حکومت فنلند در چارچوب سهمیه سازمان ملل متحد 1050 پناهجو از جمله پناهجویان افغان‌ را در سال 2023 می‌پذیرد. در این میان، سهمیه افغان‌ها 210 بوده و اولویت به آن‌عده از پناهجویانی است که اکنون در کشور ایران زندگی می‌کنند.
در اعلامیه مشترک وزارت‌های داخله و عدلیه کشور فنلند که به تاریخ 12 اکتوبر سال 2022 نشر گردیده، آمده است که افزون بر افغان‌ها در مجموع 420 پناهجوی سوری از لبنان و ترکیه و 160 پناهجوی کنگویی ساکن در کشور زامبیا را در سال آینده خواهد پذیرفت. علاوه بر این، فنلند 130 پناهجوی را که از لیبیا به کشور رواندا پناهنده شده‌اند و هم‌چنان 130 پناهنده بدون ملیت و محدودیت سرزمینی از جمله موارد اضطراری را پذیرا می‌شود.
آن‌عده از پناهجویان افغان در ایران شامل این برنامه اسکان مجدد فنلند می‌شوند که به دلیل جنسیت‌شان (زنان و دختران) تحت تهدید بوده، افراد متعلق به اقلیت‌های جنسی، کودکان و جوانان در معرض خطر، مدافعان حقوق بشر، فعالان زن و روزنامه نگاران و کسانی اند که واقعاً نیاز به اسکان مجدد دارند.
در اعلامیه آمده است که سهمیه پذیرش این پناهجویان بر اساس درخواست کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تعیین شده و فنلند به‌طور مداوم به پذیرش پناهجویان در آسیب پذیرترین نقاط جهان ادامه می‌دهد.
دولت فنلند از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز خواسته ‌اند که مطابق سهمیه، در برنامه پذیرش پناهجویان شرکت نمایند. کمیسیون اتحادیه اروپا از طریق صندوق پناهندگی، مهاجرت و ادغام (AMIF) با پرداخت 10 هزار یورو در ازای هر سهمیه پناهنده، از کشورهای عضو حمایت می‌کند.
قابل یادآوری است، پناهجویان افغانی که در کشور ایران به‌ عنوان افراد در معرض خطر نزد کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) از قبل راجستر شده، تحت شرایط خاص به کشور فنلند اسکان مجدد داده می‌شوند.