دولت آلمان اخیراً تصمیم گرفته است تا در هر ماه به‌ تعداد یک هزار (1000) از پناهجویان افغان را در این کشور بپذیرد. این تصمیم پس از آن همگانی شد که احزاب عمده دولت آلمان در مورد برنامه پذیرش افراد در معرض خطر در افغانستان توافق کردند.
وزارت‌های خارجه و داخله آلمان روز دوشنبه، 17 اکتوبر سال 2022 به‌ طور مشترک اعلام نمودند که آن‌ها برنامه جدیدی را برای پذیرش پناهجویان افغان آغاز نموده اند. هدف از این اقدام کمک به افغان‌هایی است که در معرض خطر جدی طالبان قرار دارند.
در برنامه جدید آلمان برای پذیرش آن‌عده از پناهجویان افغان اولویت داده می‌شود که به دلیل فعالیت‌های خود در بخش‌های عدلی، سیاسی، رسانه‌ها، آموزش، فرهنگ، ورزش، و به‌ ویژه حمایت از زنان و حقوق بشر در معرض خطر قرار گرفته اند.
مقامات رسمی دولت آلمان گفته اند که بسیاری از مردم افغانستان به‌ خصوص افرادی که برای آینده بهتر برای افغانستان جنگیدند هر روز با ترس زندگی می‌کنند. این برنامه جدید اسکان مجدد بشردوستانه در نظر گرفته شده تا به افرادی که توسط گروه حاکم مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، یک سرپناه، فرصت زندگی آزاد، متکی به خود و احساس امن بدهد. به گفته آن‌ها، گروه حاکم پس از به‌دست گرفتن قدرت به ويژه از زنان و دختران هر گونه امید و آینده را ربوده‌اند، با محدودکردن حقوق آن‌ها ادامه می‌دهند و هر کسی را که مقاومت کند، سرکوب می‌کنند.
آلمان از آگوست سال 2021  تا کنون حدود 26 هزار نفر از 38 هزار نفری که مجوز حضور در این کشور را دریافت کرده‌اند، پذیرفته‌ است. این افراد در توافق با گروه حاکم از طریق مسیر امن خارج ساخته شده اند و بیشتر کسانی بوده اند که با ارتش و سازمان‌های آلمانی کار نموده بودند.
قابل یادآوری است که این برنامه بخشی از توافق بین دو حزب در دولت ائتلافی در آلمان است و چارچوبی را برای درخواست‌های افراد در معرض خطر برای پذیرش در آلمان از زمان تسلط برخی از گروه‌ها در سال گذشته در افغانستان فراهم می‌کند.