پیوستن مجدد اعضای خانواده با پناهندگان یا دارندگان حفاظت فرعی در آلمان-01.jpg

این مقاله یک راهنمای جامع در مورد روند یک‌جا شدن خانواده برای آن‌عده از پناهندگان و دارندگان حمایت‌های فرعی در سویدن ارایه می‌دهد که معیارهای واجد شرایط بودن، الزامات و روند درخواست برای حمایت مالی و آوردن اقارب برای پیوستن به آن‌ها در این کشور را تشریح می‌کند.

محتوای این راهنما توسط پروژه بین المللی کمک به پناهندگان (IRAP) نگاشته شده است و هم‌چنین در وبسایت اطلاعات حقوقی IRAP در این‌جا نیز موجود است. این وبسایت معلومات عمومی در مورد مراحل قانونی موجود برای برخی از پناهندگان را فراهم می‌کند. این به‌عنوان مشورت قانونی برای درخواست‌های فردی در نظر گرفته نشده است. این معلومات در ماه اگست سال 2023 به‌روز شده است و ممکن است شرایط آن تغيیر کند. از این‌رو، همیشه شرایط فعلی دولت يا اداره تصمیم‌گیرنده در رابطه به درخواست خود را مرور کنید.

"بپرسید" این اطلاعات را با رضایت IRAP منتشر می‌کند تا اطمینان حاصل کند افغان‌هایی‌که به دنبال راهنمایی دقیق و قابل اعتماد استند، می‌توانند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.

افراد دارای پناهندگی یا حفاظت بین المللی که در آلمان زندگی میکنند حق دارند برای بعضی از اعضای مستقیم فامیل خود درخواست ویزه نمایند. این ویزه به اعضای فامیل آنها فرصت مسافرت و نقل مکان به آلمان را مساعد میسازد.

این پروسه نظر به موقف پناهندگی که شما در آلمان دارید، متفاوت خواهد بود. رهنمود هذا پروسه را برای افرادیکه دارنده موقف پناهندگی ذیل هستند و در آلمان زندگی میکنند، توضیح مینماید: 

 • موقف مهاجر 
 • پناهنده 
 • حفاظت فرعی 

افرادیکه در آلمان موقف منع اخراج (“Abschiebungsverbot”) دارند نیز میتوانند جهت یکجا شدن با خانواده هایشان درخواست نمایند. این کیس ها بسیار پیچیده میباشد. اگر این وضعیت در خصوص شما صدق میکند، لطفاً مشوره های مسلکی حقوقی را جستجو نمایید

عضو فامیل شما که درخواست برای یکجا شدن با فامیل را خانه پُری میکند، بنام متقاضی (Antragsteller/in) یاد میگرددبرای واجدیت شرایط به این برنامه، عضو فامیل شما ضرورت ندارد ثابت سازد که در کشور اصلی خود در معرض آزار و اذیت قرار داشت. 

عضو فامیل شما برای یکجا شدن مجدد با شما، درخواست مینماید. شما سپانسر (Stammberechtigte/r) هستید.

کی واجد شرایط است؟

شرایط لازم برای سپانسر در آلمان 

شما در حالات ذیل میتوانید اقارب خویشرا به آلمان بیاورید:

 • درصورتیکه شما بحیث پناهنده در آلمان مستقر شده اید یا
 • پناهندگی دارید (“Asylberechtigung”) یا 
 • دارنده موقف مهاجر هستید  (“Flüchtlingsanerkennung”) یا 
 • شما موقف حفاظت فرعی دارید و یا بتاریخ 17 مارچ 2016 یا قبل از آن، جواز اقامت دریافت نموده اید. 

در صورتیکه شما در آلمان موقف حفاظت فرعی دارید و جواز اقامت را بعد از 17 مارچ 2016 دریافت نموده اید، چه کرده میتوانید؟

شما هنوز میتوانید با فامیل خود در آلمان یکجا شوید. شما صرف در صورتی میتوانید این کار را انجام دهید که دلایل بشردوستانه برای اقارب شما وجود داشته باشد تا با شما در آلمان زندگی کنند. مثالها در این مورد قرار ذیل است: 

 • شما از اعضای خانواده برای مدت طولانی جدا شده اید، یا 
 • شما یا عضو فامیل شما در خارج یک طفل (زیر سن 18 سال) است، یا 
 • اعضای فامیل شما در کشوری که زندگی میکنند در معرض خطر قرار دارند. 

کی میتواند در آلمان با شما یکجا شود؟

شما میتوانید اعضای نزدیک فامیل خود را به آلمان بیاورید، بشمول: 

همسر و شریک زندگی 

 • همسر یا شریک زندگی شما هنگام دریافت ویزه باید 18 ساله یا بزرگتر باشد. در غیر اینصورت، شما باید مشوره های مسلکی حقوقی را جستجو نمایید تا مشخص شود که یکی از استثناهای این قانون در خصوص قضیه شما قابل تطبیق است یا خیر.
 • اگر متاهل هستید و با شریک همجنس ازدواج نموده اید، میتوانید شریک همجنس خود را بیاورید. درصورتیکه در مورد تطابق با این قانون مطمئن نیستید، از یک وکیل بپرسید.  

طفل شما

 • شما میتوانید با طفل اصلی یا بیولوژیکی یا طفل فرزندی خویش یکجا شوید. فرزند خوانده واجد شرایط نمیباشد. 
 • در زمان ارایه درخواست، طفل شما باید زیر سن 18 سال باشد.
 • طفل متاهل بوده نمیتواند. 
 • شما باید سرپرستی قانونی طفل را بعهده داشته باشید. اگر شما با همسر خویش سرپرستی مشترک طفل را بعهده دارید، اگر همسر شما با طفل سفر نمی نماید، باید توافق خود را به پروسه یکجا شدن اظهار نماید. 

اگر شما در آلمان یک طفل خوردسال بدون سرپرست هستید، والدین شما میتوانند با شما یکجا شوند.

 • اطفال بی سرپرست در آلمان میتوانند والدین اصلی یا بیولوژیکی و همچنان والدینی را که طفل تحت فرزندی آنها بزرگ شده است، بیاورد 
 • اطفال بعد از سن 18 سالگی حق آوردن والدین خود را از دست میدهند. اگر میخواهید والدین خویشرا به آلمان بیاورید، و به زودی 18 ساله میشوید، باید با وکیل تماس بگیرید. 

آیا میتوانید سایر اعضای خانواده خویشرا به آلمان بیاورید؟

شما معمولاً نمیتوانید سایر اعضای خانواده را به آلمان بیاورید، بشمول برادر و خواهر، کاکا و ماما، یا پدرکلان و مادرکلان. شما نمیتوانید برادران و خواهران خویشرا به آلمان بیاورید، حتی اگر زیر سن 18 سال باشند. اگر میخواهید برای اعضای دور خانواده خویش درخواست بدهید، باید "شرایط بینهایت دشوار" را به اثبات برسانید. یعنی اگر اعضای خانواده با شما در آلمان یکجا نشوند، مشکل بزرگ برای فامیل شما ایجاد خواهد شد. مثالها در این رابطه حسب آتی میباشد: 

 • اقارب شما مریضی یا معیوبیت شدید دارد و فرد دیگری را ندارد تا از او مراقبت کند 
 • شما به یکی از اعضای فامیل وابسته هستید که در حال حاضر در خارج زندگی میکند لذا نمیتواند از شما در آلمان مراقبت کند.  

شرایط درخواست برای یک عضو فامیل چیست؟ 

شرایط درخواست برای عضو فامیل به وضعیت قانونی شما بستگی دارد. اگر شما در آلمان یک مهاجر هستید، درصورتیکه بموقع به مقامات آلمانی در مورد خواست خویش برای یکجا شدن با اعضای فامیل بگویید (که در ذیل توضیح شده است)، پروسه آسانتر خواهد بود. 

شرایط عمومی برای اتباع خارجی در رابطه به یکجا شدن مجدد با فامیل:

 • شما باید جواز اقامت داشته باشید که به شما این حق را بدهد که با اعضای فامیل (طوریکه در فوق توضیح شد) مجدداً یکجا شوید.
 • شما باید عاید کافی داشته باشید تا مصارف زندگی عضو فامیل خود را پرداخت نمایید.
 • شما باید ثبوت کنید که برای عضو فامیل خود، محل بودوباش دارید. شما باید به دولت نشان دهید که اپارتمان شما به اندازه کافی بزرگ است که عضو فامیل متقاضی شما به آن نقل مکان نماید.
 • عضو فامیل شما باید هویت خود را به مقامات آلمانی ثابت کند.  این بدان معنی است که دولت از اعضای فامیل شما میخواهند تا پاسپورت و/یاتصدیق تولد خویشرا ارایه نمایند.
 • عضو فامیل شما باید پاسپورت معتبر داشته باشد.

ارسال به موقع درخواستی 

اگر شما در آلمان مهاجر هستید، شما باید به مقامات آلمانی بگویید که میخواهید با فامیل خویش در آلمان دوباره یکجا شوید. 

اینرا بنام آگهی بموقع (“fristwahrende Anzeige”) یاد میکنند. اگر شما این کار را بموقع انجام دهید، شما نیاز ندارید شرایط عاید و مسکن را برآورده نمایید.

شما باید به دولت آلمان بگویید که بعد از دریافت موقف مهاجرت از اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگی(“BAMF Bescheid”) در ظرف 3 ماه میخواهید عضو فامیل خود را بیاورید. زمان دقیق بستگی به زمان دریافت تصمیم دارد، و تاریخ معمولاً روی پاکت نوشته میباشد. 

سه راه وجود دارد که به دولت بگویید که میخواهید یکی از اعضای فامیل خود را بیاورید.

 • ارسال نامه یا فکس به سفارت آلمان در خارج از کشور که مسوولیت طی مراحل درخواست ویزه برای عضو فامیل شما را بعهده دارد.
 • با استفاده از صفحه انترنیتی اداره اتباع خارجی از طریق این لینک و ارسال فورمه آنلاین
 • با ارسال نامه به اداره محلی اتباع خارجی در جایی که شما (سپانسر) زندگی میکنید.

در نامه یا فکس باید معلومات ذیل شامل باشد:

 • تاریخی که شما موقف پناهندگی را دریافت نمودید
 • تاریخی که جواز اقامت شما صادر شد 
 • معلومات در مورد خود  و اعضای فامیل تان (نام، تاریخ تولد، و محل تولد)

شما باید از مقامات بخواهید که دریافت آگهی بموقع شما را تأیید کنند. صرف در اینصورت میتوانید بعداً ثابت سازید که آگهی بموقع را ارسال نموده اید.

اگر شما در آلمان دارنده حفاظت فرعی هستید، این مورد در خصوص شما صدق نمیکند. شما نیاز به برآوردن شرایط مسکن و عاید را ندارید. اما اگر بتوانید این شرایط را برآورده نمایید، در پروسه درخواستی ویزه برای فامیل شما مفید خواهد بود. 

شرایط عاید 

شما باید عاید کافی برای پرداخت مصارف زندگی عضو فامیل خویشرا داشته باشید. عاید لازمه به اساس مبلغ ایست که توسط حکومت آلمان تعیین شده است. این مبلغ در مقطع های زمانی ذیل تغییر خواهد کرد:

 • هر سال 
 • نظر به اینکه فامیل شما چقدر بزرگ است 
 • نظر به اینکه بستگان یا اقارب شما بزرگسالان هستند یا اطفال 

مبالغ عاید ماهانه که برای سال 2022 تعیین شده است، قرار ذیل میباشد: 

 • 449 یورو: خود شما 
 • 404 یورو: همسر یا شریک زندگی 
 • 285 یورو: اطفال زیر سن 6 ساله 
 • 311 یورو: اطفال بین سنین 6 الی 13 ساله
 • 376 یورو: اطفال بین سنین 14 الی 17 ساله 
 • 360 یورو: اطفال بین 18 الی 25 ساله

این مبالغ همچنان در این وبسایت  قابل دریافت است.

بگونه مثال، اگر شما در سال 2022 برای خانم و دو طفل (5 الی 16 ساله) خویش درخواست ویزه بدهید، شما باید عاید 1,514 یورو یا بیشتر داشته باشید. این مبلغ بعد از پرداخت کرایه عاید باقیمانده شما میباشد و به اساس مبالغ فوق الذکر محاسبه شده است. 

یادداشت: پرداخت های عمومی رفاه اجتماعی توسط Jobcenter بحیث عاید شما محاسبه نمیشود. بااینهم، امتیازات اجتماعی مانند امتیازات اطفال (“Kindergeld”) بحیث عاید شما محسوب میشود. 

شرایط برای مسکن

شما باید به دولت آلمان ثابت کنید که اپارتمان شما به اندازه کافی برای شما و فامیل شما بزرگ است.  

خانه در حالات ذیل به اندازه کافی بزرگ محسوب میشود: 

 • برای هر شخص بالاتر از 6 ساله، حد اقل دوازده متر مربع  12m2 ، و 
 • و حد اقل ده متر مربع 10m2 برای افراد زیر سن 6 ساله

بگونه مثال، اگر شما در آلمان به تنهایی زندگی میکنید و برای همسر و طفل 5 ساله خویش درخواست مینمایید تا در آلمان با شما یکجا شود، خانه شما باید حد اقل 34 متر مربع 34m2 باشد. 

بعضی اوقات میتوانید استثنایی برای شرایط درآمد و مسکن داشته باشید. بطور مثال، اگر شما و همسر شما در هیچ کشوری بجز از آلمان باهم یکجا زندگی کرده نمیتوانید، استثنا محسوب میشوداگر این مورد در خصوص شما صدق میکند، لطفاً با وکیل تماس بگیرید. 

شرایط پاسپورت و اسناد تثبیت هویت

عضو فامیل شما باید پاسپورت معتبر ارایه نماید و بحیث بخشی از پروسه درخواستی، هویت خود را تثبیت کند. این بدان معنی است که سفارت آلمان از آنها پاسپورت یا تصدیق تولد را مطالبه خواهد کرد. 

اگر اعضای فامیل شما برای تثبیت هویت این اسناد را در اختیار نداشته باشند و قادر به گرفتن آن نیز نباشند، چی کرده میتوانید؟

اعضای فامیل شما میتوانند از این شرایط درخواست معافیت کنند و در عوض اسناد بدیل را ارایه نماید. اسناد بدیل میتواند تصدیقنامه های مذهبی، اسناد محل اقامت یا سایر اسناد تثبیت هویت از کشور اصلی شما و یا سایر اسناد باشد.

اگر اعضای فامیل شما پاسپورت معتبر نداشته باشند و نتوانند آنرا دریافت کنند، چی کرده میتوانید؟

دراینصورت، شما باید با وکیل در تماس شوید تا در توضیح وضعیت شما به مقامات آلمانی، کمک کند.

طریقه درخواست نمودن

تعیین وقت ملاقات با سفارت

فامیل شما باید در لست انتظار برای ملاقات در کشوری که حد اقل شش ماه در آن زندگی کرده است، ثبت نام کند. اگر در کشوری که فامیل شما زندگی میکند (مانند افغانستان) سفارت آلمان وجود نداشته باشد، پروسه متفاوت خواهد بود. برای اینگونه کیس ها، در کشورهای همجوار که عارض میتواند در آنجا مصاحبه داشته باشد، سفارتخانه های "جایگزین" وجود دارد. 

اگر در آلمان پناهنده هستید، به ویب سایت سفارت آلمان در کشوری که عضو فامیل شما زندگی میکند (یا پلان دارد در آنجا زندگی کند) مراجعه نموده با استفاده از سیستم آنلاین، عضو فامیل خود را ثبت نام کنید.

اگر دارنده حفاظت فرعی در آلمان هستید، باید عضو فامیل خود را در این لست عمومی انتظار ثبت نام کنید. در جریان پروسه ثبت نام، از شما خواسته خواهد شد تا نام کشوری را که عضو فامیل شما در آن زندگی میکند، انتخاب نمایید.

زمان انتظار برای ملاقات با سفارت معمولاً بسیار طولانی میباشد. وعده های ملاقات ویزه به ترتیب نوبت طی مراحل میشود و صرف در صورتی تسریع شده میتواند که دلایل فوق العاده بشری وجود داشته باشد. بگونه مثال، اگر عارض یا سپانسر به سن 18 سالگی میرسد یا از سن تعیین شده برای پروسه یکجا شدن با خانواده بیرون میشود. اگر این مورد در خصوص شما صدق میکند، شما و وکیل شما میتوانید با سفارت تماس گرفته خواستار تسریع وقت ملاقات شوید. 

وعده های ملاقات با IOM FAP

در بعضی از کشور ها، آلمان با برنامه کمک با خانواده های سازمان جهانی مهاجرت (IOM FAP) کار میکند. برای جستجوی IOM FAP، به این ویب سایت  مراجعه نمایید. 

در همین کشورها، IOM FAP اقارب شما را به مصاحبه دعوت خواهد کرد. آنها باید تمامی اسناد لازمه را با خود به ملاقات بیاورند. لست اسناد لازمه در بخش بعدی ارایه شده است. 

در جریان ملاقات، یکی از کارمندان موظف تمامی اسناد فامیل شما را بررسی میکند. درصورتیکه یکی از اسناد موجود نباشد، از فامیل شما خواسته خواهد شد تا آنرا پیدا کند.  

محل ثبت درخواستی در کجاست؟

برای ثبت درخواستی، اقارب شما معمولاً در سفارت وعده ملاقات میداشته باشند.

در بعضی از کشورها، سفارت این مسوولیت را به IOM FAP واگذار میکند. در این کشورها، مصاحبه با سفارت وجود ندارد. عارض صرف در IOM FAP مصاحبه خواهد داشت. تمام مراحل در اداره IOM FAP تکمیل خواهد شد. بعد از ثبت درخواستی، IOM FAP کیس شما را به سفارت راجع مینماید و سپس سفارت درخواستی را مرور نموده و تصمیم میگیرد. 

درخواستی باید در جاهای ذیل در IOM FAP ثبت شود نه در سفارت:

 • ادیس آباد، ایتوپیا 
 • خرطوم، سودان
 • نایروبی، کینیا
 • بیروت، لبنان 
 • ایبریل، منطقه خودمختیار کردستان عراق

سفارت یا IOM FAP دعوتنامه ملاقات با شما را به ایمیل آدرسی که شما در زمان ثبت نام آنلاین استفاده نمودید، ارسال خواهد کرد. IOM FAP ممکن از طریق تیلفون نیز با شما تماس بگیرید. 

نحوه ثبت درخواستی

مواردی که باید قبل از ملاقات با سفارت یا IOM FAP در نظر گرفته شود: 

 • تمام متقاضیان باید شخصاً در وعده ملاقات حاضر شوند، حتی تمام اطفال.
 • اگر طفل شما به تنهایی در خارج زندگی میکند، باید با یک شخص بزرگسال که شما صلاحیت رفتن را داده باشید، به وعده ملاقات حاضر شود. شما باید به شخص بزرگسال صلاحیت کتبی بدهید. این شخص باید یک نقل پاسپورت یا کارت هویت خویشرا با خود بیاورد. 
 • درصورتیکه اقارب شما تمامی اسناد لازمه را با خود در وعده ملاقات نیاورد، IOM FAP ممکن درخواستی را رد نماید. اگر فامیل شما بعضی از اسناد را تهیه نموده نمیتواند، آنها باید توضیح دهند و بگویند که میخواهند درخواستی ویزه را طوریکه هست، ارسال نمایند. 

اگر IOM FAP (برنامه کمک به خانواده ها در سازمان جهانی مهاجرت) یا سفارت، به عضو فامیل شما اجازه ثبت درخواستی را ندهد، چی کرده میتوانید؟

بعضی اوقات IOM FAP یا سفارت از پذیرش درخواست خودداری میکنند زیرا درخواست کننده اسناد رسمی لازمه را در اختیار ندارد. اگر عضو فامیل شما اسناد خواسته شده را تهیه نموده نمیتواند، باید با یک وکیل صحبت کنید. وکیل میتواند وضعیت عضو فامیل شما را به مقامات آلمانی توضیح نماید.

چه چیز را در وعده ملاقات بیاوریم؟

 • یک نقل آگهی بموقع (اگر قابل اجرا است)
 • فورمه تکمیل شده و امضا شدۀ درخواستی ویزه
  • به یاد داشته باشید که برای مهاجرین سوریه، فورمه ساده درخواستی برای یکجا شدن با فامیل اینجا قابل دریافت است.
 • پاسپورت یا سایر مدارک شناسایی درخواست کننده  
 • اسنادی که رابطه خانوادگی شما را نشان میدهد:
  • نکاح خط
  • تذکره
 • یک نقل تصمیم پناهندگی شما (“BAMF-Bescheid”)
 • یک نقل جواز اقامت شما در آلمان (“Aufenthaltserlaubnis”)
 • یک نقل اسناد مسافرت شما به آلمان (“Reiseausweis”) یا پاسپورت
 • یک نقل سند ثبت نام یا راجستر در آلمان (“Meldebescheinigung”)
 • سایر اسناد لازمه
  • تصدیقنامه زبان آلمانی (level A1 CEFR)، اگر قابل اجرا است.
  • اسناد صحی برای استثنای بشردوستانه. تمامی اسناد صحی را که ارسال مینمایید باید از نزد یک داکتر باصلاحیت گرفته شده باشد. در اسناد صحی گزارش صحی و فشرده وضعیت صحی شامل باشد. 
  • اسناد سرپرستی از طفل، در صورتیکه برای یکجا شدن با طفل خویش درخواست مینمایید. مثلاً سند محکمه خانوادگی یا رضایت نامه تصدیق شده از همسرتان. 

شواهد ارتباط شما با اقارب

شواهد رابطه شما یکی از مهمترین بخش های درخواستی شما محسوب میشودشما برای ثبوت نمودن رابطه بین خود و اقارب، به اسناد رسمی ضرورت دارید که شامل تذکره یا نکاح خط میباشد. 

اگر شما این اسناد را در اختیار ندارید و قادر به تهیه نمودن آن نیستید، میتوانید شواهد دیگر را ارسال نمایید. بطور مثال، شما میتوانید تصدیقنامه های مذهبی یا نتیجه معاینات DNA را برای تثبیت رابطه بین خود و طفل خود را ارایه نمایید. هیچگونه تضمین وجود ندارد که سفارت آلمان ارایه این شواهد را کافی و بسنده تلقی خواهد کرد. اگر اسناد رسمی برای ثبوت نمودن رابطه خویش را در اختیار ندارید، باید از وکیل مشوره بگیرید. 

فیس

درخواست کننده باید حین ارسال درخواستی، فیس بپردازد. فیس درخواستی 75 یورو برای بزرگسالان و 37,50 یورو برای اطفال است. فیس در زمان ملاقات در سفارت یا IOM FAP پرداخته میشود. اینکه آیا فیس را باید به یورو یا واحد پولی محلی بپردازید بستگی به سفارتی دارد که عضو فامیل شما در آن درخواست مینماید. برای معلومات در این زمینه، شما باید از قبل، ویب سایت سفارت را مرور کنید. درصورتیکه "دلایل بشردوستانه" قابل اجرا باشد، فیس ویزه معاف شده میتواند.

بعد از درخواست نمودن چه اتفاق می افتد؟

بعد از اینکه فامیل شما برای ویزه درخواست مینماید:

 1. سفارت آلمان درخواستی را بررسی نموده و با اداره اتباع خارجی آلمان، جایی که شما زندگی میکنید تماس میگیرد. 
 2. اداره اتباع خارجی جواز اقامت شما را بررسی میکند.
 3. اداره اتباع خارجی بررسی خواهد کرد که آیا دلایلی برای محرومیت وجود دارد یا خیر. بگونه مثال، آنها بررسی خواهند کرد که آیا شما به جرمی محکوم شده اید یا خیر. 
 4. اگر شما به جرم سنگین محکوم شده اید، یا عضو فامیل شما از آلمان اخراج شده است، باید از وکیل مشوره بگیرید. 
 5. اداره اتباع خارجی بررسی خواهد کرد که شرایط عاید و مسکن برآورده شده است یا خیر، اگر این مورد برای قضیه شما مهم باشد. 

اگر شما دارنده حفاظت فرعی هستید، بررسی درخواستی ممکن مدت زیاد طول بکشد. قضیه شما توسط دفتر اداری فدرال (“Bundesverwaltungsamt”) نیز بررسی خواهد شد.

سفارت بعد از فیصله نهایی با فامیل شما تماس خواهد گرفت.

درصورت منظور شدن درخواستی، سفارت با عضو فامیل شما تماس میگیرد و از او میخواهد تا ویزه (و در حالات ویژه اسناد سفر خود را) دریافت کند.

در صورت رد درخواستی از جانب حکومت آلمان، تصمیم قابل استیناف یا دادخواهی میباشد. مکتوب رد در خواستی دلیل رد درخواستی ویزه را ذکر خواهد کرد. مهلت دادخواهی بستگی به این دارد که آیا در مکتوب رد درخواستی امکانات دادخواهی شامل شده است یا خیر. این موضوع در قسمت آخر مکتوب ذکر میگردد. درصورتیکه ذکر شده باشد، مهلت دادخواهی یک ماه میباشد. اگر مکتوب مهلت دادخواهی را ذکر ننموده باشد، مهلت یک سال میباشد. شما باید با وکیل مشوره نمایید که چگونه علیه فیصله منفی، در سفارت و محکمه اداری آلمان دادخواهی کنید

بجز از موارد فوق چه گزینه های دیگر را در اخیتار دارم؟

بعضی از ایالت های فدرال آلمان برنامه های پذیرش پناهندگان خود را دارند.

بطور مثال، برنامه هایی برای سوری ها و عراقی ها وجود دارد. اگر عضو فامیل یک عراقی در برلین زندگی کند، ممکن واجد شرایط شناخته شوند. اگر عضو فامیل یک سوری در برلین، هامبورگ، Thüringen یا Schleswig-Holstein زندگی کند، آنها ممکن واجد شرایط شناخته شوند. شرایط دیگری نیز وجود دارد که در لینک های ذیل توضیح شده است.

تمام این ویب سایت ها به زبان آلمانی است.

اگر فکر میکنید واجد شرایط هستید، توصیه میکنیم هرچه زودتر به این برنامه ها درخواست نمایید. لینک ویب سایت هایی که در فوق ارایه شد، هدایات برای طریقه درخواست نمودن را نیز فراهم مینماید.

برنامه برای پذیرش افغانها توسط دولت آلمان نیز وجود دارداما این برنامه به تازه گی آغاز شده و شرایط و طرزالعمل های آن تاهنوز برای عموم مشخص نشده است. معلومات ارایه شده توسط دولت آلمان در اینجا قابل دریافت است. بجز از برنامه های فوق، شما و عضو فامیل شما نمیتوانید برای شمولیت در برنامه درخواست نمایید اما عضو فامیل شما باید از جانب یکی از موسساتی که دولت آلمان با آن کار میکند، راجع شود. متأسفانه، فهرست این موسسات تاهنوز منتشر نشده است. ما یکی از این موسسات نیستیم.

درخواست برای کمک

شما یا اقارب شما ممکن از وکیل درخواست کمک نمایند. بعضی از منابع در این رابطه، در ذیل گنجانیده شده است:

کمک از IRAP

کمک از سازمان های دیگر

درخواست کمک از کارشناسان "بپرسید"

افغانهایی که به اطلاعات اختصاصی نیاز دارند، مرکز اطلاعاتی "بپرسید" در خدمت شما است. شما می‌توانند جهت کسب اطلاعات به گونه آنلاین از طریق "شماره واتساپ"(93729807235+)، مسنجر فسبوک (Facebook Messenger) یا پیام‌رسان وبسایت بپرسید با کارشناسان ما تماس بگیرید!

معلومات بیش‌تر

کسانی‌که به دنبال اطلاعات در مورد برنامه‌‌های مهاجرت، اسکان مجدد، آموزشی، بورسیه‌ها و سایر فرصت‌های موجود برای افغان‌ها در سراسر جهان، و هم‌چنان به دنبال معلومات در مورد خدمات بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان و دانستن مراحل اخذ اسناد مدنی از ادارات دولتی اند، به وبسایت و رسانه‌های اجتماعی "بپرسید" مراجعه نمایند:

وبسایت بپرسید (www.beporsed.org)

فسبوک (@beporsed)

ایکس (X) یا توییتر (@beporsed)

انستاگرام (@beporsed)

واتساپ (93729807235+)

مسنجر (@beporsed)