آلمان برای امور پیوستن خانواده فرایند مختص به خود را دارد که در قانون پناهندگی این کشور توضیح داده شده است. چنانچه افراد قبل یا در زمان فرار از کشور از بستگان شان جدا شده باشند، می‌توانند با برآورده نمودن شرایط خاص، خانواده‌های شان را به آلمان بیاورند. نقل مکان اعضای خانواده به آلمان بیش‌تر به نوع اقامت، وضعیت مالی و وضعیت زندگی فرد پناهنده بستگی دارد.

اعضای خانواده در کدام حالت با هم یک‌جا می‌شوند؟

چنانچه فرد به عنوان پناهنده بر مبنای کنوانسیون حنیوا سال 1951 به رسمیت شناخته شده یا فرد طی یک برنامه اسکان مجدد وارد آلمان شده باشد، می‌تواند اعضای خانواده خود را به آلمان نقل مکان دهد. اگر فرد در چارچوب یک برنامه پذیرش بشردوستانه وارد آلمان شده و اعضای خانواده او در وضعیت بد و شرایط دشوار نسبت به عموم مردم زندگی نماید، می‌تواند اعضای خانواده خود را به دلایل بشردوستانه یا حقوق بین‌المللی متعاقباً به آلمان بیاورد.

شرایط

شرایط عمده برای نقل و مکان اعضای خانواده به آلمان افزون بر این‌که فرد باید به زبان آلمانی مسلط باشد، داشتن درآمد و وضع مالی خوب، توانایی تامین هزینه‌های خود و اعضای خانواده به‌شمول هزینه بیمه صحی و داشتن خانه شخصی یا کرایی که برای تمام اعضای خانواده کافی بوده، می‌باشد. اگر فرد تابعیت آلمان را دارد، در این صورت لازم نیست ثابت کند که توانایی تامین هزینه‌های زندگی یا محل کافی زیست برای اعضای خانواده خود  دارد. اما در هر صورت، همسر و فرزندان بالاتر از 16 سال باید قبل از نقل مکان، زبان آلمانی را به درجه A1 آموخته و سند معتبر آن‌را ارایه نمایند. اگر اعضای خانواده به هر نحوی قادر به یادگیری زبان آلمانی نباشند، بر اساس مقررات ویژه بخش مهاجرت آلمان، استثنا قایل شده می‌تواند.

کدام اعضای خانواده به آلمان آمده می‌توانند؟

برای فرد پناهنده بزرگ‌سال، اعضای خانواده به معنی همسر و فرزندان زیر سن 18 سال تعریف شده است؛ نقل مکان فرزندان بالاتر از سن 18 سال صرف در موارد استثنایی امکان پذیر می‌باشد. در صورتی‌که سن خود شخص پناهنده کم‌تر از 18 سال باشد، می‌تواند والدین، خواهر و برادر زیر سن 18 سال خود را به آلمان بیاورد.

فرایند پیوستن خانواده

به محض این‌که فرد به عنوان پناهنده رسمی شناخته شد، لازم است تا الی سه ماه به‌منظور پیوستن با خانواده خود درخواست رسمی ارایه نماید. سپس اعضای خانواده به یکی از نمایندگی‌های سیاسی آلمان مراجعه و درخواست رسمی پناهندگی ثبت و اسناد مورد نیاز را ارایه می‌نمایند.
اعضای خانواده برای درخواست پناهندگی آسناد ذیل را لازم دارند:
  • ایمیل یا سند قرار ملاقات با نمایندگی سیاسی یا سفارت
  • فورم‌های درخواست ویزا برای اعضای خانواده
  • شجره نامه خانوادگی در صورت موجودیت
  • کارت‌های تولد اعضای خانواده
  • نکاح خط یا سند قانونی ازدواج
  • کاپی اقامت فرد پناهنده در آلمان
  • سند بلدیت با زبان آلمانی
  • ارایه سایر اسناد در صورتی‌که از اعضای خانواده خواسته شود
سپس، درخواست به‌منظور  بررسی به اداره امور خارجیان در شهری که خود فرد در آن زندگی می‌کند، فرستاده می‌شود. این اداره تصمیم می‌گیرد که آیا شرایط پیوند اعضای خانواده در آلمان وجود دارد یا خیر. این روند اغلب چندین ماه و گاهی بیش از یک سال طول می‌کشد. در صورتی‌که اداره امور خارجیان درخواست را قبول کند، اعضای خانواده از سفارت ویزای کوتاه مدت دریافت نموده و قانونی به آلمان مهاجرت می‌کنند.

پس از پیوستن اعضای خانواده در آلمان

اعضای خانواده در مدت دو هفته به اداره شهرداری یا ثبت احوال رفته و ایشان را ثبت می‌کنند. سپس لازم است تا اعضای خانواده به‌ اداره مهاجرت رفته، خود شان را ثبت و جهت دریافت اقامت بلندمدت درخواست ارایه و آن‌را طی‌مراحل می‌نمایند. هم‌چنان، اعضای خردسال خانواده در اولین فرصت در مکتب ثبت‌نام شده و درس می‌خوانند.

در چه حالت اعضای خانواده باهم یک‌جا نمی‌شوند؟

در صورتی‌که درخواست پناهندگی فرد رد شده و تحت حمایت ثانوی در آلمان اقامت داشته باشد، اعضای خانواد او در این‌چنین حالت اجازه نخواهند داشت تا به آلمان نقل مکان نمایند. اگر فرد پس از پذیرش درخواست پناهندگی در مدت سه ماه درخواست رسمی برای پیوستن خانواده خود ارایه نکند، اداره امور خارجیان ملزم به بررسی درخواست پناهندگی اعضای خانواده او نخواهد بود.

اقارب گم‌شده را چگونه بیابیم؟

در صورتی که در مسیر آلمان والدین یا سایر اقارب اصولی خویش را گم نموده اید، می‌توانید با گذاشتن عکس و شماره تیلفون در ویب‌سایت صلیب سرخ آلمان (https://www.drk-suchdienst.de/) به جستجو پرداخته و یا اعضای خانواده می‌توانند از طریق صلیب سرخ آلمان به جستوی شما پرداخته و این‌گونه باهم ملحق شوید.

 دریافت کمک و مشوره

چنانچه در راستای پیوستن اعضای خانواده به کمک نیاز دارید، با یکی از نهادهای مشاوره‌دهنده که لست آن‌ها در ویب‌سایت ((http://www.asyl.net/links-und-adressen/beratungsangebote.html است، مشوره نمایید. سایر اطلاعات در باره درخواست پناهندگی را در ویب‌سایت امور اتباع خارجی (https://fap.diplo.de/) یافته و یا جهت دریافت معلومات بیشتر و مشاوره به ویب‌سایت‌های (https://bamf-navi.bamf.de/) و (https://www.jugendmigrationsdienste.de/)  دولت آلمان مراجعه نمایید. هم‌چنان آدرس‌های نمایندگی‌های سیاسی آلمان در ویب‌سایت (https://fap.diplo.de/webportal/desktop/index.html#start)  قابل دسترس می‌باشد.