دولت کانادا از جمله کشورهای است که برای افغان‌های در معرض خطر برنامه ویژه و بشردوستانه پناهندگی را در نظر گرفته است. این برنامه ویژه پناهندگی بیشتر به‌نام ویزای بشردوستانه کانادا برای افغان‌ها یا پناهندگی افغان‌ها به کانادا از طریق کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) نیز شناخته می‌شود. این برنامه یا ویزای بشردوستانه در کتگوری پناهندگی تحت حمایت دولت (Government-Assisted Refugees - GAR) می‌باشد. طی این برنامه افغا‌ن‌ها با دریافت ویزای اقامت دایم، می‌توانند به کانادا مهاجرت نموده، در این کشور اسکان داده شده و در نهایت تابعیت کانادا را دریافت نمایند.
در این در این مقاله شرایط و مراحل دریافت ویزای بشردوستانه از طریق پناهندگی تحت حمایت دولت به تحلیل و بررسی گرفته شده است.

چه کسانی واجد شرایط ویزای بشردوستانه اند؟

رهبران زن، مدافعان حقوق بشر، اقلیت‌های مذهبی یا قومی، روزنامه‌نگاران، افرادی که به رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران کانادایی کمک کرده‌ و پس از تحولات سیاسی اخیر در معرض خطر، آزار و اذیت قرار گرفته اند واجد شرایط برای درخواست ویزای بشردوستانه کانادا استند. یک همسر یا شریک زندگی و فرزندان وابسته زیر سن 22 سال نیز واجد شرایط اسکان مجدد در این کشور می‌باشند.

شرایط عمومی ویزای بشردوستانه

برای واجد شرایط بودن به این برنامه ویژه متقاضی باید یک تبعه افغانستان باشد، ممانعت قانونی برای ورود آن‌ها به کانادا نباشد، غیرقابل پذیرش در این کشور نباشد، اسناد لازم برای شامل شدن در یکی از کتگوری‌های مورد پذیرش ویزای بشردوستانه کانادا باشد، افغانستان را ترک نموده و در یک کشور دیگر مستقر گردیده باشد ممکن است درخواست ویزای بشردوستانه شان برای مهاجرت به کانادا مورد پذیرش قرار گیرد.

پناهندگی تحت حمایت دولت

از طریق برنامه تحت حمایت دولت، اتباع افغان به کانادا اسکان داده شده و الی یک سال پس از ورود به کانادا مورد حمایت دولت این کشور قرار خواهند گرفت. برای شامل شده در این طریقه، افراد واجد شرایط باید از طریق سازمان‌های ذیل به دولت کانادا معرفی گردند:
  • نهاد مدافعان خط مقدم یا Front Line Defenders
  • نهاد حفاظت از مدافعان یا Protect Defender
  • کمسیاریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR
از آن‌جایی‌که در حال حاضر سطح بالایی از نیازمندی در میان مدافعان حقوق بشر افغانستان وجود دارد، نهادهای Front Line Defenders و Protect Defender فقط می‌توانند مدافعان حقوق بشر را  که بیشتر در معرض خطر جدی استند، معرفی کنند. برای اینکه این سازمان‌ها افراد را برای ارجاع به دولت کانادا در نظر گیرند، انتظار می‌رود که افراد باید به طور فعال حقوق بشر را ترویج و حمایت نموده و به دلیل این کار با یک خطر جدی و مستقیم روبرو باشند. متقاضیان پناهندگی در کانادا در نخست خود را در یکی از سازمان‌ها فوق به عنوان فرد نیازمند حفاظت ثبت و راجستر نموده و تقاضای مهاجرت به کانادا را می‌نمایند. دولت کانادا با این شرکای معتبر بین‌المللی و کانادایی برای اجرای برنامه بشردوستانه کار می‌کند تا افغان‌های واجد شرایط را به این کشور انتقال دهد. طی این برنامه پناهندگی، شهروندان واجد شرایط افغان از طریق سازمان‌های بین‌المللی در کانادا اسکان داده می‌شوند.
درخواست کمک از Front Line Defenders: مدافعان حقوق بشر واجد شرایط جهت تماس با نهاد مدافعان خط مقدم (Front Line Defenders) و درخواست کمک از آن‌ها به این لینک رفته و فورم مربوط را خانه‌پری و ارسال می‌نمایند. معلومات تماس این نهاد قرار ذیل می‌باشد:
درخواست کمک از Protect Defender: مدافعان حقوق بشر واجد شرایط جهت تماس با نهاد حفاظت از مدافعان (Protect Defender) و درخواست کمک از آن‌ها به این لینک رفته و فورم مربوط را خانه‌پری و ارسال می‌نمایند. شماره تماس 35312100489+ مربوط به این نهاد است.
درخواست کمک از UNHCR: پناهندگی از طریق کمسیاریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از معمول‌ترین روش اسکان مجدد در کانادا است. دفتر UNHCR  افراد در معرض خطر را که در کشورهای دیگر ثبت نام کرده اند شناسایی می‌کند. به‌طور معمول، افرادی تایید می‌شوند که در کشور خود به دلیل تهدیدهای جانی، آزادی، امنیت فزیکی یا سایر موارد نقض جدی حقوق بشر، بیشتر در معرض آسیب جدی قرار دارند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) بدون در نظرداشت ملیت، قومیت، عقاید سیاسی، اعتقادات مذهبی، تحصیلات، تجربه کاری و زبان در زمینه حمایت بین‌المللی و اسکان مجدد متقاضیان تصمیم اتخاذ می‌نماید.

درخواست ویزای بشردوستانه

متقاضیان یا افراد واجد شرایط به‌طور مستقیم به این برنامه بشردوستانه درخواست داده نمی‌توانند. متقاضیان پناهندگی در کانادا در نخست خود را در یکی از این سازمان‌ها با در نظرداشت شرایط خود به عنوان فرد نیازمند حفاظت ثبت و راجستر نموده و تقاضای مهاجرت به کانادا را می‌نمایند. سازمان‌های مربوطه تصمیم می‌گیرند که آیا فرد واجد شرایط اسکان مجدد به کانادا است یا خیر.
معمولاً کانادا فرصت یا سهمیه‌ محدودی اسکان مجدد را به UNHCR و سایر سازمان‌ها ارایه می‌دهد، به این معنی که اکثر پناهندگان را نمی‌توانند برای اسکان مجدد به کشور کانادا در نظر گیرند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) و سازمان‌های دیگر افرادی را که ممکن است نیاز به اسکان مجدد داشته باشند، شناسایی و با آن‌ها مصاحبه می‌کند تا اطلاعات مورد نیاز اسکان مجدد کانادا را جمع آوری کنند. این سازمان‌ها تمامی معلومات متقاضی را به شمول این‌که متقاضیان تحت کدام کتگوری برنامه پناهندگی بشردوستانه کانادا اند، تحت یک درخواست واحد به دولت کانادا راجع می‌نمایند.

بررسی درخواست

درخواست و اسناد موردنیاز متقاضی به دولت کانادا رسیده و تحت بررسی قرار داده می‌شود. تصمیم نهایی در مورد پذیرش یا عدم پذیرش افراد به عنوان پناهنده برای اسکان مجدد، توسط بخش حفاظت از پناهندگان اداره یا هیأت مهاجرت و پناهندگی کانادا گرفته می‌شود. در صورتی‌که کانادا با درخواست موافقت کند، به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و شخص متقاضی اطلاع داده می‌شود.
تمامی فورم‌های مورد نیاز درخواست را نمایندگان UNHCR به متقاضیان خانه‌پری و در طی‌مراحل مختلف و  فرآیند اسکان مجدد متقاضیان را همکاری می‌نماید. لازم است تا این سازمان شماره تماس و آدرس مکان متقاضی را داشته باشد تا طی‌مراحل بعدی درخواست صورت گیرد.
دولت کانادا تا این مرحله با درخواست پناهندگی متقاضی موافقت نموده است. اما برای پذیرش درخواست و  مهاجرت به کانادا برخی از مراحل دیگر وجود دارد که لازم است متقاضی آن را طی کند. در بیشتر موارد مراحل پذیرش از آن‌جایی آغاز می‌شود که متقاضی برای مصاحبه به نمایندگی سیاسی یا سفارت کانادا در کشور مربوطه دعوت گردیده و مصاحبه انجام می‌شود.

پس از پذیرش پناهندگی چه اتفاق می‌افتد؟

پس از پذیرش درخواست، نمایندگی سیاسی یا سفارت مربوطه کانادا با متقاضی در تماس شده و در رابطه به پذیرش درخواست او اطلاع می‌دهد. قبل از این‌که به متقاضی و اعضای خانواده ویزای بشردوستانه صادر گردد، لازم است تا متقاضیان مراحل ذیل را سپری نمایند:
  • معاینات صحی خود جهت اطمینان از صحت و سلامتی انجام داده و اسناد آن‌را ارایه می‌کند؛
  • مراحل بررسی امنیتی و حصول اطمینان از عدم ارتکاب به جرایم را سپری می‌کند؛
  • معلومات بایومتریک به‌شمول اثر انگشتان و عکس دیجیتالی متقاضی اخذ می‌گردد.
پس از سپری نمودن موفقانه مراحل فوق، دولت کانادا اطمینان حاصل خواهند نمود که متقاضیان مرتکب جنایات جدی نشده، خطر امنیتی به کانادا مواجه نکرده و در هویت آن‌ها هیچ نوع جعل و تقلب صورت نگرفته است. اینجاست که متقاضیان به‌عنوان پناهنده و واجد شرایط برای اسکان مجدد در کانادا در نظر گرفته می‌شوند. ممکن است قبل از واردشدن به خاک کانادا، به متقاضیان یک سند جهت دسترسی به خدمات صحی در این کشور ارایه گردد. هم‌چنان، متقاضیان می‌توانند برای تقبل هزینه‌های شان برای سفر از دولت کانادا قرض گرفته و سپس آن‌را در این کشور دوباره بپردازند. دولت کانادا برای سفر به این کشور با این افراد کمک می‌کند تا اسناد مورد نیاز را برای خروج از کشور که در آن زندگی می‌کنند، دریافت نمایند. در هر صورت افراد با ارایه پاسپورت‌های معتبر شان ویزای اقامت دایم کانادا را دریافت می‌نمایند.

مهاجرت به کانادا

هنگامی که پناهندگان به کانادا می رسند، یک افسر سازمان خدمات مرزی کانادا (Agency Services Border of Canada - CBSA)  آن‌ها را ملاقات می‌کند. در این مرحله تمامی اسناد مسافرتی به‌شمول پاسپورت و ویزه اقامت دایم کانادا بررسی می‌شود. افسر مرزی پس از حصول اطمینان سند تاییدی اقامت دایم (Confirmation of Permanent Residence - COPR)  را به پناهندگان می‌دهد.
نمایندگان دولت این کشور از پناهندگان در میدان هوایی پذیرایی کرده و آن‌ها را به هوتلی می‌برند که برای چند روز در آن‌جا خواهند ماند. نمایندگان دولت کانادا به پناهندگان کمک می‌کنند تا یک مکان دایمی برای زندگی شان پیدا کنند. هنگامی‌که در کانادا هستید، خدماتی وجود دارد که به متقاضیان در یادگیری زبان انگلیسی و فرانسوی، یافتن شغل و سایر فعالیت های روزانه کمک می‌کند. درباره این خدمات با مراجعه به این لینک اطلاعات بیشتر کسب کنید. درباره خدمات اسکان مجدد در دسترس پناهندگان در کانادا به  این لینک رفته و بیشتر بدانید. سازمان‌های ارایه‌دهنده خدمات مختلف در سراسر کانادا وجود دارند که در برنامه‌های اسکان مجدد کار می‌کنند. این سازمان‌ها غیردولتی بوده که تحت حمایت یا قرارداد اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (Immigration Refugees Citizenship - IRCC) قرار دارند.

حمایت دولت شامل کدام خدمات می‌گردد؟

از آن‌جایی‌که پناهندگی تحت حمایت دولت، نوع از پناهندگی بر اساس کنوانسیون جنیوا است، اسکان اولیه آن‌ها در کانادا به طور کامل توسط دولت کانادا حمایت می‌شود. حمایت می‌تواند تا یک سال از تاریخ ورود به کانادا یا تا زمانی که پناهنده بتواند خودکفا شود ادامه می‌یابد. این خدمات شامل محل اقامت، لباس، غذا، کمک به یافتن شغل و خودکفا شدن و سایر کمک‌های اسکان مجدد می‌گردد. برعلاوه، به پناهندگانی‌که اسکان داده می‌شوند حق کار و تحصیل، دسترسی به مراقبت‌های صحی، خدمات اجتماعی و  سایر امور داده می‌شود.

اقامت دایمی کانادا

هنگامی‌که افسر سازمان مرزی کانادا در میدان هوایی به پناهندگان سند تاییدی اقامت دایم (Confirmation of Permanent Residence - COPR)  را ارایه می‌کند، در آن آدرس محل اقامت پناهندگان نیز درج می‌باشد. اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (Immigration Refugees Citizenship - IRCC) کارت اقامت دایم کانادا پناهندگان را به آدرس محل اقامت آن‌ها از طریق خدمات پستی ارسال می‌نماید. اگر پناهنده در آینده آدرس خود را تغییر می‌دهد باید در اسرع وقت آدرس دقیق محل اقامت خود را به این اداره شریک نماید.

پذیرش اسکان مجدد چقدر زمان را می‌گیرد؟

اسکان مجدد به‌عنوان یک راه‌حل بلند مدت به کانادا در نظر گرفته می‌شود. ممکن است مسیری را برای پناهندگان فراهم کند تا در نهایت در کانادا شهروند شوند. به‌دلیل تقاضیای بیش از حد، مدت دقیق بررسی و پذیرش درخواست معلوم نیست اما این روند می‌تواند چندین سال طول بکشد.

اگر درخواست رد شود، چه؟

در صورتی‌که درخواست متقاضی به کانادا جهت اسکان مجدد ارجاع نشود، یا به متقاضی توصیه شود که در حال حاضر واجد شرایط اسکان مجدد نیست و یا بخش حفاظت از پناهندگان اداره یا هیأت مهاجرت و پناهندگی کانادا تصمیم بگیرد که متقاضی را به عنوان پناهنده نپذیرد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از متقاضی در راستای حفاظت از او حمایت و کمک می‌کند. در صورتی‌که دولت کانادا درخواست را تایید نکند، به آن‌ها اطلاع داده و دلیل آن را نیز تذکر می‌دهد. در این صورت متقاضی رد شده، هنوز فرصت خواهد داشت تا با ارایه اسناد بیشتر موردنیاز به دولت کانادا توجه نهاد مربوطه را در راستای بررسی دوباره درخواست جلب کند.

کمک و مشوره

به‌منظور دریافت معلومات بیشتر در مورد برنامه ویزه بشردوستانه کانادا برای افغان‌ها به این لینک  مراجعه نمایید. رهنمود برنامه اسکان مجدد تحت حمایت دولت را در این لینک به‌دست آورده می‌توانید. برای دانستن در مورد مدافعان خط مقدم یا Front Line Defenders به وبسایت این نهاد، در مورد حفاظت از مدافعان یا Protect Defender به وبسایت این نهاد و در مورد کمسیاریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR به وبسایت این سازمان مراجعه نمایید. معلومات در مورد پناهندګی کانادا را در وبسایت اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا مطالعه نمایید.