دولت کانادا افغان‌های در معرض خطر را که حمایت مالی یا سپانسر سازمان‌های خصوصی را داشته باشند تحت برنامه ویژه و بشردوستانه پناهندگی در این کشور اجازه اسکان مجدد می‌دهد. این برنامه ویژه پناهندگی بیشتر به‌نام ویزای ویژه بشردوستانه کانادا برای افغان‌ها از طریق حمایت مالی (Sponsorship) نیز شناخته می‌شود. این برنامه از طریق برنامه پناهندگی تحت حمایت خصوصی (Privately Sponsored Refugees - PSR) که دولت کانادا آنرا برای افغان‌ها اعلام نموده است، می‌باشد. طی برنامه پناهندگی تحت حمایت خصوصی افغا‌ن‌ها به حمایت سپانسرهای شان ویزای اقامت دایم بشردوستانه دریافت، به کانادا مهاجرت و اسکان داده می‌شوند.
شهروندان واجد شرایط افغان از طریق سپانسر به سه شیوه می‌توانند با استفاده از ویزای بشردوستانه به کانادا مهاجرت کنند. این سه شیوه مهاجرت تحت حمایت سازمان‌ها، مهاجرت تحت حمایت گروه‌های پنج نفری و مهاجرت تحت حمایت جامعه کانادا است.
در این مقاله شرایط و مراحل دریافت پناهندگی از طریق سازمان‌های سپانسرکننده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

چه کسانی واجد شرایط ویزای بشردوستانه اند؟

رهبران زن، مدافعان حقوق بشر، اقلیت‌های مذهبی یا قومی، روزنامه‌نگاران، افرادی که به رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران کانادایی کمک کرده‌ و پس از تحولات سیاسی اخیر در معرض خطر، آزار و اذیت قرار گرفته اند واجد شرایط برای درخواست ویزای بشردوستانه کانادا استند. یک همسر یا شریک زندگی و فرزندان وابسته زیر سن 22 سال نیز واجد شرایط اسکان مجدد در این کشور می‌باشند.

شرایط عمومی

برای واجد شرایط بودن به این برنامه ویژه متقاضی باید یک تبعه افغانستان باشد، ممانعت قانونی برای ورود آن‌ها به کانادا نباشد، غیرقابل پذیرش در این کشور نباشد، اسناد لازم برای شامل شدن در یکی از کتگوری‌های مورد پذیرش ویزای بشردوستانه کانادا باشد، افغانستان را ترک نموده و در یک کشور دیگر مستقر گردیده باشد ممکن است درخواست ویزای بشردوستانه شان از طریق برنامه تحت حمایت خصوصی برای مهاجرت به کانادا مورد پذیرش قرار گیرد.

پناهندگی تحت حمایت سازمان

پناهندگی تحت حمایت سازمان طوری است، در صورتی‌که افراد به عنوان پناهنده حمایت مالی یا سپانسر سازمان خصوصی را داشته باشند، می‌توانند به کانادا مهاجرت نمایند. این حامیان مالی یا سپانسرکنندگان می‌توانند سازمان‌های دارنده قرارداد حمایت مالی در دولت کانادا باشد که به حمایت از پناهندگان در هنگام اسکان مجدد در این کشور کمک می‌کند. این سازمان‌ها باید الی یک سال از پناهندگان یا افرادی‌که از جانب ایشان به دولت کانادا معرفی می‌شوند، حمایت مالی کرده و تمام هزینه‌های زندگی آن‌ها را متقبل شوند. حمایت مالی شامل تقبل هزینه‌ها ذیل می‌گردد:
 • هزینه‌های آغاز زندگی مانند فراهم نمودن فرنیچر، وسایل و لباس و سایر اسباب موردنیاز
 • هزینه‌های ماهانه به‌طور مستمر برای رفع نیازهای ضروری مانند مسکن، غذا و حمل و نقل عمومی
 • حمایت اجتماعی و عاطفی از افراد تحت حمایت
هم‌چنان، متقاضیان پناهندگی در کانادا می‌توانند با سازمان‌های مربوط در کانادا در تماس شده و با سازمان سپانسرکننده توافق کنند که تامین برخی یا تمام هزینه‌های آن‌ها را به عهده گیرد.

سازمان‌ها سپانسرکننده

در کانادا برخی از سازمان‌ها به‌منظور کمک و حمایت از پناهندگان در هنگام اسکان مجدد ایجاد گردیده اند که قراردادهای حمایت مالی از پناهندگان با دولت کانادا امضا کرده اند. این سازمان‌ها دارندگان قرارداد حمایت (Sponsorship Agreement Holders - SAH) نامیده می‌شوند. این‌که شرایط قرارداد حمایت دولت کانادا برای سازمان‌ها چه است و سازمان‌ها چگونه قرارداد حمایت با این کشور را به‌دست آورده می‌توانند به این لینک مراجعه نمایید.

سازمان‌های سپانسرکننده را چگونه پیدا کنم؟

متقاضیانی‌که واجد شرایط اسکان مجدد به کانادا اند، به این لینک رفته و با در نظرداشت شرایط خود یکی از ایالت‌ها را که در آن می‌خواهد اسکان داده شوند انتخاب کرده و لست تمامی سازمان‌های سپانسرکننده که دارندگان قرارداد حمایت با دولت کانادا استند، را مشاهده نمایند. سپس متقاضیان با وبسایت‌های این سازمان‌ها مراجعه، با آن‌ها در تماس شده، سازمان را برای حمایت مالی یا سپانسر قانع کرده و به ‌رهنمودهای این سازمان‌ها گوش می‌دهند.

ترتیب درخواست توسط سازمان‌ سپانسرکننده

معمولاً کانادا فرصت یا سهمیه‌ محدودی اسکان مجدد را به سازمان‌های سپانسرکننده ارایه می‌دهد، به این معنی که اکثر پناهندگان را نمی‌توانند برای اسکان مجدد به کشور کانادا در یک دوره سال در نظر گیرند. این سازمان‌ها تمامی معلومات متقاضی را به شمول این‌که متقاضیان واجد شرایط تحت چه کتگوری برنامه بشردوستانه کانادا اند، تحت یک درخواست واحد به دولت کانادا راجع می‌نمایند.
متقاضیان یا افراد واجد شرایط به‌طور مستقیم به این برنامه بشردوستانه درخواست داده نمی‌توانند. برای متقاضیان معمولاً سازمان‌ها و گروه‌های سپانسرکننده درخواست پناهندگی را تهیه و آن‌را به دولت کانادا می‌فرستند. پناهندگی از طریق حمایت خصوصی همه ساله طی یک دوره خاص باز می‌باشد که در سال 2022 این برنامه از تاریخ 30 ماه می الی 31 اگست این سال باز بوده و درخواست‌های متقاضیان را می‌پذیرد.
در بیشتر موارد، افراد نیازمند محافظت و واجدان شرایط برنامه یا ویزای بشردوستانه توسط سازمان‌های سپانسرکننده تحت پوشش قرار گرفته و درخواست پناهندگی آن‌ها تحت برنامه حمایت خصوصی به دولت کانادا فرستاده می‌شود. سازمان‌ها ممکن افراد نیازمند به حفاظت را شناسایی و با آن‌ها به‌طور آنلاین مصاحبه کند تا اطلاعات مورد نیاز اسکان مجدد از طریق برنامه تحت حمایت خصوصی کانادا را جمع آوری کنند.
فورم‌های مربوط به سازمان سپانسرکننده: سازمان‌ سپانسرکننده پس از تشخیص افراد نیازمند به محافظت و واجد شرایط پناهندگی در کانادا، به این لینک رفته و فورم‌های ذیل را دانلود و خانه‌پری می‌نماید:
سازمان‌ها با روش خانه‌پری فورم‌های بلدیت کامل دارند. در صورت نیاز سازمان‌ها می‌توانند به این لینک رفته و رهنمود کامل خانه‌پری این فورم‌ها را مطالعه و طبقاً عمل کنند.
فورم‌های مربوط به متقاضیان یا افراد تحت حمایت: واجدان شرایط پناهندگی کانادا به لینک رفته و فورم‌های ذیل را دانلود و خانه‌پری می‌نماید:
 • فورم عمومی imm0008enu درخواست 
 • فورم imm5669e مربوط به معلومات متقاضی
 • فورم imm0008 مربوط به متقاضیان پناهندگی که لازم است به تمامی اعضای 18 ساله و بالاتر به‌طور جداگانه خانه‌پری گردد 
 • فورم imm5476e مربوط به نماینده که به عوض متقاضیان، فورم‌ها را خانه‌پری می‌نمایند. اگر متقاضیان خود فورم‌های فوق را خانه‌پری می‌نمایند پس لازم به خانه‌پری این فورم نیست.
راهنمایی کامل و جامع در رابطه به خانه‌پری فورم‌های مربوط به افراد واجد شرایط پناهندگی را در این لینک مطالعه نمایید. قابل یادآوری است که در بیشتر موارد سازمان‌های سپانسرکننده خود اقدام به خانه‌پری فورم‌های واجدان شرایط پناهندگی کانادا نموده و نیاز به خانه‌پری و ارسال این فورم‌ها توسط متقاضیان نمی‌باشد.

درخواست به کدام آدرس فرستاده می‌شود؟

سازمان‌ سپانسرکننده پکیج مکمل درخواست را از طریق ایمیل آدرس (IRCC.INROCO-CORORI.IRCC@cic.gc.ca) به دولت کانادا می‌فرستد. پس از ارسال درخواست، سپانسرکننده یک ایمیل فوری و اطمینانی به آدرس ایمیلی که درخواست از آن ارسال شده است، دریافت می‌کند. این ایمیل تایید می‌کند که بسته درخواست پناهندگی تحت حمایت خصوصی دریافت شده است.
اداره در وبسایت رسمی خود توصیه می‌کند که افزون بر ارسال درخواست از طریق ایمیل، سازمان سپانسرکننده درخواست مکمل را به‌طور فزیکی به آدرس ذیل نیز بسپارند:
 
Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Resettlement Operations Centre in Ottawa (ROC-O)
Sponsorship Agreement Holder Unit
365 Laurier Avenue West
Ottawa, ON K1A 1L1
 
رهنمود، شرایط، معیارها و مشخصات مکمل در در رابطه به ارسال درخواست توسط سپانسرکننده را در این لینک مطالعه نمایید.

نکات مهم درخواست

 • معلومات خود را صادقانه درج کنید.
 • اسناد را در فارمت‌ PDF بفرستید.
 • کیفیت اسناد بالا و قابل خواندن باشد.
 • در مجموع 6 فورم به‌طور جداگانه ترتیب شود.
 • حد اکثر سایز یک فورم باید از 5 ام بی (mb) بیشتر نباشد.
 • تمام درخواست باید بیشتر از 10 ام بی (mb) نباشد.
 • اسناد در یک فولدر (Zip Folder) قابل قبول نیست و رد می‌گردد.
 • اسناد موردنیاز را ضمیمه کنید.
 • با دریافت ریپلای اتوماتیک از سپردن درخواست اطمینان حاصل کنید.
 • در عنوان ایمیل (SAH Sponsorship Application – Principle Applicant FAMILY NAME, First name) درج کنید.
 • کاپی تمامی فورم‌های درخواست را با خود نهگدارید.

بررسی درخواست

درخواست و اسناد موردنیاز واجد شرایط پناهندگی که توسط سپانسرکننده ارسال شده، اکنون به دولت کانادا رسیده و تحت بررسی قرار داده می‌شود. مرکز عملیاتی اسکان مجدد در اتاوا (Resettlement Operations Centre in Ottawa - ROC-O) مسوولیت بررسی درخواست را به عهده دارد. این مرکز یک نمبر (G-Number) را برای هر درخواست ارایه می‌کند. در صورتی‌که اسناد و سایر موارد درخواست ناتکمیل باشد با سپانسرکننده دوباره تماس گرفته می‌شود. با استفاده از این نمبر، درخواست در مرکز یادشده تشخیص داده می‌شود که سازمان سپانسرکننده به کمک آن درخواست را تکمیل می‌‌نماید.

پذیرش درخواست

تصمیم نهایی در مورد پذیرش یا عدم پذیرش افراد به‌عنوان پناهنده برای اسکان مجدد، توسط مرکز عملیاتی اسکان مجدد در اتاوا (Resettlement Operations Centre in Ottawa - ROC-O) گرفته می‌شود. یک افسر مهاجرت این مرکز، درخواست و اسناد حمایتی آن‌را با بررسی می‌کند تا تصمیم بگیرد که آیا سازمان شرایط حمایت مالی سپانسرشدن را طبق معیارها تکمیل کرده‌ است یا خیر. شرایط و معیارهای حمایت مالی توسط سازمان را در این لینک مطالعه نمایید.
اگر قناعت افسر مهاجرت فراهم شود که سازمان شرایط را برآورده نموده، درخواست سازمان برای سپانسر افراد واجد شرایط تایید خواهد شد و تصمیم از طریق ایمیل به سپانسرکننده اطلاع داده می‌شود.
پس از پذیرش، درخواست جهت طی‌مراحل بعدی به صورت الکترونیکی به نمایندگی سیاسی یا سفارت کانادا در کشور مربوطه، منتقل می‌شود. در صورت لزوم، سپانسرکننده و افراد تحت حمایت بشردوستانه سایر اسناد موردنیاز را به خواست مرکز عملیاتی اسکان مجدد در اتاوا (Resettlement Operations Centre in Ottawa - ROC-O) یا سفارت کانادا در کشور مربوطه ارایه می‌نمایند. قابل یادآوری است که پس از پذیرفته شدن درخواست، اداره ROC-O در زمینه طی‌مراحل بعدی به متقاضیان راهنمایی‌های لازم را ارایه می‌کند.

پس از پذیرش درخواست چه اتفاق می‌افتد؟

پس از پذیرش درخواست، نمایندگی سیاسی یا سفارت مربوطه کانادا با افراد تحت حمایت در تماس شده و در رابطه به پذیرش درخواست آن‌ها اطلاع می‌دهد. قبل از این‌که به متقاضی و اعضای خانواده ویزای بشردوستانه صادر گردد، لازم است تا متقاضیان ویزه مراحل ذیل را سپری نمایند:
 • معاینات صحی خود را جهت اطمینان از صحت و سلامتی انجام داده و اسناد آن‌را ارایه کنند؛
 • مراحل بررسی امنیتی و حصول اطمینان از عدم ارتکاب به جرایم را سپری می‌کند؛
 • معلومات بایومتریک به‌شمول اثر انگشتان و عکس دیجیتالی متقاضی اخذ می‌گردد.
پس از سپری نمودن موفقانه مراحل فوق، دولت کانادا اطمینان حاصل خواهد نمود که متقاضیان مرتکب جنایات جدی نشده، خطر امنیتی به کانادا مواجه نکرده و در هویت شان هیچ نوع جعل و تقلب صورت نگرفته است. اینجاست که متقاضیان به‌عنوان پناهنده و واجد شرایط برای اسکان مجدد در کانادا در نظر گرفته می‌شوند.

پس از مهاجرت به کانادا

هنگامی که افراد تحت حمایت به کانادا می رسند، یک افسر سازمان خدمات مرزی کانادا (Agency Services Border of Canada - CBSA)) آن‌ها را ملاقات می‌کند. در این مرحله تمامی اسناد مسافرتی به‌شمول پاسپورت و ویزه اقامت دایم کانادا بررسی می‌شود. افسر سند تاییدی اقامت دایم (Confirmation of Permanent Residence - COPR) را به پناهندگان می‌دهد.
نمایندگان سازمان سپانسرکننده از افراد تحت حمایت در میدان هوایی پذیرایی کرده و آن‌ها را به جایی یا هوتلی می‌برند که برای چند روز در آن‌جا خواهند ماند. سازمان به پناهندگان کمک می‌کند تا یک مکان دایمی برای زندگی شان پیدا کنند.
سازمان سپانسرکنندە ممکن برای افراد تحت حمایت یا پناهندگان بعضی لوازم را فراهم و از آن‌ها حمایت مالی کند تا افراد خود غذا و پوشاک شان را خریداری و به خدمات صحی، بانکی و ترانسپورتی دسترسی پیدا کنند. هم‌چنان سازمان سپانسرکننده به افراد کمک می‌کند تا در مدت یک سال با جامعه کانادا آشنا شوند، شامل وظیفه شده و خودکفا گردند. سپانسرکنندە برای شروع کردن زندگی در کانادا برای افراد تحت حمایت کمک همه‌جانبه می‌کند اما مهم این است تا افراد توقعات واقع‌بینانه داشته باشند و برای داشتن زندگی خوب در کانادا زحمت بکشند.

اقامت دایمی کانادا

هنگام‌که افسر سازمان مرزی کانادا در میدان هوایی به پناهندگان سند تاییدی اقامت دایم (Confirmation of Permanent Residence - COPR) را ارایه می‌کند، در آن آدرس محل اقامت پناهندگان نیز درج می‌باشد. اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (Immigration Refugees Citizenship - IRCC) کارت اقامت دایم کانادا را از طریق خدمات پستی به آدرس محل اقامت پناهندگان ارسال می‌نماید. اگر پناهنده در آینده آدرس خود را تغییر دهد باید در اسرع وقت آدرس دقیق محل اقامت خود را به این اداره شریک سازند.

آیا پناهندگی از طریق سپانسرشپ در کانادا یک‌سان است؟

پناهندگی از طریق سپانسرشپ در تمامی ایالات کانادا یک‌سان است، جز در ایالت کوبک این کشور. ایالت کوبک برای اسپانسر نمودن پناهندگان پروسه ویژه خود را دارد. این بدین معناست که سازمان‌ها در ایالت کوبک باید از قواعدی پیروی کنند که نسبت به سایر ایالات کانادا متفاوت است. وبسایت مربوط به بخش دولتی ایالت کوبک است که مسایل مهاجرت مربوط آن می‌گردد. برای معلومات در مورد طی‌مراحل پناهندگی از طریق سپانسرشپ در ایالت کوبک به این لینک مراجعه نمایید.

کمک و مشوره

رهنمود برنامه اسکان مجدد تحت حمایت خصوصی را در این لینک اختصاصی به‌دست آورده می‌توانید. معلومات جامع در مورد پناهندگی از طریق سپانسرشپ را در این لینک مطالعه نمایید. به‌منظور دریافت معلومات بیشتر در مورد برنامه ویزای بشردوستانه کانادا برای افغان‌ها به این لینک مراجعه نمایید. معلومات در مورد پناهندګی کانادا را در وبسایت اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا مطالعه نمایید. برای دریافت معلومات از نماینده IRCC با شماره تیلفون (16133214243+) نیز به تماس شده می‌توانید.