معلومات مقدماتی در مورد افرادی‌که اخیراً توسط مقامات امریکایی در داخل ایالات متحده آزاد شده اند

۱۴۰۲/۹/۱۹: آخرین آپدیت

معلومات مقدماتی در مورد افرادی‌که اخیراً توسط مقامات امریکایی در داخل ایالات متحده آزاد شده اند-01.jpg

;