دولت استرالیا افرادی را که زندگی آن‌ها در کشور محل اقامت شان در خطر اند، به عنوان پناهنده می‌پذیرد. بدین منظور، این کشور در نخست ویزه بشردوستانه را به افرادی که در کشورهای ناامن زندگی کرده و زندگی آن‌ها با خطر همراه است، اعطا می‌نماید.
در این مقاله در رابطه به روند درخواست پناهندگی استرالیا برای افرادی‌که در داخل کشور محل اقامت اصلی شان به پناهندگی و دریافت ویزای بشردوستانه اقدام می‌نمایند، به گونه فشرده معلومات ارایه می‌گردد.

روش‌های پناهندگی

دولت استرالیا به‌منظور پناهندگی ویزای متعدد بشردوستانه داشته که هر یک از این ویزه‌ها به افراد خاصی تعلق می‌گیرد. ویزه پناهندگی نوع فرعی 201 بشردوستانه برای افرادی صادر می‌شود که در کشورهای شان زندگی و تحت تعقیب قرار دارند. ویزه پناهندگی نوع فرعی 203 بشردوستانه یک ویزه فوری بوده و به افرادی که در کشورهای شان تحت تعقیب قرار دارند و با تهدید جدی روبرو هستند، صادر می‌شود. هم‌چنان ویزای پناهندگی نوع فرعی 204 در اختیار زنانی قرار می‌گیرد که در معرض خطر و تحت اذیت و آزار جنسی جدی قرار داشته و از سوی کسی حمایت نمی‌شوند. اما این را دولت استرالیا تصمیم می‌گیرد که فرد شایسته کدام نوع از ویزای نوع یا کلاس بشردوستانه است.

شرایط پناهندگی

افرادی که به دلایل مذهبی، سیاسی، ناامنی، نژادی، ملیتی یا عضویت در یک گروه اجتماعی خاص در کشورهای محل اقامت شان زندگی کرده نمی‌توانند، واجد شرایط پناهندگی از طریق ویزای بشردوستانه در استرالیا می‌باشند. برای درخواست ویزای بشردوستانه به‌خصوص زیر کلاس 201 هیچ الزامی برای رفتن به کشور سوم یا ثبت نام در دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای امور پناهندگان (UNHCR)، نهادهای دولتی یا خصوصی در کشورهای محل اقامت افراد نمی‌باشد.

ثبت نام و ارسال درخواست پناهندگی

فرد با مراجعه به ویب‌سایت اداره مهاجرت استرالیا، برای پناهندگی ثبت‌نام و درخواست خود را ارسال می‌نمایند. برای ثبت نام ویزای بشردوستانه کلاس 201 لازم است تا فرد درخواست کننده، فورم 842 را خانه‌پری و تذکره، پاسپورت، نکاح خط، عکس، تهدیدنامه یا اسنادی که نشان می‌دهد فرد در کشور خود در معرض خطر قرار دارد و هم‌چنان سایر اسناد مورد نیاز را ضمیمه و از طریق انترنت به ایمیل آدرس نزدیک‌ترین نمایندگی سیاسی دولت استرالیا ارسال نماید. قابل یادآوری است که ارسال اسناد و درخواست از طریق ویب‌سایت رسمی اداره مهاجرت به استرالیا نیز امکان‌پذیر است. شایان ذکر است که فورم 824 از اسناد مهم برای درخواست پناهندگی استرالیا بوده و در ویب‌سایت اداره امور مهاجرت استرالیا (https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/842.pdf) قابل دسترس می‌‌باشد.

بررسی و پذیرش درخواست پناهندگی

درخواست‌کننده، یک ایمیل حاوی شماره درخواست یا فایل نامبر را دریافت نموده که به معنی آغاز بررسی درخواست می‌باشد. اداره امور مهاجرت استرالیا، درخواست پناهندگی فرد را تحت شرایط خاص و در روشنایی قوانین نافذه مورد بررسی قرار داده و قرار ملاقات در نزدیک‌ترین نمایندگی سیاسی استرالیا را به درخواست کننده اطلاع می‌دهد. متقاضی در تاریخ و ساعت معین در یک مصاحبه شخصی در نمایندگی‌ سیاسی مربوطه شرکت کرده و تمامی اسناد خود را مبنی بر تصدیق گفته‌های خود ارایه می‌نماید. درخواست‌ می‌بایست دلیل محکم و اسناد لازم و متوقعه را مبنی بر داشتن شرایط پناهندگی ارایه ‌نموده باشد. هنگامی که بررسی درخواست پناهجو به عهده دولت استرالیا قرار می‌گیرد، قبول یا رد آن نیز به تصمیم دولت این کشور بستگی دارد. در صورتی‌که فرد پناهجو بتواند دلایل پناهندگی خود را به اثبات برساند، درخواست پناهندگی او پذیرفته می‌شود. اما معاینات صحی و بررسی‌های اهلیت و شخصیت درخواست‌کننده قبل از اعطا شدن ویزه سپری می‌شود. متقاضیان موفق با اخذ یکی از ویزای فوق می‌توانند به استرالیا مهاجرت نموده، از اقامت دایم، کار و تحصیل در استرالیا بهره‌مند شوند. این افراد می‌توانند اعضای خانواده خود را برای اقامت دایم به کشور استرالیا ببرند و پس از 5 سال با برآورده نمودن شرایط خاص، شهروند استرالیا شوند.

بررسی چه مدت طول می‌کشد؟

درخواست‌ پناهندگی افراد در داخل کشور محل اقامت بنابر عدم فراهم بودن شرایط بررسی، ماه‌ها و سال‌ها را در بر گرفته و فرد در انتظار دریافت پاسخ درخواست خود می‌ماند. طی این مدت درخواست‌کنندگان به زندگی عادی شان ادامه داده و دولت استرالیا به آن‌ها کمکی نمی‌کند.

اگر درخواست رد شود، چه؟

اگر درخواست پناهندگی رد شود، نمایندگی سیاسی مربوطه یک نامه کتبی از طریق ایمیل به درخواست‌کننده ارایه می‌نماید. با این حال، هیچ تعهدی برای ارایه دلیلی برای رد درخواست ویزای بشردوستانه زیر کلاس 201 وجود ندارد. در صورتی‌که تصمیم طبق قوانین استرالیا اتخاذ نشده باشد، درخواست‌کننده از طریق وکیل می‌تواند بررسی مجدد را از محاکم استرالیا درخواست نماید.

دریافت کمک و مشوره

قانون مهاجرت استرالیا پیچیده بوده و درک آن دشوار می‌باشد، از این‌رو صلاح است تا قبل از درخواست پناهندگی با نهادهای مشاوره‌دهنده مشوره صورت گیرد. فهرست نهادها که برای پناهجویان مشوره می‌دهند، در ویب‌سایت (https://www.iaa.govt.nz/) قابل دسترس می‌باشد. سایر معلومات در رابطه به روند درخواست و پذیرش پناهندگی در استرالیا را می‌توان در ویب‌سایت اداره مهاجرت استرالیا (https://immi.homeaffairs.gov.au/) مطالعه و یا از طریق لینک (https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms) درخواست معلومات بیشتر را نمود.