بعد از مصاحبه ترس موجه (Credible Fear Interview-CFI) در ایالات متحده چه اتفاق می‌افتد؟

۱۴۰۲/۹/۹: آخرین آپدیت

بعد از مصاحبه ترس موجه (Credible Fear Interview-CFI) در ایالات متحده چه اتفاق می‌افتد؟-01.jpgشخصی که بدون بازرسی و وقت تعیین شده ملاقات با مسوولان سرحدی، وارد ایالات متحده می‌شود و به مقامات دولتی ایالات متحده می‌گوید که از برگشت به کشور اصلی خود هراس دارد و می‌خواهد برای پناهندگی درخواست نماید، باید به مصاحبه ترس موجه حاضر شود و ترس خود را از بازگشت به کشور اصلی، توجیه نماید.

محتوای این راهنما توسط پروژه بین المللی کمک به پناهندگان (IRAP) نگاشته شده است و هم‌چنین در وبسایت اطلاعات حقوقی IRAP در این‌جا نیز موجود است. این وبسایت معلومات عمومی در مورد مراحل قانونی موجود برای برخی از پناهندگان را فراهم می‌کند. این به‌عنوان مشورت قانونی برای درخواست‌های فردی در نظر گرفته نشده است. این معلومات از تاریخ 4 اگست 2023، معلومات جدید محسوب میگردد. قوانین و پالیسی های مهاجرت ایالات متحده به سرعت تغییر میکنند. لطفاً به یاد داشته باشید که این معلومات از آخرین باری که تجدید شده بود، تاکنون تغییر نموده میتواند. ما سعی مینماییم تا در صورت بمیان آمدن تغییرات قابل ملاحظه، معلومات را تجدید نماییم. معلومات ارایه شده در این ویب سایت، مشوره حقوقی محسوب نمیگردد، بلکه صرف بمقصد بالا بردن سطح آگاهی تهیه گردیده است.

"بپرسید" این اطلاعات را با رضایت IRAP منتشر می‌کند تا اطمینان حاصل کند افغان‌هایی‌که به دنبال راهنمایی دقیق و قابل اعتماد استند، می‌توانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.

;