کشور یونان به پناهنده‌گانی‌که اقامت دایم اعطا نموده، با در نظرداشت کنوانسیون جنیوار و قانون دوبلین اجازه می‌دهد تا برای پیوستن اعضای خانواده خود که در یکی از کشورهای غیراروپایی باشند، به یونان درخواست بدهند. برای پیوستن اعضای خانواده در یونان ویزای مخصوصی که با نام انگلیسی Greece Family Reunification Visa شناخته شده، صادر می‌گردد. متقاضیانی که قصد پیوستن با اعضای خانواده خود در یونان را دارند، می‌توانند با برآورده نمودن شرایط، این ویزا را به‌دست آورده و یونان مهاجرت نمایند.

شرایط پیوستن

یکی از مهم‌ترین شرایط ویزای همراه یونان این است که یک عضو خانواده دارای یک نوع از اقامت در یونان و به زبان یونانی آشنا بوده و هم‌چنان اعضای خانواده او اقامت دایم کشورهای اتحادیه اروپا را نداشته باشند. از سوی دیگر افرادی‌که تحت  حمایت تکمیلی (پناهندگی جزئی) در یونان استند، نمی‌توانند برای آوردن اعضای خانواده‌ خود به یونان درخواست بدهند. افراد به منظور پیوستن اعضای خانوده هیچ نیازی به داشتن شغل و خانه در یونان ندارند.

کدام اعضای خانواده پیوسته می‌توانند؟

شهروند یونان که 18 سال یا بالاتر از آن باشد، می‌تواند زن یا شوهر (همسر)، فرزندان زیر 18 سال و در برخی موارد خواهر و برادران زیر 18 سال را به یونان نقل مکان دهد. شهروندان زیر 18 سال یونان می‌توانند والدین خود را به یونان نقل مکان داده و به آن‌ها بپیوندند.

درخواست پیوستن با اعضای خانواده

هنگامی‌که فرد داخل خاک یونان شده، می‌بایست در درخواست پناهندگی از اعضای خانواده خود یادآوری  نموده باشد. فرد پس از شناخته شدن به عنوان پناهنده، لازم است تا در مدت 90 روز درخواست پیوستن با اعضای خانواده خود را به‌طور رسمی به اداره خدمات پناهندگی ارایه ‌نماید. مسوولیت بررسی درخواست به یک کارمند سپرده می‌شود که درخواست‌کننده را نیز در هر مرحله راهنمایی می‌کند. این کارمند از درخواست‌کننده می‌خواهد تا اسناد مورد نیاز را برای تکمیلی درخواست فراهم کند.

اسناد مورد نیاز برای ارایه درخواست کدام‌ها اند؟

فرد پناهنده کارت شناسایی، اسناد اقامه، کاپی نکاح خط برای اثبات همسری، تذکره، پاسپورت، اسناد بیمه، اسناد صحی و عکس‌های تمامی اعضای خانواده خود را به‌منظور ارایه و تکمیلی درخواست برای پیوستن با اعضای خانواده، ارایه می‌نماید. این اسناد باید به زبان یونانی ترجمه شده و توسط مقامات یا ادارات مربوطه یونان تایید شده باشد. ممکن است در برخی موارد از درخواست‌کننده خواسته شود که به اداره خدمات پناهندگی مرکزی در شهر آتن یونان رفته و اسناد لازم را در آن‌جا نیز طی مراحل نموده و یا آن‌را با خود به اداره خدمات پناهندگی محلی بیاورد. سپس فرد به اعضای خانواده خود از تکمیلی درخواست در یونان اطلاع داده و آن‌ها را برای ارایه درخواست در سفارت مربوطه یونان ترغیب می‌کند.

درخواست برای ویزه همراه

اعضای خانواده در تاریخ و ساعت معین به سفارت یونان در کشور مربوطه مراجعه و درخواست رسمی پناهندگی شان را ثبت می‌نمایند. علاوه بر این، اعضای خانواده که قصد دارند از طریق ویزای همراه اقامت یونان را کسب کنند، با ارایه اسناد مورد نیاز، رابطه خود را با شهروند یونان باید اثبات کنند. درخواست تمامی اعضای خانواده به‌منظور  بررسی به بخش پیوستن به خانواده وزارت مهاجرت و پناهندگی یونان راجع شده تا در زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردد. در صورتی که پیوند خانوادگی درخواست‌کنندگان اطمینان حاصل شود، به اعضای خانواده ویزای همراه صادر شده که با استفاده از آن می‌توانند به یونان مهاجرت نمایند.

اسناد مورد نیاز برای ویزه

اعضای خانواده برای درخواست پیوستن با خانواده، سند قرار ملاقات با سفارت، فورم‌های درخواست ویزای همرا برای اعضای خانواده، اصل کارت‌های تولد اعضای خانواده، نکاح خط، کاپی اقامت عضو ساکن در یونان و سایر اسناد مورد نیاز را بنابر لزوم دید به سفارت تسلیم می‌نمایند.

اگر اعضای خانواده‌‌ قادر به تهیه اسناد لازم به سفر نباشند، چه می‌شود؟

اگر شهروند یونان اجازه آوردن خانواده خود را به یونان دریافت کند، اما بستگان او نتوانند اسناد سفر چون پاسپورت دریافت کنند، دولت یونان برای آن‌ها اسناد موقت که برای یک‌ماه اعتبار خواهد داشت، صادر کرده و اعضای خانوده این‌گونه به یونان مهاجرت خواهند نمود.

پس از مهاجرت به یونان

اعضای خانواده پس از ورود به یونان، در مدت حد اکثر یک ماه جهت دریافت اجازه‌ اقامت به وزارت خارجه یونان درخواست می‌دهند. این وزارت با تمامی اعضای خانواده به ترتیب مصاحبه و شرایط آن‌ها را برای اعطای اقامت بررسی خواهد نمود. وزارت یادشده به آن‎‌ها اجازه اقامت به مدت پنج 3 یا 5 سال اعطا نموده که پس از انقضا قابل تمدید می‌باشد. افرادی که موفق به کسب اقامت کشور یونان می‌شوند، می‌توانند با داشتن شرایط موردنیاز و ارایه اسناد لازم، اقدام به تبدیل اقامت به تابعیت در یونان کرده که می‌تواند با مزایای بی‌شماری از جمله سفر به سایر کشورهای اروپایی و 154 کشور دنیا بدون نیاز به ویزه همراه باشد.

دریافت کمک و مشوره

سایر اطلاعات در باره  پیوستن اعضای خانواده در یونان را در لینک (https://migration.gov.gr/en/ypovoli-aitisis-oikogeneiakis-epanenosis/)  و اطلاعات عمومی در رابطه به درخواست پناهندگی در یونان را در ویب‌سایت امور مهاجرت و پناهندگی یونان  (https://migration.gov.gr/en) مطالعه نموده می‌توانید. هم‌چنان توصیه می‌گردد تا به‌منظور ارایه درخواست موفقانه با نهادهای مشاوره‌دهنده یا وکیل مشوره صورت ګیرد.