دولت ایالات متحده آمریکا اعلام نموده است که یک پورتل پیوستن اعضای خانواده افغان‌های ساکن در ایالات متحده آمریکا را ایجاد نموده است.
وزارت خارجه ایالات متحده به‌تاریخ 14 نوامبر سال 2022 با نشر اعلامیه‌ای گفته است که از ماه اگست سال 2021 به اینسو امریکا برنامه‌های پیوستن دوباره و اسکان مجدد اعضای خانواده‌های افغان را مداوم حمایت و به‌آن زمینه‌سازی نموده است. ایالات متحده با ایجاد این پورتل به آن‌عده از شهروندان ایالات متحده و افغان‌های مقیم ایالات که اعضای خانواده آن‌ها در افغانستان باقی مانده اند، کمک می‌نماید تا در این کشور باهم دوباره یک‌جا شوند.
ایالات متحده این پورتل را پس از آن ایجاد نموده است که پس از خروج قوای نظامی ایالات متحده از افغانستان در ماه اگست سال 2021، مسلط شدن طالبان بر افغانستان و مسدودشدن سفارت امریکا در کابل، شماری از افغان‌های واجد شرایط مهاجرت به ایالات متحده به‌دلیل نبود دفاتر قنسولی آمریکا در کابل و عدم پروسیجر کاری مشخص با مشکلات مواجه بوده اند. در اعلامیه تصریح گردیده است که برای پیوستن اعضای خانواده لازم است تاییدی مقامات مهاجرت ایالات متحده اخذ گردیده و سپس اعضای خانواده می‌توانند وارد ایالات متحده شوند.
اکنون که وزارت خارجه امریکا پورتل ویژه‌ را تحت نام "پیوستن دوباره اعضای خانواده برای افغان‌ها" در وبسایت رسمی خود راه اندازی نموده است، افغان‌های ساکن در ایالات متحده نظر به وضعیت اقامت شان، از این طریق می‌توانند اعضای خانواده‌ شان را به این کشور دعوت کنند. صفحه تازه ایجادشده، گزینه‌های مختلف مهاجرت را برای پیوستن مجدد به خانواده شرح می‌دهد. گزینه‌ها بیشتر بستگی به نوع شهروندی، وضعیت مهاجرت و نحوه ورود افغان‌ها به ایالات متحده دارد.
بر اساس معلومات این پورتل، در صورتی‌ که یک شخص شهروند ایالات متحده باشد در آغاز همسر، فرزندان و والدین این شخص واجد شرایط مهاجرت به ایالات متحده پنداشته می‌شوند. شهروندان ایالات متحده می‌توانند برای خواهران و برادران شان درخواست بدهند، اما در گذشته این پروسه زمان‌گیر بود و سالیان زیادی را در بر می‌گرفت. افرادی که کارت اقامت دایمی ایالات متحده (گرین کارت) دارند، همسر و فرزندان مجرد زیر سن 21 سال شان واجد شرایط مهاجرت به ایالات متحده پنداشته می‌شوند. هم‌چنان، کسانی‌که از طریق برنامه ویزه خاص مهاجرت به ایالات متحده (SIV) کارت اقامت دایمی ایالات متحده را دریافت کرده اند، اقامت موقت بشردوستانه یا کیس پناهندگی سیاسی دارند، همسر و فرزندان زیر 21 سال شان در چوکات برنامه ویزه خاص مهاجرت، مستحق مهاجرت به ایالات متحده پنداشته می‌شوند.
هدف از ایجاد این پورتل ویژه کمک به خانواده‌های افغان است که تا اکنون از هم جدا مانده اند. در این پورتل به افغان‌های مقیم ایالات متحده، از شهروند امریکا گرفته تا دارندگان کارت اقامت دایمی و کسانی‌که اقامت موقت بشردوستانه دارند، توضیح داده شده است که چگونه می‌توانند با بستگان نزدیک شان بپیوندند.
در اخیر این اعلامیه، وزارت خارجه ایالات متحده به شهروندان افغان ساکن در این کشور تعهد نموده است که رسیدگی به درخواستی‌های پیوستن اعضای خانواده آن‌ها را تا حد امکان تسهیل و تسریع می‌نمایند.