کمیته بین‌المللی نجات (IRC) برنامه مجازی استقرار و کمک به مهاجران افغان (Virtual Afghan Placement and Assistance - VAPA) را در مشارکت با The Independence Fund در ایالات متحده آمریکا راه‌اندازی نموده است.
هدف این برنامه حمایت و هم‌کاری با آن‌عده از افغان‌هایی است که پس سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تاریخ 15 اگست سال 2021 از افغانستان به الایات متحده انتقال گردیده و سپس به طور خودسر از پناه‌گاه‌های امن خارج شده و الی اکنون قادر به دسترسی به خدمات حمایتی اسکان مجدد در این کشور نگردیده اند.

چرا برنامه VAPA راه‌اندازی شده است؟

از طریق برنامه  VAPAاتباع افغان که تحت برنامه‌های ‌بشردوستانه و موقت وارد کشور یادشده گردیده اند و تا اکنون از طرف هیچ یک از برنامه‌های اسکان مجدد به آن‌ها رسیدگی نشده اند، از حمایت‌های ویژه برای دسترسی به مزایا و طی مراحل اسناد، ثبت نام کودکان در مکتب و جست‌جوی کار برخوردار گردند.
گفته می‌شود که الی اکنون حدود 2500 افغان در ایالات متحده هستند که به‌طور خودسر از پناهگاه‌های امن شان خارج شده یا اصلا به آن‌جاها نرفته اند. این دسته از مهاجران افغان ممکن است واجد شرایط دریافت مزایای برنامه مجازی استقرار و کمک به مهاجران افغان‌ (VAPA) شناخته شوند.
فعالیت‌های استقرار و کمک مجازی مهاجران افغان که تحت یک موافقت‌نامه انجام می‌شود، تا حدی از طریق کمک‌های مالی ارایه‌شده توسط وزارت امور خارجه پرداخت می‌گردد.

چه کسانی واجد شرایط VAPA استند؟

هر مهاجر افغانی‌که هر سه معیار زیر را داشته باشد، واجد شرایط ثبت‌نام به برنامه VAPA است:
  • تحت برنامه اقامت موقت و مشروط بشردوستانه بین 15 اگست سال 2021 الی 30 سپتامبر 2022 وارد ایالات متحده شده یا می‌شوند؛
  • هیچ خدمات اسکان مجدد را از شرکا و سازمان‌های مربوطه در ایالات متحده دریافت نکرده است؛ و
  • به‌طور خودسر از یک پناه‌گاه امن خارج شده یا هرگز به یک پناه‌گاه امن مراجعه نکرده است.

چگونه ثبت نام می‌شود؟

همه اتباع یا مهاجران افغان در ایالات متحده می‌توانند در جریان روزهای رسمی هفته (دوشنبه الی جمعه) از ساعت 08:00 صبح الی 07:00 بعد از ظهر از طریق شماره 1-855-341-5456 با دفتر Independence Fund غرض ثبت‌نام و دریافت معلومات تماس بگیرند. هم‌چنان، واجدان شرایط می‌توانند با ارسال نامه به ایمیل آدرس  TIL@loyalsource.com این نهاد درخواست ثبت‌نام و کمک کنند.

بررسی درخواست‌ها

دفتر The Independence Fund درخواست‌ها را مورد بررسی قرار داده و در صورت برآورده نمودن شرایط، مهاجران افغان برای دریافت خدمات VAPA به دفتر کمیته بین‌المللی نجات (IRC ) ارجاع داده می‌شوند. افراد واجد شرایط که به VAPA ارجاع داده می‌شوند توسط تیم VAPA کمیته بین المللی نجات (IRC) نظارت می‌گردند.

میعاد برنامه VAPA

برنامه VAPA به‌تاریخ 30 سپتمبر سال 2022 به پایان می‌رسد. آن‌عده از مهاجران افغان که واجد شرایط برنامه VAPA استند، می‌توانند قبل از ختم میعاد این برنامه برای دریافت مزایای آن ثبت‌نام کنند.  

کمک و مشوره

شما می‌توانید این معلومات را در وبسایت کمیته بین‌المللی نجات مطالعه نمایید یا برای دریافت معلومات مرتبط به وبسایت Independence fund سر بزنید. در صورت لزوم می‌توانید به ایمل آدرس VAPA@rescue.org نامه فرستاده و تقاضای معلومات بیشتر را نمایید.
آن‌عده از افغان‌هایی‌که به معلومات اختصاصی یا مشاوره نیاز دارند، می‌توانند به شماره واتساپ "بپرسید" (93729807235+) یا از طریق وبسایت "بپرسید" به مشاوران "بپرسید" در ایالات متحده آمریکا و افغانستان به تماس شده و در زمینه معلومات بیشتر حاصل نمایند.