اگر درخواست USCIS من رد شد چه کاری می‌توانم انجام دهم؟-01.jpgمحتوای این راهنما توسط پروژه بین المللی کمک به پناهندگان (IRAP) نگاشته شده است و هم‌چنین در وبسایت اطلاعات حقوقی IRAP در این‌جا نیز موجود است. این وبسایت معلومات عمومی در مورد مراحل قانونی موجود برای برخی از پناهندگان را فراهم می‌کند. این به‌عنوان مشورت قانونی برای درخواست‌های فردی در نظر گرفته نشده است. این معلومات در ماه اگست سال 2023 به‌روز شده است و ممکن است شرایط آن تغيیر کند. از این‌رو، همیشه شرایط فعلی دولت يا اداره تصمیم‌گیرنده در رابطه به درخواست خود را مرور کنید.

"بپرسید" این اطلاعات را با رضایت IRAP منتشر می‌کند تا اطمینان حاصل کند افغان‌هایی‌که به دنبال راهنمایی دقیق و قابل اعتماد استند، می‌توانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.

خلاصه

این راهنما برای متقاضیانی است که:

 • خارج از ایالات متحده هستند؛ و
 • از طریق برنامه پذیرش مهاجرین ایالات متحده یا برنامه خوردسالان امریکای مرکزی (CAM) برای اسکان مجدد درخواست مینمایند
 • برای اسکان مجدد در ایالات متحده در USCIS مصاحبه داده اند؛ و
 • بعد از مصاحبه درخواست ایشان در خصوص اسکان مجدد در ایالات متحده رد شده‌است؛ و
 • می‌خواهند یک "درخواست بازبینی" برای فرجام خواهی در خصوص تصمیم اخذ شده ثبت نمایند.

این راهنما برای پناهندگانی با شرایط زیر نیست:

 • توسط UNHCR رد شده‌اند؛ یا
 • اسکان مجدد آنها در کشورهایی بغیر از ایالات متحده رد شده‌است؛ یا
 • در ایالات متحده هستند؛ یا
 • در مرز بین ایالات متحده و مکسیکو برای پناهندگی درخواست نموده اند.

به صورت کلی، USCIS تنها یک RFR را می‌پذیرد. شما باید یک RFR را تا ۹۰ روز از زمان دریافت نامه رد تقاضایتان ثبت نمایید. اگر شما این ضرب‌العجل را ازدست دهید، شما همچنان می‌توانید یک RFR ثبت نمایید و توضیح دهید که چرا RFR شما با تاخیر ارائه شده‌است. اما USCIS ممکن است RFR شما که با تاخیر ثبت شد‌ه‌است را رد نماید.

مرحله اول: به تجربه مصاحبه خویش فکر کنید

اول، از این سوالات را از خودتان بپرسید تا بفهمید چه چیزی ممکن است موجب رد شما شده باشد. این می‌تواند مشخص نماید که تمرکز شما در RFR باید بر روی چه موضوعی باشد.

● آیا افسر پناهندگی روی قسمت مشخصی از داستان شما تمرکز کرد؟
● آیا افسر پناهندگی عین سوال را چندین مرتبه پرسید؟
● آیا افسر پناهندگی درمورد مشکلی یا نگرانی خاص در قضیه شما، به شما چیزی گفت؟
● آیا در جریان مصاحبه سوء تفاهمی وجود داشت؟
● آیا مصاحبه کننده تمام آنچه را که شما گفتید، فهمید؟
● اگر ترجمان حضور داشت، آیا شما از مشکلی با ترجمان یا نحوه ترجمه آگاهی داشتید؟
● آیا افسر پناهندگی مصاحبه را متوقف کرد؟ اگر چنین شد، دقیقاً قبل از متوقف شدن مصاحبه چی رخ داد؟
● آیا افسر پناهندگی موقتاً از اتاق بیرون شد؟ اگر چنین شد، دقیقاً قبل از بیرون شدن افسر پناهندگی از اتاق، چی رخ داد؟
● مصاحبه چقدر مدت طول کشید؟
● آیا در داستان شما قسمت های مهمی وجود داشت که شما نتوانستید به افسر پناهندگی بگویید؟
● آیا افسر پناهندگی چیزی گفت یا انجام داد که باعث ناراحتی شما شد؟

 

گام دو: نامهٔ رد درخواست خود را مرور کنید

شما از USCIS یک نامه رد دریافت خواهید کرد که در آن به شما گفته میشود که قضیه شما رد شده است. یک نامهٔ رد درخواست اطلاعیهٔ عدم احراز شرایط (NOI) نامیده می‌شود. مرکز پشتیبانی اسکان مجدد (RSC) شما به صورت حضوری، از طریق پست، یا ایمیل نامهٔ رد درخواست شما را تحویل می‌دهد. RSC شما IOM ،ICMC ،CWS ،IRC ،HIAS یا وزارت امور خارجه است. اگر شما یک NOI دریافت نکردید یا اگر نامه رد درخواست خود را گم کردید، باید با RSC خود تماس بگیرید. اگر نمیدانید چگونه با مرکز حمایت از اسکان مجدد RSC تماس بگیرید، در اینجا از رهنمود IRAP در مورد چک نمودن وضعیت قضیه پناهندگی خود، استفاده نمایید. 

در نامه رد درخواست شما هفت چک باکس هستند که می‌توانند علامت خورده باشند. در NOI خود زیر چک باکس یا چک باکس‌هایی که علامت خورده‌اند کلیک کنید.

 1. نگرانی‌های خاص بشردوستانه
 2. ادعای پناهندگی
 3. آزار دیگران
 4. قطعیت در اسکان مجدد
 5. قابلیت پذیرش
 6. اعتبار
 7. سایر
 •  گزینهٔ "نگرانی‌های خاص بشردوستانه" علامت خورده است

اگر این خالیگاه نشانی شده باشد، افسر فکر نمیکند که شما برای اسکان مجدد در ایالات متحده واجد شرایط هستید. تعداد زیادی از پناهندگان توسط UNHCR برای اسکان مجدد ارجاع می‌شوند.

 اگر شما از طریق UNHCR ارجاع نشده‌اید، چگونه توانستید درخواست دهید؟ برای مثال، آیا یک عضو خانواده در ایالات متحده برای شما تشکیل پرونده داده است تا درخواست شما را به جریان بیندازد؟ آیا مسئول پناهندگی از شما خواست تا شواهد بیشتری در مورد اثبات رابطهٔ خود با خویشاوندتان ارائه دهید؟ آیا شما به اساس وظیفه در عراق یا افغانستان، واجد شرایط شناخته شدید؟ 

برای انتقال به بخشی که در آن درخواست فرجام خواهی خود را وارد می‌نمایید، در اینجا کلیک کنید.

 • گزینهٔ "ادعای پناهندگی" علامت خورده است.

مسئول پناهندگی تصمیم گرفته‌است که شما حایز شرایط تعریف شده برای یک پناهنده نیستید. یک فرد برای اسکان مجدد شایسته است تنها اگر:

 • با آسیب جدی روبرو بوده‌اند یا بیم آن را دارند که در آینده آسیبی جدی به آنها وارد شود.
 •  به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص، یا اعتقاد سیاسی.
 •  در بیشتر موارد، برای اسکان مجدد پناهنده، متقاضی باید در خارج از کشور اصلی خود باشد. در خصوص برنامه خوردسالان امریکای مرکزی(CAM) ، یک عارض باید هنوز در ایل سلوادور، گواتیمالا یا هاندورس باشد. 

دو چک باکس دیگر هستند: الف) "آزار و اذیت" و ب) "مشخصهٔ محافظت شده." ممکن است یکی از گزینه‌های بالا یا هر دوی آنها علامت خورده باشد. این مورد مشخص می‌کند که چرا کارمند مسئول فکر می‌کند شما شرایط تعریف شده برای پناهندگی را ندارید.

اگر گزینهٔ اول، "آزار و اذیت" علامت خورده باشد، کارمند مسئول فکر کرده است که شما ثابت ننموده‌اید که در گذشته به صورت قابل توجهی آسیب دیده‌اید یا اینکه ترسی منطقی در مورد آسیب جدی به خود در آینده دارید. آسیب جدی شامل صدمهٔ جسمی، شامل مواردی مانند مورد حمله قرار گرفتن یا تهدید به مرگ می‌شود. این امر همچنین شامل صدمات غیر جسمی مانند عدم اجازه انجام مناسک مذهبی تان می‌باشد. شما می‌توانید نشان دهید که ترس شما منطقی و بر اساس چیزهایی می‌باشد که برای شما اتفاق افتاده است. شما همچنین می‌توانید نشان دهید که افرادی در موقعیت‌های مشابه شما با آسیب جدی روبرو شده‌اند.

اگر گزینهٔ دوم، "مشخصهٔ محافظت شده" علامت زده شده باشد، کارمند مسئول فکر کرده است شما اثبات ننموده‌اید که به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص، یا اعتقاد سیاسی به شما آسیبی وارده شده است یا ممکن است در آینده به شما آسیبی وارد شود.

اگر قضیه پناهنده گی شما به ایالات متحده:

 1. بین 11 جون 2018 و 16 جون 2021 رد شده باشد؛ و 
 2. در مکتوب رد درخواست شما گزینه “Refugee Claim” نشانی شده باشد. در این صورت شما میتوانید تقاضای مرور دوباره بر درخواستی خویشرا از جانب USCIS ارایه نمایید. علت این تغییرات در قانون پناهنده گی ایالات متحده امریکا در جون 2021 میباشد. قسمت ذیلرا بخوانید. 

برای انتقال به بخشی که در آن درخواست فرجام خواهی خود را وارد می‌نمایید، در اینجا کلیک کنید.

 • گزینهٔ "آزار دیگران" علامت خورده است

کارمند مسئول تصمیم گرفته است که ممکن است شما به دیگران آسیب رسانده‌اید یا در این کار مشارکت داشته‌اید. اگر دیگران را مورد آزار و اذیت قرار داده باشید، حتی اگر خود شما مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید، برای اسکان مجدد واجد شرایط شناخته نمیشوید. برای مثال، اگر شما از زندانی محافظت می‌کردید که افراد در آن شکنجه می‌شده‌اند یا برای جابه‌جایی زندانیان به زندان رانندگی می‌کرده‌اید، ممکن است در آزار دیگران مشارکت کرده باشید. از خودتان بپرسید:

 • آیا در زمانی که نیروهای نظامی به غیر نظامیان آسیب می‌رساندند خدمت نظامی خود را انجام داده‌اید؟
 • آیا هیچگاه عضو هیچ سازمان سیاسی بوده‌اید که ممکن باشد به سایر افراد آسیب رسانده باشد؟
 • آیا شواهدی در دست دارید که  از آنها استفاده کنید تا نشان دهید شما حتی در زمانی که خدمت نظامی خود را انجام می‌دادید یا در سازمان مذکور بوده‌اید به افراد غیر نظامی آسیب نرسانده‌اید؟
 • آیا شواهدی در خصوص خدمت سربازی خود دارید؟ این می‌تواند شامل یک کارت نظامی باشد که نشان می‌دهد شما معافیت پزشکی داشته‌اید، یا یک گواهی از سرباز دیگری باشد که با شما خدمت کرده‌است.

برای انتقال به بخشی که در آن درخواست فرجام خواهی خود را وارد می‌نمایید، در اینجا کلیک کنید.

 • گزینهٔ "قطعیت در اسکان مجدد" علامت خورده است

مسئول پناهندگی ممکن است تصمیم گرفته باشد که شما برای اقامت قانونی در کشوری دیگر درخواست داده‌اید. از خودتان بپرسید:

 • بعد از اینکه از کشور خود فرار کردید به کجا سفر کردید یا در کجا زندگی کرده‌اید؟
 • آیا شما برای اقامت در هیچ یک از آن کشورها درخواست دادید یا می‌توانستید درخواست دهید؟
 • اگر چنین است، شما زندگی خود در زمانی که در آن کشورها زندگی می‌کردید را چگونه شرح دادید؟
 • آیا شما برای شهروندی در کشور دیگری حایز شرایط هستید؟
 • اگر شما می‌توانستید در کشور دیگری زندگی نمایید یا شهروندی کسب کنید، زندگی در آنجا برای شما نا امن بود؟

برای انتقال به بخشی که در آن درخواست فرجام خواهی خود را وارد می‌نمایید، در اینجا کلیک کنید.

 •  گزینهٔ "قابلیت پذیرش" علامت خورده است

قسمت ۱: این قسمت به صورت دست نویس است و ممکن است یکی از موارد زیر را بیان کند:

 • INA § 212(a)(6)(C) ‑ ارایه نادرست مطالب. یعنی پنهان کردن آگاهانه یا دروغ گفتن به دولت ایالات متحده در مورد یک واقعیت مهم.
  اگر شما بنابر INA § 212(a)(6)(C) رد شده اید، سوالات ذیلرا از خود بپرسید:
  ● آیا اسنادی را به دولت ایالات متحده، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، یا مرکز حمایت از اسکان مجدد RSC ارایه نموده اید که جعلی بوده یا شما از جعلی بودن آن آگاهی ندارید؟
  ● آیا در جریان مصاحبه، به افسر پناهندگی معلومات نادرست یا غلط ارایه نموده اید؟
  ● آیا قبلاً به ویزه ایالات متحده درخواست نموده و معلومات غلط و نادرست ارایه نموده بودید؟

 • INA § 212(a)(2)(A)(i)(I) ‑ جنایات توهین اخلاقی. این به معنی محکومیت قبلی یا اعتراف به ارتکاب جرایم خاص است که جدی تلقی میشوند.
  اگر شما بعلت INA § 212 (a)(3)(B) رد شده اید، سوالات ذیلرا از خود بپرسید:
  ● آیا گاهی در کدام کشور به جرمی متهم، دستگیر یا محکوم شده اید؟
  ● آیا گاهی بعلت جرمی که مرتکب نشده اید، توسط پولیس بازداشت شده اید؟
  ● آیا گاهی به جرمی متهم شده اید؟
  ● آیا گاهی جرمی را مرتکب شده اید که بخاطر آن دستگیر نشده اید؟

 • INA § 212(a)(3)(B) ‑ حمایت مادی از تروریزم. این به معنی مشارکت و حمایت از گروهی است که از زور یا خشونت استفاده میکند. تقریباً هر گروهی که از زور و خشونت غیرقانونی استفاده میکند، یک گروه تروریستی محسوب میگردد. بعضی اوقات چنین حمایت میتواند غیرمستقیم یا کوچک باشد، مانند تهیه غذا برای یک عضو گروه دهشت افگن. این میتواند شامل حمایت از آن شخص شود که شما مجبور به حمایت از آن شده اید.
  اگر شما به اساس INA § 212 (a)(3)(B) رد شده اید، از خود سوالات ذیلرا بپرسید:
 • آیا شما پول، غذا، پناهگاه، یا کمکی به فرد یا افرادی در سازمان ‌ارائه داده‌اید؟
 • آیا شما از هیچ سازمانی حمایت کرده‌اید یا افراد دیگر را قانع نموده‌اید که به یک سازمان بپیوندند؟
 • آیا در مورد اینکه عضوی از یک گروه باشید یا با آنها وقت بگذارانید صحبت کرده‌اید، حتی اگر انتخاب دیگری بجز گذاراندن وقت با این گروه‌ها نداشته‌اید؟

قسمت ۲: دراین قسمت گفته خواهد شد که آیا شما میتوانید برای دلیل عدم پذیرش درخواست معافیت بدهید یا خیر. اگر شما نمی‌توانید کمک قانونی دریافت کنید، RSC شما می‌تواند به شما کمک کند تا یک درخواست چشم پوشی کامل کنید. شما در خصوص چشم پوشی به صورت خودکار حقی ندارید. شما باید برای معافیت درخواست نمایید که یا به دلایل بشردوستانه (برای ماندن در کنار اعضای خانواده) یا جهت تأمین منافع عامه، نیاز است.

 اگر شما از طریق RSC تان درخواست چشم پوشی می‌نمایید، شواهدی مانند موارد زیر را ذکر کنید و با خود داشته باشید:

 •  مسائلی که در کشوری که در آن زندگی می‌کردید داشته‌اید.
 • رابطه با خانواده‌تان که در ایالات متحده هستند یا برنامه ریزی انجام شده برای اسکان مجدد خانواده‌تان در ایالات متحده.
 • هرگونه ارتباطی با ایالات متحده، مانند کار برای دولت ایالات متحده.

برای برخی از انواع عدم پذیرش چشم پوشی صورت نمی‌گیرد. تنها راه غلبه بر یک رد درخواست RFR موفقیت آمیز است. اگر تقاضای شما به دلیل عدم قابلیت پذیرش و دلیل دیگری رد شده‌است، شما مجاز نیستید درخواست چشم پوشی از عدم قابلیت پذیرش را ارائه دهید مگر اینکه RFR شما موفقیت آمیز بوده باشد.

برای انتقال به بخشی که در آن درخواست فرجام خواهی خود را وارد می‌نمایید، در اینجا کلیک کنید.

 • گزینهٔ "اعتبار" علامت خورده است

افسر پناهندگی برخی از اظهارات شما را باور نکرد. این نامه همچنین بیان خواهد داشت که مسئول پناهندگی در مورد این نگرانی در زمان مصاحبه با شما صحبت کرده‌است و شما یک توضیح منطقی در این خصوص ارائه نداده‌اید. باید دو لیست دیگر با چک باکس‌های دیگری نیز در نامه باشند.

 

لیست ۱: این چک باکس‌ها موضوعی را مشخص می‌کنند که کارمند مسئول در مورد آن صحبت شما را باور نکرده‌است. این مسائل همان پنج مسئله‌ای هستند که در بالا به آنها اشاره شد (نگرانی‌های خاص بشردوستانه، ادعای پناهندگی، آزار دیگران، قطعیت در اسکان مجدد، قابلیت پذیرش) و "سایر."

 

لیست ۲: این چک باکس‌ها دلیلی را مشخص می‌کنند که کارمند مسئول به خاطر آن احساس کرده‌است شما صادق نبوده‌اید. هفت دلیل بالقوه در این خصوص وجود دارد:

 • در حین مصاحبه شما اظهارات متناقض مطرح کرده‌اید.
 • اظهاراتی که در حین مصاحبه بیان نموده‌اید با سایر شواهد (مانند یک مقالهٔ خبری یا گزارش عمومی) تناقض دارد.
 • پاسخ شما به سوالات مهم به اندازه کافی همراه با جزئیات نبوده‌است.
 • شهادت شما برای افسر پناهندگی "قابل قبول" نبود. یعنی افسر به اساس معلوماتی که از شرایط و اوضاع کشور شما دارد، فکر نمیکرد آنچه شما گفتید واقعاً اتفاق افتاده باشد.
 • کارمند مسئول باور داشته است که شما دروغ گفته‌اید. این ممکن است به خاطر طرز رفتار شما در مصاحبه، طریقهٔ پاسخ دادن شما به یک سوال، یا طریقهٔ پاسخ ندادن شما به یک سوال رخ داده باشد.
 • کارمند مسئول باور داشته است که شواهدی بوده‌اند که شما می‌توانستید آنها را فراهم کنید ولی اینکار را نکرده‌اید.
 • سایر

از خودتان بپرسید:

 • آیا موضوعی بوده‌است که شما در مصاحبهٔ USCIS خود به گونه‌ای متفاوت از مصاحبه‌های قبلی در مورد آن صحبت کرده‌ باشید؟
 • آیا مصاحبه‌ کننده شما را مجبور کرده‌است که هیچ بخشی از داستان خود را تکرار کنید؟
 • آیا شما یک بازمانده از ضربهٔ روحی و روانی هستید؟ آیا شما در به یادآوردن جزئیات داستان خود، یا به یادآوردن بدون تناقض آنها مشکل دارید؟ آیا درمان روانپزشکی دریافت می‌کنید؟ آیا این موضوع را به مسئول پناهندگی گفتید؟

برای انتقال به بخشی که در آن درخواست فرجام خواهی خود را وارد می‌نمایید، در اینجا کلیک کنید.

 • گزینهٔ "سایر دلایل" علامت خورده است

زمانیکه یک قضیه بنابر "سایر دلایل" رد میگردد، ایالات متحده قضیه را به "صلاحدید خود" رد میکند. اگر سایر خالیگاه ها نشانی شده باشد، دراینصورت ایالات متحده باید درخواستی را رد نماید. اگر این خالیگاه نشانی شده باشد، این بدان معنی است که ایالات متحده قضیه را رد نمیکرد، اما بعد از بررسی تمام معلومات در باره عارض، تصمیم گرفت قضیه را رد کند. در بسیاری موارد، زمانیکه یک قضیه بنابر گزینه "سایر دلایل" رد میگردد، دلیل آن موضوعات امنیتی میباشد. این موضوع ممکن در آگهی رد قضیه یا NOI نوشته شده باشد یا نه.

وقتی که یک پناهنده به دلایل امنیتی رد می‌شود، متقاضی پناهندگی می‌تواند در خصوص این تصمیم درخواست بازبینی (RFR) بنویسد. اگر شما درخواست برای بررسی معلومات RFR را ارایه نموده اید، اغلب مرور آن مدت زمانی را در بر میگیرد. شما ممکن در مدت یک سال یا بیشتر از آن تصمیم را دریافت نمایید. نظر به تجربه IRAP، خیلی نادر است که اینگونه رد درخواستی معکوس شود.

 در آماده کردن یک RFR جهت رد پرونده تان به "دلایل دیگر"، شما باید سوالات زیر را از خودتان بپرسید. اگر پاسخ یکی از این سوالات "بله" است، شما باید شرایط را با جزئیات در RFR خود شرح دهید. شما باید هرگونه شواهدی که پاسخ شما را تایید می‌کند در پیوست قرار دهید.

 • آیا شما در مورد هرگونه دستگیری، سوءتفاهم، یا شکایتی در مورد خود که ممکن است در بررسی‌های امنیتی ایالات متحده یا در زمان طرح سوالات کارمند مسئول مشکلی ایجاد کرده باشد آگاهی دارید؟
  • آیا شما کسی را می‌شناسید که در هر زمانی با یک گروه تروریستی ارتباط داشته است؟
  • آیا هرگز به گروه سیاسی یا سازمانی که دولت ایالات متحده آنرا در ارتباط با تروریسم در نظر می‌گیرد تعلق داشته‌اید؟  
  • آیا هرگز به یک گروه جنایی یا تروریستی باج پرداخت کرده‌اید؟
  • آیا گاهی عضو یک باند بوده اید، یا اعضای فامیل یا دوستان شما اعضای یک باند بوده اند؟
  • اگر برای دولت ایالات متحده کار کرده‌اید، آیا در آن دوره تخلف امنیتی داشته‌اید؟
  • آیا هرگز توسط مقامات دستگیر یا بازداشت شده‌اید؟
  • آیا هرگز در یک نبرد درگیر بوده‌اید یا خدمات نظامی ارائه داده‌اید؟
  • آیا چیزی در حساب های رسانه های اجتماعی شما یا در مورد افرادی که با آنها ارتباط دارید وجود داشت که افسر در مورد آن سوالات امنیتی پرسید؟
  • آیا از هرگونه دستگیری، سوء تفاهم یا شکایتی در رابطه به فامیل خود، از جمله هریکی از اعضای فامیل شما که در ایالات متحده شما را سپانسر میکند اطلاع دارید که باعث مشکل در بررسی های امنیتی در ایالات متحده شود؟

اگر پاسخ به هریکی از این سوالات مثبت است، آیا شواهد یا توضیحات جدیدی وجود دارد که تاهنوز به USCIS ارایه ننموده اید؟ شواهد جدید شامل اسناد، راپور پولیس، یا نامه هایی از شاهدان میباشد که توضیح مینماید چرا شما برای امنیت ایالات متحده تهدید نیستید.

 در RFR شما هرگونه دلیل مهمی که بر اساس آن ایالات متحده باید درخواست شما را تایید نماید نیز می‌تواند مطرح شود.  دلایل مهمی که می‌توانند برای تصمیم گیرندگان مهم باشند، از جمله:

 • اعضای خانواده‌ای که در ایالات متحده زندگی می‌کنند.
 • سایر وابستگی‌ها به ایالات متحده مانند کار با ارتش ایالات متحده.
 • آسیب مشخصی که شما یا اعضای خانواده‌تان در صورتیکه مورد پذیرش قرار نگیرید متحمل می‌شوند.

IRAP یک فرم آماده کرده است که شما می‌توانید در صورتیکه درخواست شما به دلایل "دیگر" رد شد از آن استفاده کنید. شما از طریق این لینک می‌توانید فرم مذکور را دانلود نمایید و از آن برای درخواست بازبینی رد درخواستتان به دلایل "دیگر" توسط دولت ایالات متحده استفاده کنید.

 گام سه: پرونده خود را بسازید

نامهٔ RFR شما باید یکی یا هر دوی این خصوصیات را داشته باشد:

 • شرح دهید که کارمند مسئول یک خطا قابل توجه انجام داده که منجر به رد درخواست شده‌است
 •  شواهد جدیدی فراهم نمایید که بتوانند تصمیم اخذ شده را تغییر دهند.

 

چه نوع خطاهای قابل توجهی می‌توانند مجدداً پروندهٔ USRAP من را باز کنند؟

شما باید نشان دهید که کارمند مسئول یک خطا قابل توجه انجام داده که منجر به رد درخواست شده‌است. از خودتان بپرسید:

 • آیا مسئول پناهندگی به شما اجازه داد که مهم‌ترین بخش داستان خود را شرح دهید؟
 • جاهایی از داستان شما بود که مسئول پناهندگی در موردشان از شما سوالی نپرسیده باشد؟
 • آیا مسئول پناهندگی به شما اجازه داد تا در مورد تمام شواهدی که با خود به محل مصاحبه برده بودید توضیح دهید؟
 • آیا مسئول پناهندگی از شما خواست که توضیح دهید چرا چیزهای دیگری برای پشتیبانی داستان خود به همراه نبرده‌ بودید؟
 •  اگر کارمند مسئول باور داشته است که داستان شما متناقض است، آیا کارمند مسئول از شما خواست که این تناقض را توضیح دهید؟

اینها برخی از مثال‌های متداول در مورد خطای قابل توجه هستند. این لیست حاوی تمام موارد نمی‌باشد. اگر چیز دیگری به ذهن شما می‌رسد که به صورت اشتباه انجام شده‌است، باید موقعیت خود را شرح دهید.

 • کارمند مسئول در مورد واقعیت‌های مهم مرتبط با ادعای پناهندگی شما سوالی نپرسیده‌است.

مثال: در مصاحبه پناهندگی، متقاضی گفت که او قبلاً بازداشت شده‌است، اما او توضیح نداده بود که به اشتباه بازداشته شده بود. مسئول پناهندگی از او در مورد بازداشت اش سوال نکرده بود و بعد درخواست پناهندگی او را به این دلیل که کارمند مسئول دریافته است او در گذشته جرمی مرتکب شده رد کرد.

 • شما در مصاحبه خود نتوانسته بودید برخی شواهد پشتیبان را مهیا کنید. کارمند مسئول در مورد اینکه چرا شما شواهد را فراهم نکرده‌اید سوالی نپرسید.

مثال: در مصاحبهٔ پناهندگی، متقاضی گفت که خانوادهٔ او به دلیل اعتقادات مذهبی اش او را مجبور به ترک خانه کردند. متقاضی شواهدی را در این خصوص ارائه نداد چراکه این شواهد نزد دوستش در کشورش بودند. کارمند مسئول به متقاضی فرصت این را نداد که توضیح دهد چرا مدارک اثبات این موضوع را ارائه ننموده است.

 • مامور مسئول به شما اجازه نداد تا دلیل تناقض موجود در داستان خود را توضیح دهید.

مثال: متقاضی گفت که او در سال ۲۰۰۸ ربوده شده‌ بود. او همچنین بعد از آن در مصاحبه گفت که در سال ۲۰۰۷ ربوده شده بود. کارمند مسئول به متقاضی اجازه نداد که توضیح دهد چرا متقاضی دو تاریخ مختلف را مطرح نموده‌ است.

چه نوع اطلاعات جدید از پروندهٔ من پشتیبانی می‌کند؟

شما باید اطلاعات جدیدی داشته باشید که ادعاهایی که در مصاحبه مطرح کرده‌اید را پشتیبانی نمایند. این اطلاعات جدید می‌توانند شواهدی باشند که شما در زمان مصاحبه پناهندگی داشته‌اید اما آنها را ارائه نکردید یا شواهدی باشند که شما بعد از مصاحبهٔ پناهندگی خود جمع آوری کرده‌اید. شواهد جدید باید در رابطه با دلیل رد درخواست شما باشند. برای مثال، اگر شما به دلیل ارتکاب جرمی جدی رد شده‌اید، شواهد جدیدی که نشان دهند شما در معرض خطر هستید مشکل رد درخواست شما را رفع نمی‌کنند.

گام چهار: مدارک پشتیبان را جمع آوری کنید

چه مدارکی را باید ارائه نمایم؟

اینها برخی از انواع متداول شواهدی هستند که می‌توانید در RFR خود ارائه نمایید. این لیست حاوی تمام موارد نمی‌باشد. سایر مدارک ممکن است در پروندهٔ شما مفید باشند. هیچگاه مدارک تقلبی یا جعل شده را در RFR خود مورد استفاده قرار ندهید.

 • مدارک رسمی: شما می‌توانید مدارکی مانند:
  • گواهی تولد
  • گواهی فوت
  • سوابق پزشکی
  • سوابق خدمت سربازی
  • مدارکی از طرف کارفرمای شما در صورتیکه شما در استخدام یک NGO یا شرکت بین المللی بوده‌اید.
  • گزارش پلیس.

این سوالات را از خود بپرسید:

 •  آیا مدارکی در اختیار دارید که در مصاحبهٔ اصلی خود ثبت نکرده‌اید؟
 • آیا مدارک مرتبطی هست که یک عضو خانواده، دوست، یا همسایه در کشور خودتان بتواند برای شما ارسال کند؟ این می‌تواند شامل نامه‌ها، مدارک شخصی، یا کارت‌های شناسایی باشد.
 • آیا مدارکی هست که شما بتوانید آنها را از یک سازمان دریافت کنید؟ این می‌تواند شامل سوابق پزشکی از یک بیمارستان، گزارش پلیس از ایستگاه پلیس محلی شما، یا یک کپی از مدرک فارغ‌التحصیلی از مدرسه تان باشد.
 • اظهارنامه: یک اظهارنامه بیانیه‌ای است که عنوان می‌دارد هر آنچه که فرد اظهار نموده واقعیت دارد. یک دوست یا عضو خانواده می‌تواند یک بیانیه بنویسد و آنرا امضا نماید تا از RFR شما پشتیبانی کند. بیانیهٔ آنها باید شرح دهد که ایشان در مورد موقعیت شما چه می‌دانند یا چه چیزی مشاهده کرده‌اند. تمام بیانیه‌ها باید امضا شوند. تا حد ممکن جزئیات ذکر شوند. همواره واقعیت را بگویید.
  • آیا هیچ مدرک مهمی را گم کرده‌اید یا از بین برده‌اید، مدارکی مانند کارت شناسایی نظامی یا یک نامهٔ تهدید آمیز؟ اگر چنین است، آیا کسی را می‌شناسید که آن مدرک را دیده باشد؟ آیا آن فرد می‌تواند نامه‌ای بنویسد و چیزی را که دیده‌است شرح دهد؟
  • آیا افرادی هستند که بتوانند بخشی از داستان شما را شرح دهند؟ برای مثال، اگر یک همسایه دیده‌است که کسی به شما حمله کرده‌است، آیا آن فرد می‌تواند نامه‌ای بنویسد و چیزی را که دیده‌است شرح دهد؟
 • سایر شواهد پشتیبان: هرگونه شواهد دیگری که می‌توانند دلیل رد تقاضا را برطرف کنند ثبت نمایید.
  • شواهدی در خصوص موقعیت شما، مانند مقالات روزنامه یا گزارش گروه‌های حامی.
  • شواهدی در مورد تهدیدهایی که با آنها مواجه بوده‌ای، مانند عکس‌ها، پیام‌های متنی، پیام‌های واتساپ، یا نامه‌های تهدید آمیز.
  • شواهدی که مبنی بر اینکه جرمی مرتکب نشده‌اید، مانند مدارک دادگاه.
  • شواهدی که نشان دهند شما کسی را مورد آزار و اذیت قرار نداده‌اید، مانند مدارک نظامی.

دربارهٔ این مدارک باید چه بگویم؟

برای هر یک از شواهد جدیدی که شما به مصاحبهٔ اصلی پناهندگی خود نبرده‌اید، توضیح دهید چرا آنها را به همراه نداشته‌اید. برای مثال، اگر شما شواهد را در مصاحبه همراه با خود داشته‌اید، اما آنها را به م��ئول پناهندگی نداده‌اید، شما می‌توانید توضیح دهید که مسئول پناهندگی مدارک را نخو��سته است. اگر شما توانسته‌اید که مدارک را بعد از مصاحبه به‌دست آورید، اگر گرفتن مدارک مهم از کشور اصلی شما مشکل است این امر را توضیح دهید.

 اگر نتوانم هیچ مدرکی را به‌دست بیاورم باید چه بگویم؟

اگر نمی‌توانید مدارک مهمی که می‌دانید وجود دارند را به‌دست آورید، توضیح دهید چرا شما نمی‌توانید مدارک مذکور را بگیرید. برای مثال، اگر شما یک نامهٔ تهدید آمیز را دور انداخته‌اید، شرح دهید چرا نامهٔ تهدید آمیز را نگه نداشته‌اید. هیچگاه مدارک نادرست را ثبت نکنید. در عوض، به راه‌های دیگری فکر کنید که اطلاعات را روشن می‌سازند. برای مثال، یک نامهٔ امضا شده از یک عضو خانواده یا همسایه‌ای که در مورد موقعیت اطلاع دارد بگیرید.

 گام پنجم: RFR را بنویسید

قسمت ۱: مقدمه (۳‑۵ جمله)

سه تا پنج جمله بنویسید و شرح دهید که چرا باید پروندهٔ شما تایید شود. این بخش باید یکی یا هر دوی این خصوصیات را داشته باشد:

 •  نشان دهد که یک خطای قابل توجه موجب رد تقاضای شما شده‌است.
 •  چرا شواهد جدید نشان می‌دهند که اسکان مجدد باید در مورد شما انجام شود.

 اگر RFR خود را بیش از ۹۰ روز بعد از دریافت نامهٔ رد تقاضای خود ثبت می‌کنید، توضیح دهید چرا شما دلیلی مناسب برای تاخیر در ثبت RFR دارید. برای مثال، شما نامهٔ رد تقاضا را دریافت نکرده‌اید، شما انگلیسی نمی‌نویسید یا به این زبان صحبت نمی‌کنید، یا دچار مشکلات جدی سلامت هستید.

قسمت ۲: داستان شما (۱‑۵ صفحه)

داستان خود را بگویید. داستان شما باید بطور مفصل توضیح دهد که چرا نمیتوانید به کشور خود برگردید و چرا نمیتوانید در کشوری که حالا در آن زندگی میکنید، بمانید. در مصاحبه پناهندگی خود آنچه را که اتفاق افتاده است بیان کنید. وقایع را به ترتیبی که اتفاق افتاده است، بگویید.
واقعیت را بگویید. هرگونه دروغ و مبالغه میتواند به قضیه شما و هرگونه درخواست پناهندگی در آینده، آسیب برساند.

 

قسمت ۳: ادعای پناهندگی (۱‑۲ صفحه)

شرح دهید به چه دلیل شما دارای شرایط تعریف شده برای یک پناهنده هستید. نشان دهید که شما به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، اعتقادات سیاسی، یا عضویت در یک گروه اجتماعی خاص آسیب دیده‌اید یا ممکن است به شما صدمه‌ای وارد شود.

 

قسمت ۴: شرح جزئیات خطای قابل توجه و/یا شواهد جدید (۱‑۵ صفحه)

شرح جزئیاتی را ارائه دهید که مشخص می‌سازد به چه دلیل باید RFR شما مورد تایید قرار گیرد. به یاد داشته باشید، شما باید یکی یا هر دوی این موارد را شرح دهید:

 •  اشتباهی که کارمند مسئول یا دولت ایالات متحده در مورد پروندهٔ شما انجام داده‌است.
 • اطلاعات دیگری که می‌توانید فراهم نمایید.

 

قسمت ۵: اطلاعاتی برای پشتیبان‌های حاضر در ایالات متحده: نوشتن یک نامهٔ پشتیبانی در خصوص درخواست پناهندگی رد شده به "سایر" دلایل یا دلایل "احتیاطی"

این معلومات برای تبعه یا باشنده دایمی ایالات متحده است که میخواهد جهت حمایت از یکی از اعضای فامیل یا دوست پناهجوی خود برای تجدید نظر در مورد درخواستی پناهندگی که بنابر "سایر دلایل" یا "به صلاحدید اداره ذیصلاح" رد شده است، نامه بنویسد. اگر پناهنده هستید، این معلومات را به اعضای فامیل یا دوستان تان در ایالات متحده بفرستید.

یک نامهٔ پشتیبانی باید حاوی مثال‌هایی در مورد شخصیت خوب پناهنده باشد. در این نامه باید تاکید شود که شما دلیلی برای باور اینکه آنها تهدیدی برای امنیت ایالات متحده هستند سراغ ندارید. این نامه باید USCIS را تشویق نماید تا در مورد این پرونده تجدید نظر نماید. نامه باید شخصی و با شرح جزئیات باشد. این نامه باید حاوی حداکثر تعداد مثال‌هایی باشد که می‌توانید مورد استفاده قرار دهید.  

این سوالات به هدف کمک به شما برای درک اینکه چه اطلاعاتی برای نوشتن در نامه مفید هستند تهیه شده‌اند. نیازی نیست که به تمام این سوالات پاسخ دهید. نامه باید با با فرمت پاراگراف نوشته شود، نه به صورت سوال و جواب.

 • سوابق عمومی
  • شما چه کسی هستید؟
  • ذکر کنید که شما یک شهروند ایالات متحده یا یک فرد دارای اقامت دائم قانونی هستید.
  • شغل فعلی شما چیست؟
  • متقاضی پناهندگی را چطور می‌شناسید؟
  • در حال حاضر رابطهٔ شما با متقاضی پناهندگی چیست؟
 • تایید و حمایت از متقاضی پناهندگی
  • شرح دهید که چه خصوصیتی متقاضی پناهندگی را فرد خوبی نموده‌است.
  • بیان کنید در حدی که می‌دانید، حضور متقاضی پناهندگی هیچ تهدیدی را متوجه امنیت ملی و ایمنی ایالات متحده نمی‌نماید.
 • تهدیدهایی که در حال حاضر متقاضی پناهندگی را تهدید می‌کنند.
  • آیا از برخی از تهدیدهایی که باعث شدند تا متقاضی پناهندگی کشور خود را ترک کند آگاهی دارید؟ اگر چنین است، شرح دهید.
  • تهدیدات و خطراتی که افراد دیگر با پیشینهٔ مشابه متقاضی پناهندگی را تهدید می‌کنند و اگر او به کشورش بازگردد متوجه اش خواهند شد را شرح دهید. برای مثال، اگر دوست شما در عراق برای ارتش ایالات متحده کار کرده‌است، آنچه که در مورد سایر عراقی‌هایی که برای ارتش ایالات متحده کار کرده‌اند می‌دانید را توضیح دهید.
 • در پایان بیان نمایید که اعتقاد دارید ایالات متحده باید در مورد رد تقاضای پناهندگی متقاضی تجدید نظر کند و متقاضی باید بعنوان یک پناهنده مورد پذیرش قرار گیرد.

گام شش: ثبت RFR

IRAP به شما توصیه می‌کند که جهت ثبت درست RFR خود با RSC خود هماهنگ نمایید.

این وبسایت‌ها دستورالعمل‌های صحیح در مورد تکمیل RFR ها را نشان‌ می‌دهند:

اگر کشوری که در آن مصاحبه کرده‌اید در این وبسایت‌ها دستورالعمل لازم را ندارد با RSC خود تماس بگیرید. اگر درخواست بررسی خوردسالان امریکای مرکزی CAM را ارسال مینمایید، آنرا همانطوریکه در اعلامیه عدم واجدیت شرایط مشخص شده است، ارسال کنید. 

در اینجا نکات مهمی را مطرح می‌کنیم که لازم است آنها را به یاد داشته باشید:

 • مطمئن باشید که درخواست برای بررسی RFR به انگلیسی تایپ شده یا دست نویس باشد. از یک ترجمان قابل اعتماد استفاده کنید.
 • با خودکار مشکی آخرین صفحه از RFR را امضا کنید.
 • در پایان اظهارنامه، کپی مدارک رسمی، و شواهد پشتیبان را پیوست نمایید. از اینکه ترجمهٔ انگلیسی همراه با این مدارک وجود دارد اطمینان حاصل نمایید.
 • معلومات مهم برای متقاضیان برنامه خوردسالان امریکای شمالی (CAM): برای بررسی درخواستی های خوردسالان امریکای شمالی CAM RFRs، باید در ارتباط با سازمان جهانی مهاجرت IOM و در زمان ارسال درخواستی برای بررسی، مشخص سازید که آیا میخواهید که روند بررسی درخواست ها یا RFR، آزادی مشروط برنامه خوردسالان امریکای شمالی یا CAM را متوقف کند یا خیر. اگر مشخص ننمایید، پروسه آزادی مشروط خوردسالان امریکای شمالی تازمانیکه درخواست برای بررسی RFR مرور و در مورد آن تصمیم گرفته میشود، به احتمال زیاد متوقف میگردد. اما اگر شما توضیح نمایید که میخواهید روند RFR و آزادی مشروط خوردسالان امریکای شمالی CAM در عین زمان طی مراحل گردد، دولت باید به این درخواست احترام بگذارد. شما میتوانید به IOM بگویید و همچنان در ایمیل ارسالی RFR، جمله ذیلرا اضافه نمایید: “I respectfully request for my CAM parole processing to continue during the processing of my RFR.” یعنی "احترامانه تقاضا مینمایم که طی مراحل آزادی مشروط CAM و طی مراحل RFR همزمان صورت بگیرد." اگر پروسه آزادی مشروط شما متوقف گردید، درصورتیکه RFR شما به وضعیت پناهندگی منجر شود، دراینصورت شما مکلف به پرداخت غیرضروری معاینات صحی و مصارف سفر نخواهید بود. اما اگر پروسه آزادی مشروط شما در جریان بررسی RFR متوقف شود، ممکن است ماه ها یا سالها به ایالات متحده سفر نکنید. اگر پروسه آزادی مشروط شما متوقف نشده باشد، دراینصورت شما میتوانید قبل از تصمیم گیری در مورد RFR، بحیث دریافت کننده آزادی مشروط در چارچوب برنامه خوردسالان امریکای مرکزی CAM به ایالات متحده سفر کنید. این بدان معنی است که شما به زودترین فرصت به ایالات متحده میرسید. کیس RFR شما صرف زمانی بسته خواهد شد که شما از طریق برنامه آزادی مشروط در چارچوب برنامه خوردسالان امریکای مرکزی CAM به ایالات متحده سفر کنید.

 بعد چه اتفاقی  می‌افتد؟

ممکن است سه تا شش ماه، یا به مدت چندین سال، طول بکشد که پاسخ خود را از RFR دریافت نمایید. اگر شما بعد از شش ماه پاسخی دریافت نکردید، باید با RSC خود پیگیری نمایید. شما می‌توانید به صورت مستمر جهت بررسی وضعیت RFR خود پیگیری نمایید.

شما باید تصمیم اتخاذ شده در مورد RFR خود را به صورت مکتوب از طریق RSC خود، یا مستقیماً از USCIS دریافت نمایید. اگر آدرس شما بعد از ثبت RFR تغییر نموده‌است، باید این موضوع را به RSC خود اطلاع دهید.

یک RFR ممکن است منجر به پذیرش پروندهٔ شما در USCIS و مصاحبه مجدد با شما شود، یا اینکه منتهی به رد شدن پروندهٔ شما گردد. در برخی موارد، USCIS برای شما نامه‌ای ارسال خواهد کرد و از شما اطلاعات بیشتری خواهد خواست.  

 

اگر RFR من رد شد چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر RFR شما رد شد، پروندهٔ شما مختومه در نظر گرفته می‌شود و USCIS اقدام دیگری در این زمینه انجام نمی‌دهد. در شرایط نادر یک فرد می‌تواند RFR دوم را ثبت نماید و از USCIS بخواهد که آنرا مورد بررسی قرار دهد. این گزینه احتمال موفقیت چندانی ندارد مگر اینکه شما شواهد قابل توجه جدیدی داشته باشید.

اگر درخواست برای بررسی RFR شما برای کیس پناهندگی خوردسالان امریکای شمالی CAM رد شود، کیس آزادی مشروط در چارچوب برنامه خوردسالان امریکای مرکزی CAM شما ادامه خواهد یافت، مگراینکه آگهی مبنی بر رد شدن کیس آزادی مشروط CAM را دریافت نموده باشید. اگر چنین اتفاق بیفتد، مکتوب رد نشان خواهد داد که آیا USCIS به شما این فرصت را میدهد که در پاسخ به رد آزادی مشروط نیز یک درخواست بررسی یا RFR نمایید یا خیر.

شواهد جدید می‌توانند مفید باشند اگر:

 • شواهد جدید در زمان ثبت اولین RFR در دسترس نبوده‌اند؛ و/یا
 • شرایط شما به طور قابل توجهی متفاوت است.

شواهد جدید باید از واقعیت‌هایی که در داستان پناهندگی خود که پیش از این به مصاحبه کننده گفته‌اید پشتیبانی نمایند و دلایل مشخصی که منجر به رد درخواست شما شده‌اند را بر طرف کنند.

اگر شما برای دومین بار یک RFR را ثبت نمایید، ممکن است USCIS آنرا بررسی نکند. اگر شما برای دومین بار یک RFR را ثبت نمایید، آمادگی آنرا داشته باشید که تصمیمی به شما ابلاغ شود که اعلام می‌نماید RFR شما رد شده‌است چرا که شما پیش از این برای یک RFR تشکیل پرونده داده‌اید. متاسفانه، راهی برای فرجام خواهی در خصوص این تصمیم وجود ندارد.

معلومات برای کیس هایی که بین 11 جون 2018 و 16 جون 2021 رد شده و در مکتوب رد، خانه خالی "ادعای پناهندگی" نشانی شده است

اگر کیس پناهندگی شما به ایالات متحده:
1. بین 11 جون 2018 و 16 جون 2021 رد شده است؛ و
2. اگر خانه خالی "ادعای پناهندگی" در مکتوب رد شما نشانی شده باشد، دراینصورت شما میتوانید بررسی مجدد درخواستی خود را توسط USCIS تقاضا نمایید. علت این کار تغییر در قانون پناهندگی ایالات متحده در جون 2021 میباشد.

این تغییر در قانون از فیصله های لوی څارنوال بمیان آمده است (Matter of A-B- III و Matter of L-E-A- III). طی این فیصله ها لوی څارنوال دو فیصله قبلی را ملغی قرار داده است. تصامیم قبلی حق پناهنده گی افراد را از 11 جون 2018 و 16 جون 2021، محدود ساخته بود. اگر درخواستی شما در همان دوره زمانی بنابر مسئله "Refugee Claim" رد شده بود، USCIS روی درخواستی با استفاده از معیار های جدید، تجدید نظر خواهد کرد. 

به یاد داشته باشید که تصمیم اداره تابعیت و پناهنده گی ایالات متحده USCIS مبنی بر پذیرش درخواست برای مرور مجدد یا RFR اختیاری خواهد بود، یعنی تغییر در قانون به این معنی نیست که هر قضیه انفرادی واجد شرایط میباشد. IRAP نمیداند که USCIS درخواست برای مرور مجدد RFR را مدنظر خواهد گرفت یا اینکه قضیه را ملغی قرار خواهد داد. 

شما باید درخواست برای بررسی RFR را به مرکز حمایت از اسکان مجدد RSC که کیس شما را طی مراحل نموده بود، ارسال نمایید. اگر مطمئن نیستید که درخواست برای بررسی RFR را به کجا ارسال نمایید، شما میتوانید در ویب سایت USCIS در اینجا از بخش “Where do I file my RFR?” "در کجا میتوانم درخواست برای بررسی RFR را ثبت نمایم؟" استفاده نمایید.

اگر قضیه شما "Refugee Claim" بین 11 جون 2018 و 16 جون 2021 رد شده است، شما میتوانید از تمپلیت ذیل استفاده نمایید: درخواست برای مرور مجدد RFR باید به زبان انگلیسی باشد. 

 

نمونه درخواست:

---

(کیسی  نمبر RCS)

(نام)

(تاریخ)

Dear USCIS,

This is a request for review to ask that USCIS reopen my refugee application because of a significant change in law. 

On June 16, 2021, the Attorney General issued two decisions affecting who qualifies for refugee states, Matter of A-B- III and Matter of L-E-A- III. Those decisions overturned law in effect between June 11, 2018 and June 16, 2021 that limited who could be considered a refugee. 

USCIS denied between June 11, 2018 and June 16, 2021, and USCIS denied my application because of an issue with my “Refugee Claim.” Because of the change in law, USCIS should reopen my application, reconsider it under current law, reinterview me if necessary, and decide if I qualify for refugee status under current law.

 ]شما میتوانید معلومات یا شواهد بیشتر را در مورد دلیل واجدیت شرایط خویش به پناهنده گی، اضافه نمایید. اگر این نخستین RFR  یا درخواست شما برای مرور مجدد است، و یا اگر معلومات بیشتر در مورد مقابله با رد شدن "Refugee Claim" خویش ضرورت دارید، لطفاً رهنمود IRAP را در باره درخواستی های رد شدۀ پناهنده گی، مرور نمایید. [

]اگر این دومین RFR  یا درخواست شما برای مرور مجدد باشد: باآنکه من قبلاً RFR درج نموده ام، اداره پناهنده گی و تابعیت ایالات متحده USCIS باید به صلاحدید خویش RFR جدید را با توجه به تغییر در قانون پناهنده گی، مرور نماید. [

]درصورتیکه از تاریخ رد شدن درخواستی بیشتر از 90 روز گذشته باشد: باآنکه بیشتر از 90 روز از رد شدن درخواستی پناهنده گی من گذشته است، درخواست برای مرور مجدد RFR خویشرا اینک بلافاصله بعد از تغییر در قانون پناهنده گی، درج مینمایم. [

I prepared my letter using a template written by the International Refugee Assistance Project. I do not have a lawyer representing me in my refugee application. If I do get a lawyer in the future, they may supplement this letter with additional evidence. Thank you for reviewing my refugee application.

Sincerely,

[نام] 

]کیس نمبر RSC]

----

درخواست کمک از کارشناسان "بپرسید"

افغانهایی که به اطلاعات اختصاصی نیاز دارند، مرکز اطلاعاتی "بپرسید" در خدمت شما است. شما می‌توانند جهت کسب اطلاعات به گونه آنلاین از طریق "شماره واتساپ"(93729807235+)، مسنجر فسبوک (Facebook Messenger) یا پیام‌رسان وبسایت بپرسید با کارشناسان ما تماس بگیرید!

معلومات بیش‌تر

کسانی‌که به دنبال اطلاعات در مورد برنامه‌‌های مهاجرت، اسکان مجدد، آموزشی، بورسیه‌ها و سایر فرصت‌های موجود برای افغان‌ها در سراسر جهان، و هم‌چنان به دنبال معلومات در مورد خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان و دانستن مراحل اخذ اسناد مدنی از ادارات دولتی اند، به وبسایت و رسانه‌های اجتماعی "بپرسید" مراجعه نمایند:

وبسایت بپرسید (www.beporsed.org)

فسبوک (@beporsed)

ایکس (X) یا توییتر (@beporsed)

انستاگرام (@beporsed)

واتساپ (93729807235+)

مسنجر (@beporsed)