکر نکرده اید

اگر شما همسر یا طفل خود را در درخواستی ایکه ارسال نموده اید ذکر نکرده اید، این کار میتواند روی درخواستی شما تاثیر بگذارد. شما باید با وکیل مهاجرت در مورد گزینه های خویش صحبت کنید.

درخواست کمک از یک وکیل

ممکن است شما يا بستگان تان بخواهید در این فرایند از یک وکیل مهاجرت کمک بگیرید. در اینجا منابعی در این خصوص ارائه شده‌است:

درخواست کمک از کارشناسان "بپرسید"

افغانهایی که به اطلاعات اختصاصی نیاز دارند، مرکز اطلاعاتی "بپرسید" در خدمت شما است. شما می‌توانند جهت کسب اطلاعات به گونه آنلاین از طریق "شماره واتساپ"(93729807235+)، مسنجر فسبوک (Facebook Messenger) یا پیام‌رسان وبسایت بپرسید با کارشناسان ما تماس بگیرید!

معلومات بیش‌تر

کسانی‌که به دنبال اطلاعات در مورد برنامه‌‌های مهاجرت، اسکان مجدد، آموزشی، بورسیه‌ها و سایر فرصت‌های موجود برای افغان‌ها در سراسر جهان، و هم‌چنان به دنبال معلومات در مورد خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان و دانستن مراحل اخذ اسناد مدنی از ادارات دولتی اند، به وبسایت و رسانه‌های اجتماعی "بپرسید" مراجعه نمایند:

وبسایت بپرسید (www.beporsed.org)

فسبوک (@beporsed)

ایکس (X) یا توییتر (@beporsed)

انستاگرام (@beporsed)

واتساپ (93729807235+)

مسنجر (@beporsed)