مراحل درخواست پناهندگی در دنمارک-01.jpg
پناهندگی به دنمارک یکی از راه‌های مهاجرت برای افرادی است که در کشور اصلی شان به‌دلایل مختلف امنیت جانی ندارند. این افراد با ارایه اسناد و شواهد لازم می‌توانند اقدام به پناهندگی در دنمارک کنند. این کشور یک نهاد جدا برای بررسی درخواست پناهندگان دارد که به‌نام ‌اداره امور مهاجرت یاد می‌شود. اما اشخاصی‌که برای پناهندگی دنمارک اقدام می‌نمایند، می‌بایست خوف و تهدید به زندګی خود را به اداره مربوطه ‌حکومت دنمارک اثبات نمایند.
پناهندگی سیاسی، اجتماعی، مذهبی، جنسیتی، نژادی، ملیتی و گرایش‌های جنسی از روش‌های معمول برای درخواست پناهندگی و اخذ اقامت دایم در این کشور می‌باشد. اما دنبال‌کننده هر روش پناهندگی در دنمارک، باید ثابت کند که قادر به زندگی در کشور خود نیست. افرادی که به دلایل مختلف قصد دارند از طریق روش‌های مختلف پناهندگی وارد خاک این کشور شوند. هیچ‌یک از ‌‌پناه‌جویان پناهندگی‌ به طور خودکار حق پناهندگی دریافت ‌نمی‌‌کند. در عوض، هر برنامه و درخواست پناهندگی در این کشور با توجه به شایستگی‌های و شرایط شخصی ‌‌پناه‌جویان بررسی ‌می‌شود.
با این حال حکومت دنمارک اعلام نموده است، زنان و دختران افغان را صرف به دلیل "جنسیت" شان در این کشور به‌عنوان پناهنده می‌پذیرد. هم‌چنان، به درخواست‌های پناهندگی مردان افغان نیز توجه ویژه خواهد داشت و درخواست‌های پناهندگی آن‌عده از مردان و زنان افغان که پس از 15 اگست سال 2021 در این کشور رد گردیده است، دوباره بررسی خواهد شد.
‌پناه‌جویان زمانی می‌توانند به‌گونه فردی به دنمارک‌ درخواست پناهندگی بدهند که در وارد این کشور شده باشند.
 در این مقاله مراحل پناهندگی در دنمارک و شرایط عمو‌می‌پناهندگی در این کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شرایط پناهندگی دنمارک

کشور دنمارک از نخستین امضاکنندگان کنوانسیون جنیوا در سال 1951 در رابطه با وضعیت پناهندگان و پروتکول 1967 آن بود.
پناهندگی در این کشور به كسانی داده ‌می‌شود كه دارای شرایط زیر است:
 • شخصی که به دلایل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا عقیده سیاسی مورد آزار و اذیت در کشور خود قرار گرفته است؛ یعنی کسانی‌که در کشور خود امنیت جانی ندارند و ممکن است به دلایل ذکرشده مورد شکنجه، آزار و اذیت قرار گیرند یا خطر مرگ آن‌ها را تهدید ‌کند؛
 • کسی که تابعیت ندارد و در خارج از کشور محل زندگی سابق خود در نتیجه اتفاقات ذکر شده قرار دار؛ و
 • کسی که ناتوان است یا به دلیل چنین شرایط ذکر شده تمایلی به بازگشت به کشور خود را ندارد.
اداره امور مهاجرت دنمارک آن‌عده از درخواست‌ها را بررسی می‌کند که در کشور دیگری درخواست پناهندگی نداده باشند، زیرا طبق قانون دوبلین، در صورتی که متقاضی در کشور دیگری درخواست پناهندگی داده باشد، باید به همان کشور بازگردد.‌

انواع وضعیت‌ پناهندگی در دنمارک

در جدول زیر به وضعیت‌های مخلتف پناهندگی در این کشور اشاره شده است که در ادامه شرایط هر کدام از این موارد بررسی خواهند شد:
پناهندگی در دنمارک از طریق سهمیه: پذیرش پناهندگان از طریق سازمان‌ UNHCR
پناهندگی در دنمارک از طریق پذیرش مرزی: پذیرش پناهندگان از طریق درخواست‌های فردی که این مقاله روی همین نوع نگاشته شده است
وضعیت حمایت فرعی: حمایت از افرادی که به دلایل مختلف ممکن است دچار خطرات جانی و مالی شوند.
وضعیت حمایت و حفاظت موقت: حمایت موقت از افرادی که به دلایل مختلف ممکن است دچار خطرات جانی و مالی شوند.
حمایت بشردوستانه: حمایت بشردوستانه از افرادی که دارای شرایط خاص اما موقت هستند.
اتحاد خانواده: حمایت از افرادی که قصد دارند به خانواده خود در این کشور بپیوندند.

چگونه درخواست بدهیم (How to Apply

‌‌پناه‌جویان برای پناهندگی دنمارک باید مراحل خاصی را پشت سر بگذارند و الی پذیرش درخواست شان توسط ‌حکومت منتظر بمانند. پناهندگان در صورتی ‌می‌توانند از خدمات ارا‌یه شده کشورها برای پناهندگان استفاده نمایند که درخواست شان قبول شود.
در این بخش در رابطه به مراحل درخواست پناهندگی دنمارک معلومات ارایه می‌گردد. برای درخواست پناهندگی شما باید به هر نحوی که بوده، در داخل خاک دنمارک حضور داشته باشید. مراحل مختلف پروسه‌ درخواست پناهدگی به شرح ذیل است:

1-‌ثبت‌نام به‌عنوان ‌پناه‌جو

شما پس از ورود به خاک دنمارک، به‌منظور ارایه درخواست پناهدگی باید به اداره‌ پلیس یا مرکز ثبت‌نام Sandholm‌که بزرگ‌ترین کمپ ‌پناه‌جویان دنمارک واقع در شمال کپنهاگن است، مراجعه نمایید. در این مرحله‌ ابتدایی، پلیس با شما مصاحبه می‌کند. پولیس اولین مرجعی است که با شما مصاحبه می‌کند. اگر ‌بیش‌تر از چهارده سال داشته باشید، از شما عکس و اثر انگشت می‌گیرند.
شما در این مرحله باید توضیح دهید که چطور کشور خود را ترک کردید، از چه مسیری به دنمارک آمدید، و با چه وسیله (کشتی، موتر یا پیاده) سفر کرده اید. از شما پرسیده ‌می‌شود که آیا تنها سفر کرده اید یا کسان دیگری ‌هم‌راه شما بوده اند. ‌هم‌چنان باید توضیح دهید که چطور فرار کرده اید، آیا به کسی پول پرداخت کرده اید، مدارک تقلبی داشته اید یا ویزای قانونی گرفته اید.
بر مبنای این اطلاعات، میزان صداقت شما و ‌این‌که آیا باید در دنمارک یا یکی دیگر از کشورهای اروپایی (قانون دوبلین) به ‌قضیه تان رسیدگی شود یا خیر، قضاوت ‌می‌شود. ممکن است.
در این مصاحبه چندان به جز‌ییات پرداخته نمی‌شود و قرار هم نیست که مصاحبه نفس‌گیر داشته باشید. با این وجود، مهم است که به طور مختصر شرح دهید که چرا درخواست پناهندگی می‌کنید.
پس از ورود به دنمارک و درخواست پناهندگی دنمارک ‌‌پناه‌جویان باید کمپ اسکان یابند و تا بررسی‌های لازم و قبولی درخواست شان در کمپ‌های مربوطه منتظر بمانند.

2 – خانه‌پری فورم مرکز‌ Sandholm

پس از درخواست در اداره پلیس و اسکان در کمپ، ‌‌پناه‌جویان ملزم به پر کردن فورم خاصی از سوالات در باب علت پناهندگی دنمارک ‌می‌باشند. پر کردن این فورم یکی از مهم ترین مراحل درخواست ‌می‌باشد زیرا ‌‌پناه‌جویان باید به‌طور دقیق دلایل پناهندگی دنمارک را شرح دهند. پر کردن این فورم در مرکز sandholm انجام ‌می‌گیرد.
در این مرحله‌ باید فور‌م یا پرسش‌نامه ‌حاوی چند سوال مشخص را خانه‌پری کنید. در تما‌می‌طول روند درخواست پناهندگی، این تنها جایی است که می‌توان ترجمه و اشتباهات صورت ‌گرفته را بازبینی کرد. پس اگر قادر به نوشتن دلایل تقاضای پناهندگی خود هستید، خانه‌پری این پرسش‌نامه بسیار حایز اهمیت است.
توصیه می‌گردد که پیش از پر کردن پرسش‌نامه، یک جدول زمانی درست کنید، تما‌می‌اتفاقات مهم را به شکل تصویری بکشید، تما‌می‌اطلاعات مربوط به کیس پناهدگی خود را بنویسید زیرا این‌طور همه چیز را بهتر به یاد می‌آورید.
این مصاحبه کتبی با تمام ‌پناه‌جویان انجام ‌می‌شود، اما ‌می‌توانید برای انجام آن درخواست دهید و برای پر کردن فورم از یک مترجم کمک بگیرید.

3-‌اولین مصاحبه با ‌اداره امور‌ مهاجرت

این مرحله، اولین مصاحبه شفاهی است که معمولا سه تا چهار ساعت به طول ‌می‌انجامد. مصاحبه در مورد انگیزه‌ درخواست پناهندگی است که در فاصله‌ی کوتاهی پس از ثبت‌نام و پر کردن پرسش‌نامه اتفاق می‌افتد. اما در حال حاضر، مدت زمان انتظار برای انجام مصاحبه بسیار طولانی شده است و در بعضی مواقع بیش از یک یا چند سال طول می‌کشد.
بر اساس پرسش‌های اولیه، ‌اداره امور مهاجرت تصمیم ‌می‌گیرد که آیا درخواست شما برای پناهندگی دنمارک مورد رسیدگی قرار بگیرد یا خیر. از این‌رو، هر مدرکی دارید در اولین مصاحبه با خود به ‌اداره امور‌ مهاجرت ببرید. داشتن مدارکی هم‌چون تذکره، پاسپورت، اوراق تهدید، نامه‌ها، ایمیل‌ها، مقالات منتشر شده در روزنامه‌ها و ارایه چیزهایی از این دست که بتواند پشتیبان ادعای شما باشد، بسیار ارزشمند است. در مورد مدارک تقلبی بسیار هوشیار باشید. گرچه ممکن است انتظار نداشته باشید که ‌مسوولان ‌اداره امور‌ مهاجرت، اطلاعات زیادی در مورد وضعیت کشور شما داشته باشند، اما آن‌ها معمولاً مدارک تقلبی را به خوبی تشخیص می‌دهند و چنین چیزی می‌تواند اعتبار کیس شما را زیر سوال ببرد.
اگر نیازمند ترجمه هستید، همیشه و در هر مصاحبه، یک مترجم در محل حاضر است. اگر در دانستن حرف‌های مترجم دچار مشکل می‌شوید یا مترجم حرف‌های شما را درست نمی‌فهمد، از ابتدا این موضوع را مطرح کنید. اگر به دلایل سیاسی، مذهبی، قو‌می ‌یا هر دلیل دیگری با مترجم احساس راحتی نمی‌‌کنید، این موضوع را نیز به فرد مصاحبه کننده منتقل کرده و تقاضای مترجم دیگری بکنید. اگر زن هستید، از این حق برخوردارید که مترجم زن در اختیار تان قرار گیرد. از سوال کردن نترسید و اطمینان حاصل کنید که شما و مترجم تان به خوبی حرف‌های همدیگر را می‌فهمید.
‌اداره امور مهاجرت بر مبنای پرسش‌های اولیه در مصاحبه، تصمیم می‌گیرد که آیا درخواست پناهندگی شما در دنمارک مورد بررسی قرار خواهد گرفت یا خیر. ممکن است درخواست شما به دلایل مختلف رد شود؛ به‌طور مثال، اگر پیش از این در کشور اروپایی دیگری تقاضای پناهندگی کرده باشید یا در یکی از این کشورها اثر انگشت داشته باشید، مطابق با قانون دوبلین یا اگر ‌اداره امور مهاجرت تقاضای شما را آشکارا بی‌اساس تشخیص دهد، به این معنی که مشخصاً نمی‌توانید در دنمارک پناهنده شوید.
مصاحبه کننده ‌اداره امور مهاجرت نام، نام خانوادگی، شهر محل سکونت، مذهب، ملیت، میزان تحصیلات، وضعیت شهروندی شما و افراد خانواده تان را خواهد پرسید. باید این آمادگی را داشته باشید که کشور، شهر، منطقه محل سکونت را خود را توصیف نمایید تا بتوانید هویت تان را ثابت کنید. ممکن است از شما خواسته شود که شهر و قریه خود، فاصله آن با شهرهای همسایه و میزان بزرگی شهرهای همسایه، نام دریاها یا دریاچه‌های شهر را بازگو کنید. ممکن است در مورد تاریخ و فرهنگ کشور یا منطقه خود مورد سوال قرار بگیرید یا نام افراد مشهور منطقه یا چیزهای دیگری که به اطلاعات عمو‌می‌مردم یک کشور یا منطقه مربوط است، از شما پرسیده شود.

4 -مصاحبه‌ دوم با ‌اداره امور‌ مهاجرت

اگر ‌اداره امور مهاجرت در نتیجه مصاحبه اول شما تصمیم بگیرد که قضیه شما مطابق قانون ارزش رسیدگی را دارد، مصاحبه دوم انجام خواهد شد که معمولا بین شش تا هشت ساعت طول ‌می‌کشد. در هر دو مصاحبه از شما خواسته ‌می‌شود که در مورد درخواست پناهندگی تان شرح دهید. ممکن است فاصله زمانی بین این دو مصاحبه تا چند ماه یا سال طول بکشد.
این مصاحبه به جز‌ییات می‌پردازد و امکان دارد یک روز تمام طول بکشد. بر مبنای پرسش‌نامه، مصاحبه‌ و اطلاعات کلی در مورد کشوری که از آن گریخته‌اید، ‌اداره امور مهاجرت تصمیم می‌گیرد که آیا به شما پناهندگی اعطا کند یا خیر.
موقع تعریف داستان خود برای ‌اداره امور‌ مهاجرت، تا حد ممکن جز‌ییات را شرح دهید و منسجم صحبت کنید. از آن‌جایی که این شما هستید که باید صحت ادعای تان را ثابت کنید. این نکته برای اعتبار قضیه شما بسیار حا‌یز اهمیت است. جز‌ییاتی هم‌چون تاریخ‌ها و روند زمانی اتفاقات، عوامل مهمی ‌هستند. ‌‌این‌که در هر مصاحبه و پرسش‌نامه‌ که پر می‌کنید، یک داستان تغییر‌ناپذیر را تعریف کنید، اهمیت دارد. در طول این روند، شما توسط پولیس، ‌اداره امور مهاجرت و هیات رسیدگی به تقاضای تجدید‌نظر مورد مصاحبه قرار می‌گیرید. آن‌ها ارزیابی خود از صحت و سقم داستان شما را خواهند نوشت، به همین دلیل مهم است که ار قبل آماده باشید و از ابتدا همه‌ جز‌ییات را تعریف کنید. از شما سوالاتی نیز در مورد جغرافیه، شرایط سیاسی و دیگر موضوعات مربوط به کشور تان سوال خواهد شد. پس خوب است که از پیش در مورد فکر کنید. پس از آن، مسوولان ‌اداره امور مهاجرت در این مورد که شما اهل کشوری که ادعا ‌می‌کنید هستید یا نه، تصمیم خواهند گرفت.
انتظار نداشته باشید که ‌مسوولان در مورد روند پناهندگی به شما مشاوره‌ی حقوقی جامعی بدهند.اگر تجربیات نظیر شکنجه یا سوءاستفاده جنسی دارید، ممکن است حرف زدن در این مورد برای تان دشوار باشد. با این حال، ممکن است این تجربیات بخش‌های مهم تقاضای پناهندگی شما باشند و نباید از تعریف کردن آن صرف‌نظر کنید یا فکر کنید بهتر است صحبت در این مورد را به تعویق بی‌اندازید. افرادی که با شما مصاحبه می‌کنند، و هم‌این‌طور مترجم، موظف به رازداری بوده و اجازه ندارند آن‌چه بر شما گذشته است را برای کسی خارج از روند قانونی بررسی درخواست پناهندگی شما تعریف کنند.
اگر می‌خواهید فرد مصاحبه‌کننده یا مترجم زن باشند، درخواست خود را با ‌اداره امور‌ مهاجرت مطرح کنید. ‌هم‌چنان می‌توانید برای مصاحبه در ‌اداره امور‌ مهاجرت با خود یک ‌هم‌راهداشته باشید.
در صورتی که همه مراحل شما موفقانه سپری گردد، درخواست پناهندگی شما پذیرفته شده و به شما اقامت موقت داده می‌شود.

5 - تجدید نظر

اگر ‌اداره امور مهاجرت درخواست پناهندگی شما را رد کند، هیات رسیدگی به تقاضای تجدید نظر (Appeal: the Refugee AppealsBoard)این حکم برای ارزیابی به‌طور خودکار به هیات رسیدگی به تقاضای تجدید نظر ارجاع داده می‌شود که دومین و آخرین مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی است. در این مرحله، وکیل رایگان در اختیار شما قرار می‌گیرد؛ هم می‌توانید خودتان وکیل تان را انتخاب کنید، هم این امکان وجود دارد که وکیلی را برای شما انتخاب کنند. در این مرحله، معمولاً در دفتر هیات رسیدگی با حضور وکیل و مترجم به‌طور شفاهی قضیه را برای اعضای هیات تعریف می‌کنید. این هیات مختار است تقاضای شما را بپذیرد یا آن را رد کند که در این صورت این رد، تصمیم قطعی خواهد بود.
اگر تقاضای شما توسط هیات رسیدگی رد شود، قضیه (Case) شما تنها در صورتی دوباره باز خواهد شد که اطلاعات یا مدارک اثباتی جدیدی برای تقاضای پناهندگی خود داشته باشید. ‌هم‌چنان می‌توانید به ارگان‌های حقوق بشر، نظیر کمیته‌ حقوق بشر سازمان ملل یا دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کنید. در چنین شرایطی، بسیار مهم است که با وکیل یا گروهی که مشاوره‌ حقوقی می‌دهند، مشورت نمایید.

ده (10) توصیه کلی برای درخواست پناهندگی شما

1 - به دقت گوش دهید و صریح و مستقیم پاسخ دهی: یکی از افسران مهاجرت با شما مصاحبه خواهد کرد. به دقت به سوالات گوش دهید و تا جای ممکن پاسخ مستقیم دهید. اگر ‌می‌خواهید توضیحات ‌بیش‌تری دهید، این کار را پس از پاسخ به سوال اصلی انجام دهید.
2 - داستان زندگی خود را آن طور که است، تعریف کنید: حقیقت و روایت شخصی خود را آن‌طور که اتفاق افتاده بازگو نمایید. در تمام مراحل خودتان باشید و طبیعی رفتار کنید. فراموش کنید که در کمپ‌های ‌پناه‌جویی به شما چه گفته اند، زیرا قضیه هر نفر متفاوت است و آن‌چه اهمیت دارد این است که داستان زندگی خودتان را تعریف کنید.
3 - مودب و صبور باشید: ممکن است در طول درخواست پناهندگی به‌خصوص مرحله مصاحبه در موقعیت دشواری قرار بگیرید، عصبی شوید و احساس ناامنی کنید. ممکن است سوالات برای تان سخت باشد و شما را تحت فشار قرار دهد. معمولاً یک سوال چندین بار از شما پرسیده ‌می‌شود. صبور باشید و هم‌چنان به سوالات با دقت کرده و مستقیم پاسخ دهید.
4 - عجب دانستن صحبت‌های شما: بسیاری از مصاحبه کننده‌ها به مواردی که در ‌قضیه شما عجیب به نظر ‌می‌رسد، اشاره ‌می‌کنند. به این معنی نیست که حرف شما را باور نکرده اند، بلکه شاید ‌می‌خواهند توضیحات دقیق‌تری از شما بشوند. پس وحشت نکنید، سعی کنید به بهترین نحو موضوع را توضیح دهید. هرگز با این تصور که برای تان بهتر است، حرف خود را عوض نکنید، مگر ‌این‌که متوجه شوید چیزی را واقعاً اشتباه گفته اید.
5 - از درستی و دقت ترجمه اطمینان حاصل کنید: شما به زبان مادری خود و با لهجه خود حرف ‌می‌زنید و یک مترجم حرف‌های تان را ترجمه ‌می‌کند. اگر درست حرف‌های مترجم را ‌نمی‌‌فهمید یا به او اطمینان ندارید، مصاحبه را متوقف کنید. از این حق برخوردارید که مصاحبه را متوقف کرده و با مترجم دیگری مصاحبه شوید. بهتر است برای مصاحبه بعدی منتظر بمانید تا ‌این‌که مصاحبه با ترجمه بد داشته باشید، که ‌می‌تواند به ضررتان تمام شود.
6 - اشتباهات خلاصه کتبی مصاحبه را یادداشت کرده و تمام جز‌ییات از ابتدا تا کنون را متذکر شوید: در پایان مصاحبه، مترجم خلاصه از مصاحبه را برای تان بازخوانی ‌می‌کند. به دقت گوش دهید و اشتباهات را تصحیح کنید.
7 - تما‌می ‌افراد بزرگ‌سال خانواده باید مصاحبه شوند: در بعضی موارد دو نفر از اعضای یک خانواده مشکل مشابهی داشته و ‌قضیه پناهندگی مشترکی دارند. اما از شما خواسته ‌می‌شود که به طور جداگانه روایت خود را تعرف کنید، زیرا مصاحبه فردی است. روایات شما باید شبیه هم و قابل تطبیق باشند. اما طبیعی است که دو نفر از یک وقعه تجربیات متفاوتی داشته باشند. حقیقت را آن طور که به یاد ‌می‌آورید کوشش کنید تا به زبان خودتان بگویید.
‌8 - می‌توانید در طول مصاحبه کسی را ‌هم‌راه خود داشته باشید: برای مصاحبه ‌می‌توانید یک شخص ‌هم‌راه خود ببرید و خوب است که این فرد به زبان با زبان این کشور مسلط باشد. اما خودتان باید در طول مصاحبه صحبت نمایید.
9 - تمام اطلاعات فردی مرتبط با ‌قضیه را بازگو کنید: افرادی که در ارتباط با قضیه شما کار ‌می‌کنند (وکیل، مصاحبه کننده، مترجم، هیات تصمیم گیری، پولیس)، اجازه ندارند اطلاعات شخصی شما را در اختیار دیگران قرار دهند. این اطلاعات محرمانه هستند. هیچ اطلاعات مرتبطی را ناگفته نگذارید، البته چیزهایی نظیر مسا‌یل زندگی شخصی، گرایشات جنسی، مذهب، عادات و پول.
10 – اخذ مشوره گروه‌های مشاوره‌دهی: خوب است‌ قبل از صحبت با مسوولان ‌اداره امور مهاجرت و ارا‌یه‌ درخواست پناهندگی، چیزهایی در این مورد که افسران مهاجرت چگونه قضیه شما را ارزیابی می‌کنند و ‌این‌که چطور می‌توانید با گروه‌های مشاوره‌ حقوقی تماس بگیرید، بدانید.

سوالات متدوال در باب پناهندگی در دنمارک

در این بخش سوالات متدوال در باب پناهندگی در دنمارک پاسخ داده می‌شود:
 • شرط مهم برای پناهندگی در دنمارک از طریق کنوانسیون چیست؟ شما ترس موجهی از آزار و اذیت به دلایل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی دارید. شما خارج از کشور تابعیت خود هستید. اگر شرایط بالا در مورد وضعیت شما صدق کند، طبق شرایط قانون بیگانه‌گان، دنمارک به شما اجازه اقامت داده ‌می‌شود و نوع اقامت، اقامت موقت ‌می‌باشد. اقامت موقت این کشور به شما اجازه اقامت محدود زمانی داده ‌می‌شود. حق شما برای اقامت در این کشور زمانی از بین ‌می‌رود که دیگر نیازی به حمایت نداشته باشید.
 • راه‌های ورود از طریق پناهندگی به دنمارک چیست؟ پناهندگان هم از طریق برنامه مهاجرت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (سهمیه پناهندگان) و هم از طریق درخواست فردی که وارد مرز ‌می‌شوند دریافت ‌می‌شوند. ‌‌پناه‌جویان توسط ‌اداره امور مهاجرت به این کشور و پولیس تایید ‌می‌شوند.
 • شرایط مهاجرت به دنمارک از طریق پناهندگی چگونه است؟ افرادی که قصد پناهندگی در این کشور را دارند بایستی در مرز این کشور و با ارا‌یه کیس خود برای پناهندگی درخواست نمایند.
 • کیس‌های پناهندگی به دنمارک کدامند؟ کیس‌های پناهندگی شامل، عضویت در گروه‌های اجتماعی خاص، داشتن عقاید سیاسی، تبعیض‌های نژادی و گرایشات جنسی خاص و شرایط کشور‌های جنگ زده و … ‌می‌گردد.
 • چه کسانی ‌می‌توانند برای پناهندگی به دنمارک درخواست دهند؟ افرادی که اگر در کشور خود بمانند (در صورت برخورداری از شرایط کنوانسیون جنیوا) جان و مال آن‌ها مورد تهدید قرار می‌گیرد، می‌توانند برای پناهندگی اقدام کنند. هر چند که این روش مهاجرت مناسب نیست.
 • آیا پناهندگی به دنمارک با ویزای توریستی امکان پذیر است؟ بله این امکان وجود دارد اما در اکثر موارد در خواست ‌‌پناه‌جویان از طریق ویزای توریستی مردود می‌گردد.
 • چه راهی را به‌عنوان راه جایگزین پناهندگی به دنمارک پیشنهاد ‌می‌دهید؟ روش تحصیل، کار، سرمایه‌گذاری، ازدواج، پیوستن با خانواده و روش‌های جایگزین پناهندگی محسوب ‌می‌گردد. اگر ‌می‌خواهید بدانید که کدام یک از این راه‌ها برای شما بهترین است باید شرایط شما ( تحصیلات، سن، سابقه کاری، سطح زبان و سایر مشخصات) بررسی شده و آن‌گاه بهترین مسیر برای شما انتخاب گردد.
 • آیا حق داشتن وکیل را دارم؟ اغلب افراد ‌پناه‌جو، حق برخورداری از وکیل عمو‌می‌ را دارند که هزینه آن‌را ‌حکومت دنمارک پرداخت می‌نماید. اگر ‌پناه‌جو مستحق وکیل عمو‌می‌باشد، ‌اداره امور مهاجرت وکیل مجرب را برای پیش‌برد درخواست ‌پناه‌جو تعیین خواهد کرد که در طول زمان بررسی درخواست به ‌پناه‌جو کمک حقوقی ارایه خواهد داد. در طول روند پناهندگی در دنمارک، اگر درخواست پناهدگی شما رد شود، به طور رایگان وکیل در اختیار خواهید داشت.
 • اگر درخواست رد شود، چه؟ افرادی که درخواست پناهندگی شان رد شود، یا باید به کشور خود برگردند یا باید درخواست بررسی مجدد را به محکمه عالی مهاجرت ارایه نمایند. در صورتی‌که درخواست پناهندگی فرد متقاضی رد شود، سایر کشورهای اروپایی نیز درخواست او را رد خواهند کرد، بنابراین فرد برای سایر کشورها نیز شانس خود را از دست می‌دهد.
 • آیا بدون ورود به خاک دنمارک، امکان درخواست پناهندگی است؟ بلی، یگانه استثنا برای مهاجرانی است که در یک کشور دیگر از طریق کمیساریای عالی سازمان ملل برای امور پناهندگی (UNHCR) از کشور دنمارک تقاضای پناهندگی کنند.

کمک و مشوره

برای دریافت معلومات ‌بیش‌تر در مورد ثبت نام، مصاحبه و سایر مراحل پناهندگی می‌توان به وبسایت رسمی‌‌اداره امور مهاجرت دنمارک مراجعه نمود.
یکی از نهادهای غیر‌دولتی (NGO‌‌) که در زمینه پناهندگی در دنمارک فعالیت گسترده و اثبات شده دارد، Danish Refugee Council‌ می‌باشد؛ برای مراجعه به وبسایت این سازمان مردم نهاد ‌بیش‌تر به این لینک‌ مراجعه کنید.
آن‌عده از افغان‌هایی‌که نیاز به معلومات و همکاری اختصاصی دارند، می‌توانند به شماره واتساپ "بپرسید" (+93729807235)یا مسنجر فیسبوکو یا از طریق وبسایت "بپرسید"با مشاوران "بپرسید" به‌تماس شده و در زمینه معلومات ‌‌بیش‌تر حاصل نمایند.