________________________________-01.png
ایرلند شرایط و مراحل پناهندگی مختص خود را دارد که بر اساس قوانین ملی و بین‌المللی به پناه‌جویان در این کشور پناهندگی می‌دهد. ایرلند از جمله کشورهای است که پناه‌جویان را از کشورهای ناامن هم‌چو افغانستان ‌‌به‌عنوان پناهنده در این کشور می‌پذیرد.
از آن‌جایی‌که کشور ایرلند کنوانسیون بین‌المللی سال 1351 جنیوا را به‌رسمیت می‌شناسد، به آن دسته از پناه‌جویانی‌که بلافاصله پس از ورود به این کشور، خود را ‌‌به‌عنوان پناهچو معرفی کنند، تحت شرایط خاص پناهندگی اعطا می‌نماید.
ایرلند پس از سقوط دولت جمهوری اسلامی‌افغانستان اعلام نمود که افغان‌های آسیب‌پذیر به‌خصوص سال‌مندان، زنان، دختران و کودکان را تحت شرایط خاص در این کشور پناه می‌دهند. به طور کلی ‌‌به‌منظور این‌که بتوانید به پناهندگی در ایرلند اقدام نمایید نیاز است که در خاک ایرلند باشید و اسناد و مدارک مورد نیاز را ارایه نمایید. در ایرلند اداره بین‌المللی حمایت از پناهندگان (International Protection Office - IPO) مسوولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی شما را دارد.
شرایط و مراحل پناهندگی در ایرلند موضوعی است که در این مقاله سعی به بررسی جامع آن داریم.

شرایط پناهندگی در ایرلند

شرایط بر اساس قانون حفاظت و حمایت بین‌المللی

عبارت پناهنده در ایرلند معمولاً برای توصیف تعدادی یا دسته‌ای از مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد که ممکن است وضعیت‌های مختلف حقوقی و قانونی داشته باشند، از این‌رو ممکن است حقوق و تعهدات متفاوت داشته باشند. همه این افراد به روند حمایت ‌بین‌المللی که در قانون ایرلند و بر اساس کنوانسیون ‌جنیوا تعریف شده مرتبط‌‌اند. قانون حفاظت و حمایت ‌بین‌المللی سال 2015 که در 31 دسامبر 2017 در ایرلند به اجرا درآمد، یک روش درخواست واحد برای حمایت ‌بین‌المللی فراهم می‌کند. بر اساس این قانون افرادی که شرایط ذیل را دارند برای حمایت ‌بین‌المللی واجد شرایط‌‌اند:
 • پناهنده است و یا در رابطه خویشاوندی نسبی یا سببی با شخصی است که اعلام پناهندگی نموده؛ و یا
 • یک فرد واجد شرایط برای حمایت کامل است و یا در رابطه با خویشاوندی نسبی یا سببی شخصی است که درخواست حمایت کامل نموده است.

شرایط بر اساس کنوانسیون جنیوا

پناه‌جو کسی است که به دنبال کسب وضعیت پناهنده تحت شرایط کنوانسیون سال 1951 جنیوا مربوط به وضعیت پناهندگان به رسمیت شناخته شده، می‌باشد که در بخش 2 قانون حفاظت سال 2015 مشخص شده است. قانون ‌حمایت بین‌المللی جدید تعریف جدیدی از "متقاضی" ارایه می‌کند اما به وضوح، هم‌چنان از اصطلاح " پناه‌جو" نیز استفاده می‌کند. بر اساس بخش 2 از قانون، تعریف قانونی پناهنده کسی است که به علت ترس موجه به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عقیده سیاسی و یا عضویت در یک گروه اجتماعی خاص مورد آزار و اذیت قرار گرفته، از کشور ملیت خود خارج شده است و با توجه به چنین نگرانی‌هایی ‌نمی‌تواند و یا تمایلی به بازگشت به کشور خودش و داشتن حفاظت از آن کشور ندارد و یا یک شخص بدون تابعیت که از کشور محل اقامت سابق به دلایل ذکرشده خارج گردیده است و یا با توجه به چنین ترسی مایل به بازگشت به آن کشور نیست.
کنوانسیون پناهندگی جنیوا نهادی است که موارد و شرایط مورد نیاز مربوط به وضعیت پناهندگان که در قانون حفاظت ‌بین‌المللی سال 2015 تعریف شده و شرایط کسی که پناهندگی متوجه او می‌باشد را تعیین و تعریف نموده است. پناهنده طرح برنامه‌ریزی شده برای شخصی است که تحت تصمیم دولت ایرلند و در پاسخ به درخواست‌های انسان‌دوستانه معمولاً از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان‌ (UNHCR)یا برای اهداف حفاظت موقت یا اسکان مجدد به این کشور دعوت شده است.
در بخش 49 از قانون حمایت ‌بین‌المللی سال 2015، اگر یک متقاضی نه اعلام پناهندگی نموده باشد و نه درخواست حمایت تکمیلی، دولت ممکن است به این نتیجه برسد که باید به آن‌ها اجازه باقی ماندن در ایرلند داده شود. هنگام اخذ این تصمیم، دولت به شرایط خانواده شخص متقاضی هم‌راه با مسایل دیگر از جمله اتصال متقاضی به کشور و ملاحظات انسان‌دوستانه توجه خواهد نمود.

چه کسی می‌تواند برای حمایت ‌بین‌المللی درخواست دهد؟

شما می‌توانید برای حمایت ‌بین‌المللی در ایرلند به دو دلیل جداگانه درخواست دهید:
 • شما ترس موجهی از آزار و شکنجه شدن به دلایل نژادی، مذهبی، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی دارید و نمی‌توانید به دنبال حمایت شدن از کشور خود باشید؛ به این وضعیت پناهندگی می‌گویند؛ و
 • شما نمی‌توانید به کشور خود بازگردید زیرا در معرض آسیب جدی هستید، اما واجد شرایط پناهندگی نیستید؛ این وضعیت حفاظت فرعی نامیده می‌شود.

مراحل پناهندگی

به طور معمول، شش مرحله وجود دارد که باید برای درخواست حمایت ‌بین‌المللی انجام دهید. گذراندن این مراحل ممکن است زمان زیادی طول بکشد زیرا ممکن است تاخیرهایی وجود داشته باشد و ممکن است مجبور شوید در طول مسیر به نکات تجدید و دور از انتظار روبرو شوید. شش مرحله پناهندگی ایرلند قرار ذیل می‌باشد:
مرحله 1: ثبت‌نام به‌عنوان پناه‌جو
مرحله 2: مصاحبه مقدماتی
مرحله 3: خانه‌پری پرسش‌نامه
مرحله 4: مصاحبه شخصی یا مصاحبه دوم
مرحله 5: دریافت توصیه از IPO
مرحله 6: تصمیم‌گیری در رابطه به درخواست پناهندگی
گفتنی است، در صورتی که به دنبال حمایت ‌بین‌المللی هستید، درخواست شما باید ارزیابی شود و باید اجازه داشته باشید در ایرلند تا زمانی اقامت داشته باشید که IPO درخواست شما را ارزیابی می‌کند.
چگونه درخواست دهیم (How to Apply

مرحله 1: ثبت‌نام به‌عنوان پناه‌جو

افرادی‌که به قصد پناهندگی وارد خاک ایرلند گردیده‌‌اند، لازم است تا هرچه زودتر درخواست پناهندگی خود را ثبت نمایند. افرادی‌که به‌طور غیرقانونی وارد خاک ایرلند شده‌‌اند، خود شان را به پولیس مرزی این کشور تسلیم نموده و پولیس هر شخص پناه‌جو را برای ثبت نمودن درخواست رسمی به اداره حمایت بین‌المللی پناهندگان (IPO) این کشور معرفی می‌کند.

مدت زمان اعلام پناهندگی

متقاضیان پناهندگی باید درخواست پناهندگی شان را به محض ورود به خاک ایرلند، یعنی زمانی که وارد مرز ایرلند یا فرودگاه این کشور شد ارایه نمایند. اگر در بندر ورودی درخواست دهید، هم‌چنان باید در دفتر IPO درخواست رسمی ارایه دهید. مطمین شوید که درخواست پناهندگی تان را در مدت 5 روز کاری در طول روزهای رسمی هفته پس از ورود خود به ایرلند انجام دهید.

درخواست حفاظت جانبی

زمانی که متقاضی درخواست پناهندگی را ارایه می‌نماید، شخص می‌تواند برای وضعیتی به نام حفاطت جانبی نیز درخواست دهد. درخواست حفاظت جانبی از آنجایی حایز اهمیت، در صورتی‌که درخواست پناهندگی شما رد شود، درخواست حفاظت جانبی شما بررسی خواهد شد.

پناه‌جویان زیر 18 سال

یک نکته مهم که خوب است در این‌جا بدان اشاره نماییم این است، افرادی که زیر 18 سال سن دارند باید به محض ورود به مرز ایرلند این موضوع را به پولیس یا افسران مهاجرت ایرلند یا مقامات مربوطه اعلام نمایند. اما اگر این اقدام را ننمایید لازم است هر چه زودتر این موضوع را به IPO اعلام نمایید. هم‌چنان زمانی که شخص زیر 18 سال سن دارد و به تنهایی وارد مرز ایرلند می‌شود نیز باید افسر مربوطه را از این امر آگاه نماید.

همسر و فرزندان پناه‌جویان

در صورتی که شما به قصد پناه‌جویی و پناهندگی وارد خاک ایرلند شدید و دارای همسر و فرزندان هستید، چه آن‌ها با شما هم‌را ‌‌اند و یا هم در کشور دیگری حضور دارند، این موضوع و معلومات موردنیاز را حتماً در هنگام ثبت‌نام ‌‌به‌عنوان پناه‌جو در اداره IPO یادآوری نمایند. اطمینان حاصل کنید، در صورتی که همسر و فرزندانی به هم‌راه دارید، آن‌ها در درخواست شما گنجانده شده‌‌اند.

مرحله 2: مصاحبه مقدماتی

‌‌به‌منظور این‌که فورم درخواست پناهندگی به طور رسمی‌ثبت شود، نیاز است که شخص حتماً به اداره IPO مراجعه نماید. در این اداره از شخص مصاحبه گرفته می‌شود و از او درخواست می‌شود که اطلاعات کامل را ‌‌به‌منظور تکمیل درخواست پناهندگی ارایه نماید.
وقتی می‌گویید که می‌خواهید درخواست حمایت ‌بین‌المللی یا پناهندگی کنید، یک افسر IPO با شما مصاحبه می‌کند و به این مصاحبه مقدماتی گفته می‌شود.

جمع‌آوری معلومات موردنیاز

در طول این مصاحبه از شما در رابطه به موارد ذیل معلومات جمع‌آوری می‌گردد:
 • هویت شما
 • کشور مبدا شما
 • مسیر و چگونگی رسیدن شما به خاک ایرلند
 • دلایلی که چرا نمی‌توانید به کشور مبدا خود بازگردید
 • در صورت داشتن سابقه سفر یا مهاجرت به ایرلند
در صورت نیاز در جلسه مصاحبه شخصی را ‌‌به‌عنوان مترجم در اختیار شخص قرار می‌گیرد. این مصاحبه مقدماتی ‌‌به‌منظور تایید این امر است که شما متقاضی پناهندگی ایرلند می‌باشید و مصاحبه به‌منظور دریافت اطلاعات کامل در خصوص شما می‌باشد.

ثبت عکس و اثر انگشت

IPO عکس و اثر انگشت شما را نیز اخذ می‌نماید. سپس این اطلاعات را با EURODAC که یک سیستم کمپیوتری مشترک پناهندگی در سطح کشورهای اروپایی است که اثر انگشت را با هم مقایسه می‌کند، به اشتراک می‌گذارد.

تصمیم‌گیری در قبال مصاحبه مقدماتی

سپس با بررسی دلایل، اسناد و مدارک ارایه‌شده، مقام مسوول تصمیم‌گیری می‌نماید که با تقاضای شده موافقت نماید یا خیر. اگر پس از مصاحبه، IPO تصمیم بگیرد که نمی‌تواند درخواست شما را بپذیرد، شما دلایل آن‌را نیز شرح می‌دهد. اما در بیشتر موارد با در نظرداشت وضعیت بد بشری در افغانستان، به افغان‌هایی که شرایط پناهندگی ایرلند را برآورده کنند، درخواست پناهندگی آن‌ها مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

درخواست پناهندگی شما بر اساس قانون دوبلین

در صورتی که قبلاً در کشور دیگری در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی داده اید، IPO ممکن است تصمیم بگیرد که شما را به آن کشور بازگرداند. اگر IPO معتقد باشد که در کشور دیگری درخواست داده اید، به آن کشور بازگردانده خواهید شد.
هم‌چنان اگر IPO معتقد باشد که کشور دیگر باید درخواست شما را پردازش کند، می‌توانید به کشور دیگری بازگردانده شوید. تصمیم برای انتقال شما به کشور دیگری بر اساس مقررات دوبلین اتحادیه اروپا گرفته می‌شود.
شما می‌توانید در مورد تصمیم انتقال خود از ایرلند تحت این مقررات درخواست تجدید نظر یا Appeal کنید. ممکن است در یکی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا از حمایت ‌بین‌المللی برخوردار شوید یا از کشوری آمده باشید که به نظر می‌رسد برگشتن به آن خطری ندارد.

در صورت رد درخواست پناهندگی چه کنیم؟

شما می‌توانید این تصمیم را به صورت کتبی به محکمه تجدیدنظر ‌بین‌المللی حفاظت (International Protection Appeals Tribunal - IPAT) مربوط به دوبلین تجدید نظر کنید. شما باید این کار را ظرف 10 روز کاری از تاریخ دریافت تصمیم رد انجام دهید. اگر دلیل خوبی برای تاخیر وجود داشته باشد، می‌توان محدودیت 10 روزه را تمدید کرد.

مرحله 3: خانه‌پری پرسش‌نامه

پس از گذراندن مصاحبه مقدماتی، IPO ‌فورم درخواست بلندتری یا یک پرسش‌نامه مخصوص در اختیار شما قرار می‌دهد. این نکته را در نظر داشته باشید که تمامی ‌سوالات را تا آن‌جا که می‌توانید به طور کامل پاسخ نمایید.
پرسش‌نامه حفاظت ‌بین‌المللی IPO که به شما داده می‌شود، شما آن‌را از طریق خدمات پُستی، حضوری و یا از طریق ایمیل ارسال کنید. این پرسشنامه به زبان‌های مختلف موجود است.
اگر نمی‌دانید چگونه این پرسش‌نامه را پر کنید، باید مشاوره حقوقی دریافت کنید یا می‌توانید از یکی از سازمان‌های حقوقی بپرسید. شما می‌توانید از طریق هیات کمک حقوقی درخواست کمک رایگان حقوقی کنید.
هم‌چنان باید مدارک و شواهدی را برای پشتیبانی از درخواست خود ارسال کنید. شما می‌توانید هر چیزی را که فکر می‌کنید از درخواست شما پشتیبانی می‌کند ارسال کنید. اگر مطمین نیستید چه چیزی را ارسال کنید، باید مشاوره حقوقی دریافت کنید.

اقامت موقت

پس از اتمام مصاحبه و خانه‌پری پرسش‌نامه تان، به شما اجازه اقامت موقت در یکی از شهرهای ایرلند اعطا خواهد شد. گواهی ثبت نام موقت (Temporary Registration Certificate - TRC) مدرکی است که نشان می‌دهد شما در ایرلند درخواست پناهندگی داده اید و اجازه اقامت در این کشور را به صورت موقت دریافت نموده اید. اما در صورتی‌که در خلال رسیدگی به پرونده تان، نیازمند ارایه کمکی از در خصوص محل اقامت تان می‌باشید، اداره پذیرش و ادغام  (Reception and Integration Agency - RIA) هماهنگ خواهد کرد که به مرکز پذیرش پناه‌جویان انتقال یابید. اما در RIA‌ دوباره نیازمندی‌های شما را مورد بررسی قرار خواهند داد و مکانی را به‌منظور بودوباش شما در نظر خواهند گرفت.
اگر IPO درخواست شما را بپذیرد، می‌توانید در ایرلند بمانید تا زمانی که در حال بررسی است. خدمات اسکان حفاظت ‌بین‌المللی International Protection Accommodation Service - IPAS)) جایی برای زندگی به شما پیشنهاد می‌دهد و به این تامین مستقیم خدمات به پناه‌جویان گفته می‌شود.

آیا کار کرده می‌توانم؟

نخیر، شما نمی‌توانید کار کنید یا یک تجارت را در جریان بررسی درخواست پناهندگی تان آغاز کنید. در صورتی که IPO در مدت 5 ماه در مورد درخواست شما تصمیمی ‌نگرفت، می‌توانید برای اجازه کار درخواست دهید.

مرحله 4: مصاحبه شخصی یا مصاحبه دوم

مصاحبه شخصی که مصاحبه دوم یا مصاحبه اساسی نیز نامیده می‌شود، بخش بسیار مهمی ‌از درخواست پناهندگی شما است. شما توسط یک افسر مهاجرت یا کارمند قشیه که برای IPO کار می‌کند مصاحبه خواهید کرد.
تیم "بپرسید" توصیه می‌کند تا شما قبل از مصاحبه باید مشاوره حقوقی دریافت کنید. به یاد داشته باشید که "بپرسید" صرف معلومات ارایه می‌کند و هیچ نوع مشاوره حقوقی و قانونی به شما ارایه کرده نمی‌کند.
در زمان دومین مصاحبه، هر شخص به طور جداگانه مصاحبه خواهد شد، مگر این‌که پناه‌جو کودک باشد. در صورت نیاز یک مترجم در اختیار شما قرار خواهد گرفت. در این مصاحبه موارد ذیل جهت توضیح از شما درخواست خواهد شد:
 • چگونه از محل زندگی و اقامت اصلی تان خارج شدید؛ و
 • علت و دلایل ترس شما از بازگشت به کشور اصلی تان.
مصاحبه فرصتی است که به IPO در مورد دلیل ترک کشورتان، چیزهایی که تجربه کرده اید یا دیده اید و چرا از بازگشت کشور تان می‌ترسید، بگویید.
کارمند قضیه اطلاعاتی را که در این مصاحبه می‌دهید یادداشت می‌کند. مهم است که مطمین شوید آن‌ها آن‌را برای شما می‌خوانند تا بتوانید صحت آن را بررسی کنید. اگر به اشتباه متوجه شدید، یا می‌خواهید جزییات بیش‌تری در مورد چیزی ارایه دهید، می‌توانید درخواست کنید که سند تصحیح گردد.
شایان ذکر است که در این مرحله نیز لازم است تا اسناد موردنیاز مورد نیاز را ‌‌به‌منظور حمایت تان در دست داشته باشید.

اسناد مورد نیاز

در این بخش می‌پردازیم به اسناد مدارک مهمی‌که در جریان درخواست و بررسی پناهندگی، متقاضیان مکلف به ارایه آن‌ها می‌باشد. این مدارک در حقیقت تکمیل کننده فورم درخواست شما خواهد شد. این مدارک عبارت‌اند از:
 • مدارک مربوط به سفر مانند بلیت طیاره و سایر موارد که چگونگی سفر شما به این کشور را ثابت می‌سازد؛
 • پاسپورت معتبر؛
 • تذکره؛
 • کارت‌ تولد، در صورت لزوم کارت‌های تولد فرزندان؛
 • نکاح خط در صورت ازدواج؛
 • اسناد تحصیلی؛ و
 • مدرک دیگری که فکر می‌کنید به درخواست شما کمک خواهد کرد.
به یاد داشته باشید که اسناد موردنیاز ممکن از در هر مرحله درخواست و بررسی پناهندگی شما در ایرلند ضرورت شود، شما مکلف به ارایه آن خواهید بود.

عاقبت عدم همکاری

این نکته مهم را در نظر داشته باشید که اگر در مصاحبه مورد نظر شرکت ننمایید، توضیحات مورد نیاز را در خلال مدت 3 روز کاری در اختیار افسر مربوطه قرار ندهید و یا به هر نحوی در بررسی درخواست پناهندگی تان با IPO همکاری نکنید، درخواست شما ممکن است رد شود و مورد پذیرش قرار نگیرد.

زمان انتظار برای مصاحبه

ممکن است لازم باشد مدتی صبر کنید تا برای مصاحبه شخصی خود فرا خوانده شوید. در برخی موارد، درخواست شما می‌تواند اولویت‌بندی شود، به این معنی که لازم نیست مدت زیادی برای مصاحبه خود صبر کنید؛ قضیه (Case) شما می‌تواند اولویت بندی شود اگر:
 • شما زیر 18 سال هستید یا در هنگام درخواست زیر 18 سال بودید؛
 • یک بزرگسال هم‌راه شما نیست؛
 • شما بالای 70 سال دارید و عضوی از خانواده نیستید؛
 • شما گزارشی به نام گزارش صحی- حقوقی ارسال کرده‌اید که تایید می‌کند در کشور تان تحت شکنجه یا بدرفتاری قرار گرفته‌اید. وکیل کمک حقوقی شما می‌تواند ترتیبی دهد که در صورت نیاز به داکتر صحی برای دریافت گزارش صحی مراجعه کنید؛
 • شما از افغان هستید که به‌دلایت وضعیت بد بشری در افغانستان است. هرچند، شهروندان کشورهای سوریه، اریتره، عراق، ایران و لیبیا نیز از این سهولت برخوردار‌‌اند؛ و یا
 • شما یک وضعیت سلامتی شدید یا تهدید کننده زندگی دارید.
به هر صورت تاریخ، زمان و مکان مصاحبه به صورت کتبی به شما اعلام خواهد شد.

فراهم‌سازی سهولت برای مصاحبه

شما قبل از مصاحبه برای فراهم نمودن سهولت و گذراندن مصاحبه خوب می‌توانید:
 • یک مترجم بخواهید: این اغلب مفید است حتی اگر انگلیسی را خوب صحبت کنید، زیرا اگر در صورت ناراحتی یا مضطرب بودن، صحبت کردن به زبان انگلیسی برای تان سخت تر است، مترجم می‌تواند به شما کمک کند.
 • بخواهید با یک افسر مرد یا زن مصاحبه کنید: شما باید توضیح دهید که چرا یک مصاحبه‌کننده زن یا مرد می‌خواهید.
 • مشاوره حقوقی دریافت کنید: ممکن است مجبور شوید در مورد چیزهایی صحبت کنید که برای شما یا خانواده تان اتفاق افتاده است و صحبت کردن در مورد آنها ناراحت کننده است. اگر یک وکیل هم‌راه خود دارید، آن‌ها نمی‌توانند از طرف شما به سوالات پاسخ دهند.
 • اگر نمی‌توانید به مصاحبه بروید: اگر نمی‌توانید در تاریخ تعیین‌شده به مصاحبه خود بروید، باید در اسرع وقت پس از دریافت تاریخ مصاحبه خود به IPO اطلاع دهید. هم‌چنان باید به آن‌ها بگویید که چرا نمی‌توانید به مصاحبه بروید و مدرکی برای این دلیل ارسال کنید؛ به‌طور مثال، شما وضعیت صحی مناسبی ندارید و از داکتر صحی خود نامه‌ای گرفته و آن‌را به‌عنوان ثبوت به IPO ارسال می‌نمایید.

مرحله 5: دریافت توصیه از  IPO

IPO اطلاعات مورد نظر را زمانی که می‌خواهد توصیه‌هایی را در خصوص قضیه یا کیس شما را در نظر گیرد، ارایه خواهد داد. پس از مصاحبه دوم تان، IPO‌ توصیه‌هایی را در خصوص این‌که مدارک ارایه‌شده از سوی شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد یا خیر برای تصمیم گیری ارسال خواهد نمود. در هر صورت، به درخواست پناهندگی شما شما باید در خلال مدت 6 ماه رسیدگی قرار گیرد. اما در صورتی‌که ‌فورم درخواست شما با موفقیت مورد پذیرش قرار گیرد، مقام مربوطه اعلام خواهد کرد که شما مستحق دریافت عنوان پناهندگی خواهید بود.
برای IPO ممکن است مدت زیادی طول بکشد تا درخواست شما را بررسی کند. اما شما در زمانی که منتظر تصمیم‌گیری در مورد درخواست خود هستید، می‌توانید در مورد حقوق خود مطالعه کنید.
IPO توصیه خود را به شما و به واحد تصمیمات وزارت عدلیه ارسال می‌کند. یکی از موارد زیر را توصیه می‌کند:
 • این‌که باید ‌‌به‌عنوان پناهنده اعلام شوید؛
 • این‌که شما نباید ‌‌به‌عنوان پناهنده اعلام شوید، بلکه باید یک اعلامیه حمایت فرعی دریافت کنید؛
 • این‌که به شما نه اعلامیه پناهندگی یا حمایت فرعی داده شود، بلکه به شما اجازه اقامت موقت داده شود؛
 • اینکه نه اعلامیه پناهندگی یا حمایت فرعی به شما داده شود و نه اجازه اقامت؛
شما می‌توانید در مورد تصمیمی‌مبنی بر امتناع از اعلامیه پناهندگی و یا حمایت فرعی به محکمه تجدیدنظر ‌بین‌المللی حفاظت (International Protection Appeals Tribunal - IPAT) اعتراض کنید. برای ثبت اعتراض یا Appeal روی این لینک کلیک کنید.

مرحله 6: تصمیم‌گیری در رابطه به درخواست پناهندگی

توصیه IPO به واحد تصمیمات وزارتی (Ministerial Decisions Unit - MDU) مربوط به وزارت عدلیه ارسال می‌شود.
اگر IPO توصیه کرده است که باید یک اعلامیه پناهندگی یا حمایت فرعی دریافت کنید، باید منتظر بمانید تا MDU‌ در این مورد تصمیم بگیرد. معمولاً MDU‌ از توصیه IPO پیروی می‌کند، اما گاهی اوقات MDU نیز برخی از بررسی‌ها را انجام می‌دهد و ممکن است تصمیم‌گیری در قبال درخواست پناهندگی شما به تعویق بی‌افتد.
اگر IPO به شما توصیه نکرد که یک اعلامیه پناهندگی یا حمایت فرعی دریافت کنید و درخواست تجدید نظر نکردید یا درخواست تجدیدنظر شما ناموفق بود، MDU‌ تصمیم خواهد گرفت که آیا دلایل دیگری برای اعطای اقامت در ایرلند وجود دارد یا خیر. در مورد این‌که اگر درخواست شما برای حمایت بین‌المللی ناموفق باشد، چه اتفاقی می‌افتد، معلومات جامع را می‌توانید در این لینک بخوانید.
اگر MDU به شما بگوید که ‌‌به‌عنوان پناهنده اعلام شده‌اید یا حمایت فرعی به شما داده شده است، یا به شما «مجوز اقامت» داده شده است، در این صورت باید در اداره مهاجرت نزدیک محلی زندگی تان ثبت نام کنید.
مصاحبه MDU معمولاً به طور حضوری دایر می‌گردد، اما به دلیل شیوع ویروس کووید 19 ممکن مصاحبه شما از طریق ویدیو کنفرانس انجام ‌شود.
در صورتی‌که مدارک ارایه شده مورد قبول باشند، افسران و قاضی مربوطه رای به پذیرش درخواست شما خواهد داد. ممکن بررسی درخواست پناهندگی شما هفته‌ها و یا ماه‌ها به طول بی‌انجامد تا به قضیه شما رسیدگی شود. اما تا آن زمان به شما ‌‌به‌عنوان پناه‌جویان حقوق به شمول مکان امن ‌‌به‌منظور اقامت و سایر خدمات اولیه ارایه خواهد شد.

حقوق پناه‌جویان

امتیازات متعلق به کسی که ‌‌به‌عنوان پناه‌جو یا پناهنده در ایرلند شناسایی می‌شود عبارت است از:
 • اسکان برای افرادی که پناهندگی یا حمایت تکمیلی و یا اجازه اقامت به آن‌ها اعطا شده باشد؛
 • خدمات صحی و رفاه اجتماعی برای افراد با وضعیت پناهندگی و یا حمایت تکمیلی یا مجاز به باقی ماندن در ایرلند؛
 • آموزش و پرورش برای افراد با وضعیت پناهندگی و یا حمایت تکمیلی و یا مجاز به اقامت؛
 • پیوستن با اعضای خانواده برای پناه‌جویانی که پناهندگی یا حمایت تکمیلی اعطا شده است؛
 • اسناد سفر برای افراد دارای وضعیت پناهندگی یا حمایت تکمیلی.

کمک و مشوره

تمام مراحل دریافت پناهندگی ایرلند را می‌توانید در وبسایت معلومات شهروندان ایرلند مطالعه نمایید. برای دانستن معلومات بیشتر می‌توانید به وبسایت اداره بین‌المللی حمایت از پناهندگان (International Protection Office - IPO) سر بزنید.
روند درخواست پناهندگی در ایرلند پیچیده است و اگر پناه‌جوی توسط یک وکیل خوب که سیستم پناهندگی را خوب درک می‌کند، مورد حمایت قرار گیرد، به احتمال زیاد درخواست پناهندگی پناه‌جو پذیرفته می‌شود؛ صلاح است تا قبل از درخواست پناهندگی با وکلا یا نهادهای ذیربط مشوره صورت گیرد.
آن‌عده از افغان‌هایی‌ که نیاز به معلومات و همکاری اختصاصی دارند، می‌توانند به شماره واتساپ "بپرسید" (+93729807235)  یا مسنجر فیسبوک و یا از طریق وبسایت "بپرسید" با مشاوران "بپرسید" به‌ تماس شده و در زمینه معلومات ‌بیش‌تر حاصل نمایند.
برعلاوه، بر اساس معلومات رسمی دولت ایرلند، سازمان‌هایی که می‌توانند به شما کمک کنند اسما و آدرس‌های تماس آن در زیر ذکر گردیده است:
1 - Irish Refugee Council
37 Killarney Street
Mountjoy
Dublin 1
Ireland
Tel: (01) 764 5854
Fax: (01) 672 5927
2 - Nasc Migrant and Refugee Rights
34 Paul Street
Cork
T12 W14H
Tel: 021 427 3594
3 - Immigrant Council of Ireland
2 St Andrew Street
Dublin 2
Ireland
Opening Hours: Information and Referral Service: Mon, Tues, Thurs, Fri 10am - 1pm
Tel: +353 (0)1 674 0200
Fax: +353 (0)1 645 8059
4 - United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
102 Pembroke Road
Dublin 4
Ireland
Tel: +353 (0)1 631 4510
5 - Smithfield Law Centre
48-49 North Brunswick Street
Georges Lane
Dublin
D07 PEOC
Ireland
Tel: +353 1 646 9600
Fax: +353 1 671 0200
6 - Cork North Law Centre
North Quay House
Popes Quay
Cork
T23 HV26
Ireland
Tel: 1800 202420
Fax: +353 21 455 7622
7 - Galway Law Centre
Seville House
New Dock Road
Galway
H91 CKVO
Ireland
Tel: 1800 502400
Fax: +353 (0)91 562599
8 - International Protection Office
Irish Naturalisation and Immigration Service
79-83 Lower Mount Street
Dublin
D02 ND99
Ireland
Opening Hours: Mon-Fri 9.30am-1pm, 2-4.30pm
Tel: +353 1 602 8000
Fax: +353 1 602 8122
9 - International Protection Appeals Tribunal
6-7 Hanover St East
Dublin 2
D02 W320
Ireland
Tel: +353 1 474 8400
Locall: 1800 201 458