دولت برازیل با در نظرداشت ارزش‌های بشردوستانه و وضعیت سیاسی به وجود آمده در افغانستان، به افغان‌های در معرض تهدید پناهندگی می‌دهد. آن‌عده از افغان‌ها برای پناهندگی در برازیل درخواست ارایه نموده می‌توانند که در داخل خاک این کشور حضور داشته باشند. برای وارد شدن به برازیل در نخست به اتباع افغان ویزای بشردوستانه صادر می‌گردد. سپس افراد از کمیته کوناری و اداره پولیس فدرال برازیل درخواست پناهندگی رسمی می‌نمایند که در صورت واجد شرایط بودن اجازه اقامت موقت در این کشور را دریافت خواهند نمود.
در این مقاله به افغان‌های که قصد پناهندگی در کشور برازیل را دارند، معلومات فشرده ارایه می‌گردد.

چه کسانی واجد شرایط پناهندگی اند؟

برازیل افغان‌های را که از بیم آزار و اذیت به دلایل نژادی، مذهبی، ملیتی، عقاید سیاسی و عضویت در گروهای اجتماعی، افغانستان را ترک کرده باشند، به عنوان پناهنده در این کشور می‌پذیرد. هم‌چنان، افرادی‌که به‌دلیل تحولات سیاسی زندگی، آزادی و امنیت جانی شان در افغانستان در خطر است و کشور شان برگشت نموده نمی‌توانند، واجد شرایط برای پذیرفته شدن به عنوان پناهنده در برازیل استند.

کمیته ملی پناهندگان (CONARE)

کمیته ملی پناهندگان یا کوناری (CONARE) مسوول بررسی و تصمیم‌گیری در قبال درخواست‌های پناهندگی در برزیل می‌باشد. کوناری یک کمیته ملی مربوط به دولت برازیل بوده که تحت اثر وزارت عدلیه این کشور فعالیت می‌کند. افزون بر وزارت عدلیه نمایندگان وزارت‌های امور خارجه، صحت، تعلیم و تربیه، اداره پولیس فدرال و سازمان‌های جامعه مدنی که در راستای حمایت از پناهندگان فعالیت دارند، در این کمیته عضویت دارند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) نیز به عنوان نظارت‌کننده در کمیته کوناری حضور دارد، اما حق رای در تصمیم‌گیری‌ها را ندارد.

ثبت نام به عنوان پناهجو

پناهجو در نخست باید به ویب‌سایت کوناری رفته و با درج ایمیل آدرس و معلومات شخصی به خود حساب کاربری ایجاد نماید. با ایجاد حساب کاربری، فرد یک ایمیل حاوی یک کُد درخواستی دریافت خواهد نمود که با استفاده از آن به سیستم آنلاین کوناری وارد می‌شود. پناهجو فورم شناسایی وضعیت پناهندګی را به خود و اعضای خانواده خود خانه‌پری می‌کند. طی خانه‌پری فورم‌ها تمام اسناد موردنیاز در این سیستم آنلاین آپلود می‌گردد. پس از تکمیل نمودن فورم، یک شماره کنترول به پناهجو ارایه می‌شود که از طریق آن پناهجو می‌توان به معلومات خود دسترسی داشته باشد و مراحل درخواست خود را پیگیری نماید.

درخواست پناهندگی

به‌طور معمول، پناهجویان برای ثبت درخواست پناهندگی در اداره پولیس فدرال، قرار ملاقات با این اداره را اخذ می‌نمایند. پناهجو در تاریخ و ساعت معین به اداره پولیس فدرال مراجعه و برای تکمیل نمودن درخواست پناهندگی شان شماره کنترول سیستم کوناري و یک قطعه عکس خود را ارایه می‌نماید. این اداره پس از تثبیت هویت فرد، درخواست رسمی پناهندګي او را ثبت می‌نماید. این اداره پس ثبت درخواست، یک کارت ملی پناهندگی که به‌نام پروتوکول یاد می‌شود، را نیز به پناهجو ارایه می‌کند.

پروتوکول چیست؟

کارت پروتوکول برای یک سال اعتبار دارد که پس از آن قابل تمدید نیز می‌باشد. با داشتن پروتوکول پناهجو می‌تواند اسناد جواز کار (CTPS)، ثبت نام افراد (CPF)، دسترسی به خدمات صحی و اسناد جهت دریافت سایر خدمات عامه را به‌دست آورد.

تصمیم کوناری در قبال درخواست پناهندگی

کمیته ملی پناهندگان یا کوناری (CONARE) درخواستی پناهندگی را با در نظرداشت فرمان شماره 24 مورخ 3 سپتامبر 2021 رهبری دولت و مقررات مربوطه این کشور بررسی می‌نماید. در صورتی‌که کمیته ملی پناهندگان درخواست پناهندگی را مورد پذیرش قرار دهد، فرد دوباره به اداره پولیس فدرال مراجعه نموده و اسناد خود را در آن‌جا طی‌مراحل می‌نماید. در صورتی‌که پناهجو در جریان بررسی درخواست پناهندګی به خارج از برازیل سفر کند، باید کوناری را در جریان بگذارد.

اقامه موقت

پناهنده با مراجعه به اداره پولیس فدرال کارت ملی مهاجرت (CRNM) را به‌دست آورده که بر مبنای آن فرد به‌طور رسمی به عنوان مهاجر در برازیل شناخته شده و از مزایای چون ادامه زندگی در برازیل، اجازه کار، داشتن دسترسی به خدمات عامه همانند سایر شهروندان این کشور مستفید می‌شود. باوجود سپری نمودن موفقانه تمامی مراحل پناهندگی، فرد دارای اقامت موقت در برازیل می‌گردد. دریافت پناهندگی و کارت ملی مهاجرت هیچ هزینه برای پناهندگان در بر ندارد.

اسناد موردنیاز

تذکره، پاسپورت، عکس، سند صحی و اسناد برای حمایت از درخواستی مانند عکس‌ها، پیام‌ها، نامه‌ها، ایمیل‌ها، ویدیوها، خبرها و سایر اسناد که در معرض خطر یا تهدید بودن پناهجو را تصدیق کند، اسناد مورد نیاز برای تکمیل نمودن درخواست پناهندگی به‌شمار می‌رود. افراد که اسناد هویتی و شناسایی ندارد، امکان دارد که درخواستی آن‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان مهاجر شناخته شوند.

اگر درخواست رد شود، چه؟

در صورت رد شدن درخواست در راستای به رسمیت شناختن وضعیت پناهندګی، پناهجو می‌تواند در مدت 51 روز کاری درخواست تجدید نظر ارایه ‌دهد. قابل یادآوری‌است که پس از دریافت ویزای بشردوستانه، ثبت در سیستم کوناری و داشتن کارت‌های یادشده از اداره پولیس فدرال، رد درخواست پناهندگی به ندرت رخ می‌دهد.

کمک و مشوره

برای دانستن بیشتر در مورد کمیته ملی پناهندگان یا کوناری (CONARE) به ویب‌سایت دفتر UNHCR یا کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان سر بزنید. ایمیل آدرس‌های کوناری conare@mj.gov.br  و  sisconare@mj.gov.br بوده و شماره تماس آن 006120259225 می‌باشد. معلومات بیشتر در رابطه به مراحل پناهندگی در برازیل را در ویب‌سایت رسمی دولت این کشور مطالعه نموده می‌توانید.