پالیسی همکاری در جابه‌جایی افغان‌ها (Afghan Relocations and Assistance Policy - ARAP) حکومت بریتانیا دچار برخی از تغییرات گردیده است. این تغییرات در قانون مهاجرت‌ بريتانیا نیز اعمال شده که در رابطه به آن اخیراً در وبسایت وزارت امور داخله بريتانیا نیز مطلب نشر گردیده است.
دولت بریتانیا به تاریخ 8 نوامبر سال 2022 در رابطه به نحوه ارایه درخواست و چگونگی طی‌مراحل درخواستی  معلومات جدید  ارایه نموده است که در این مقاله به آن می‌پردازیم.

برنامه اسکان مجدد ARAP

پالیسی جابه‌جایی و کمک در افغانستان (ARAP) به‌ منظور اسکان مجدد آن‌عده از شهروندان افغان است که برای اهداف دولت بریتانیا در افغانستان کار یا وظایف مهم انجام داده اند.
شهروندان افغان ‌که واجد شرایط جابه‌جایی به بریتانیا تحت برنامه ARAP هستند، می‌توانند با همسر یا شریک زندگی، فرزندان و برخی از اعضای دیگر خانواده تحت تکفل که از سوی وزارت دفاع واجد شرایط جابه‌جایی تحت ARAP‌ و مناسب برای جابه‌جایی توسط وزارت داخله هستند، نقل مکان می‌کنند.
برنامه ARAP‌ در 1 آپریل سال 2021 خارج از محدود قانون راه‌اندازی گردید که الی ختم ماه نوامبر سال 2022 برای پذیرش درخواستی‌ها باز است. این برنامه از سیاست قبلی (از سال 2010 تا 2013) و طرح بلاعوض (از سال 2013 تا 30 نوامبر 2022) پیروی می‌کند. تغییرات بدین معنی است که درخواست‌کندنگان به‌زودی می‌توانند درخواستی‌های خود را برای پیوستن سایر اعضای فامیل خود زیر چتر ARAP در محدوده قانون ارایه نمایند.
تغییرات جدید واضح می‌سازد که پروسه درخواستی شامل دو مرحله است. در مرحله اول درخواستی به وزارت دفاع بریتانیا ارایه می‌شود، وزارت دفاع در مورد واجد شرایط بودن و یا نبودن درخواستی تصمیم می‌گیرد. هم‌چنان تغییرات جدید واضح می‌سازد که درخواستی‌های مربوط به این پالیسی تنها به اساس ضمیمه‌ پالیسی همکاری در جابه‌جایی افغان‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این تغییرات از تاریخ 30 نوامبر سال 2022 قابل اجرا خواهد بود.

افراد واجد شرایط تحت چتر‌ ARAP

در مجموع چهار گروه از متقاضیان وجود دارد که پس از ارزیابی تحت برنامه‌های ‌ARAP برای دریافت کمک در نظر گرفته می‌شوند. این چهار گروه قرار ذیل می‌باشد:
گروه اول - متقاضیانی‌که با خطر جدی مواجه اند: این گروه که همکاران افغان دولت بریتانیا بوده و در معرض خطر بالا و قریب‌الوقوع تهدید جانی هستند، واجد شرایط برای جابه‌جایی عاجل و اضطراری می‌شوند. این کارمندان باید پس از تاریخ 1 اکتوبر سال 2001 برای دولت بریتانیا کار نموده باشند.
گروه دوم - متقاضیانی‌که با خطر عادی مواجه اند: گروهی که به طور پیش‌فرض واجد شرایط جابه‌جایی هستند، شامل کسانی می‌شود که مستقیماً توسط دولت بریتانیا در افغانستان استخدام شده‌اند. این‌ها می‌توانند افرادی باشند که قراردادهای ارایه خدمات زبانی و ترجمه را پس از تاریخ 1 اکتوبر سال 2001 به نیروهای نظامی با دولت بریتانیا در افغانستان عقد نموده‌اند.
ماهیت نقش متقاضی باید به گونه‌ای باشد که اگر نقشی با آن ماهیت اجرا نمی‌شد، عملیات بریتانیا در افغانستان کم‌تر کارآمد یا کم‌تر موفق می‌بود. علاوه بر این، نقش متقاضی باید طوری بوده باشد که آن‌ها را در معرض تشخیص عمومی قرار داده و در نتیجه آن اکنون امنیت آن‌ها در خطر افتاده است. نمونه‌هایی از این نقش‌ها عبارت‌اند از مترجمان همرا با نیروهای نظامی، مشاوران فرهنگی، برخی خدمات شرکتی سفارت، و مشاغل توسعه، سیاسی و مبارزه با تروریسم و ​​غیره.
گروه سوم - متقاضیانی‌که واجد شرایط نیستند: گروه واجد شرایط برای حمایت‌های دیگر کسانی هستند که نه در معرض خطر بالا و قریب الوقوع تهدید جانی هستند و نه به طور پیش فرض به دلیل داشتن نقش‌های واضح‌ در معرض خطر قرار دارند. این گروه واجد شرایط سایر حمایت‌های کوتاه‌تر از جابه‌جایی است که توسط تیم ARAP‌ مناسب تشخیص داده می‌شود.
گروه چهارم - متقاضیان یا کیس‌های خاص: گروه واجد شرایط برای کمک ARAP شامل افراد با شرایط ذیل می‌گردد:
  • پس از تاریخ 1 اکتوبر سال 2001 یا پس از آن مستقیماً توسط یک اداره دولتی بریتانیا در افغانستان استخدام شده‌اند.
  • این کارمندان باید خدمات را در افغانستان تحت قرارداد با یکی از ادارات دولتی بریتانیا ارایه نموده یا در افغانستان در کنار یکی از ادارات دولتی بریتانیا با مشارکت یا از نزدیک از آن اداره حمایت و کمک کرده باشند.
  • در جریان این کار یا ارایه خدمات، آن‌ها کمک اساسی و مثبتی به اهداف نظامی بریتانیا یا اهداف امنیت ملی که شامل اهداف مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با فساد است در رابطه با افغانستان داشتند.
  • به دلیل این کار یا ارایه خدمات، فرد در معرض خطر حملات هدف‌مند قرار داشته و در معرض خطر مرگ یا آسیب جدی است.
  • فردی که اطلاعاتی را نزد خود نگه داشته است که افشای آن‌ها منجر به ایجاد یا تشدید یک تهدید خاص برای دولت بریتانیا یا منافع آن می‌شود.
قابل یادآوری است، متقاضیانی‌که واجد شرایط برای جابه‌جایی تحت ARAP هستند، درخواستی از طرف وزارت دفاع به وزارت داخله جهت ثبت نام بایومتریک و بررسی‌های امنیتی راجع خواهد‌ شد. افرادی‌که توسط دولت انگلستان استخدام شده یا با آن قرارداد بسته شده است و سپس از شغل خود اخراج شده باشد، طبق قانون ARAP به جز در شرایطی که دولت انگلستان فکر می‌کند که این شخص برای مدت کوتاه اخراج شده است، واجد شرایط نقل مکان به انگلستان نخواهد بود.

جابه‌جایی اعضای خانواده

خانواده ای که به‌ دنبال آمدن یا اقامت در بریتانیا با یک شهروند افغانی دارای وضعیت پناهندگی ARAP در بریتانیا هستند برای واجد شرایط بودن، اعضای خانواده باید در درخواست اصلی ARAP برای واجد شرایط بودن به وزارت دفاع گنجانده شوند.
در صورتی‌که یک شهروند افغان واجد شرایط تحت ARAP به بریتانیا نقل مکان نموده و همسر یا شریک زندگی یا هر عضو خانواده که در برنامه ARAP گنجانده نشده و اکنون می‌خواهد به آن‌ها در بریتانیا ملحق شوند، نمی‌توانند شامل درخواست متقاضی باشد. در عوض اعضای خانواده با در نظرداشت وضعیت فرد واجد شرایط باید مستقیماً به ARAP ‌درخواستی شان را ارایه نمایند. معلومات جامع در رابطه به درخواست اعضای خانواده تحت ARAP را در این لینک مطالعه نموده می‌توانید.
افرادی که تحت ARAP به بریتانیا نقل مکان کرده اند، وضعیت پناهندگی ندارند، بنابراین واجد شرایط حمایت از اعضای خانواده تحت قوانین اتحاد خانواده پناهندگان نیستند. با افراد واجد شرایط تماس گرفته می‌شود تا اعضای خانواده را در درخواست خود درج نمایند.
در صورتی‌که درخواست‌ دهنده خارج از بریتانیا باشد، درخواستی برای پروسه اجازه ورود از طریق فورم آنلاین درخواستی ارایه می‌گردد. در صورتی‌که درخواست‌ دهنده واجد شرایط بود، وزارت دفاع بریتانیا به‌ نمایندگی از درخواست‌ دهنده، درخواستی را به‌ وزارت داخله حهت طی‌مراحل بعدی می‌فرستد.
در صورتی‌که درخواست‌ دهنده در بریتانیا زندگی می‌کند، درخواستی جهت اجرای پروسه اقامت ارایه می‌شود و وزارت داخله بریتانیا سپس ارزیابی‌های اساسی مربوط را انجام می‌دهد.

چگونه درخواست دهیم (How to Apply

کسانی‌ که معتقدند تحت ARAP واجد شرایط هستند، می‌توانند از هر کشوری‌که در آن زندگی می‌نمایند به این برنامه درخواستی ارسال نمایند. متقاضیان باید درخواستی‌های خود را به‌ طور آنلاین به‌ وزارت دفاع بریتانیا ارایه نمایند. متقاضیان می‌توانند درخواستی‌های شان را از طریق ‌فورم درخواست آنلاین پالیسی جابه‌جایی و کمک در افغانستان (ARAP) ارایه نمایند.
متقاضیان چه در داخل و چه در خارج از بریتانیا نمی‌توانند از ‌فورم درخواست آنلاین ARAP برای درخواست‌های خارج از قوانین مهاجرت استفاده کنند. ‌فورم ARAP یک درخواست مهاجرت نیست، بلکه این برنامه برای یک فرد طراحی شده است تا وزارت دفاع تایید کند که متقاضی شرایط لازم برای واجد شرایط بودن برای کمک یا جابه‌جایی تحت ARAP را دارد.

بررسی درخواست چگونه صورت می‌گیرد؟

هنگامی‌که یک درخواست ARAP توسط یک شهروند افغان ارایه می‌شود، واجد شرایط بودن در ابتدا توسط وزارت دفاع بررسی می‌شود. این وزارت دفاع که در رابط به درخواست و اعضای خانواده که در درخواست گنجانده شده است، تصمیم‌گیری می‌نماید. در رابطه به مواردی‌ که یک شهروند افغان و اعضای خانواده آن‌ها واجد شرایط نقل‌مکان به بریتانیا استند، طبق قوانین مهاجرت ARAP درخواستی توسط وزارت دفاع به وزارت داخله راجع می‌شود.
درخواست تحت ARAP به‌ عنوان یک درخواست برای مجوز ورود، اجازه اقامت یا اسکان مجدد با در نظرداشت سایر قوانین از جمله قوانین مهاجرت، در نظر گرفته خواهد شد.
اگر شما بر اساس برنامه ARAP واجد شرایط تشخیص داده نمی‌شوید، این حق را دارید که بر تصمیم اعتراض نمایید و درخواست بررسی دوباره نمایید اگر شما معتقد استید که تصمیم مطابق با سیاست گرفته نشده است. شما می‌توانید شواهد جدیدی برای حمایت از درخواستی خود ارایه دهید که در زمان تصمیم‌گیری در دسترس نبودند.
متقاضیانی‌که واجد شرایط تشخیص داده نمی‌شوند، می‌توانند ظرف 90 روز پس از دریافت تصمیم، به دنبال بررسی دوباره درخواستی شان باشند. شما یک بار می‌توانید تا درخواست بررسی دوباره نمایید.

انتقال به بریتانیا

بررسی درخواستی‌های شهروندان افغان که واجد شرایط برنامه ARAP اند ممکن است به مهاجرت انگلستان بی‌انجامد. دولت بریتانیا با افراد واجد شرایط مداوم تماس گرفته و راهنمایی‌های لازم برای طی‌مراحل درخواست، چگونگی انجام مصاحبه و انتقال به این کشور ارایه می‌نماید.

کمک و مشوره

آن‌عده از افغان‌هایی‌که نیاز به معلومات اختصاصی دارند، می‌توانند به شماره واتساپ "بپرسید" (+93729807235) یا مسنجر فیسبوکو یا از طریق وبسایت "بپرسید" با مشاوران "بپرسید" به‌تماس شده و در زمینه معلومات بیش‌تر حاصل نمایند.