Deutsche_Welle_Program-02.jpg
آکادمی دویچه‌وله در حال راه اندازی بخش دوم برنامه حمایتی برای افراد حرفه‌ای رسانه‌یی و روزنامه‌نگاران افغان در پاکستان، تاجکستان، هند، ازبکستان، قرغزستان و احتمالاً ایران است.
در مرحله اول، شرکت کنندگان مهارت‌های بیشتری را از طریق آموزش کسب می‌کنند. در مرحله دوم، این دانش تازه به دست آمده در تولید متون وگزارش‌های خبری به کار گرفته می‌شوند. برای ضمانت از استانداردهای با کیفیت بهتر، رهنمایی‌های  لازم ارایه خواهند شد.
"بپرسید" محتویات این مقاله را از صفحه دویچه‌وله گرفته و برای مخاطبان به‌دست نشر می‌سپارد.

کی‌ها ‌می توانند درخواست دهند؟

 • روزنامه نگاران مجرب افغانستان
 • با دست‌کم سه سال تجربه کاری ثابت‌شده با رسانه‌های مستقل افغانستان
 • کسانی که در پاکستان، تاجیکستان، هند، ازبکستان، قرغزستان و احتمالاً ایران ساکن هستند. متقاضیان باید قبلاً در افغانستان به عنوان روزنامه‌نگار کار کرده و اخیراً به کشورهای متذکره مهاجرت کرده باشند.
 • کسانی که زبان مادری دری یا پشتو دارند، البته فهم کامل به یکی زبان‌های متذکره شرط است.
 • قابل دسترس بودن و تعهد اشترک از ابتدای اپریل تا جون سال 2023
 • دسترسی به اینترنت ثابت و دوامدار
 • کسانی که مایل به ادامه کار به عنوان کارمند حرفه‌یی رسانه هستند

اسناد موردنیاز

درخواست‌کنندگان می‌توانند اطلاعات و مدارک زیر را حد اکثر الی ۹ اپریل سال ۲۰۲۳ فراهم نمایند: 
 • نام کامل؛
 • تاریخ تولد؛
 • آدرس؛
 • خلص سوانح یا CV؛
 • سه نمونه از کار شما که در فارمت  PDFباشد یا ارایه لینک‌ها برای مشاهده نمونه کاری؛
 • توضیح انگیزه، با جزییات وضعیت فعلی حرفه‌یی و انگیزه شما برای شرکت درین برنامه که حد اقل نیم  صفحه باشد؛ و
 • ویدیوی کوتاه در مورد خود و انگیزه‌ تان برای شرکت در این برنامه (حداکثر 2 تا 3 دقیقه)، البته این نکته اختیاری بوده و حتمی نیست.

چگونه درخواست دهیم (How to Apply

درخواست‌ کنندگان می‌توانند اطلاعات و مدارک فوق را حد اکثر تا 9 اپریل 2023 از طریق این لینک ارسال کنند.

مصاحبه

مصاحبه آنلاین در روزهای پس از پایان مهلت درخواست انجام خواهد شد. روزنامه نگاران زن و روزنامه نگاران مربوط به اقلیت‌های افغانستان به ویژه تشویق می‌شوند که درخواست دهند و در صورت برآورده شدن شرایط، ترجیحاً درخواست‌های شان مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
برنامه‌های آموزشی به زبان‌های دری، پشتو و انگلیسی (با ترجمه در صورت لزوم) برگزار خواهد شد. راهنمایی‌ها به زبان‌های دری و پشتو انجام خواهند شد.

مدت

مقدمات این برنامه آموزشی از ماه اپریل آغاز و صنوف آموزشی آن الی ماه جون سال 2023 ادامه خواهد داشت.

دست‌آوردهای احتمالی

دست‌آوردهای احتمالی شامل آموزش و رهنمود‌ها برای تقویت ظرفیت حرفه‌یی شرکت کنندگان (دیجیتال و ترکیبی) است که موارد ذیل را در بر می‌گیرد:
 • آموزش امنیت (دیجیتال)
 • آموزش مهارت‌های روزنامه‌نگاری بر اساس نیاز و خواسته‌های شرکت‌کنندگان
 • حساسیت بخشی: گزارشگری در مورد جنسیت و اقلیت‌ها
 • راهنمایی توسط سرویس خبری دری پشتو دویچه وله
 • آموزش و مشوره شغلی برای تقویت گزینه‌های مسلکی شرکت‌کنندگان
قابل یادآوری است که گزارش‌ها موفق خبری ممکن است در برنامه‌های دری و پشتوی دویچه وله منتشر شود.

پوشش هزینه‌ها

کمک هزینه ماهانه بین اپریل تا جون ۲۰۲۳ برای پوشش مصارف اساسی بودوباش به تمام اشتراک‌کنندگان موفق در نظر گرفته شده است.

تعهد

شرکت‌کنندگان متعهد می‌شوند که در تمام جلسات آموزشی آنلاین شرکت کنند و در طول مرحله راهنمایی در تماس نزدیک باشند. شرکت کنندگان به عنوان بخشی از مرحله دوم، مکلف اند دست‌کم دو گزارش را با هدف آموزشی، بین ماه‌های اپریل تا جون سال 2023 تولید کنند. گزارش‌ها می‌تواند ویدیویی، صوتی یا نوشتاری و یا با عکس باشند.

توجه!

لطفاً توجه داشته باشید که این برنامه به شرکت‌کنندگان حق استخدام را در آینده توسط سرویس خبری دری و پشتوی دویچه‌وله نمی‌دهد. علاوه بر این، شرکت در این برنامه، مبنایی را برای دریافت حق اقامت یا درخواست پناهندگی در آلمان فراهم نمی‌کند.

کمک و مشوره

اکادمی دویچه‌وله ((DW Akademie مربوط به کشور آلمان بوده و در تلاش توسعه رسانه‌های بین المللی، آموزش روزنامه‌نگاری و انتقال دانش مسلکی است. پروژه‌های اکادمی دویچه‌وله حقوق بشر برای آزادی بیان و دسترسی بدون مانع به اطلاعات را تقویت می‌کند. اکادمی دویچه‌وله افراد را در سراسر جهان توان‌مند می‌کند تا بر اساس حقایق قابل اعتماد و گفت‎وگوی‌های سازنده، تصامیم مستقل بگیرند.
اکادمی دویچه‌وله پروژه (فضایی برای آزادی) را به عنوان همکار شبکه عنوان همکار شبکه  (Hannah Arendt Initiative)‌کند. از طریق این ابتکار، وزارت خارجه فدرال و کمیسار  فرهنگ و رسانه آلمان فدرال از روزنامه‌نگاران، کارکنان رسانه‌ها و مدافعان آزادی بیان در مناطق بحرانی و هم‌چنین کسانی که در تبعید زندگی می‌کنند، حمایت می‌کنند.
آن‌عده از افغان‌هایی‌ که نیاز به معلومات اختصاصی دارند، می‌توانند به شماره واتساپ "بپرسید" (+93729807235) یا مسنجر فیسبوکو یا از طریق وبسایت "بپرسید" با مشاوران "بپرسید" به‌ تماس شده و در زمینه معلومات بیش‌تر حاصل نمایند.