فرایند اسکان مجدد ایالات متحده چیست؟-01.jpgاین مقاله شرح می‌دهد که دولت ایالات متحده کدام پناهندگان را برای اسکان مجدد پناهندگی در نظر می‌گیرد. هم‌چنین این معلومات فرایند اسکان مجدد پناهندگان در ایالات متحده را شرح می‌دهد.

محتوای این راهنما توسط پروژه بین المللی کمک به پناهندگان (IRAP) نگاشته شده است و هم‌چنین در وبسایت اطلاعات حقوقی IRAP در این‌جا نیز موجود است. این وبسایت معلومات عمومی در مورد مراحل قانونی موجود برای برخی از پناهندگان را فراهم می‌کند. این به‌عنوان مشورت قانونی برای درخواست‌های فردی در نظر گرفته نشده است. این معلومات در ماه اگست سال 2023 به‌روز شده است و ممکن است شرایط آن تغيیر کند. از این‌رو، همیشه شرایط فعلی دولت يا اداره تصمیم‌گیرنده در رابطه به درخواست خود را مرور کنید.

"بپرسید" این اطلاعات را با رضایت IRAP منتشر می‌کند تا اطمینان حاصل کند افغان‌هایی‌که به دنبال راهنمایی دقیق و قابل اعتماد استند، می‌توانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.

خلاصه

این مقاله شرح می‌دهد که دولت ایالات متحده کدام پناهندگان را برای اسکان مجدد پناهندگی در نظر می‌گیرد. همچنین فرایند اسکان مجدد پناهندگان در ایالات متحده را شرح می‌دهد.

دربارهٔ فرایند درخواست اسکان مجدد پناهنده در ایالات متحده

اسکان مجدد پناهنده در ایالات متحده برنامهٔ پذیرش پناهندهٔ ایالات متحده نیز نامیده‌ می‌شود. این مسیری قانونی برای پناهندگان خارج از ایالات متحده است تا به ایالات متحده نقل مکان کنند.

دولت ایالات متحده کدام پناهندگان را برای اسکان مجدد پناهنده در نظر می‌گیرد؟

بیشتر افراد نمی‌توانند مستقیماً برای اسکان مجدد پناهنده در ایالات متحده درخواست دهند. دولت ایالات متحده افراد را به چهار دلیل برای اسکان مجدد در نظر می‌گیرد. این بخش دلایل مذکور را شرح می‌دهد.

دسترسی به پروسه اسکان مجدد به اساس یکی از کتگوری های دارای اولویت ذیل به این معنی نیست که یک شخص بطور اتومات توسط حکومت ایالات متحده بحیث پناهنده در نظر گرفته میشود. اگر شما برای اسکان مجدد تحت یکی از کتگوری های دارای اولویت ذیل راجع شده اید، حکومت ایالات متحده با شما مصاحبه خواهد کرد تا مشخص شود که شما بحیث پناهنده در ایالات متحده اسکان مجدد دریافت نموده میتوانید یا خیر.

 • اولویت شماره ۱: بر اساس فرد

نخست، پناهندگان به اساس وضعیت فردی آنها در کشور اول پناهندگی، برای اسکان مجدد پناهجویان در ایالات متحده راجع میشوند. تعداد زیادی از این افراد توسط کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR راجع میشوند. سایر افراد از سوی سفارتخانه های ایالات متحده و یا موسسات غیردولتی راجع میشوند. ارجاع این افراد به اساس نیازمندی های پناهجویان در کشور پناهندگی صورت میگیرد. در موارد بسیار محدود، افرادی که هنوز در کشور اصلی زندگی میکنند، به اساس نیازمندی های حفاظتی استثنایی آنها، راجع میشوند.

در اگست 2021، دولت ایالات متحده برنامه P-1 را برای ارجاع اتباع افغانستان و اعضای فامیل واجد شرایط آنها، ایجاد نمود. این برنامه از برنامه ویزه خاص مهاجرت برای افغانها که شما میتوانید معلومات بیشتر در مورد آنرا اینجا بدست آورید، متفاوت میباشد. معلومات بیشتر برای اتباع افغانستان در مورد برنامه ارجاع P-1 در اینجا قابل دریافت است. 

 • اولویت شماره 2: عضویت در یک گروپ مشخص

پناهندگان متعلق به گروپی که از دید دولت ایالات متحده نیازمند اسکان مجدد هستند، نیز برای اسکان مجدد واجد شرایط شناخته شده میتوانند.  از طریق برنامه P-2، دو نوع دسترسی به اسکان مجدد پناهجویان وجود دارد، دسترسی گروپی و دسترسی مستقیم.

دسترسی گروپی به این معنی است که دولت ایالات متحده تصمیم گرفته است تا افراد در یک گروپ مشخص بنابر عضویت آنها در همان گروپ به اسکان مجدد، راجع شوند. افرادیکه برای دسترسی گروپی واجد شرایط هستند نمیتوانند مستقیماً برای اسکان مجدد پناهجویان درخواست کنند. این افراد باید به برنامه ایالات متحده  برای کمک به مهاجرین USRAP، عموماً از طریق کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، راجع شوند.

مثالهای از گروپ هایی که در گذشته برای دسترسی گروپی شناسایی شده اند، بطور ذیل میباشد:

 • اقلیت های قومی خاص از برما که در تایلند و مالیزیا زندگی میکنند
 • برخی از پناهندگان بوتانی در نیپال
 • برخی از پناهندگان کنگو در رواندا و تانزانیا
 • برخی از ایریتره ها در ایتیوپیا
 • افراد آسیب پذیر در ایل سلوادور، گواتیمالا و هاندورس

افراد متعلق به سایر گروپ ها میتوانند برای اسکان مجدد پناهجویان مستقیماً به حکومت ایالات متحده درخواست کنند.

گروپ های فعلی که میتوانند از جنوری 2023 درخواست نمایند:

افرادیکه بحیث پناهندگان یا دارنده گان ویزه خاص مهاجرت وارد ایالات متحده شده و یا پناهندگی دریافت نموده اند میتوانند برای برخی از اعضای فامیل خود درخواست نمایند تا با آنها یکجا شوند. عضو فامیل آنها در ایالات متحده میتواند از اداره اسکان مجدد بخواهد تا برای همسر، طفل مجرد زیر سن 21 سال، یا والدین آنها درخواست نمایند. در برخی از موارد، یک شخص میتواند برای عضو دور فامیل خود که همسر، طفل مجرد زیر 21 سال و یا والدین درخواست کننده را همراهی میکند، نیز درخواست نماید. شخصی که به ایالات متحده نقل مکان مینماید نیز باید پناهنده باشد. یعنی این شخص باید بیرون از کشور اصلی خود بوده و از برگشت به کشور اصلی خود بنابر دلایلی، ترس داشته باشد. معلومات در مورد اسکان مجدد اقارب نزدیک از طریق برنامه اولویت شماره 3 در اینجا قابل دریافت است.

 • پیگیری برای پیوستن I‑730

 پناهندگان و افرادی که به آنها عنوان پناهجو اعطا شده‌است می‌توانند برای همسران و فرزندان زیر ۲۱ سال خود که ازدواج نکرده‌اند درخواست نمایند. همسر و فرزندی که ازدواج نکرده‌است می‌توانند از هر ملیتی باشند. لازم نیست که آنها خارج از کشوری باشند که ملیت آنرا دارند یا نشان دهند که یک پناهنده هستند. اطلاعات مرتبط با فرایند اسکان مجدد برای خویشاوندان نزدیک از طریق I‑730 در اینجا آورده شده‌است.

فرایند درخواست اسکان مجدد پناهنده در ایالات متحده چیست؟

گام اول در فرایند اسکان مجدد در ایالات متحده با توجه به اینکه به کدام دلیل بالا دولت ایالات متحده ایشان را برای اسکان مجدد پناهنده در نظر گرفته است متفاوت خواهد بود. لینک‌های بالا اطلاعات بیشتری در مورد اینکه چه مراحلی لازم است طی شود ارائه می‌نمایند. این پروسه چندین سال را در بر میگیرد. 

 اگر افرادی در یکی از دسته‌های ذکر شده در بالا قرار داشته باشند، هنوز باید سایر بخش‌های فرایند اسکان مجدد را تکمیل نمایند. آنها ممکن است با تاخیرهای فراوانی روبرو شوند. درخواست ایشان ممکن است رد شود.

بعد از آنکه یک شخص به دولت ایالات متحده برای اسکان مجدد راجع میگردد، دولت ایالات متحده یک پرونده باز‌ می‌کند و یک شماره پرونده برای پناهنده صادر می‌نماید. شماره پرونده دو حرف و شش شماره خواهد داشت. با پناهنده از طرف یک مرکز پشتیبانی اسکان مجدد (RSC) تماس گرفته‌ می‌شود. این‌ها سازمان‌هایی هستند که به دولت ایالات متحده در خصوص فرایند اسکان مجدد کمک می‌کنند. شما می‌توانید RSC کشوری را که در آن زندگی می‌کنید را در اینجا بیابید.

RSC با هر خانواده‌ای مصاحبه می‌کند. در طی مصاحبه یکی از کارکنان RSC اقدامات ذیل را انجام خواهد داد:

 • مدارک را جمع آوری می‌نماید.
 • در مورد هرگونه آسیبی که درخواست کننده متحمل شده‌است می‌پرسد.
 • در مورد خویشاوندان درخواست کننده سوال می‌کند.
 • در مورد سوابق کاری و سکونت درخواست کننده سوال می‌کند.

 سپس پناهندگان مصاحبه‌ای با یکی از کارکنان دولت ایالات متحده خواهند داشت. اطلاعات بیشتر در خصوص مصاحبهٔ USCIS در اینجا ارائه شده است.

بعد از مصاحبه، دولت ایالات متحده بررسی‌های امنیتی را انجام خواهد داد. پناهندگان ممکن است برای مدت زمانی خیلی طولانی جهت دریافت پاسخ دولت ایالات متحده منتظر بمانند. اطلاعات مربوط به اقداماتی که می‌توانید در زمانی که با تاخیرهای طولانی در فرایند مهاجرت ایالات متحده روبرو می‌شوید انجام دهید در اینجا آورده شده‌اند. RSC ممکن است از یک پناهنده بخواهد در مدتی که در انتظار خواهد بود آزمایشات پزشکی خود را تکمیل نماید.

دولت ایالات متحده ممکن است یک درخواست را تایید نماید، به تعویق بیاندازد، یا رد کند. اگر درخواست تایید شد، شخص معاینات پزشکی و سازگاری فرهنگی را پشت سر خواهد گذاشت. دولت ایالات متحده با سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) همکاری می‌نماید تا هماهنگی‌های لازم برای سفر پناهندگان تایید شده صورت پذیرد. IOM به یک پناهندهٔ تایید شده خواهد گفت که چه زمانی و چگونه آنها به ایالات متحده سفر خواهند کرد.

دولت ایالات متحده ممکن است تصمیم خود را به تعویق بیاندازد. این بدان معنی است که درخواست تایید یا رد نشده‌است. دولت ایالات متحده به وقت بیشتری برای تصمیم گیری نیاز دارد.

دولت ایالات متحده ممکن است اسکان مجدد یک پناهنده را رد کند. اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی فرجام خواهی در خصوص رد درخواست در اینجا آورده شده‌است.

درخواست کمک از کارشناسان "بپرسید"

افغانهایی که به اطلاعات اختصاصی نیاز دارند، مرکز اطلاعاتی "بپرسید" در خدمت شما است. شما می‌توانند جهت کسب اطلاعات به گونه آنلاین از طریق "شماره واتساپ"(93729807235+)، مسنجر فسبوک (Facebook Messenger) یا پیام‌رسان وبسایت بپرسید با کارشناسان ما تماس بگیرید!

معلومات بیش‌تر

کسانی‌که به دنبال اطلاعات در مورد برنامه‌‌های مهاجرت، اسکان مجدد، آموزشی، بورسیه‌ها و سایر فرصت‌های موجود برای افغان‌ها در سراسر جهان، و هم‌چنان به دنبال معلومات در مورد خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان و دانستن مراحل اخذ اسناد مدنی از ادارات دولتی اند، به وبسایت و رسانه‌های اجتماعی "بپرسید" مراجعه نمایند:

وبسایت بپرسید (www.beporsed.org)

فسبوک (@beporsed)

ایکس (X) یا توییتر (@beporsed)

انستاگرام (@beporsed)

واتساپ (93729807235+)

مسنجر (@beporsed)