مقدمات درخواست پناهندگی (Asylum Claim) در ایالات متحده

۱۴۰۲/۹/۱۹: آخرین آپدیت

مقدمات درخواست پناهندگی (Asylum Claim) در ایالات متحده-01.jpgپناهندگی نوعی از حفاظت است که به افراد اجازه می‌دهد به عوض اخراج شدن به کشوری که در آن از آسیب، آزار و شکنجه هراس دارند، در ایالات متحده بمانند. طبق قوانین ایالات متحده، اگر شخصی از کشور خود فرار کند و بنابر دلایل مشخصی مورد اذیت و آزار قرار داشته باشند، می‌تواند برای پناهندگی درخواست نماید. یک شخص باید شخصاً در ایالات متحده حضور داشته باشد یا در یکی از نقاط عبور مرزی ایالات متحده خواستار ورود به ایالات متحده باشد تا بتواند به پناهندگی در ایالات متحده درخواست نماید.

;