دولت برازیل روند پذیرش مهاجران جدید افغان را از طریق سفارت این کشور در ایران به‌طور موقت متوقف نموده است.
در خبرنامه که در اواخر ماه اگست سال 2022 نشر شده، آمده است متقاضیان ویزای بشردوستانه که الی 12 ماه جون این سال درخواستی‌های شان را به سفارت برازیل در ایران فرستاده اند، به ترتیب بررسی شده و زمان مصاحبه در سفارت را به اطلاع متقاضیان می‌رساند.
به‌منظور عدم دریافت درخواستی‌های جدید، آدرس ایمیل  vistos.teera@itamaraty.gov.brراکه متقاضیان از طریق آن می‌توانستند اسناد شان را جهت تنظیم مصاحبه به سفارت مربوطه بفرستند، نیز به طور موقت غیرفعال شده است.
ویزای بشردوستانه دولت برازیل برای افغان‌ها به آن‌عده از افراد ‌که در افغانستان مصونیت ندارند، اختصاص داده شده است تا به این کشور پناه ببرند. برازیل این تصمیم را بر اساس فرمان شماره 24 مورخ 3 سپتامبر 2021 رهبری دولت این کشور، با در نظرداشت ارزش‌های بشردوستانه و به‌دلیل وضعیت سیاسی به وجود آمده در افغانستان اتخاذ نموده که طی آن به اتباع افغان ویزای بشردوستانه صادر می‌گردد.
ویزای بشردوستانه قبلاً در نمایندگی‌های سیاسی برازیل در کشورهای پاکستان، ایران، امارات متحده عربی، قطر ترکیه و روسیه صادر می‌شد، اما در این خبرنامه در مورد توقف روند تنظیم مصاحبه‌ها در کشورهای یادشده چیزی گفته نشده است.
قابل یادآوری است که تاریخ تنظیم و از سرگیری فرآیند نوبت‌دهی مصاحبه برای متقاضیان ویزای بشردوستانه بعداً در وبسایت سفارت برزیل در تهران اعلام خواهد شد.