سویدن که عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد مربوط به وضعیت پناهندگان بوده، برای پناهندگی افراد زیر سن 18 سال فرایند ویژه داشته و سهولت‌های بیشتری را به آن‌ها را در هنگام پناهجویی در نظر می‌گیرد.
در این مقاله مراحل پناهندگی افراد زیر سن 18 سال و مزایای زندگی آن‌ها در سویدن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ثبت نام به عنوان پناهجو

در صورتی‌که افراد زیر سن 18 سال وارد خاک سویدن شوند، بلافاصله به اداره پولیس این کشور مراجعه و درخواست پناهندگی خود را ارایه می‌نمایند. پولیس مرزی سویدن در بخش‌های کنترول پاسپورت فرودگاه‌های بین المللی، ترمینال‌های کشتی، قطار ریل و موتر این کشور حضور دارند. پولیس مرزی معلومات پناهجویان را ثبت‌ نموده و سپس آن‌ها را جهت ارایه درخواست رسمی پناهندگی به اداره مهاجرت این کشور راجع می‌کنند. اگر افراد از قبل در سویدن به‌سر می‌برند، خود را به پولیس این کشور تسلیم نکرده و مستقیم به اداره مهاجرت مراجعه می‌کنند.

موقعیت نمایندگی‌های اداره مهاجرت

نمایندگی‌های اداره مهاجرت در شهرهای یوتبوری، مالمو، استکهلم، بودن، نورشوپینگ، سوندسوال، اومیو، اوپسالا و اوره‌برو موقعیت داشته که پناهجویان می‌توانند با مراجعه با آن‌ها تقاضای پناهندگی کنند. با کلیک روی لینک (Immigration Agencies - Migrationsverket) می‌توان در مورد آدرس‌های دقیق این مراکز  بیشتر دانست.

درخواست رسمی پناهندگی

در کشور سویدن اداره مهاجرت این کشور مسوولیت دارد تا درخواست پناهندگی افراد زیر سن 18 سال را تسلیم شود. هر فرد زیر سن 18 سال برای پناهندگی درخواست ارایه داده و دلایل و شواهد خود را مبنی بر فرار از وطن، تعقیب و آزار و اذیت را به مسوولان ارایه می‌کند. تعقیب و آزار و اذیت می‌تواند به دلایل نژاد، ملیت، عقاید دینی یا سیاسی، جنسیت، گرایشات جنسی، تعلق داشتن به یک گروه اجتماعی خاص تشخیص داده شود. در بیشتر موارد اداره مهاجرت سویدن یک وکیل را برای پیشبرد درخواست پناهجو می‌گمارد که هزینه‌های آن به عهده دولت این کشور می‌باشد. هنگامی‌که پناهجو تقاضای پناهندگی خود را تسلیم کرد، اداره مهاجرت به او یک سند رسید ارایه می‌کند. این سند نشان می‌دهد که پناهجو درخواست پناهندگی کرده و روند بررسی آن در اداره مهاجرت جریان دارد.

برای ارایه درخواست چه لازم است؟

پناهجو به‌منظور ارایه درخواست، فورم‌های مشخص را تکمیل و پاسپورت، تذکره و سایر اسناد مورد ضروت خود را ضمیمه و آن‌را تسلیم اداره مهاجرت می‌کند. این اداره از پناهجو عکس گرفته و معلومات بایومتریک فرد را ثبت می‌نماید. با ثبت و بررسی معلومات، کشور سویدن اطمینان حاصل خواهد نمود که این کشور مسوول بررسی درخواست پناهجو بر اساس روند دوبلین است.

مصاحبه با پناهنده

در صورتی‌که فرد واجد شرایط پناهندگی باشد، زمان مصاحبه برای او اطلاع داده می‌شود. پناهجو با وکیل خود یک‌جا در تاریخ و ساعت معین به اداره مهاجرت سویدن حضور یافته و در جلسه مصاحبه اشتراک می‌نماید. طی این مصاحبه ﺗﻮضیحات لازم و ﺗﻤﺎم دﻻﯾﻞ ﭘﻨﺎهندگی و اﺳﻨﺎدی مورد نیاز به مسوولان ارایه می‎‌گردد. در جریان مصاحبه یک یا دو نفر از اداره مهاجرت سوال می‌پرسند که تمام جزئیات مصاحبه و پاسخ‌ها به گونه کتبی و صوتی ثبت می‌گردد.

قضاوت در مورد سن پناهجو

معمولاً پاسپورت یا تذکره معتبر، سن و سال پناهجو را تثبیت می‌کند. اگر هیچ‌گونه اسناد مبنی بر تثبیت سن و سال وجود نداشته باشد، اداره مهاجرت در مورد سن و سال پناهجو قضاوت می‌کند. اداره مهاجرت ممکن است پناهجو را به یک سلسله معاینات صحی جهت تعیین سن راجع کند. در صورتی که قضاوت شود که فرد زیر سن 18 سال است، به درخواست پناهندگی او مانند درخواست یک طفل رسیدگی می‌شود.

پذیرش درخواست پناهندگی

اداره مهاجرت سویدن تصمیم خود مبنی بر پذیرش و رد پناهندگی درخواست افراد زیر سن 18 سال را با در نظرداشت کنوانسیون جنیوا، قانون دوبلین، اسناد و شواهد ارایه شده و وضعیت کشور محل اصلی سکونت اتخاذ می‌نماید. هنګامی‌که اداره مهاجرت تصمیم‌گیری کند، یک نامه به آدرس پناهجو و وکیل او می‌فرستد که در آن نوشته شده تا به کدام تاریخ و ساعت و در کجا کارمند اداره مهاجرت را ملاقات کنند. طی این ملاقات پناهجو از پذیرفته شدن درخواست او اطلاع داده شده و در رابطه به مراحل بعدی به پناهجو معلومات ارایه خواهد شد.

اقامت موقت

با پذیرش درخواست پناهندگی، به پناهنده اقامت سه ساله صادر می‌گردد. پناهندگان پس از یادگیری زبان سویدنی می‌توانند به صف متقاضیان دریافت اقامت دایم این کشور بپیوندند. اگر پناهجو به‌عنوان نیازمند به پناه موقت اجازه اقامت گرفته باشد، اجازه اقامت برای ۱۳ ماه اعتبار خواهد داشت که سپس اداره مهاجرت تصمیم نهایی خود را در قبال درخواست اعلام می‌نماید.

زندگی در زمان پناهجویی چگونه است؟

پناهجو تا زمان مشخص شدن وضعیت پناهندگی یا تکمیلی سن 18 سالگی در کمپ ویژه ‌که سایر افراد زیر سن 18 سال زندگی می‌کنند، خواهد بود. تامین هزینه‌های پناهجویان و پناهندگان در سویدن به عهده دولت این کشور است. سویدن به پناهجویان زیر سن 18 سال که هزینه‌های خود را تامین کرده نتوانند، یک کارت بانکی یا LMA ارایه کرده که با استفاده از آن پناهجویان می‌توانند ضروریات زندگی خود را تامین کنند. کودکان پناهنده از حق و حقوق یک‌سان با سایر کودکان چون رفتن به مکتب، معالجه، حمایت مالی، کار و شغل و پیوستن با سایر اعضای خانواده در جامعه سویدن برخوردار اند.

دریافت کمک و مشوره

معلومات بیشتر در مورد ثبت نام، مصاحبه و سایر مراحل پناهندگی افراد زیر سن 18 را در ویب‌سایت رسمی اداره مهاجرت سویدن (https://www.migrationsverket.se/) و معلومات در رابطه به گرفتن وکیل جهت پیشبرد درخواست پناهندگی را در لینک (Informationsverige.se/lawyer) می‌توان مطالعه نمود. هم‌چنان معلومات بیشتر در رابطه به حقوق اطفال در سویدن را در لینک (https://www.informationsverige.se/fa/jag-har-fatt-uppehallstillstand/rattigheter-och-skyldigheter/barnets-rattigheter/) مطالعه نمایید!