برنامه ویزای خاص مهاجرت (Special Immigration Visa - SIV) از جانب ایالات متحده آمریکا به همکاران افغان و عراقی راه‌اندازی گردیده است. برنامه SIV به شهروندان افغان واجد شرایط اجازه می‌دهد تا به‌منظور اقامت دایمی و قانونی به ایالات متحده مهاجرت نمایند.

طی سال‌های گذشته هزاران افغان با اعضای خانواده شان از طریق برنامه SIV به آمریکا مهاجرت نموده اند. با این وجود، هزاران متحد و همکار افغان هم‌چنان در راستای مهاجرت به آمریکا در بلاتکلیفی گرفتار شده‌اند، در حالی که با تهدیدهای مداوم از بابت همکاری با این کشور مواجه استند.

وزارت خارجه ایالات متحده پی‌هم تاکید نموده که جهت طی مراحل ویزای خاص مهاجرت به افغان‌ها متعهد بوده، آن‌را سرعت بخشیده و اکنون پروسه را بیش‌تر سهل نموده است. دولت ایالات متحده پس از متوقف شدن ماموریت سفارت آن در کابل، اکنون کارمندان بیش‌تر را در سفارت‌خانه‌ها و قنسولگری‌های واقع در کشورهای دیگر به کار گماشته است تا امور درخواست‌های ویزای خاص مهاجرت (SIV) را به پیش ببرند.

از آنجایی‌که در پروسه مهاجرت خاص آمریکا طی سال‌های گذشته به‌خصوص در 20 جولای سال 2022 تغییرات و بهبود‌های به‌جود آمده است، تیم ”بپرسید “لازم دانست تا روی پروسه یا مراحل SIV یک مقاله ویژه را خدمت مخاطبین خود و افرادی که واجد شرایط برنامه یادشده اند، پیشکش نماید.

معلومات عمومی در مورد برنامه SIV

ایالات متحده آمریکا به مدت بیش از 20 سال در افغانستان حضور داشت. این حضور توهم با فعالیت‌های نظامی و ملکی می‌شد که زمینه کار برای هزاران تن از افغانان نیز فراهم گردیده بود. هزاران افغان در کنار سربازان، دیپلومات‌ها و پیمان‌کاران آمریکایی خدمت می‌نمودند. این افراد دانش و مهارت‌های زبانی، فرهنگی، جغرافیایی و جنگی لازم را در اختیار ایالات متحده قرار دادند که از این سبب خطرات امنیتی زیادی برای خود و اقارب شان به‌وجود آمد.

کنگره آمریکا در سال 2006 برنامه ویزای خاص مهاجرت (SIV) را ایجاد نمود که به متقاضیان تحت تهدید جدی و واجد شرایط اجازه می‌دهد تا در ایالات متحده اسکان مجدد داده شده و در امان باشند.

برنامه SIV چه شرایط دارد؟

آن‌عده از شهروندان افغان که شرایط ذیل را تکمیل نموده اند، واجد شرایط ویزای خاص مهاجرت آمریکا می‌گردند:

 • افرادی‌که به‌عنوان کارمند در سفارت ایالات متحده در افغانستان یا سایر نهادهای مربوط به دولت آمریکا کار نموده اند؛ یا
 • افرادی‌که به‌حیث ترجمان یا راهنما با نیروهای بین‌المللی ناتو یا قطعات نظامی امریکا وظیفه انجام داده اند؛ یا
 • افرادی‌که برای انجام فعالیت‌های حساس و مورد اعتماد برای سازمان ناتو استخدام شده بودند؛ یا
 • پیمان‌کار دولت امریکا مستقر در افغانستان بوده اند؛ یا
 • در سازمان‌های آمریکایی کار نموده اند؛ یا
 • در یکی از نهادهای ملی یا بین‌المللی برای اهداف پروژه‌های مربوط به دولت آمریکا کار نموده اند؛
 • این وظایف سبب تهدید جدی به افراد مذکور گردیده باشد؛
 •  این وظیفه در میان تاریخ 7 اکتوبر سال 2001 الی 31 دسمبر سال 2022 در داخل افغانستان صورت گرفته باشد.

کدام اعضای خانواده واجد شرایط اند؟

همسر بالاتر از 18 سال و فرزندان مجرد که زیر سن 21 سال باشند واجد شرایط جهت رفتن به آمریکا از طریق برنامه مهاجرت خاص مهاجرت اند. سن اعضای خانواده در زمان خانه‌پری فورم DS-260 یا درخواست آنلاین ویزه مطرح است.

مراحل SIV

واجدان شرایط برنامه ویزای خاص مهاجرت مراحل ذیل را سپری می‌نمایند:

مرحله اول: تدوین اسناد و ارایه درخواست

مرحله دوم: بررسی اسناد و تصمیم رییس ماموریت (COM)

مرحله سوم: درخواست آنلاین ویزه یا خانه‌پری و ارسال فورم آنلاین DS-260

مرحله چهارم: مصاحبه (Interview) جهت دریافت ویزه

مرحله پنجم: ورود به ایالات متحده

چگونه درخواست دهیم (How to Apply)

مرحله اول- تدوین اسناد و ارایه درخواست

متقاضیان در نخست لازم دارند تا اسناد مورد نیاز فراهم نمایند. تکمیل نمودن اسناد مطابق معیارات و توقعات مرکز ملی ویزه (National Visa Center - NVC) از نخستین و اساسی‌ترین مرحله برنامه اسکان مجدد SIV به‌شمار می‌رود. اسناد مورد نیاز برنامه ویزای خاص مهاجرت آمریکا نامه منابع بشری (Employment Verification Letter)، سفارش‌نامه (Recommendation Letter)، فورم DS 157، پاسپورت و تذکره (Passport and Tazkera) و کارت شناسایی دفتر (Badge Number) می‌باشد که در مورد هر یک در ذیل معلومات مفصل ارایه می‌گردد:

1 - نامه منابع بشری یا : Employment Verification Letter این نامه توسط دیپارتمنت منابع بشری (Human Resources) به کارمند ارایه می‌گردد که به آن HR Letter نیز گفته می‌شود. اطمینان حاصل نمایید که نامه منابع بشری حاوی معلومات ذیل باشد:

 • نام کامل متقاضی
 • تاریخ تولد متقاضی
 • لقب کاری متقاضی
 • محل کار متقاضی
 • تاریخ آغاز وظیفه (سال، ماه، روز)
 • تاریخ پایان وظیفه (سال، ماه، روز)
 • دلیل خاتمه وظیفه
 • نام پروژه
 • شماره قرارداد
 • مدت قرارداد
 • نام شرکت قراردادی
 • طرف قرارداد در دولت ایالات متحده
 • در صورت امکان، یک نقل قرارداد یا قرارداد فرعی ارایه شود
 • نام مسوول منابع بشری که نامه منابع بشری را تکمیل می‌کند
 • امضای اصلی مسوول منابع بشری
 • آدرس ایمیل مسوول یا بخش منابع بشری
 • شماره تلیفون مسوول یا بخش منابع بشری
 • تاریخی که نامه امضا شده‌ است

اگر دفتر شما اکنون بخش منابع بشری ندارد، ترتیب‌کننده نامه باید این موضوع را در نامه که به‌شما ارایه می‌نماید، توضیح دهد.

در صورتی‌که شرکت شما دیگر وجود ندارد یا سوابقی از شما در آن شرکت موجود نیست، از آمر مستقیم تان یا کارمند ارشد دیگر در آن بخواهید یک نامه برای شما بنویسد. این نامه باید جدا از سفارش‌نامه باشد. در این نامه باید توضیح دهد که شرکت دیگر وجود ندارد یا سوابق را نگهداری نکرده‌است، تاریخ شروع و پایان وظیفه و دلیل خاتمه خدمت شما را ذکر نماید. شما باید سعی کنید تا هر قدر مکاتیب و نامه‌های بیش‌تری را که امکان دارد از آمر مستقیم یا کارمندان ارشد دیگر در اداره دریافت نمایید. آمران شما باید در نامه خود ذکر نمایند که چه زمانی با شما کار کرده‌اند. این امر به شما کمک خواهد کرد که عدم سند منابع بشری را توجیه نموده و شرایط مرتبط با وظیفه خود را به شکل بهتری اثبات نمایید.

2 - سفارش‌نامه یا Letter of Recommendation: این نامه توسط آمر مستقیم یا سوپروایزر که تابعیت آمریکا را داشته باشد، به کارمند ارایه می‌گردد. اطمینان حاصل نمایید که سفارش‌نامه حاوی معلومات ذیل باشد:

 • نام کامل متقاضی
 • تاریخ تولد متقاضی
 • لقب کاری متقاضی
 • محل کار متقاضی
 • شماره شناسایی متقاضی (درصورت امکان)
 • شرح وظایف متقاضی
 • معلومات عمومی آمر مستقیم
 • تایید این امر که سفارش‌کننده آمر مستقیم متقاضی بوده است
 • تاریخ آغاز نظارت متقاضی در هنگام وظیفه توسط آمر مستقیم (تاریخ، ماه، سال)
 • تاریخ پایان نظارت از متقاضی توسط آمر مستقیم (تاریخ، ماه، سال)
 • توجیه سفارش متقاضی برای منظوری رئیس ماموریت یا COM شامل شرح این موضوع که متقاضی خدمات صادقانه و ارزشمند برای ایالات متحده انجام داده‌است
 • توضیح تهدیدهایی که متقاضی به دلیل وظیفه خود تجربه کرده‌است
 • اظهار نظر در مورد این‌که آیا متقاضی تهدیدی برای امنیت ملی و ایمنی ایالات متحده هست یا خیر
 • نام، لقب کاری، آدرس ایمیل رسمی و شخصی
 • شماره تلفن آمر مستقیم
 • امضای سرپرست با قلم خودکار و تاریخ امضای نامه

آمر مستقیم شما که باید در طول مدت زمان وظیفه که در تصدیق وظیفه شما ذکر شده‌ است با شما آشنایی داشته باشد. در صورتی‌که قادر به تماس با آمر مستقیم خویش نیستید، شخص دیگر در اداره یا کارمند ارشد دیگر می‌تواند برای شما سفارش‌نامه بنویسد.

اگر سوپروایزر تابعیت آمریکا را نداشته باشد، به کارمند یا متقاضی سفارش‌نامه می‌دهد بهتر است که دارنده تابعیت آمریکا آن‌را تایید نماید. به‌یاد داشته باشید که وزارت امور خارجه آمریکا تایید نموده است که حالا حتمی نیست تا سفارش‌نامه توسط تبعه ایالات متحده نوشته یا امضا شود. در صورتی‌که مرکز ملی ویزه از شما بخواهد تا نامه آمر امریکایی تان را فراهم نمایید، شما می‌توانید توضیح دهید که این امر دیگر الزامی نمی‌باشد.

3 - فورم DS 157: در این فورم معلومات شخصی و رسمی متقاضی ذکر می‌گردد. رهنمود خانه‌پری فورم DS 157 را مطالعه نموده و سپس آن‌را تکمیل نمایید.

4 - پاسپورت یا تذکره: پاسپورت و تذکره به‌منظور تثبیت هویت افغانی ضمیمه درخواستی می‌گردد. در صورتی‌که متقاضی پاسپورت نگرفته است، تذکره الکترونیکی یا تذکره ترجمه‌شده کاغذی را جهت تثبیت هویت خویش ارایه می‌نماید.

5 - کارت شناسایی دفتر یا Badge Number: این همان کارت است که در زمان اجرای وظیفه از جانب بخش منابع بشری جهت شناسایی به کارمند داده شده بود.

شما باید اسناد فوق را مطابق رهنمود و معیارات درخواستی برنامه SIV تهیه نمایید، در غیر آن اسناد شما مورد قبول NVC قرار نگرفته و تقاضای اصلاح و ارسال دوباره اسناد مروبط را می‌کند. توصیه می‌گردد تا جهت تکمیل نمودن اسناد حتماً به رهمنود اختصاصی در وبسایت وزارت امور خارجه آمریکا سر بزنید.

پس از تهیه اسناد چه کنیم؟

پس از فراهم نمودن اسناد لازم، شما به صفحه ایمیل خود رفته، صفحه ایمیل جدید را باز می‌نمایید، در موضوع ایمیل اسم ، تخلص و تاریخ تولد خود را درج می‌کنید، در متن ایمیل از قصد خود برای ارایه درخواست به برنامه ویزای خاص مهاجرت (SIV) ‌می‌نگارید، در ضمیمه ایمیل تمامی پنج سند تکمیل‌شده فوق را که در فارمت pdf باشد و وزن آن بیش‌تر از 5 میگابایت (mb) نابشد، ضمیمه یا آپلود نموده و ایمیل را به آدرس AfghanSIVApplication@state.gov که مربوط به NVC آمریکا است، می‌فرستید.

مرحله دوم - بررسی اسناد و تصمیم رییس ماموریت (COM)

 دفتر NVC با دریافت درخواستی، به متقاضی یک نمبر تشخیصیه کیس (Case Number) ارایه می‌نماید. در صورتی‌که اسناد درخواستی مطابق رهمنود برنامه SIV ترتیب شده باشد، در عین ایمیلی که کیس نمبر ارایه شده، ذکر می‌گردد که تمام اسناد مورد نیاز متقاضی دریافت گردید (بیش‌تر متقضیان این را مرحله Under Review می‌دانند) و درخواستی به رییس ماموریت (COM) جهت تصمیم‌گیری فرستاده می‌شود.

در صورتی‌که اسناد مطابق رهنمود و معیارات درخواستی برنامه SIV ترتیب یا ارسال نشده باشد، از طریق ایمیل از متقاضی خواسته می‌شود تا اسناد مربوطه را اصلاح نماید. این اشتباهات را بیش‌تر متقاضیان به‌نام Miss Document می‌شناسند. پس از تکمیل‌شدن اسناد، درخواستی به رییس ماموریت (COM) جهت تصمیم‌گیری فرستاده می‌شود.

مدت زمانی که درخواستی نزد COM است، این مرحله Under Review نامیده می‌شود. طی این مدت مسوولان اسناد متقاضیان را مورد بررسی دقیق قرار می‌دهند. احتمال می‌رود که از تکنالوژی جهت تشخیص صحت و جعل اسناد نیز در این مرحله بهره برده می‌شود. سپس از طریق ایمیل آدرس با بخش منابع بشری دفتر مربوطه و آمر مستقیم و سوپروایزر که کارمند تحت نظارت او وظیفه انجام داده، تماس گرفته می‌شود. در ایمیل‌ها صرف از صحت سند منابع بشری و سفارش‌نامه اطمینان حاصل می‌گردد و در صورت لزوم ممکن است به برخی از سوالات تقاضای ارایه پاسخ صورت گیرد.

هم‌چنان، لست شهروندان افغان که با نهادهای قراردادی وزارت دفاع آمریکا (Department of Defense - DoD) کار کرده اند، در پروژه ربیت (Project Rabbit) ثبت می‌باشد.Project Rabbit راهی‌ است که NVC از طریق آن کسانی‌که با قراردادیان وزارت دفاع کار کرده اند، را به‌طور اتومات تصدیق نموده و ممکن است با بخش منابع بشری و سوپروایزر تماس گرفته نشود. یک نکته را باید در نظر داشت که در نامه منابع بشری شما باید از پروژه ربیت یادآوری شده باشد و یا شما طی ردوبدل نمودن ایمیل این موضوع را به NVC یادآوری نموده باشید.

پس از مثبت بودن نظر رییس ماموریت (COM)، به متقاضی تاییدی (COM Approval) ارایه می‌گردد. در صورت موجودیت هر نوع نقص در اسناد یا عدم تاییدی صحت سند منابع بشری یا سفارش‌نامه توسط بخش منابع بشری و سوپروایزر، به متقاضی رد کام (Denial Letter) فرستاده می‌شود.

در صورت دریافت Denial Letter چه کنیم؟

در صورت دریافت نامه رد یا Denial Letter خون‌سردی تان را حفظ نمایید. آن‌هایی‌که واقعاً واجد شرایط اند و اسناد لازم را فراهم نموده می‌توانند، خیلی امکان دارد تا در تصمیم COM تغییر بیاورند. از این‌رو دریافت نامه رد به معنی عدم تاییدی COM به دایم نیست و هنوز فرصت تغییر تصمیم وجود دارد.

شما نامه رد رییس ماموریت (COM) را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد که توضیحی در مورد مبنای رد ارایه می‌دهد. شما می‌توانید یک درخواست تجدید نظر کتبی برای نامه رد COM در هر رد یا لغو تایید COM ارایه دهید. درخواست تجدیدنظر شما باید ظرف 120 روز پس از دریافت نامه رد از طریق ایمیل ثبت شود. وزیر امور خارجه این اختیار را دارد که فراتر از این فرصت 120 روزه درخواست‌های کتبی را بپذیرد. در تجدیدنظر شما باید درخواست شود که کیس ردشده شما بازگشایی شود و سپس شما باید اطلاعات اضافی مربوط به درخواست خود را ارایه دهید. اطلاعات موجود در درخواست اصلی شما باید در رابطه به توضیح که در نامه رد ذکر است روشن بی‌اندازد یا هرگونه اطلاعات نامطلوب موجود در نامه رد را توضیح دهد. معلومات اختصاصی در مورد درخواست تجدیدنظر در قبال دریافت نامه رد (Denial Letter) رییس ماموریت COM را در وبسایت "بپرسید" مطالعه نمایید.

در صورتی‌که همه‌ چیز خوب و نورمال پیش برود شما تاییدی رییس ماموریت (COM Approval) را به‌دست می‌آوردید. شما نامه‌ای از COM و تایید درخواست یا نامه خوش‌آمدگویی را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد که در آن دستورالعمل‌هایی در مورد چگونگی ادامه روند رسیدگی به مهاجرت خاص شما وجود دارد. در این نامه گفته می‌شود که متقاضی در مدت 14 روز کابل نمبر (KBL Number) را به‌‌دست می‌آورد.

مرحله سوم - تکمیل درخواست ویزای آنلاین یا خانه‌پری فورم DS-260

 پس از دریافت نامه خوش آمدگویی NVC و نمبر کابل (KBL Number) خود، برای خود و هر یک از اعضای خانواده واجد شرایط که با شما به آمریکا مهاجرت می‌کنند، باید درخواست آنلاین ویزای مهاجرت (فورم DS-260) را تکمیل و ارسال نمایید.

فورم DS‑260 یک فورم درخواست ویزای الکترونیکی است. این فورم سوالات شخصی زیادی مطرح می‌کند، از جمله سوالاتی در مورد آدرس‌های قبلی شما، سوابق کاری، تحصیلات، شماره‌های تیلفون، حساب‌های رسانه‌های اجتماعی و اعضای خانواده‌ تان بوده که شما به‌دقت به هر سوال پاسخ ارایه می‌کنید. این فورم به زبان انگلیسی و به صورت آنلاین تکمیل و ثبت می‌گردد.

هنگامی‌که فورم DS‑260 خود را آغاز کردید، صفحه‌ای حاوی یک دستورالعمل را مشاهده خواهید کرد. این صفحه به شما خواهد گفت که باید پاسپورت و سایر اسناد مرتبط خود را در هنگام تکمیل فورم در دسترس داشته باشید. شما باید به‌صورت الکترونیکی تقاضای خود را امضا کنید. شما باید اقرار کنید که اطلاعات ارایه‌شده بر اساس اطلاعات حقیقی شما واقعیت و صحت دارند.

صفحه تایید این گزینه را به‌شما می‌دهد که از تاییدیه خود کاپی بگیرید. شما باید در صورت امکان از تاییدیه پرینت یا کاپی بگیرید. شما نیاز خواهید داشت که آن‌را به مصاحبه ویزه با خود ببرید.

اگر شما با خانواده خود سفر می‌کنید، لازم است به هر عضوی از خانواده نیز یک فورم جداگانه DS‑260 را تکمیل نمایید. شما می‌توانید پاسخ‌ها به سوالات متداول در خصوص فورم DS 260 را در وبسایت وزارت امور خارجه مطالعه نمایید.

در صورت لزوم می‌توانید نمونه فورم DS-260 را مشاهده و خانه‌پری آن‌را قبل از درخواست آنلاین، خوب تمرین نمایید. رهنمود خانه‌پری و تکمیل فورم DS-260 را در این لینک مرور نموده می‌توانید.

پس از ارسال فورم DS-260 چه کنیم؟

پس از تکمیل فورم DS-260 شما و هر یک از اعضای خانواده که با شما مهاجرت می‌کند، باید اسناد مدنی مورد نیاز برای پشتیبانی از درخواست ویزه را به مرکز ملی ویزه ارسال نمایید. شما باید تمام اسناد مدنی خود را از طریق ایمیل در مرکز ملی ویزه (NVC) ثبت نمایید. اگر شما تمام اسناد لازم را ثبت کرده‌اید، NVC باید تایید نماید که تقاضای شما کامل شده ‌است. دفتر NVC در زمانی که سفارت مربوطه برای برنامه‌ریزی یک مصاحبه آماده بود با شما تماس خواهد گرفت.

این اسناد مدنی عبارت اند از:

 • پاسپورت برای هر عضو خانواده که به آمریکا مهاجرت می‌کند؛
 • نکاح خط در صورتی که متقاضی اصلی متاهل باشد؛
 • طلاق خط در صورتی‌که از همسر تان جدا شده اید؛
 • کارت‌های تولد یا تذکره الکترونیکی یا تذکره ترجمه شده انگلیسی تا رابطه خانوادگی را با متقاضی اصلی اثبات کند؛
 • سند فرزندی تا رابطه خانوادگی را با متقاضی اصلی اثبات کند؛
 • کارت شناسایی دفتر (Badge Number)؛
 • خانه‌پری و امضای فورم 234DS-؛
 • سند پولیس برای هر عضو خانواده بالاتر از 16 سال، اگر بیش از 12 ماه در یک کشور غیر از افغانستان زندگی کرده اید. جهت معلومات بیش‌تر در مورد سند پلیس به این لینک رسمی مراجعه کنید. اگر شما مقیم افغانستان هستید، گواهی یا سند پلیس لازم نیست.

اسناد مدنی شما باید توسط مرجع رسمی صادرکننده در افغانستان صادر شود. به‌منظور دانستن از الزامات سند مدنی برای هر کشور به وبسایت سند یاب آمریکا مراجعه کنید. تمام اسناد‌ باید به زبان انگلیسی باشد و سندی‌که به زبان دری یا پشتو است باید با ترجمه تاییدشده همراه باشند. شما تمام اسناد فوق‌الذکر را که سکن نموده اید باید در فارمت pdf یا jpg باشد و هر فایل جداگانه نباید بیش‌تر از 4 مگابایت (mb) وزن داشته باشد.

پس از این‌که تمام اسناد مورد نیاز را در کیفیت خوب سکن کردید، آن‌را در یک صفحه ایمیل جدید ضمیمه کرده و آن‌را به ایمیل آدرس NVCSIV@state.gov ارسال کنید.

پس از ارسال فورم DS-260 به صورت آنلاین، باید صفحه تاییدیه را پرینت کرده و آن‌را در مصاحبه خود ببرید. هر زمانی‌که بخواهید پس از تکمیل درخواست DS-260 می‌توانید این را از پورتل CEAC نیز دوباره دریافت و چاپ کنید. درخواست ویزه تا زمانی‌که متقاضی یا متقاضیان ویزه توسط افسر کنسولی ایالات متحده مصاحبه نشود، به طور رسمی ویزه صادر نمی‌شود.

قابل یادآوری است که نامه تاییدی اسناد مدنی از طریق ایمیل به متقاضی اطلاع داده می‌شود. این نامه ممکن است بین 90- 120 روز در بر گیرد تا به متقاضی فرستاده شود.

شما می‌توانید از طریق ارسال نامه به ایمیل آدرس NVCSIV@state.gov از مرکز ملی ویزه بخواهید که کیس شما را به هر کشور که سفارت آمریکا در آن حضور دارد، انتقال نماید.

مرحله چهارم- مصاحبه (Interview) جهت دریافت ویزه

شما در کشوری که اکنون در آن زندگی می‌کنید یک مصاحبه در سفارت ایالات متحده خواهید داشت. در مصاحبه، یک افسر کنسولی از شما سوالاتی را خواهد پرسید تا تصمیم بگیرد آیا شما می‌توانید بعد از تکمیل بررسی‌های امنیتی و صحی یک SIV دریافت نمایید یا خیر. مصاحبه‌ها معمولاً بین ۱۰ تا ۶۰ دقیقه طول می‌کشند.

قبل از رفتن به مصاحبه دستورالعمل آمادگی مصاحبه سفارت ایالات متحده یا مصاحبه کنسولی را نیز مطالعه نمایید.این راهنما به‌شما می‌گوید که در حین مصاحبه باید انتظار چه چیزی را داشته باشید. علاوه بر این راهنما، هر سفارت یک وبسایت دارد که لازمه‌های تعیین وقت مصاحبه و ثبت تقاضا را مشخص می‌سازد.

کدام اسناد را باید همرای خود به مصاحبه ببرید؟

مرکز ویزای ملی (NVC) باید نامه‌ای برای شما ارسال کرده‌باشد آن‌چه را که باید با خود ببرید را شرح داده باشد. اطمینان حاصل نمایید که این نامه را جهت اطلاع از دستورالعمل‌های خاص با دقت خوانده ‌اید. معمولاً شما باید اسناد ذیل را همراه با خود به مقر مصاحبه ببرید:

 • کاپی دعوت‌نامه NVC؛
 • پاسپورت اصلی شما و اعضای خانواده شما که از نظر زمانی دارای اعتبار حد اقل شش ماه می‌باشد و کاپی صفحه‌ای پاسپورت که نام و عکس شما در آن است؛
 • دو عکس رنگه برای هر فردی‌که تقاضای ویزه داده ‌است از جمله اعضای خانواده‌ای که در کیس شما استند؛ رهنمود و لازمه‌های در خصوص عکس را وبسایت وزارت امور خارجه مطالعه نمایید؛
 • کارت تولد یا اصل تذکره شما، که نشان‌دهنده هویت شما می‌باشد. شما هم‌چنین باید یک ترجمه رسمی انگلیسی و کاپی هر دو نسخه دری و انگلیسی را همراه با خود ببرید؛ تمام اسناد ترجمه‌شده باید توسط وزارت امور خارجه افغانستان تایید شده باشد؛ هم‌چنین اصل اسناد، ترجمه تاییدشده و کاپی اسناد هر یک از اعضای خانواده ؛
 • صفحه تایید DS‑260 که به صورت آنلاین ثبت کرده‌اید. اگر کیس شما شامل عضوی از خانواده‌ تان می‌شود، صفحه تایید DS‑260 آنان؛
 • در خصوص متقاضیان متاهل، اصل نکاح خط، ترجمه رسمی انگلیسی و یک کاپی از آن‌؛
 • در صورت امکان، یک کاپی از نشان‌های کاری زمان اشتغال خود همانند کارت شناسایی دفتر یا قراردادخط دفتر؛
 •  یک کاپی از نامه تایید رییس ماموریت (COM)
 • نسخه امضاشده فورم DS-157
 • کاپی سفارش‌نامه‌ها، توصیه‌نامه‌ها، نامه تایید اشتغال و سایر اسنادی‌ که در مراحل تقاضای COM ثبت کرده‌اید را با خواد ببرید.

 کی‌ها را باید با خود به مصاحبه ببرید؟

 • برای مصاحبه‌هایی که در سفارت ایالات متحده برگزار می‌شوند، سفارت معمولاً می‌خواهد که تمام اعضای خانواده در مصاحبه ویزه شرکت کنند.
 • در صورتی‌که شما وکیل دارید، وکیل شما می‌تواند در اتاق انتظار و در مصاحبه همراه با شما باشد. وکیل باید فورم‌های مربوطه را قبل از مصاحبه به سفارت ارایه نماید و از سفارت تاییدیه دریافت کند.
 • متقاضیان اگر محسن یا سال‌مند، معلول یا کودک زیر سن قانونی استند می‌توانند یک نفر را برای کمک همراه با خود ببرند. اگر شما به کسی نیاز دارید تا به شما کمک کند، به سفارت اطلاع دهید. نام فرد و اطلاعات هویتی وی را هرچه زودتر ارسال نمایید تا از بروز هرگونه مشکلی در خصوص ورود ایشان به سفارت اجتناب شود. تاریخ و زمان مصاحبه خود را در درخواست‌تان حتماً ذکر نمایید.
 •  هر فردی که به سفارت می‌کند باید از قبل با سفارت مربوطه تماس بگیرد تا بخش کنسولی را در جریان این امر قرار دهد و طی یک نامه نام کامل، تاریخ تولد، و نسبت خود با متقاضی را اعلام نماید. تاریخ و زمان مصاحبه خود را در ایمیل‌تان ذکر نمایند. هر فردی که وارد سفارت می‌شود باید اسناد هویتی عکس‌دار مانند اصل کارت شناسایی (تذکره) یا پاسپورت را خود داشته باشد.

مصاحبه به کدام زبان صورت می‌گیرد؟

مصاحبه‌های ویزه به زبان انگلیسی صورت می‌گیرد. سفارت معمولاً یک مترجم هم‌زمان برای افرادی‌که انگلیسی نمی‌دانند، دارند. شما باید قبل از مصاحبه خود به سفارتخانه‌ای که در آن مصاحبه خواهید شد اطلاع دهید که نیاز به مترجم هم‌زمان دارید. این امر در صورتی‌که زبان مورد نظر در کشوری که سفارتخانه در آن واقع است غیرمعمول باشد اهمیت بسیاری دارد. اگر شما در مصاحبه خود نیاز به یک مترجم هم‌زمان دارید، با جملات کوتاه به سوالات پاسخ دهید. این به مترجم هم‌زمان کمک خواهد کرد تا داستان شما را به صورت کامل بیان نماید. به مترجم هم‌زمان فرصت دهید تا تمام جزییات را برای افسر مسوول بیان کند.

در مصاحبه چه اتفاقی می‌افتد؟

کارمند مصاحبه‌کننده ممکن است در مورد هریک از سوالات یا اسنادی‌که بخشی از درخواستی SIV استند از شما سوال کند. برخی موضوعات متداول در این زمینه وجود دارند که در ذیل به آن پرداخته می‌شود:

 • خانواده شما: مصاحبه‌کننده از شما در مورد این‌که آیا همسر یا فرزندی دارید یا خیر سوال می‌کند. اگر دارید، مصاحبه کننده در مورد ازدواج و این‌که فرزندان شما در چه زمانی به دنیا آمده‌اند سوال می‌کند. ایشان هم‌چنین ممکن است در مورد خواهران و برادران یا والدین شما سوال کنند.
 • سوابق کاری شما: مصاحبه کننده در مورد کار شما برای ایالات متحده که به شما اجازه داده‌است تا برای ‌SIV درخواست نمایید سوال خواهد کرد. ایشان از شما خواهند پرسید که چه زمانی و در کجا کار می‌کنید یا کار کرده‌اید. ایشان ممکن است در مورد آمران امریکایی شما سوال کنند. در صورتی‌که در مورد شما مصداق داشته باشد، از شما خواهند پرسید که چرا کار خود را ترک کرده‌اید.
 • سوابق شما در افغانستان: مصاحبه‌کننده ممکن است از شما سوال کند که در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان شما در کجا زندگی و کار می‌کردید. مصاحبه‌کننده ممکن است در مورد تحصیلات و سوابق کاری شما بپرسد.
 • مصاحبه کننده ممکن است از شما اطلاعات مرتبط با تمام مکان‌هایی که به آن‌ها مسافرت یا زندگی کرده‌اید را بخواهد. ایشان ممکن است از شما در مورد شماره تلفن‌ها، آدرس‌های ایمیل، و حساب‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی دارید سوال کنند. ایشان هم‌چنین ممکن است در مورد خواهران و برادران، فرزندان، و والدین شما سوال کنند و اطلاعاتی در مورد آن‌ها بخواهند.
 •  ازدواج‌ها و طلاق‌های سابق: اگر شما یا همسرتان قبلاً با فرد دیگری ازدواج کرده‌بودید، مدارک مرتبط با طلاق یا فوت همسر قبلی را ارایه دهید تا مشخص شود که ازدواج فعلی شما از نظر قانونی معتبر می‌باشد.
 • درخواستی‌های ویزای قبلی: اگر در گذشته برای هر گونه ویزای ایالات متحده تقاضا نموده‌اید، آماده باشید تا در مورد آن‌ها بحث نمایید.

 بعد از مصاحبه چه اتفاق می‌افتد؟

کارمند بخش کنسولی از شما خواهد خواست که یک نامه بنویسید و بگویید که قصد دارید:

 • به ایالات متحده نقل مکان کنید؛
 • از شغل فعلی خود استعفا دهید؛ و
 • به صورت دایمی کار فعلی خود را ترک نمایید.

مرحله آخر - ورود به ایالات متحده آمریکا

متقاضیان معمولاً پس از مصاحبه در سفارت آمریکا ویزای خاص مهاجرت را به‌دست آورده و این بدین معنی است که تمامی شرایط ورود به ایالات متحده آمریکا را تکمیل نموده اند. متقاضیان می‌توانند با ریزرف بلیط یا تکت تیاره به آمریکا مهاجرت کنند.

افرادی که ویزای آمریکا را دریافت نموده اند، می‌توانند به‌همکاری سازمان جهانی مهاجرت (International Organization for Migration - IOM) تکت‌های تیاره، کمک در روند اسکان مجدد و رهنمودهای لازم سفر به آمریکا را به‌دست آورند. روش درخواست همکاری از این سازمان طوری است که متقاضیان در قدم نخست دو فورم ذیل را خانه‌پری و امضا می‌نمایند:

 • خانه‌پری و امضای فورم 234DS- برای هر عضو خانواده
 • خانه‌پری و امضای فورم Refugee Benefits برای یک کیس یا یک خانواده
 • کاپی‌های پاسپورت و ویزای تمامی اعضای خانواده

اسناد فوق را به ایمیل آدرس siv_ope@iom.int که مربوط به IOM می‌شود، بفرستید. به یاد داشته باشید که پس از ارسال ایمیل به شما پاسخ خودکار (Auto-replay) فرستاده نمی‌شود. به‌طور معمول، سازمان یادشده درخواستی‌های متقاضیان را در مدت حدود یک‌ما طی‌مراحل نموده و سفر تمام اعضای خانواده را تسهیل می‌نماید.

بسیار مهم است که صبر داشته باشید و به IOM اجازه دهید کیس شما را برای رزرف تکت هواپیما مرور کند. دفتر IOM از تاریخ انقضای ویزای شما اطلاع دارد و آن‌را پیگیری می‌کند. اولویت به‌کسانی داده می‌شود که تاریخ انقضای ویزای کوتاه دارند.

با ورود شما به آمریکا، هماهنگی‌های لازم در راستای اسکان مجدد شما تحت مدیریت دولت آمریکا صورت گرفته می‌باشد. شما یقین داشته باشید که به شما و خانواده شما توسط یک نهاد که مسوول ایجاد سهولت در جابه‌جایی و اسکان مجدد شما است، رسیدگی همه‌جانبه صورت می‌گیرد. هم‌چنان قبل و بعد ورود به آمریکا در رابطه به جزییات اسکان مجدد شما معلومات کافی و رهنمودهای لازم صورت می‌گیرد.

نکات مهم

 • کیس ویزای خاص مهاجرت یا SIV آمریکا نیازمند شکیبایی و حوصله زیاد متقاضیان است، پس لازم است آرامش تان را حفظ نموده و خون‌سرد باشید.
 • حداقل ۳۰ دقیقه قبل از زمان ملاقات خود در محل مصاحبه حاضر شوید.
 • شما نمی‌توانید هیچ بیگ بزرگ، تلفن همراه، یا سلاحی را با خود به سفارت ببرید.
 • شما باید تمام اسناد لازم را باید برای مصاحبه با خود در زمان مصاحبه ویزه به همراه داشته باشید.
 • احتمال زیادی وجود دارد که ناچار شوید قبل از اینکه مصاحبه شما شروع شود برای چندین ساعت در سفارت منتظر بمانید. شما ممکن است بخواهید یک بوتل آب و چیزی برای نوشیدن یا خوردن همراه با خود ببرید.
 • اما اگر برخی جزییات را به خاطر نمی‌آورید، هر اندازه که می‌دانید توضیح دهید. بعد توضیح دهید چرا بقیه مورد را به یاد نمی‌آورید. بهتر است بگویید که به خاطر نمی‌آورید یا نمی‌دانید و توضیح دهید که چرا اکنون به ذهن شما خطور نمی‌کند.
 • همیشه صادق باشید و در مورد هر چیزی که از شما سوال کردند، همیشه واقعیت را بگویید.
 • شما و اعضای خانواده‌تان که با شما سفر می‌کنند قبل از دریافت SIV باید در کلینیکی که مورد تایید سفارت ایالات متحده می‌باشد معاینات صحی لازم را کامل نمایید. تا وقتی‌که سفارت از شما نخواسته‌است برای معاینات صحی نوبت نگیرید. زمانی‌که لازم بود معاینات صحی بر روی شما انجام شود، یک ایمیل دریافت خواهید نمود که به شما می‌گوید چه زمانی و در کجا معاینات صحی خود را انجام دهید.
 • با مسوول کیس (Case Worker) تان با نرمی و دوستانه رفتار نمایید و از آن‌ها بخواهید تا در قسمت رفع مشل و پیدا نمودن وظیفه به‌شما کمک کند.

کمک و مشوره

برای معلومات بیش‌تر در رابطه به پروسه ویزای خاص مهاجرت (SIV) به وبسایت وزارت امور خارجه آمریکا مراجعه نمایید. در زمان قبل از دریافت تاییدی رییس ماموریت (COM) می‌توانید، به ارسال نامه به AfghanSIVApplication@state.gov از پیشرفت کیس خود اطلاع حاصل نمایید. متقاضیان می‌توانند با برقراری تماس با شماره 0828-334) 603 +1(با یکی از کارمندان دفتر مرکز ملی ویزای آمریکا وصل شده و در رابطه به کیس خود معلومات حاصل نمایند. پس از مرحله یادشده شما می‌توانید با ارسال نامه به ایمیل آدرس nvcsiv@state.gov در رابطه به کیس تان اطلاع و یا برای سوال‌های مهم تان پاسخ دریافت نمایید.

برای دریافت معلومات می‌توانید به وبسایت سازمان جهانی مهاجرت (IOM) نیز مراجعه نمایید. هم‌چنان پروژه بین المللی کمک به پناهندگان (IRAP) که همکار (Partner) "بپرسید" است نیز مطالب زیادی را در رابطه به برنامه SIV نگاشته است که متقاضیان این ویزه‌ها می‌توانند با مراجعه با آن به معلومات شان بی‌افزایند.

آن‌عده از افغان‌هایی‌که نیاز به معلومات اختصاصی دارند، می‌توانند به شماره واتساپ "بپرسید" (+93729807235) یا مسنجر فیسبوک و یا از طریق وبسایت "بپرسید" با مشاوران "بپرسید" به‌تماس شده و در زمینه معلومات بیش‌تر حاصل نمایند.