ویزای مهاجرت ویژه (SIV) برای برخی افراد که با دولت ایالات متحده یا پیمانکارانش در افغانستان کار کرده‌اند در دسترس می‌باشد. افرادی که SIV دریافت می‌کنند می‌توانند با اقامت دائم قانونی وارد ایالات متحده شوند. این مجوز اقامت گرین‌ کارت نیز نامیده می‌شود.

اگر شما در جريان انجام وظيفه  با حکومت ايالات متحده امريکا مجروح شده باشيد، شما مستحق کمک مالی حکومت ايالات متحده امريکا ميباشد. معاوضه مالی، به ويزه ويژه مهاجرت و يا مهاجرت های ديگر ارتباط ندارد، و اين روند عليحده ميباشد.

افرادی که در افغانستان برای انگلستان کار کرده‌اند می‌توانند  راهنمای IRAP در خصوص برنامه‌های انگلستان را در اینجا بیابند.

آیا من می‌توانم برای SIV  درخواست نمایم؟

دو نوع SIV برای افغان‌هایی که ارتباطی با ایالات متحده دارند وجود دارد.

·       برنامهٔ SIV مترجمان/مترجمان همزمان افغان (۱۰۵۹):

 برنامهٔ دوم SIV جهت افغان‌هایی است که به صورت مستقیم بعنوان مترجم یا مترجم همزمان برای نیروهای مسلح ایالات متحده یا تحت نظارت فرماندهی عملیات انجام وظیفه کرده‌اند. ایالات متحده هر ساله تا ۵۰ ویزا برای این برنامه صادر می‌نماید.

شما باید دارای تمام شرایط ذکر شده در زیر باشید تا حایز شرایط این SIV تشخیص داده شوید:

 •  شما باید شهروند افغانستان باشید؛ و
 • شما به صورت مستقیم بعنوان یک مترجم یا مترجم همزمان به مدت حدقل ۱۲ ماه مستمر برای نیروهای مسلح ایالات متحده یا فرمانده عملیات کار کرده باشید؛ و
 • شما یک توصیه که توسط یک ژنرال یا افسر پرچم‌دار نوشته شده‌است دارید. ژنرال مذکور باید در سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح ایالات متحده در واحدی باشد که شما در آن بعنوان مترجم خدمت کرده‌اید. افسر پرچم‌دار یا رئیس هیئت نمایندگی باید در سفارتی که شما در آن کار می‌کردید کار کند.

 اطلاعات بیشتر در خصوص برنامهٔ SIV ۱۰۵۹ در اینجا آورده شده‌است.

·       افغان هایی که توسط ایالات متحده استخدام شده‌بودند SIV(602(B))

سومین برنامهٔ SIV برای افغان‌هایی است که توسط و یا از طرف دولت ایالات متحده یا توسط ISAF استخدام شده‌بودند. دورهٔ درخواست برای این برنامه باز می‌باشد. راهنمای وزارت امور خارجه در مورد برنامهٔ SIV افغان‌ها در اینجا آورده‌ شده‌است.

اگر پیش از این درخواست نداده‌اید، باید دارای تمام لازمه‌های ذکر شده در زیر باشید تا حایز شرایط این SIV تشخیص داده شوید:

 • باید تبعه افغانستان باشید؛ و
 • باید برای مدت حد اقل یک سال توسط مراجع ذیل در افغانستان استخدام شده باشید:
  • توسط حکومت ایالات متحده؛ یا
  • توسط موسسه قراردادی که قرارداد بودجه را از حکومت ایالات متحده بدست آورده باشد؛ یا؛
  • توسط نیروهای حافظ صلح بین المللی یا آیسف.
 • شما باید خدمات صادقانه و ارزشمند را ارایه کرده باشید؛ و
 • بعلت کار تان با تهدید جدی مداوم روبرو باشید.

اگر یک تبعه افغانستان که توسط حکومت ایالات متحده یا به نمایندگی از حکومت ایالات متحده استخدام شده بود یا برای نیروهای حافظ صلح بین المللی آیسف کار میکرد و حالا وفات نموده است، همسر و اطفال مجرد زیر سن 21 سال این شخص میتوانند مستقیماً برای ویزه خاص مهاجرت درخواست نمایند.

چگونه ادعا نموده میتوانم که توسط حکومت ایالات متحده و یا موسسه قراردادی تمویل شده از جانب حکومت ایالات متحده، و یا هم توسط نیرو های حافظ صلح بین المللی (آیساف) استخدام شده بودم؟

اگر شما کارمند حکومت ایالات متحده یا نیروهای حافظ صلح بین المللی (آیساف) بودید، معاش خویشرا مستقیماً از حکومت ایالات متحده یا آیساف بدست آورده اید. اگر در یک شرکت یا موسسه استخدام شده بودید، شما باید اطمینان حاصل نمایید که شرکت یا موسسه متذکره "قرارداد" حکومت ایالات متحده را تطبیق میکرد.

"قرارداد" حکومت ایالات متحده چیست؟

"قرارداد" سندیست که حکومت ایالات متحده طبق آن با شرکت ها توافق نموده و برای انجام کار در افغانستان به آنها پول پرداخت نموده است. باوجوداینهم، حکومت ایالات متحده به تمامی شرکت ها و موسسات در افغانستان از طریق "قرارداد" پول نپرداخته است. بعضی از شرکت ها و موسسات به شیوه های متفاوت از طریق "کمک های بلاعوض"، "جوایز" و "توافقنامه های تعاونی" تمویل شده اند. برای معلومات در مورد قرارداد حکومت ایالات متحده، رهنمای IRAP  را در اینجا مشاهده نمایید.

آیا کسانیکه در چارچوب "کمک های بلاعوض"، "جوایز" و یا "توافقنامه های تعاونی" استخدام شده اند، برای ویزه خاص مهاجرت واجد شرایط هستند؟

حکومت ایالات متحده فیصله نموده است که صرف کارمندان شرکت ها و موسساتی که "قرارداد" داشتند، برای ویزه خاص مهاجرت واجد شرایط هستند. کارمندان شرکت ها یا موسساتی که از حکومت ایالات متحده صرف از طریق "کمک های بلاعوض"، "جوایز" و "توافقنامه های تعاونی" بودجه دریافت نموده بودند، طبق این فیصله برای ویزه خاص مهاجرت واجد شرایط شناخته نمیشوند. اگر یک شرکت در عین زمان که از حکومت ایالات متحده قرارداد بدست آورده بود، از سایر مراجع نیز بودجه دریافت مینمود، متقاضیانی که در چارچوب قرارداد های حکومت ایالات متحده کار نموده اند، برای ویزه خاص مهاجرت واجد شرایط شناخته میشوند. 

آیا کارمندان حکومت افغانستان یا سازمان ملل متحده برای ویزه خاص مهاجرت واجد شرایط بوده میتوانند؟

از قول حکومت ایالات متحده، وظیفه در حکومت افغانستان و یا سازمان بین المللی مانند سازمان ملل متحد، یک کارمند را برای ویزه خاص مهاجرت واجد شرایط نمیسازد.

آیا وظیفه در شرکت هایی که از نیروهای حافظ صلح بین المللی (آیساف) قرارداد بدست آورده بودند، یک کارمند را برای ویزه خاص مهاجرت واجد شرایط میسازد؟

وظیفه در شرکت ها یا موسساتی که صرف از آیساف قرارداد یا بودجه دریافت نموده اند، نیز نمیتواند یک کارمند را برای ویزه خاص مهاجرت واجد شرایط سازد. شرکت ها باید از حکومت ایالات متحده قرارداد یا قرارداد فرعی دریافت نموده باشند.

آیا برای متقاضیانی که به ویزه خاص مهاجرت واجد شرایط نیستند، گزینه های دیگری وجود دارد؟

اگر شما بنابر یکی از دلایل ذیل برای ویزه خاص مهاجرت واجد شرایط نیستید، رهنمود IRAP در خصوص برنامه ایالات متحده برای مهاجرین افغان را در اینجا مرور نمایید.

 • اگر شما برای مدت کمتر از یک سال کار نموده اید
 • اگر شما با شرکتی کار کردید که صرف قرارداد های "کمک های بلاعوض"، "جوایز" و یا "توافقنامه های تعاونی" داشتند
 • اگر شما با رسانه ها یا موسسات غیردولتی مستقر در ایالات متحده کار کرده اید.

·       همسر و فرزندان

متقاضیانی که از طریق هر یک از این برنامه‌ها برای واجد شرایط SIV می‌باشند همچنین می‌توانند برای همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال خود که ازدواج نکرده‌اند درخواست ویزا نمایند. اطلاعات بیشتر در خصوص دریافت کنندگان SIV که بدون همسر یا فرزندان خود سفر کرده‌اند در اینجا آورده شده‌است.

چطور می‌توانم تقاضا کنم؟

شما می‌توانید اطلاعات لازم در خصوص چگونگی درخواست برای SIV ۱۰۵۹ افغان‌ها را در اینجا ملاحظه فرماید.

گام اول: تایید رئیس هیئت نمایندگی (COM)

اگر شما یک متقاضی SIV افغان هستید، نیاز دارید که تایید رئیس هیئت نمایندگی (COM) را اخذ نمایید. اطلاعات بیشتر در خصوص فرایند COM در وبسایت وزارت امور خارجه ایالات متحده در اینجا آورده شده است. در این گام، شما باید اطلاعات و مدارک خود را از طریق ایمیل برای COM ثبت نمایید. این مدارک شامل موارد زیر می‌باشند:

اگر کارفرمای شما با وزارت دفاع ایالات متحده قرارداد داشت، وظیفه شما به عوض مکتوب منابع بشری و سفارشنامه، از طریق پروژه ربیت Project Rabbit تصدیق شده میتواند. سوالات متداول وزارت امور خارجه در مورد پروژه ربیت در اینجا قابل دریافت است. رهنمود IRAP در مورد پروژه ربیت در اینجا قابل دریافت است.
اعتبار از نومبر 2022، حکومت اظهار داشته است که به ایمیل هایی که به آدرس AfghanSIVApplication@state.gov فرستاده میشود، در ظرف دو هفته پاسخ میدهد.

اگر شما پیش از این تقاضای COM خود را آغاز کرده‌اید، اما هنوز پاسخی در مورد تقاضای خود دریافت نکرده‌اید راهنمای IRAP در مورد چگونگی ثبت مدارک جدید برای تقاضای COM در اینجا آورده شده‌است.

اگر شما با تاخیری طولانی مواجه هستید راهنمای IRAP در خصوص تقاضاهای دارای تاخیر مهاجرت ایالات متحده در اینجا آورده شده‌است.

اگر تقاضای COM شما رد شده‌است، راهنمای IRAP در خصوص فرجام خواهی COM در اینجا آورده شده‌است.

نکته مهم: اعتبار از 20 جولای سال 2022، حکومت ایالات متحده تغییری را در پروسه ویزه خاص مهاجرت SIV بمیان آورده است. قبل از 20 جولای 2022، تمامی متقاضیان ویزه خاص مهاجرت باید فورمه I-360 را به اداره خدمات تابعیت و مهاجرت ایالات متحده USCIS ارسال مینمودند. اگر شما بعد از تاریخ 20 جولای 2022 درخواستی جدید ویزه خاص مهاجرت را ارسال مینمایید، شما نیاز به ارسال فورمه I-360 را ندارید. اگر شما قبل از 20 جولای 2022 درخواستی ویزه خاص مهاجرت را ارسال نموده اید، در اینصورت رهنمود IRAP در مورد شرایط حذف فورمه I-360 را مرور نمایید تا مشخص گردد که شما باید فورمه I-360  را ارسال نمایید یا خیر. 

اگر شما منظوری رئیس مأموریت COM را دریافت نموده اید، لطفاً رهنمود IRAP در مورد حذف شرایط درخواستی I-360 را مطالعه نمایید تا مشخص گردد که شما به ارسال درخواستی I-360 نیاز دارید یا خیر.

گام دوم: تکمیل تقاضای ویزا (اگر بیرون از ایالات متحده هستید) یا درخواست برای تعدیل موقف پناهندگی (اگر در داخل ایالات متحده هستید)

 بعد از دریافت منظوری رئیس ماموریت COM، شما باید یا برای ویزه و یا برای تعدیل موقف پناهندگی خویش درخواست نمایید. اگر شما بیرون از ایالات متحده درخواست مینمایید، شما باید فورمه  DS-260 و پروسه درخواست ویزا را تکمیل نمایید.  راهنمای IRAP در خصوص ثبت درخواست ویزای DS-260 در اینجا آورده شده‌است. اگر از دخل ایالات متحده درخواست مینمایید، شما باید فورمه I-485 و پروسه تعدیل موقف پناهندگی خویشرا تکمیل نمایید. رهنمود IRAP در مورد ارسال فورمه I-485 برای تعدیل موقف پناهندگی را اینجا مرور نمایید. 

گام سوم: مصاحبه برای ویزه و تعدیل موقف پناهندگی 

برای درخواست کننده گانی که بیرون از ایالات متحده درخواست مینمایند، راهنمای IRAP در خصوص چگونگی آماده شدن برای مصاحبهٔ ویزا برای  SIV افغان‌ در اینجا آورده شده‌است. اگر شما بعد از مصاحبهٔ خود با تاخیری طولانی مواجه شدید راهنمای IRAP در خصوص تقاضاهای دارای تاخیر مهاجرت ایالات متحده در اینجا آورده شده‌است. IRAP در حال حاضر رهنمود مصاحبه های تعدیل موقف پناهندگی برای درخواست کننده گان در داخل ایالات متحده را ندارد. 

اگر تاییدیهٔ COM شما رد شده‌است، راهنمای IRAP در خصوص تشکیل پرونده برای فرجام خواهی COM در اینجا آورده شده‌است.

بعد از صدور ویزه، معلومات بیشتر در مورد پروسه مسافرت با ویزه خاص مهاجرت SIV را از ویب سایت وزارت امور خارجه در اینجا دریافت نمایید.

باوجوداینکه سفارت ایالات متحده در حال حاضر در افغانستان مسدود است، آیا هنوز هم میتوانم پروسه درخواستی ویزه خاص مهاجرت خویشرا آغاز نمایم؟

بلی. اگر در افغانستان هستید، شما هنوز میتوانید پروسه درخواستی ویزه خاص مهاجرت SIV را آغاز نمایید. مرحله نخست (منظوری رئیس مأموریت COM) برای همه متقاضیان از طریق ایمیل تکمیل میگردد. چونکه سفارت ایالات متحده در افغانستان مسدود است، بمنظور تکمیل نمودن مراحل باقیمانده پروسه درخواستی ویزه خاص مهاجرت، شما باید به کشوری بروید که سفارت ایالات متحده در آن موقعیت دارد.
اگر شما دیگر در افغانستان نیستید، شما همچنان میتوانید پروسه ویزه خاص مهاجرت را آغاز نمایید. مرحله نخست (منظوری رئیس مأموریت COM) برای همه متقاضیان از طریق ایمیل تکمیل میگردد. علاوتاً، شما میتوانید تمامی مراحل درخواستی ویزه خاص مهاجرت را از خارج از افغانستان تکمیل نمایید. اگر در ایالات متحده هستید، بعد از دریافت منظوری رئیس مأموریت COM، شما میتوانید برای اقامت دایمی قانونی (گرین کارت) درخواست نمایید.

درخواست کمک از یک وکیل

ممکن است شما يا بستگان تان بخواهید در این فرایند از یک وکیل مهاجرت کمک بگیرید. در اینجا منابعی در این خصوص ارائه شده‌است:

کمک از IRAP 

کمک از سازمان های دیگر 

درخواست کمک از کارشناسان "بپرسید"

افغانهایی که به اطلاعات اختصاصی نیاز دارند، مرکز اطلاعاتی "بپرسید" در خدمت شما است. شما می‌توانند جهت کسب اطلاعات به گونه آنلاین از طریق "شماره واتساپ"(93729807235+)، مسنجر فسبوک (Facebook Messenger) یا پیام‌رسان وبسایت بپرسید با کارشناسان ما تماس بگیرید!

معلومات بیش‌تر

کسانی‌که به دنبال اطلاعات در مورد برنامه‌‌های مهاجرت، اسکان مجدد، آموزشی، بورسیه‌ها و سایر فرصت‌های موجود برای افغان‌ها در سراسر جهان، و هم‌چنان به دنبال معلومات در مورد خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان و دانستن مراحل اخذ اسناد مدنی از ادارات دولتی اند، به وبسایت و رسانه‌های اجتماعی "بپرسید" مراجعه نمایند:

وبسایت بپرسید (www.beporsed.org)

فسبوک (@beporsed)

ایکس (X) یا توییتر (@beporsed)

انستاگرام (@beporsed)

واتساپ (93729807235+)

مسنجر (@beporsed)