من یک افغان هستم و در جستجوی موقف پناهندگی در خارج از افغانستان در یک کشور همسایه  می‌باشم!-01.jpg

این راهنما اطلاعاتی در مورد درخواست پناهندگی در کشورهای همسایه افغانستان ارایه می‌دهد. حقوق و فرآیندهای ثبت نام برای پناهجویان در هند، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان را تشریح می‌کند. منابع اضافی و اطلاعات تماس برای کمک بیشتر ارایه شده است.

محتوای این راهنما توسط پروژه بین المللی کمک به پناهندگان (IRAP) نگاشته شده است و هم‌چنین در وبسایت اطلاعات حقوقی IRAP در این‌جا نیز موجود است. این وبسایت معلومات عمومی در مورد مراحل قانونی موجود برای برخی از پناهندگان را فراهم می‌کند. این به‌عنوان مشورت قانونی برای درخواست‌های فردی در نظر گرفته نشده است. این معلومات در ماه اگست سال 2023 به‌روز شده است و ممکن است شرایط آن تغيیر کند. از این‌رو، همیشه شرایط فعلی دولت يا اداره تصمیم‌گیرنده در رابطه به درخواست خود را مرور کنید.

"بپرسید" این اطلاعات را با رضایت IRAP منتشر می‌کند تا اطمینان حاصل کند افغان‌هایی‌که به دنبال راهنمایی دقیق و قابل اعتماد استند، می‌توانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.

خلاصه

این راهنما معلومات در مورد درخواست پناهندگی در یکی از کشور های همسایه افغانستان را ارایه مینماید. حقوقی که پناهندگان به آن دسترسی دارند، در کشور های مختلف متفاوت میباشد. در اکثر کشور های همسایه افغانستان، پناهندگان دسترسی بسیار محدود به اقامت قانونی، کار یا حمایت مالی خواهند داشت

هند

مهاجرین تازه وارد که در جستجوی پناهندگی هستند باید با کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR در تماس شوند و بحیث پناهجویان ثبت نام کنند

کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR معلومات برای پناهجویان افغان در هند و همچنان معلومات در مورد پروسه ثبت نام برای پناهجویان در هند را (که به زبان های دری و پشتو قابل دریافت است)، منتشر نموده است

سفارت و کنسلگری های ایالات متحده در هند موقعیت دارند که ممکن بتوانند درخواستی های مهاجرت به ایالات متحده را طی مراحل نمایند.  

ایران

از تاریخ 27 اگست 2021، دولت ایران مشخص ننموده است که آیا افرادیکه از افغانستان وارد این کشور میشوند میتوانند درخواست پناهندگی دهند یا خیر و نحوه درخواست برای پناهندگی چگونه است

ثبت نام پناهجویان در ایران توسط اداره امور اتباع خارجی و مهاجرین خارجی صورت میگیردکمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR معلومات برای پناهجویان در ایران را منتشر نموده است. (این معلومات به زبان فارسی/دری قابل دریافت است)

دولت ایالات متحده در ایران سفارت ندارد و طی مراحل درخواست های مهاجرت به ایالات متحده در ایران امکانپذیر نیست

پاکستان  

تازه واردان به پاکستان که خواهان درخواست پناهندگی هستند باید با UNHCR تماس بگیرند تا بحیث پناهجویان ثبت نام کنند

کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR معلومات برای پناهجویان در پاکستان را منتشر نموده است. (این معلومات به زبانهای فارسی/دری و پشتو قابل دریافت میباشد). معلومات در مورد خدماتی که در پاکستان برای پناهجویان فراهم میگردد نیز در ویب سایت UNHCR قابل دریافت است

سفارت ایالات متحده در پاکستان موقعیت دارد که ممکن بتواند درخواستی های مهاجرت به ایالات متحده را طی مراحل نماید.  

تاجکستان

تازه واردان به تاجکستان که خواستار درخواست پناهندگی هستند باید ظرف یک ماه بعد از ورود به کشور، بحیث پناهجو ثبت نام کنند

کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR معلومات برای پناهجویان در تاجکستان را منتشر نموده است (که به زبان دری قابل دریافت است)

سفارت ایالات متحده در تاجکستان موجود میباشد اما این سفارت در حال حاضر درخواست های ویزه مهاجرت را برای آنعده افراد که خواستار مهاجرت به ایالات متحده هستند، طی مراحل نمیکند

ترکیه

روند پناهندگی در ترکیه توسط دولت ترکیه اداره میشود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR دفاتری در ترکیه دارد و به پناهندگان مستقر در ترکیه کمک میکند.

UNHCR معلومات برای پناهجویان در ترکیه (همچنان به زبان فارسی) و معلومات در مورد روند ثبت نام پناهجویان در ترکیه (همچنان به زبان فارسی) منتشر کرده است. معلومات مربوط به خدمات ارائه شده به پناهجویان در ترکیه نیز در ویب سایت UNHCR موجود است

"حقوق پناهندگان ترکیه" یک سازمان غیرانتفاعی است که معلومات حقوقی و کمک به پناهندگان در ترکیه را ارائه مینماید. "حقوق پناهندگان ترکیهیک پورتال معلوماتی برای پناهجویان در ترکیه دارد (که به زبان های فارسی و پشتو نیز موجود است). 

سفارت ایالات متحده در ترکیه موقعیت دارد که ممکن بتواند درخواستی های مهاجرت به ایالات متحده را طی مراحل نماید.  

ترکمنستان

روند پناهندگی در ترکمنستان توسط دولت ترکمنستان اداره میشود

سفارت ایالات متحده در ترکمنستان موقعیت دارد که ممکن بتواند درخواستی های مهاجرت به ایالات متحده را طی مراحل نماید.  

ازبکستان

روند پناهندگی در ازبکستان توسط دولت ازبکستان اداره میشود.

دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR در آسیای مرکزی که در قزاقستان موقعیت دارد، متقاضیان ازبکستان را تحت پوشش قرار میدهد. UNHCR معلومات تماس برای دفتر آسیای مرکزی UNHCR را منتشر نموده است

سفارت ایالات متحده در ازبکستان موقعیت دارد که ممکن بتواند درخواستی های مهاجرت به ایالات متحده را طی مراحل نماید.  

معلومات مزید و سایر کشور ها

شما میتوانید معلومات بیشتر در مورد حفاظت مهاجرین در کشورهای همجوار افغانستان و دسترسی بدون ویزه برای اتباع افغانستان را اینجا بدست آورید

شما همچنان میتوانید بعد از اینکه خارج از افغانستان هستید، از کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین (UNHCR) کمک بخواهیدUNHCR معلومات در مورد  دفاتر و منابع محلی خود در بسیاری از کشور ها را از طریق این ویب سایت ارائه می نماید

درخواست کمک از کارشناسان "بپرسید"

افغانهایی که به اطلاعات اختصاصی نیاز دارند، مرکز اطلاعاتی "بپرسید" در خدمت شما است. شما می‌توانند جهت کسب اطلاعات به گونه آنلاین از طریق "شماره واتساپ"(93729807235+)، مسنجر فسبوک (Facebook Messenger) یا پیام‌رسان وبسایت بپرسید با کارشناسان ما تماس بگیرید!

معلومات بیش‌تر

کسانی‌که به دنبال اطلاعات در مورد برنامه‌‌های مهاجرت، اسکان مجدد، آموزشی، بورسیه‌ها و سایر فرصت‌های موجود برای افغان‌ها در سراسر جهان، و هم‌چنان به دنبال معلومات در مورد خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان و دانستن مراحل اخذ اسناد مدنی از ادارات دولتی اند، به وبسایت و رسانه‌های اجتماعی "بپرسید" مراجعه نمایند:

وبسایت بپرسید (www.beporsed.org)

فسبوک (@beporsed)

ایکس (X) یا توییتر (@beporsed)

انستاگرام (@beporsed)

واتساپ (93729807235+)

مسنجر (@beporsed)